Plná moc k přepisu vozidla a kupní smlouva o prodeji auta 

V případě, že se člověk rozhodne koupit ojeté vozidlo od jeho majitele, je nutné kromě jiného řešit plnou moc k přepisu vozidla a také kupní smlouvu. Jaké právní náležitosti musí smlouvy obsahovat a na co je nutné si dát pozor při koupi zánovního vozu?

Jakmile se člověk rozhodne pro koupi ojetého vozu – ať už z důvodu nedostatku finančních prostředků na fungl nový vůz, nebo z důvodu nedostatku nových aut a dlouhé čekací lhůty či z jakéhokoliv jiného důvodu, existuje celá řada věcí, na které si musí dát kupující i prodávající velký pozor.

Prodej auta postup

Pokud se člověk rozhodne prodat svůj automobil, má několik možností. Jsou 3 nejčastější způsoby, jak se ojeté auto prodává – respektive komu se prodává. Jednou z těchto možností je prodej rodině, kamarádům či známým. Tento prodej bývá velmi jednoduchý a rychlý, je sice nutné respektovat zákonné papírování a nejde auto prodat jen na ústní dohodu, avšak prodávající nemusí shánět žádného kupce.

Další možností, komu je možné automobil prodat, bývá prodej do autobazaru. Tato možnost je výhodná z úspory času a nervů pro majitele. Tímto prodejem se tak člověk snadno zbaví jakýchkoliv dalších starostí, který prodej auta doprovází.

U rodiny, kamarádů a známých může být později problém s nějakým nedorozuměním a výčitkami, kdy jedna ze stran – ať už kupující či prodávající, může získat pocit, že auto nebylo prodáno pod správnou cenou, případně se vyskytne nějaká skrytá vada a dochází k řešení reklamace.

Autobazary

Autobazar funguje jako tzv. prostředník, který na sebe přebírá jakoukoliv zodpovědnost za daný vůz a při dalším prodeji už reklamace a další nešťastné události řeší autobazar, nikoliv původní majitel.

Nevýhodou může být nižší cena prodeje. Autobazary většinou za ojetý vůz nabízejí znatelně nižší částku. Zároveň obchodníci v autobazarech umí tyto záležitosti velmi dobře řešit tak, aby právě pro ně byli výhodné. Proto nezkušený majitel auta může nakonec být veli nešťastný z částky, za kterou auto prodal.

Mezi výhody bezesporu patří, že záruku a odpovědnost za vady automobilu nese autobazar, který také zařídí přepis vozidla a všechno potřebné papírování. Často je prodávajícímu nabídnut protiúčet a tak může autobazaru prodat svůj starý vůz, něco málo připlatit a odchází s jiným vozem.

Přímý prodej

Přímý prodej je třetí způsob, jak se dá auto prodat. Jedná se o nejrizikovější způsob prodeje. Jedním z rizik je především v poklesu ceny v případě, kdy se auto nedaří majiteli rychle prodat. Majitel tak musí jít s cenou postupně dolů. Také je podstatné, že si majitel musí vše potřebné papírování skrz prodej zařídit sám.

Nejdříve musí majitel vytvořit inzerát o prodeji, poté připravit kupní smlouvu a evidenční kontrolu vozidla, která je nutná ještě před samotným prodejem. A to z toho důvodu, aby došlo ke zjištění skutečného stavu vozidla. Protokol o evidenční kontrole vozidla se předkládá u přepisu vozidla.

Evidenční kontrolu provádí STK (stanice technické kontroly) a to většinou na počkání. Platnost této kontroly je omezena na 30 dnů. Po úspěšně provedené kontrole dojde k vystavení protokolu o evidenční kontrole vozidla, bez kterého se prodej auta neobejde.

U této kontroly se předkládá i malý technický průkaz, velký technický průkaz a je potřeba ukázat platnou autolékárničku.

Jakmile dojde k prodeji vozidla, dochází i k oficiálnímu přepisu vozidla na nového majitele a poté je nutné zrušit povinné ručení.

Z prodejem ojetého vozu je spojeno i papírování a podpis smluv.

Plná moc na přepis auta

Plná moc k přepisu vozidla slouží k tomu, aby zmocnitel dal plnou moc zmocněnci, který ho může zastupovat v právní situaci. Plná moc k přepisu vozidla je nutná, pokud prodávající nebo kupující není schopný se s druhou stranou dostavit na úřad při prodeji auta. Může k tomu každá ze stran zplnomocnit jinou osobu.

Neexistuje žádný oficiální formulář, který slouží jako plná moc k přepisu vozidla. Přesto existuje několik údajů, které v tomto písemném dokumentu nesmí chybět.

Plná moc vzor

Nejjednodušším způsobem k plné moci u přepisu vozidla je využít vzor smlouvy. Smlouva, která uděluje moc přepsat vozidlo za jinou osobu, musí splňovat následující podmínky.

Je nutné, aby plná moc obsahovala:

 • zmocněnec a zmocnitel (celé jméno, rodné číslo nebo IČO a trvalé bydliště)
 • předmět zmocnění – v tomto případě „Přepis vozidla v registru silničních vozidel na příslušném obecním úřadě“
 • identifikaci přepisovaného vozu (tovární značka, model, datum první registrace, registrační značka, VIN kód)
 • platnost plné moci k přepisu vozidla
 • podpisy obou stran

Plná moc je nutná k tomu, aby došlo k odhlášení původního majitele a přepis auta na majitele nového najednou a to na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností a to bez ohledu na trvalé bydliště, avšak je nutné, aby tato formalita proběhla do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

Například Registr vozidel Praha řeší vyřizování záležitostí registru vozidel a je možné se na dané pracoviště objednat online. Samozřejmě je možné, aby se kupující i prodávající domluvili a zašli na úřad společně. Odhlášení auta je pak vyřešeno během pár minut.

V praxi to tak ovšem velmi často nefunguje a je výhodnější, aby došlo k podpisu plné moci k přepisu vozidla. Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se tak může rychle vyřešit na úřadě, kde se i vyplňuje přepis vozidla formulář.

Za přepis vozidla zodpovídá prodávající, a pokud papírování není vyřešené do zmíněných 10 pracovních dnů od prodeje, hrozí prodávajícímu pokuta až do výše 50.000,- Kč. Dopravní inspektorát dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky související s automobily.

Smlouva o prodeji auta

V případě, je-li smlouva o prodeji auta správně sepsaná, výrazně snižuje rizika, ke kterým může při prodeji dojít.

Při koupi ojetého vozu je velmi důležité znát jeho současný stav i jeho historii. Proto se především laikům vyplatí, aby s sebou ke koupi vzali odborníka. Důkladné prověření může odhalit skryté vady. Některé vady mohou z vozu udělat neprodejné, jiné se snadno opraví, avšak může kupující získat zajímavou slevu.

Náležitosti kupní smlouvy na auto:

 • identifikace obou stran – kupujícího a prodávajícího (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, popřípadě název firmy, adresa sídla, IČ/DIČ)
 • jednoznačná identifikace vozidla – značka, model, datum první registrace, VIN kód, barva, SPZ
 • počet najetých kilometrů vozidla
 • kupní cena včetně popisu smluvené slevy a způsobu úhrady
 • detailní popis technického stavu vozidla – vady karoserie, poškození interiéru, nefunkční prvky výbavy, závady pohonného ústrojí, stav brzdové soustavy apod. (čím detailnější popis, tím lépe pro obě strany)
 • seznam příslušenství prodávaného vozidla – náhradní klíče, servisní kniha, sada zimních kol, nosiče apod. 

V případě, kdy by kupující chtěl ojetý vůz reklamovat, zásadním dokumentem pro prověření prodávaného stavu vozidla je právě kupní smlouva.

Autobazar funguje jako tzv. prostředník, který na sebe přebírá jakoukoliv zodpovědnost za daný vůz.

Při koupi vozidla je nutné si také ohlídat platnost evidenční kontroly. Tato kontrola je zpoplatněná. Evidenční kontrola cena se tak pohybuje od 200,- Kč do 800,- Kč.

Osvědčení o registraci vozidla uvádí základní informace o autě a jeho vlastníkovi. V České republice má toto osvědčení dvě části.

Kupní smlouva na motorku

Ke koupi motorek nedochází tak často jako ke koupi auta. Přeci jen v celkovém provozu je aut nepopsatelně více. Přesto i při koupi motorky je nutné řešit kupní smlouvu.

Tato kupní smlouva má téměř stejné náležitosti, jako kupní smlouva na auto, tj.:

 • identifikace obou stran – kupujícího a prodávajícího (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, popřípadě název firmy, adresa sídla, IČ/DIČ)
 • jednoznačná identifikace motorky
 • počet najetých kilometrů
 • kupní cena včetně popisu smluvené slevy a způsobu úhrady
 • detailní popis technického stavu motorky – vady karoserie, nefunkční prvky výbavy, závady pohonného ústrojí, stav brzdové soustavy apod. (čím detailnější popis, tím lépe pro obě strany)
 • seznam příslušenství – náhradní klíče, servisní kniha, sada zimních kol, helma apod.

Na převod motorky je 10 pracovních dnů od koupi. Stejně jako pro auto platí, že pokud převod nebude formálně vyřešený v této lhůtě, může prodávajícímu vzniknout pokuta.

Změna vlastníka vozidla

V případě, kdy dojde ke koupi/prodeji či zdědění vozidla, je nutná změna vlastníka vozidla. Jakmile dojde k zapsání změny, bude nabyvatel veden v registru silničních vozidel, technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla veden jako vlastník vozidla.

Poplatek za zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel stanovuje položka číslo 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Např. poplatek za zápis změny vlastníka nebo provozovatele čtyřkolového motorového vozidla je 800 Kč.

Nový vlastník také nesmí zapomenout na změnu povinného ručení, resp. sjednání nového pojištění na své jméno.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang