Trendové čáry – trend

technicka-analyza-carove-a-sloupcove-grafy-5178596

Trendové čáry nejen naznačují, jakým směrem se ubírá trh, ale také přinášejí informace o případných hladinách odporu a podpory.

Rozlišují se stoupající, klesající a horizontální trendové čáry.

Stoupající trendové čáry

Stoupající trendové čáry jsou obvykle určeny spojením lokálních tržních minim přímkou, přičemž každé z těchto minim má vyšší hodnotu než minimum předchozí.

ascending_trendline-3827989

V případě  svíčkového grafu se spojí spodní  knoty svíček. Stoupající trendové čáry se využívají k identifikaci vzestupného trendu.

Klesající trendové čáry

Klesající trendové čáry se využívají k identifikaci sestupného trendu spojením řady lokálních maxim přímkou, přičemž každé z těchto maxim má nižší hodnotu než maximum předchozí.

descending_trendline-5008002

Přímka spojuje nejvyšší hodnoty čárkových grafů nebo horní knoty ve svíčkových grafech.

Horizontální trendové čáry

Horizontální trendové čáry se dělí na horní (linie odporu – resistance) a dolní (linie podpory – support) trendové čáry. Tyto dvě trendové čáry jsou důležité při identifikaci pokračování nebo zvratu trendu. Linie podpory se obvykle definuje jako hladina, na níž je zájem o nákup aktiva dostatečně silný, aby překonal tlak na prodej tohoto aktiva.

Tento jev lze často pozorovat při střídavém vzrůstu a poklesu cen, přičemž cena neklesne pod linii podpory, nebo alespoň po určitou dobu. Totéž lze pozorovat u linie odporu, která se vztahuje k maximálním hodnotám.

horizontal_trendline-3709988

Tyto dvě linie – podpory a odporu – tvoří základ pro první formaci zvanou horizontální kanál.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang