Symetrické trojúhelníky – formace trhu

symetricke-trojuhelniky-2

Symetrické trojúhelníky jsou zajímavými formacemi a jedním z důvodů je, že mohou obchodníkovi poskytnout prognostické informace. V těchto formacích se kombinují stoupající i klesající trendové čáry.

Zatímco se vzestupné a sestupné trojúhelníky tvoří na trzích s vyhraněným trendem, symetrické trojúhelníky se mohou vyskytnout i v dobách, kdy nelze zřetelně pozorovat žádný předchozí trend.

Symetrické trojúhelníky se tvoří v době, kdy jsou obchodníci stále nerozhodnější a snižuje se volatilita. V grafu může takovou situaci představovat řada lokálních maxim, přičemž je každé z nich nižší než maximum předchozí, a soubor lokálních minim, která se postupně zvyšují.

Aby byl symetrický trojúhelník správně vytvořen, jsou obvykle potřeba nejméně dvě lokální maxima a dvě lokální minima – výjimkou není např. šest dotykových bodů, tj. tři pro každou trendovou čáru.

Někdy, pokud je symetrický trojúhelník správně vytvořen, lze použít první dotykový bod v nejširší části trojúhelníku a zakreslit přímku až na linii podpory.

Tato přímka/vzdálenost, by se měla později uplatnit v bodě průrazu formace. Nová úroveň (součet hodnoty v bodě průrazu a délky přímky) někdy představuje úroveň, které dosáhne cena po proražení formace.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang