Yellenová potvrzuje pokračování trendu monetární politiky

Yellenová se v projevu na téma Monetární politika a finanční stabilita v MMF ve Washingtonu, D.C. zaměřila na vztah makroekonomické stability a monetární politiky vůči finanční stabilitě. Uvedla, že makroeonomická politika by se měla především zaměřovat na makroekonomické cíle, tj. cenový vývoj a trh práce.

Finanční stabilita by měla být hlavně v kompetenci „Makroprudérní politiky“  tedy regulace finančního trhu. Nejzajímavější pasáží vystoupení byl její vlastní pohled na současnou finanční stabilitu USA s ohledem na monetární politiku.

Dle Yellenové se monetární politika nemusí odchylovat od primárního trendu k dosažení makroekonomických cílů, aby reflektovala rizika finanční stability, která nepovažuje za vážná.

Komentáře znamenají potvrzení (správnosti) současného dlouhodobého trendu Fedu postupné redukce ultraexpanzivní monetární politiky a signalizace v delším období přes redukci trvaleji uvolněnější monetární politiky.

Monetární politika Fedu je totiž v současnosti orientována 1) přibližováním ke svým základním makroekonomickým cílům a také 2) riziky finanční stability (vzhledem k nízkým úrokovým sazbám a nízkého ocenění finančního rizika).

Oba aspekty se ale doplňují a působí stejným směrem, proto kategorizace jejich významu z hlediska záběru monetární politiky neznamená změnu očekávání monetární politiky. Přesto ekonomika zdá se dle posledních předstihových ukazatelů posiluje růst a jestli hrozí změna očekávání monetární politiky, tak ve směru jejího přitvrzení.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang