Vytváříme finanční plán a analýzu rozpočtu

Konečně se dostáváme k otázce jak teda být finančně gramotný a mít své finance pod kontrolou. Jak si sestavit svůj finanční plán a být konečně zodpovědný? K čemu mi jsou dlouho, středně a krátkodobé rezervy? Co vše bych měl mít pojištěno a kolik kde spořit? Kvalitní finanční plán většina lidí očekává od finančních poradců, jde tomu ale opravdu důvěřovat, nebo nám nastřílí tolik finančních produktů co jen rozpočet zvládne? Je dobré vědět alespoň základy sestavování, jelikož tento plán má vycházet hlavně z naších priorit a cílů a ne poradcových.

Kvalitní osobní finanční plán by měl nastínit příští kroky a toky peněz k zajištění finanční stability a financování velkých výdajů, či plnění naších cílů a snů. Samozřejmě se jedná o přibližný plán, priority i finanční situace se v průběhu života mění a svůj plán je třeba revidovat. Každý k finančnímu plánování má jiný přístup základy jsou ale vždy stejné. Finanční plán by měl:
 

 • zhodnotit Vaši současnou situaci pomoci výsledovky, nebo rozvahy
 • naplánovat krytí rizik a zajištění příjmů a majetku
 • zmapovat budoucí finanční cíle 
 • navrhnout finanční produkty k uskutečnění těchto cílů

Abychom mohli kvalitně naplánovat svůj finanční svět musíme napřed zjistit kde právě jsme. Prvním krokem je důkladná analýza současných osobních financi a stabilizování svého rozpočtu. Pokud si již vedete svůj rozpočet v excelu, či jiném programu, máte tenhle krok za sebou, víte kolik měsíčně k životu potřebujete a kolik jste schopni dát stranou.

Pokud ne, je dobré sestavit si alespoň výsledovku, tedy porovnat a zapsat své měsíční příjmy a výdaje, ideálně pokusit se eliminovat zbytečné výdaje a zapsat si svůj rozpočet (Více informaci v předchozích článcích). Další užitečnou věci ze které budeme následně vycházet je sestavit si vlastní rozvahu, tedy porovnání majetku (aktiv) a dluhů (pasiv) k vypočtení svého čistého jmění.

Na jednu stranu zapsat hodnotu svého bytu, auta, starožitností, mincí, všech účtů a spoření a na druhou veškeré dluhy a závazky, které jste za svůj život vytvořili, hypotéku, leasing, spotřebitelské úvěry a podobně.

Druhým krokem je krytí rizik, tedy zabezpečení svého majetku, který jsme vykázali v rozvaze, zajištění příjmů, či nenadálých výdajů. Hlavní je zamyslet se nad druhem životní pojistky, zda po Vaší smrti se ocitne někdo ve finanční nouzi, co se stane s Vašim příjmem po těžkém úrazu, invaliditě nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Není třeba se pojistit na všechno, pojistka má hlavně krýt situace díky kterým se dostanete do těžké finanční situace, ne všechny drobné úrazy nebo krátkodobé pobyty v nemocnici a taky není nutné uzavírat kompletní pojistku pro každého člena rodiny.

Doporučuji si sepsat různé scénáře životních situací a způsob jakým by změnily Vaši finanční situaci, dle toho zjistíte co je zrovna pro Vás to důležité, jelikož finanční poradce Vám bude nutně cpát pojištění všech na všechno. Následně se můžete zamyslet nad pojištěním majetku či odpovědnosti. Jelikož jde o dlouhodobé produkty, je dobré se napřed důkladně o všem informovat a nepodepisovat nic hned. Téma bude rozvinuto v dalším článku.

Dále bychom si měli zmapovat své finanční cíle, určit jejich priority a termíny do kdy bychom je chtěli splnit. Některé věci již můžete mít za sebou, některé je třeba doplatit a s některými jsme ještě nezačali. Mezi ty naprosto základní cíle by mělo patřit vybudování krátkodobé rezervy pro nečekané výdaje, ideální je šestinásobek vašich měsíčních výdajů.

Mezi další cíle je řešení bytové otázky, zda si vzít hypotéku, úvěr ze stavebka, jít do pronájmu či nasypat kyanid babičce do čaje. Většina z vás již bydlení na hypotéku má, v tom případě je dobré se zamyslet nad případným refinancováním, nebo u dlouhodobých hypoték spočítat si celkově zaplacený úrok a vymyslet způsob na rychlejší splácení přes mimořádné splátky. Různé střednědobé a dlouhodobé rezervy a větší výdaje. Zde jsem sepsal seznam možných cílů o který se můžete opřít:

 • splácení hypotéky
 • koupě auta
 • vytvoření 6 000 000,- rezervy
 • jiné individuální rezervy
 • splácení spotřebních úvěrů
 • koupě nemovitosti
 • spoření na důchod
 • sestavení investičního portfolia
 • splacení leasingu
 • koupě chaty
 • něco do začátku dětem
 • vybudování pasivního příjmů

Když si už sepíšete své cíle a seřadíte podle důležitosti, můžete začít plánovat, ať už sami nebo se svým finančním poradcem. Stačí používat pouze svůj selský rozum, případně kalkulačku. Rozdělte svůj měsíční průměrný zůstatek na spoření prioritních cílů a nějaké ty dlouhodobé investice např. na důchod. Pokud jste bez dluhů a máte co potřebujete, sestavte si nějaké to portfolio a začněte se vzdělávat. Jakmile budete mít svůj plán hotový, zbývá už jen to oběhnout, podepsat a po čase celý plán zrevidovat.

Příklad finančního plánu

Josef Sýkora nar. 29. 7. 1983

Výsledovka

 • Příjem – 28 000,-
 • Výdaje – 23 000,-
 • Zůstatek – 5 000,-
 • Výplata – 23 000,-
 • Bydlení Inkaso plus hypo – 12 000,-
 • Pronájem – 5 000,-
 • Doprava, auto – 3 000,-
 • Potraviny a drogerie – 6 000,-
 • Zábava a ostatní – 2000,-

Rozvaha

 • Byt 3+1 – 1 700 000,-
 • Hypotéka – 1 500 000,-
 • Byt 1+1 – 600 000,-
 • Leasing – 40 000,-
 • Auto – 80 000,-        
 • Vybavení – 50 000,-
 • BÚ – 20 000,-
 • Spořící – 30 000,-
 • Pohledávka – 5 000,-

Shrnutí

 • Aktiva – 2 485 000,-      
 • Pasiva – 1 540 000,-  
 • Čisté jmění – 1 305 000,-

Cíle

Krátkodobá záloha – chtěl bych si vytvořit zálohu ve výši 3násobku měsíčních výdajů tedy 69 000,-, převedl jsem zbytek z BÚ na spořící a získal jsem 50 000,- chybí mi 19 000,-, kamarád mi má vrátit 5 000,- to vložím taky na spořící a bude mi chybět 14 000,- ty naspořím za 7 měsíců po 2000,-.

Hypotéka – 1. prodat nedávno zděděný byt po babičce a částečně tím splatit jistinu hypotéky při refinancování. Spočítal jsem si, že stávající pronájem mi zaplatí úrok z měsíční splátky i část jistiny, výhodnější je tedy pro mě nadále pronajímat zděděný byt a platit z toho část splátky hypotéky – zamítnuto.

2. jelikož je mi v 3+1 samému smutno, pronajmu jeden pokoj svému kamarádovi za 5 000,- měsíčně. Tyto prostředky uložím na vyvážené podílové fondy nebo na spořící účet s výpovědní lhůtou a při dalším refinancování hypo za 3 roky bych měl mít 180 000,- a úrok, kterými částečně refinancují hypo, a zmenší se mi celkový zaplacený úrok. – schváleno

Pojištění – zvolil jsem si rizikovou životní pojistku hlavně pro krytí invalidity a dlouhodobé pracovní neschopnosti (ve výši hypotéky) po doporučení a rozmluvě s více finančními poradci. Stejně tak jsem pojistil i byty. Celkově zaplatím za pojistky 2 000,-.

Důchodové připojištění – jelikož jsem si přečetl knihu od  pana Vladimíra Pikory a paní Markéty Šichtařové tak mám pochybnosti o důchodové reformě, navíc volby vyhraje ČSSD a ti chtějí reformu zrušit, nechám to zatím tak a uvidím co se vyvrbí. Případně budu později přemýšlet o financování důchodu přes pronájem nemovitostí.

Fond na opravy – zbylou tisícovku si budu spořit na spořícím účtů na nenadálé opravy mého auta, jelikož než doplatím leasing bude to nepoužitelný šunt.

Pan Sýkora si svůj plán sestavil sám, co myslíte je dobrý či špatný? Co byste na jeho místě udělali jinak?

© 2021 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang