Nejčastější mýty ohledně povinného ručení

Povinné ručení je pojistným produktem, se kterým by se alespoň teoreticky měl za život setkat každý, kdo někdy sedl za volant. Bohužel i přes jeho rozšířenost (nebo možná právě kvůli ní) panuje o povinném ručení mnoho mýtů a nepravd. Ty nejčastější se pokusíme vyjasnit.

Povinné ručení kryje škodu na mém autě

Vůbec nejčastější mýtus paradoxně koluje kolem podstaty povinného ručení jako takového. Povinné ručení je totiž pojistným produktem, z jehož titulu se hradí škoda způsobená na majetku a újma na zdraví, která vznikla z titulu provozování pojištěného vozidla. Jinými slovy – při havárii bude z titulu vašeho povinného ručení uhrazena škoda třetích stran (ostatních řidičů, chodců, veřejného majetku apod.), nikoliv však oprava vašeho vozu.

Jsem dobrý řidič, tak povinné ručení nepotřebuji

Zatímco u mnoha jiných pojistných produktů je skutečně vaší volbou, zda se raději pojistíte, anebo budete sázet na to, že se rizikové situaci během svého života vyhnete, u povinného ručení takovou možnost nemáte. Jak je patrné už z českého názvu tohoto pojistného produktu, produkt je povinný. A tak ke každému vozu musí být pojistná smlouva sjednána. Povinnost mít sjednané povinné ručení má provozovatel. Sedáte-li za volant cizího auta, měli byste se ujistit, že k vozu povinné ručení sjednané je.

Vůz je nepojízdný, tak jej nemusím pojišťovat

Povinné ručení musí být sjednané ke každému vozu, který je evidován v registru vozidel. Že se třeba vůz porouchal a roky vám pouze stojí v garáži, na to zákon nehledí. Každý takový vůz tedy musí být pojištěn. V opačném případě můžete očekávat penále ze strany České kanceláře pojistitelů, které je přitom mnohem vyšší než částka pojistného. Řešením může být odhlášení vozidla z evidence.Nejnižší možný pojistný limit stačí

Pojišťovna vám zpravidla nabídne povinné ručení v několika variantách, které se budou lišit výší pojistných limitů. Mnoho řidičů automaticky bere variantu nejnižší – splní zákonnou povinnost a platí přitom nižší pojistné. Zejména častí řidiči s luxusními vozy, kteří se nebojí vyšších rychlostí, by ale měli zpozornět. Při vážných nehodách na dálnicích – dvojnásob v zahraničí – lze snadno způsobit škodu dosahující vyšších desítek milionů korun. Pokud by na úhradu takové škody váš pojistný limit nestačil, můžete se v případě odpovědnosti za škodu dostat i přes platné povinné ručení do značných problémů.

Zdroj foto: joyfotoliakid / Adobestock.com

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang