Trend – ukazatele – technická analýza

technicka-analyza-trend-moving-averages-cz-7500666

Pojem trendu je pro správnou interpretaci a použití technické analýzy zásadní. V podstatě je účel použití většiny nástrojů z širokého výběru nástrojů technické analýzy nějakým způsobem spojen s aktuálním tržním trendem.

Někdy je jejich cílem určit jeho směr a možné okamžiky jeho zvratu, jiné nástroje se zaměřují na měření dynamiky a síly převládajícího směru vývoje trhu. Trend však vždy zůstává ve středu zájmu technické analýzy.

technicka-analyza-trend-parabolic-sar-5482411

Trend je v souvislosti s finančními trhy chápán jako směr, kterým se obecně ubírají tržní ceny. Tržní trendy mohou být horizontální, rostoucí nebo klesající. Jelikož se trhy obvykle nepohybují po přímce, ale spíše „poskakují“, předmětem analýzy trendu je obecné směřování cenových vln.

Pro účely zjišťování směru tržního trendu bylo vytvořeno několik ukazatelů technické analýzy, a to od nejzákladnějšího heuristického odhadu až po nejsložitější statistické nástroje. Nejrozšířenější ukazatele trendu nejčastěji vycházejí z průměru či jiných statistických nástrojů, např. směrodatné odchylky.

technicka-analyza-trend-moving-averages-cz-7500666

Ta se může pro určení nákupních či prodejních signálů kombinovat s krátkodobými nebo dlouhodobými průměry, jako je tomu v případě klouzavých průměrů. U dalších složitějších ukazatelů trendu se používají pro získání signálů a stanovení směru a/nebo změn trendu krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé průměry.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang