Změna zdravotní pojišťovny – rady a tipy

zmena-zdravotni-pojistovny

Jednou za rok, vždy k prvnímu dni v měsíci, má každý občan České republiky nebo každý občan, který má v České republice trvalé bydliště, právo na změnu zdravotní pojišťovny. Pakliže jste se rozhodli, že změníte zdravotní pojišťovnu, není to jenom tak.

Se změnou pojišťovny se totiž pojí řada povinností. Co vše je nutné udělat? To je uvedeno v tomto článku od Vpenize.cz.

Oznámit změnu pojišťovny zaměstnavateli

Musíte změnu ohlásit svému přímému nadřízenému nebo mzdové účetní, a to ve lhůtě do osm dnů od změny pojišťovny. Jinak by mohly začít narůstat dluhy za neplacení povinného zdravotního a sociálního pojištění. Nejlépe tuto změnu oznamte písemně, zaměstnavatel či mzdová účetní musí tuto změnu potvrdit.

Pokud tuto změnu neohlásíte nebo ji oznámíte opožděně, zaměstnavatel musí za přeplatek ve staré pojišťovně a nedoplatek v pojišťovně nové zaplatit pokutu. Tuto pokutu může následně vymáhat na zaměstnanci, který tuto změnu neoznámil včas.

OSVČ musejí podat dva přehledy

Osoba samostatně výdělečně činná musí předložit dva výpisy, a to o výpočtu zálohy na zdravotní pojištění, jeden od původní pojišťovny a druhý od nové.

Státní pojištění

Pakliže za vás pojištění platí stát, většina povinností se změnou se vás netýká. Například studenti, stálí pojištěnci, penzisté nebo rodič na rodičovské dovolené.

Nový průkaz pojištěnce u lékaře

Pakliže vám průkazka nebyla vydána ihned při sjednání nového pojištění, požadujte dočasnou papírovou průkazku. Od prvního dne nového měsíce se totiž nemůžete u lékaře prokázat průkazkou, kterou jste měli od původní pojišťovny.

V současnosti je možné změnit zdravotní pojišťovnu pouze jednou za dvanáct měsíců, a to jen k prvnímu dni kalendářního pololetí, tedy k prvnímu lednu a k prvnímu červenci. Nezapomeňte, že přihláška ke změně pojišťovny se posílá nejpozději pět měsíců před přestupem k jiné zdravotní pojišťovně.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang