Započatá výstavba / stavební povolení

zapocata-vystavba-stavebni-povoleni

Započatá výstavba nezahrnuje hotely a motely, komplexy obytných budov, například sanatoria a koleje a vyrobené mobilní obytné jednotky.

Účelem zprávy o Započaté výstavbě (která je součástí publikace o Stavbě nových obytných domů) je podat statistické údaje o výstavbě nových soukromých obytných domů v USA.

V tiskové zprávě jsou zahrnuty následující údaje: počet nových bytových jednotek, k jejichž stavbě bylo uděleno stavební povolení; počet bytových jednotek, k jejichž stavbě bylo uděleno stavební povolení, ale dosud s ní nebylo započato; počet bytových jednotek, s jejichž stavbou bylo započato; počet bytových jednotek, které jsou ve fázi výstavby; a nakonec počet dokončených bytových jednotek.

Z ukazatele jsou vyňaty hotely a motely, komplexy obytných budov, například sanatoria nebo koleje. Nepatří sem ani vyrobené mobilní bytové jednotky.

Ukazatel započatá výstavba/stavební povolení může naznačovat střednědobý/dlouhodobý směr hospodářství. Pokud se jednotlivci nacházejí ve stabilnější nebo alespoň zlepšující se finanční situaci, započatá výstavba je jedním z ukazatelů, které reagují na toto zlepšení nejdříve.

Liší se od ukazatele prodejů nových domů, jelikož první z nich se vztahuje výslovně ke stavbě, kdežto druhý k prodeji obytných domů. Stejně jako v případě prodeje nových domů může růst tohoto ukazatele znamenat obecné zdraví ekonomiky, což vede k posílení amerického dolaru.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang