Ponziho schéma nebo pyramidové – investiční podvod

ponziho-schema-2

Ponziho schéma je investiční podvod, který slibuje investorům vysokou míru návratnosti při malém riziku. Ponziho schéma generuje výnosy pro dřívější investory za peníze vybrané od pozdějších investorů. Jak se dá Ponziho systém poznat?

Jedná se o podobný podvod jako je pyramidové schéma, tzv. „pyramida“ nebo někdy také známé pod názvem „letadlo“. Tyto podvody jsou založeny na použití prostředků nových investorů k vyplacení dřívějších podporovatelů.

Ponziho a pyramidové schéma

Jak Ponziho schéma, tak pyramidové schéma nakonec dosáhnou svého dna, když příliv nových investorů vyschne a není dostatek peněz na výplatu slíbených výnosů již stávajícím investorům. V tu chvíli se schémata rozpadají.

Obě věci mají tedy podobné to, že generují výnosy pro starší investory, které získali od novějších investorů. Dochází ke slibování dosažení velkého zisku při malém, anebo dokonce žádném riziku.

Společnosti zapojené do Ponziho schématu zaměřují veškerou svou energii na získávání nových klientů, kteří by investovali – pouze tím udrží Ponziho schéma při životě dále.

Organizátoři Ponziho schématu často slibují investování peněz a dosažení vysokých výnosů s malým nebo žádným rizikem. V mnoha Ponziho schématech však podvodníci peníze neinvestují. Místo toho je použijí k vyplacení těch, kteří investovali dříve, a část si obvykle ponechají pro sebe nebo pro jiné účastníky schématu.

TIP: Jednou z nejstabilnější investicí je investice do zlata, na jeho cenu má vliv především americký dolar.

Ponziho schéma

S malým nebo žádným legálním výdělkem vyžadují neustálý přísun nových peněz, aby schéma mohlo fungovat dále. Když je obtížné získat nové investory nebo velký počet stávajících investorů požaduje peníze, tato schémata mají tendenci se zhroutit.

Ponziho schémata jsou pojmenována podle Charlese Ponziho, který ve 20. letech 20. století podvedl investory pomocí spekulací s poštovními známkami.

TIP: Pokud chce člověk investovat, jednou z možností je investování do drahých kovů a dluhopisů.

Jak poznat Ponziho schéma

Mnoho Ponziho schémat má společné znaky. Zde jsou ty nejzákladnější.

  • Vysoké výnosy při malém nebo žádném riziku – každá investice s sebou nese určitou míru rizika a investice přinášející vyšší výnosy s sebou obvykle nesou větší riziko. Být jako investor při zvažování velmi podezřívavý ke všem „zaručeným“ investičním příležitostem, pokud investor zvažuje, do čeho se vyplatí investovat.
  • Příliš konzistentní výnosy – investice mají tendenci v průběhu času stoupat a klesat. Je nutné být jako investor skeptický k investici, která pravidelně generuje výnosy bez ohledu na celkové podmínky na trhu.
  • Neregistrované investice – Ponziho schémata obvykle zahrnují investice, které nejsou státem regulovány. Registrace a regulace je důležitá, protože poskytuje investorům přístup k informacím o vedení společnosti, jejích produktech, službách a financích.
  • Prodejci bez licence – zákony o cenných papírech jako jsou akcie vyžadují, aby investiční odborníci a firmy měli licenci nebo registraci. Většina Ponziho schémat zahrnuje neregistrované osoby a firmy.
  • Utajené, složité strategie – investoři by se měli vyhnout investicím, které je těžké pochopit nebo o nich nelze získat úplné informace.
  • Problémy s papírováním – chyby ve výpisech z účtu mohou být známkou toho, že prostředky nejsou investovány podle původních příslibů.
  • Potíže s přijímáním plateb – je nutné být podezřívavý, pokud člověk nedostává platby nebo jsou potíže s výběrem peněz. Propagátoři Ponziho schématu se někdy snaží zabránit účastníkům ve vyplacení peněz tím, že nabízejí ještě vyšší výnosy za to, že nedojde k výběru peněz.

TIP: Jak začít investovat a na co je nutné si dávat pozor?

Jak Ponziho schémata fungují

Lidem jsou slibovány velké výnosy z investice. Zpočátku se zdá, že schéma funguje. Tento počáteční úspěch pak přiláká nové investory, jejichž peníze se použijí na vyplacení původních investorů a cyklus pokračuje.

Ponziho schéma se zdá být úspěšné, pokud se dějí následující věci. Noví investoři přidávají své finanční prostředky, investoři nepožadují okamžitě své splátky a obě strany věří, že dostanou zpět své původní investice.

Proč Ponziho schémata nefungují

Ponziho schémata jsou ve skutečnosti podvodem. Protože investované peníze se vždy „recyklují“ a společnost nikdy nedosáhne skutečného zisku. Společnost pouze přerozděluje peníze a tvrdí, že rostou a daří se jí.

Dokud do ní vkládají peníze noví investoři, tak to skutečně vypadá, že se společnosti daří. Když však noví investoři přestanou investovat, systém se zhroutí – většinou zůstane jen osoba na vrcholu se všemi penězi.

Bohužel někdy je velmi těžké Ponziho schémata odhalit – dokud společnost funguje a dokud nezkrachuje a investoři se pak nemohou dostat ke své investici.

Co dělat, pokud je člověk obětí podvodu v rámci Ponziho schématu?

Nejlepší způsob pro maximalizaci šance na získání části peněz zpět je jednat rychle a vyhledat profesionální právní poradenství. Důležité je zrušit všechny budoucí platby a ideálně i přerušit veškerou komunikaci. Je nutné již uskutečněnou komunikaci zdokumentovat. Jedná se například o e-maily a dopisy.

Je nutné dávat i pozor také na „podvodníky s vymáháním peněz“ – podvodníci se vydávají za policisty nebo právníky a nabízejí obětem podvodu pomoc při získání peněz zpět. Tvrdí, že pomohou získat peníze zpět, avšak účtují si nesmyslné poplatky bez záruky, že nějakou částku vymůžou

Problémem při získávání peněz zpět z Ponziho schématu je, že lidé dobrovolně odevzdávají své peníze, aniž by si často ověřili, že investují do legitimní společnosti.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang