Nonstop půjčka na směnku – okamžitá, ihned, přijedeme

Půjčky na směnku mají dlouhou historii, ale jak jsou na tom dnes? Stále je možné setkat se s termíny jako „Nonstop půjčka na směnku“ nebo „půjčky na směnku – přijedeme“. Ale jaký je skutečný stav věcí? Je možné si ještě vzít půjčku na směnku od soukromé osoby? A co je důležité vědět o jejich legalitě? Je to vůbec možné?

Půjčka na směnku může napáchat mnoho škod, jelikož její nevýhody a rizika významně převažují nad výhodami. Pokud je to jen trochu možné, je lepší využít dostupné alternativy.

Shrnutí obsahu článku

Půjčky na směnku jsou rychlé, snadné a dostupné bez banky.

Mezi hlavní nevýhody půjček na směnku patří vysoké úroky, skryté poplatky, předražení, zadlužení a podvody.

Půjčka na směnku mezi soukromými osobami je nezákonná. Využívá nevědomosti a tíživé situace dlužníků. Může vést k dluhové pasti a exekuci.

Co je to směnka?

Směnka je druh cenného papíru, který ke svému vzniku nepotřebuje právní důvod a obstojí sám o sobě. Směnka v sobě zachycuje veškerá práva, která z ní vyplívají. Proto se o směnce někdy mluví jako o dokonalém cenném papíru.

Podepsáním směnky se dlužník zavazuje vůči věřiteli. Dlužník zároveň nese důkazní břemeno. Prokázání důvodu podpisu směnky a vzniku směnečného závazku tak připadá na dlužníka.

Půjčka na směnku – výhody a nevýhody

Výhodou půjčky na směnku je, že směnky jsou nesporným závazkem. Ten, kdo má v ruce originální směnku a legitimuje se jako její oprávněný majitel, má nesporné právo na proplacení.

Věřitel nemusí při vymáhání směnky nic dokládat, směnka je důkaz sama o sobě. Dlužník, který odmítá půjčku na směnku zaplatit, musí své důvody prokázat.

Nevýhodou směnek je, že musí být sepsány s přesně stanoveným obsahem, který je dán zákonem. Žádná podstatná náležitost nesmí chybět. V opačném případě je směnku neplatná.

Další nevýhodou je případné zfalšování směnky. Pokud totiž soud vydá směnečný platební rozkaz, a ten nabude právní moci, dlužník je nucen falešnou směnku zaplatit.

Co je to směnka – základní druhy směnky

Existují dva základní druhy směnek:

 • směnka vlastní
 • směnka cizí

První druh směnek je směnka vlastní. Je tvořena na základě dvou směnečných účastníků. Jedním je emitent – výstavce směnky a druhým je remitent – osoba, na jejíž jméno je směnka napsána. Vlastní směnka obsahuje bezpodmínečný platební slib: „Zaplatím“.

Druhý druh směnek je směnka cizí. Ta je tvořena na základě minimálně tří směnečných účastníků. Emitent, remitent a směnečník. Směnečník je v tomto případě osoba, které je přikázáno platit. Cizí směnka obsahuje bezpodmínečný platební rozkaz: „Zaplaťte“.

Půjčky na směnku – historie

Listiny podobné směnkám se objevily již ve 12. století v severní Itálii, především v Benátkách. Směnky pro tehdejší kupce znamenaly užitečný způsob, jak řešit placení za zboží. Půjčky na směnku tehdy fungovaly jako cestovní šeky.

Středověcí kupci z jiných států tak nemuseli řešit problematickou směnu peněz a byli také chráněni před přepadením a okradením, které běžně hrozilo, pokud sebou kupec vezl velký finanční obnos.

V 17. století vznikl institut, který sloužil k převodu směnek. Směnky se tak staly cennými papíry určenými k oběhu. Vznik celosvětového obchodního trhu v 18. století rozšířil používání směnek do celého světa.

Směnky platily za jeden z nejbezpečnějších platebních prostředků a díky své spolehlivosti byly často používány jako platební prostředek na úkor reálných peněz.

Nonstop půjčka na směnku ještě dnes

Nonstop půjčka na směnku nebo půjčka na směnku ještě dnes jsou běžně nabízené produkty soukromých investorů. Směnka lze vyřídit velmi rychle a jednoduše. Žadatel o půjčku na směnku může mít své peníze do několika málo minut.

Nonstop půjčka na směnku může být uzavřena sepsáním směnky na jakýkoli papír ručně. Není potřeba žádného úředního ověření. Směnka musí obsahovat jen několik povinných údajů.

Půjčka na směnku – přijedeme

Půjčka na směnku – přijedeme. Tak zní nabídky soukromých osob, které tuto půjčku poskytují. Stejně tak se lze setkat s označením soukromá půjčka na směnku, případně okamžitá půjčka na směnku. Nabídka má oslovit především lidi, kteří potřebují půjčku pokud možno ihned a v hotovosti a nemají bonitu na to, aby získali úvěr v bance nebo prověřené nebankovní společnosti.

Okamžité půjčky na směnku, jestliže se nejedná o půjčku podnikatelskou, jsou nelegální a nelze je tedy doporučit. To samé platí pro soukromé půjčky na směnku, což je v podstatě jen jiný název pro tentýž produkt.

Je půjčka na směnku legální?

Každý poskytovatel nebankovní půjčky musí disponovat licencí od České národní banky. Aktualizovaný seznam legálních nebankovních společností lze zobrazit na webových stránkách ČNB. Poskytovatelé, kteří na seznamu nejsou, nabízejí půjčky nelegálně.

Zákon na ochranu spotřebitele z roku 2013 půjčku od soukromé osoby na směnku jiné soukromé osobě zakazuje. Navzdory tomuto zákazu však existuje řada nabídek půjček na směnku.

Osobní půjčka na směnku je nezákonná, jiný je však případ podnikatelských úvěrů. U těch je bianko směnka běžně a legálně používána jako forma záruky nebo jako nástroj k zajištění platebních nebo jiných povinností dlužníka. 

Půjčky na směnku jsou často vázány na konkrétní oblast. Pod hesly „půjčka na směnku Praha“ a „půjčka na směnku Brno“ lze ve webových prohlížečích zobrazit velké množství nabídek.

Okamžitá půjčka na směnku – ihned

Pokud zájemce o půjčku hledá okamžitou půjčku na směnku, s velkou pravděpodobností poskytovatele najde. Půjčku na směnku ihned nabízejí nebankovní poskytovatelé především prostřednictvím internetu například pod heslem půjčka ihned nonstop.

Nabídka okamžitých půjček na směnku obvykle zahrnuje půjčky na směnku na OP, půjčky od soukromé osoby na směnku i nonstop půjčky na směnku.

Půjčka na směnku může vypadat velmi lákavě, nevyžaduje žádné splátky ani poplatky. Ve skutečnosti je to však extrémně nevýhodný způsob, jak získat peníze. Dlužník zpravidla vrátí částku s velmi vysokými úroky.

Půjčka na směnku na OP

Pro každou půjčku na směnku, která funguje, je nezbytný občanský průkaz. Bez platného dokladu totožnosti půjčky na směnku uzavřít nelze.

Půjčka na směnku na OP obvykle nevyžaduje žádné další doklady. Není třeba doložit výši pravidelného příjmu a není třeba ani prokázat bezdlužnost.

Díky tomu je půjčka na směnku na OP vhodná i pro dlužníky se zápisem v registru nebo pro dlužníky v exekuci či v insolvenci. Půjčka na směnku na OP je tedy obvykle zároveň půjčkou pro lidi v registru.

Půjčky na směnku – nabídka a přijedeme

Online nabídka půjček na směnku je poměrně široká. Žadatel ji může vyřídit z pohodlí domova, bez nutnosti obcházet pobočky a jednat s věřiteli.

Pro sjednání okamžité půjčky na směnku online obvykle stačí vyplnění jednoduchého online formuláře. Půjčka na směnku je pak vyplacena na bankovní účet žadatele téměř ihned.

Žadatele bez přístupu k internetu a bez bankovního účtu může zajímat nabídka osobní půjčky na směnku. Půjčky na směnku „přijedeme“ znamená, že poskytovatel půjčky na směnku vyřídí vše v místě bydliště žadatele.

Půjčky na směnku – Praha

Hlavní město Praha nabízí nejvíce možností, jak získat půjčku na směnku v hotovosti. Na webu najde zájemce velké množství nabídek, které mohou mít nejrůznější podmínky.

S velkou pravděpodobností budou půjčky na směnku Praha poměrně nevýhodné. Dá se předpokládat, že poskytovatelé nebudou jednat v souladu s českými zákony.

Půjčky na směnku – Brno

Zařídit půjčku na směnku na ruku je jednoduché i v Brně. Stejně jako v Praze a v dalších větších městech se i v Brně nabídka půjčky na směnku pohybuje pravděpodobně za hranou zákona.

Poskytovatelé nabízející soukromou půjčku na směnku zpravidla cílí na své obohacení na úkor člověka, který čelí velmi špatné finanční situaci.

Půjčka od soukromé osoby na směnku

Půjčky na směnku mohou nabízet nebankovní společnosti a také soukromé osoby. V případě půjčky od soukromé osoby na směnku je velmi pravděpodobné, že jde o nelegální půjčku na směnku.

Soukromý investor nabízející směnky by měl mít licenci České národní banky. Půjčky na směnku navíc smí poskytovatel legálně nabízet jen pro podnikatelské úvěry.

Výhodou půjčky od soukromé osoby na směnku je, že lze zařídit kdykoli a pořídit si ji může takřka každý. Soukromé osoby poskytující půjčky na směnky obvykle nepožadují nic než občanský průkaz.

Nevýhodou jsou mnohdy až predátorské taktiky poskytovatelů okamžité půjčky na směnku. Dlužník vrátí částku o poznání vyšší, než si ve skutečnosti půjčil. Na splacení půjčky od soukromé osoby na směnku si dlužníci dokonce berou jiné půjčky, což je cesta k dluhové pasti a osobnímu bankrotu.

Soukromý investor si prostřednictvím směnky může zajistit dobrý zdroj příjmu na úkor klienta, který nezřídka končí v exekuci.

Směnka – vzor 2023

Jak vypadá vzor směnky? Dokument musí obsahovat některé náležitosti. Bez těchto bodů se směnka neobejde.

Směnka vlastní – vzor:

 • označení „směnka“ v textu dokumentu
 • bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu
 • jména dalších ručitelů
 • údaj o splatnosti
 • údaj místa, kde má být placeno
 • jméno toho, komu má být placeno
 • datum a místo vystavení směnky
 • podpis výstavce

Směnka cizí – vzor:

 • označení „směnka“ v textu dokumentu
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
 • jméno toho, kdo má platit (směnečník / akceptant / příjemce)
 • údaj o splatnosti
 • údaj místa, kde má být placeno
 • jméno toho, komu má být placeno
 • datum a místo vystavení směnky
 • podpis výstavce

Směnka obecný vzor i směnka vzor pro rok 2023 lze najít ke stažení na internetu. Pro platnou směnku není třeba přesný tiskopis ani úřední ověření podpisů. Půjčka na směnku může být napsána i ručně.

Směnka vzor – údaje o splatnosti

Na směnce je nutné uvést údaj o splatnosti. Lze jej napsat takto:

 • na viděnou – směnka je splatná při předložení
 • určitý čas po viděné – směnka je splatná určitý čas po předložení
 • určitý čas po vystavení směnky
 • na určitý den

Údaje o splatnosti mohou chybět na tzv. bianco směnce.

Bianco směnka

Termín bianco směnka znamená druh směnky, na kterém záměrně chybí některé údaje. Na bianco směnce obvykle není uvedena soba splatnosti a výše dlužné částky.

Bianco směnka se využívá k bankovní i nebankovní půjčce na směnku. Věřitel může chybějící údaje vyplnit v případě, že dlužník půjčku na směnku řádně nesplácí. Pokud dlužník půjčku na směnku uhradí, musí věřitel bianco směnku vrátit nebo skartovat.

Alternativy půjčky na směnku

Okamžitá osobní půjčka na směnku a především půjčka od soukromé osoby na směnku soukromé osobě je v České republice nelegální. Mnohdy vykazuje znaky novodobé lichvy. Takovým půjčkám na směnku je lépe se vyhnout. Jaké jsou alternativy půjčky na směnku?

Nejlepší alternativou půjčky od nebankovního poskytovatele je půjčka bankovní. Klasické banky mají v drtivé většině případů lepší podmínky, nižší úroky i výhodnější RPSN. Pokud klient dosáhne na bankovní půjčku, měl by jí dát rozhodně přednost.

I v případě, že banka půjčku neschválí, existuje řada výhodnějších půjček, než je půjčka na směnku. K vyhledání té nejvhodnější půjčky na míru lze využít internetové srovnávače půjček a agregátory půjček.

Vyplatí se také najít poskytovatele, který nabízí první půjčku pro nové klienty zdarma. To znamená, že dlužník zaplatí jen částku, kterou si půjčil, bez úroků a bez poplatků. Tato výhoda se týká vždy jen první půjčky u daného poskytovatele.

V neposlední řadě lze jako alternativu k půjčce na směnku zkusit půjčku u příbuzných či přátel. Přátelská půjčka se většinou rovněž obejde bez úroků a bez poplatků. V každém případě je dobré sepsat o takové půjčce smlouvu a především dbát na její včasné splacení.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang