Take profit – příkaz, pokyn

take-profit-2

Pro zadání příkazu Take Profit pro otevřenou pozici se dvojitě klikne levým tlačítkem myši na sloupec S/L nebo T/P zvolené otevřené pozice. Jinou metodou je kliknout pravým tlačítkem myši na otevřenou pozici a vybrat si v kontextovém menu možnost „Modifikovat nebo odstranit“.

Následně se na obrazovce objeví stejné okno jako v případě příkazu Stop Loss.

Nyní lze zadat nový příkaz Take Profit, a to buď v podobě pevné ceny (vepsáním nové ceny do pole Take Profit) nebo v bodech ve vztahu k aktuální ceně (pole „body“ po pravé straně).

A nyní praktický příklad – předpokládejme, že pro otevřenou dlouhou pozici na trhu s měnovým párem EUR/USD činí aktuální tržní cena na straně poptávky 1,2420 a na straně nabídky 1,2422. Obchodník může: 

  • nastavit příkaz Take Profit na předem stanovenou cenu – pokud obchodník očekává, že se cena dotkne hranice ve výši 1,2500 a potom znovu klesne na současnou úroveň, může nastavit příkaz Take Profit na úroveň 1,2500,
  • předpokládat, že by pozice měla přinést zisk vyjádřený určitým počtem bodů. Například, pokud se obchodník rozhodne, že by pozice podle scénáře měla vydělat 80 bodů, může vepsat hodnotu 80 do pole „body“ na pravé straně okna Take Profit.

Pokud se příkaz Také Profit  zadá správně, bude tlačítko „Změnit…“  s údaji předmětné pozice aktivní. Stisknutím tlačítka se potvrdí nová hodnota příkazu Také Profit  a objeví se v údajích o pozici v záložce Obchodování na spodní straně obchodní platformy.

first_steps_modifying_stop_loss_cz-9780105

Pokud není tlačítko Změnit… aktivní, možnou příčinou je, že nová hodnota příkazu Take Profit nebyla zadána správně. Úroveň příkazu Take Profit by měla být:

  • pro dlouhé pozice – vyšší než aktuální tržní cena,
  • pro krátké pozice – nižší než aktuální tržní cena

Nová úroveň příkazu Take Profit by neměla být ke skutečné tržní ceně blíže než je stanovený limit pro daný trh, stejně jako v případě příkazu Stop Loss.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang