Pyramidové schéma – tzv. systém pyramida nebo letadlo

ponziho-schema-8423042

V klasickém pyramidovém schématu se účastníci snaží vydělat peníze výhradně náborem nových účastníků. Jedná se o systém, který je někdy nazýván jako pyramida nebo letadlo. Jak tento systém funguje a jak ho rozpoznat?

Propagátor slibuje vysoký výnos v krátké době, avšak ve skutečnosti nedochází k prodeji žádného výrobku či služby. Hlavní je, že je zde kladen velký důraz na nábor nových účastníků.

Pyramidové schéma

Všechny hry typu pyramida nebo letadlo nakonec zkrachují a většina investorů o své peníze přijdou.

Podvodníci často propagují pyramidové systémy prostřednictvím sociálních médií, internetové reklamy, webových stránek společností, skupinových prezentací, konferenčních hovorů, videí na YouTube a dalších prostředků.

Propagátoři pyramidových schémat mohou vynaložit velké úsilí, aby program vypadal jako podnikání. Jedná se například o tzv. MLM (víceúrovňový marketing). Podvodníci však používají peníze zaplacené novými rekruty k vyplacení investorů z dřívějších fází (obvykle také rekrutů).

V určitém okamžiku se programy příliš rozrostou, promotér nedokáže získat od nových investorů dostatek peněz na vyplacení dřívějších investorů a lidé o své peníze přijdou.

Ponziho a pyramidové schéma

Pyramidové schéma je pochybný a neudržitelný obchodní model stejně jako Ponziho schéma. Několik členů na nejvyšší úrovni najímá nové členy. Tito členové platí předem náklady směrem nahoru těm, kteří je zapsali.

Když novější členové zase nabírají své vlastní podřízené, část následných poplatků, které obdrží, je také přerozdělena nahoru v řetězci. Tyto operace, často nazývané „pyramidové podvody“ nebo „pyramida„, jsou v některých zemích nezákonné.

TIP: Pokud chce člověk investovat, začít může například u dluhopisů.

Fungování pyramidového schématu

Pyramidová schémata se tak jmenují proto, že připomínají pyramidovou strukturu, která začíná jedním bodem na vrcholu a směrem dolů se postupně rozšiřuje.

Podle tvrdých nabídek na náborových akcích dostanou ti, kteří se odváží vstoupit do pyramidy, teoreticky značné peníze od rekrutů pod nimi. V praxi však mají potenciální členové tendenci časem vyschnout.

V době, kdy pyramidový systém končí, odcházejí jeho vrcholní představitelé se spoustou peněz, zatímco většina členů na nižších úrovních odchází s prázdnýma rukama.

pujcka-bez-registru-8427489
Kvůli špatnému investování člověk může přijít o všechny své úspory.

Je třeba poznamenat, že pyramidové systémy jsou do značné míry závislé na poplatcích od nových rekrutů a v naprosté většině případů se nejedná o prodej skutečných výrobků nebo služeb, které by měly nějakou skutečnou hodnotu.

TIP: V případě, že se člověk dostane do dluhových problémů kvůli nevhodně investováním penězům, může situaci řešit pomocí nejlevnější půjčky.

Typy pyramidových schémat

Existují různé formy pyramidových schémat.

Víceúrovňový marketing (MLM) je legální obchodní praktikou, na rozdíl od tradičních schémat pyramidy nebo letadla tento model zahrnuje prodej skutečného zboží nebo služeb. Účastníci však nemají povinnost uzavírat žádné prodeje. Aby mohli generovat příjem, musí rekrutovat členy, kteří jsou pod nimi.

Některé MLM společnosti jsou téměř k nerozeznání od pyramidových schémat, protože zahrnují prodej tištěných materiálů, které nemají žádnou skutečnou hodnotu, například vzdělávací kurzy. Tyto MLM systémy prosperují díky tomu, že nutí rekruty kupovat produkty bez hodnoty za vysoké ceny a nutí je prodávat tytéž produkty dalším členům z řad nových generací.

Často se stává, že finanční poradci doporučují svým klientům investici právě do pyramidových podvodů.

Dalším typem jsou řetězové e-maily přesvědčují naivní příjemce, aby darovali kusy peněz všem, kteří jsou v e-mailu uvedeni. Po provedení daru je dárce vyzván, aby vymazal první jméno na seznamu a nahradil ho svým vlastním, a poté přepošle řetězový e-mail své vlastní skupině kontaktů v naději, že jeden nebo více z nich pošle peníze jeho směrem. Příjemci teoreticky sbírají dary tak dlouho, dokud není jejich jméno ze seznamu vymazáno.

Ponziho schémata jsou investiční podvody, které fungují na principu „okrádání Václava, abychom zaplatili Miloše“. Nemusí nutně přebírat hierarchickou strukturu pyramidového schématu, avšak slibují vysoké výnosy stávajícím investorům tím, že berou investiční peníze nové krvi.

Investiční poradce Bernard Madoff, pravděpodobně nejznámější tvůrce Ponziho schématu, byl za provozování nelegální operace v hodnotě několika miliard dolarů odsouzen ke 150 letům vězení. Madoff zemřel ve vězení 14. dubna 2021.

Do pyramidových schémat patří i různé tzv. pyramidové hry.

Znaky pyramidového schématu

  • Důraz na nábor – pokud se program zaměřuje výhradně na nábor dalších osob, které se k němu za poplatek připojí, jedná se pravděpodobně o schéma pyramidy nebo letadla.
  • Neprodává se žádný skutečný výrobek nebo služba – opatrnost, pokud to, co je prodáváno jako součást podnikání, lze jen těžko ocenit, například takzvané „technické“ služby nebo produkty, jako jsou hromadně licencované elektronické knihy nebo online reklama na málo používaných webových stránkách. Někteří podvodníci si vybírají efektně znějící produkty, aby bylo obtížnější prokázat, že se jedná o falešnou pyramidovou hru.
  • Sliby vysokých výnosů v krátkém čase – opatrnost ke slibům rychlých výdělků. Může to totiž znamenat, že provize jsou vypláceny z peněz od nových rekrutů, nikoli z příjmů z prodeje produktů.
  • Snadné peníze nebo pasivní příjem – nic takového jako oběd zdarma neexistuje. Pokud je nabízena odměna a pasivní příjem výměnou za to, že lidi udělají jen málo práce. Ať už jsou to platby, nábor dalších lidí nebo umístění online reklamy na obskurní webové stránky, může se jednat o součást nelegální pyramidové hry.
  • Složitá struktura provizí – pokud provize nejsou založeny na produktech nebo službách, které lidi nebo rekruti prodávají lidem mimo program. Pokud není jasné, jakým způsobem budou účastníci odměňováni, je potřeba obezřetnost.

Jak postupovat jako oběť pyramidového podvodu

Pokud se investor domnívá, že se aktivně účastní pyramidového schématu, měl by okamžitě přerušit kontakt s podvodníky a neinvestovat žádné další peníze.

Při těchto podezřeních je potřeba nahlásit podvod. Je důležité uschovat si veškerá písemná sdělení, která investor od pyramidové hry obdržel. Mohou pomoci poskytnout důkazy úřadům.

Lidé, kteří se již stali obětí podvodníků, jsou zranitelní směrem k podvodům s vymáháním podvodného plnění a svých ztrát z podvodu.

Objevují se případy, kdy podvodníci kontaktují podvedené osoby, které již přišly o peníze podvodem. Vydávají se za příslušníky orgánů činných v trestním řízení nebo právníky. Oběť informují, že jí mohou pomoci získat zpět ztracené peníze. Avšak za pořádný poplatek a ve výsledku tak podvedou oběť ještě jednou.

Ochrana proti podvodům typu pyramida nebo letadlo

Doporučuje se nenechat na sebe nikoho tlačit při rozhodování o penězích a do čeho investovat. Vždy je lepší si nechat poskytnout nezávislé finanční poradenství. Důležité je dávat si pozor na programy nebo produkty, které tvrdí, že zajistí zaručený příjem.

Zvážit, zda slíbené odměny nejsou závislé na prodeji produktu. Pokud ano, je nutné si položit několik otázek. Mají produkty skutečnou hodnotu, prodávají se za rozumnou cenu a je po nich skutečně spotřebitelská poptávka?

Nezapomenout, že rodinní příslušníci a přátelé se mohou pokusit zapojit investora do pyramidového systému, aniž by si uvědomovali, že se o něj jedná.

TIP: V případě, že chce člověk investovat své peníze, může se podívat na 6 nejlepších nízkorizikových investic.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang