Zlato stále nemá dost: 1/4letní maximum!

zlato-na-maximu

Zlato stoupá 0,6% d/d na 1310. Zlato v týdnu akcelerovalo růstový trend. Dokonce s překonáním pásma 1272 – 1280 se cena vrací do 1,5letého klesajícího kanálu až do oblasti klíčových rezistencí  1308.

Pokud zlato dokáže uspět i zde, mohlo by zacílovat i strategické střednědobé oblasti 1360 – 1380, případně 1414, resp. 1431. Naopak signálem obratu růstového trendu bude ztráta 1301. Pak by trh mířil k 1270 – 1280 případně 1239. Jeho předání by znamenalo propad k červnovému více než 3letému minimu 1180.

Jádro ekonomické reality pro ceny zlata není příznivé. Centrální banka USA zejména kvůli dlouhodobým nebezpečím nepřirozeně nízkého tržního ocenění rizika a stability finančních trhů s podporou současného solidního vývoje ekonomiky včetně trhu práce (navíc určitá opora zlata – fiskální nestabilita a možné zpomalení růstu ekonomiky se zatím tolik neprojevuje) začala plnit svůj dlouhodobý cíl, vracet monetární politiku k normálu v podobě redukce ultraexpanzivní monetární politiky.

Směr dlouhodobé tendence redukce nových peněz v ekonomice je jasný. Fed také naznačuje, že mu nebude vadit nebo bude dokonce spokojen s určitým dalším růstem tržních úroků.

To bude zlato trvale dostávat pod tlak. Na tom mnoho nezmění ani snaha Fedu uklidňovat trhy (a tím limitovat jejich případnou přehnanou reakci a dopad na ekonomiku), že případná redukce monetární expanze může být pomalá a rozvážná, že musí být podpořena významnějším potvrzením ekonomické posílení a také, že monetární expanze zůstane i tak ještě dlouhodobě velmi silná.

Navíc stále dlouhodobě doutná nebezpečí nízké inflace, případně fiskální nestability. To také ovlivňuje investice do zlata. Fed také upozorňuje na dlouhodobé úrokové sazby blízko nuly i přes podstatnější posílení trhu práce.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang