Půjčka po skončení insolvence – na účet

Získat dnes půjčku není příliš složité. Obzvlášť když se jedná o nebankovní půjčku. Co ovšem člověk, který je v insolvenci nebo jí prošel? Má šanci získat půjčku po skončení insolvence? Jak je to s půjčkou v insolvenci?

Pro začátek je nutné vysvětlit, co je to vlastně insolvence. Insolvence neboli insolvenční řízení je obecně soudní řízení o projednání úpadku dlužníka. Je to způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k uspokojení dlužníkových věřitelů co nejefektivnější metodou.

Insolvence

Insolvenční řízení snižuje dluhy dlužníkům a věřitelům se uhradí určitá část pohledávek. Insolvence je v podstatě zbavení dluhů. Insolvence se dá řešit osobním bankrotem (oddlužením), reorganizací nebo konkurzem.

Do insolvence se může dostat kdokoliv, a to jak fyzická osoba, tak i právnická. Insolvenční řízení uspořádává vztahy mezi dlužníkem a všemi jeho věřiteli.

U podnikatele je nutné, aby měl alespoň dva a více věřitelů a musí mít minimálně dva dluhy po splatnosti delší dobu než 30 dnů, aby mohl vyhlásit úpadek. Také je nutné, aby podnikatel byl schopný zaplatit minimálně 30 % z celkového dluhu.

Žádost o insolvenci 

O insolvenci si dlužník musí požádat. Žádosti o insolvenci se říká insolvenční návrh. O jeho schválení rozhoduje soud. Informace o dlužníkovi jsou poté zapsány do insolvenčního rejstříku.

Insolvence trvá pět let, kdy dlužník plní splátkový kalendář, nebo je jeho majetek prodán a výtěžek rozdělen mezi věřitele. Vždy to závisí na způsobu řešení úpadku.

Na konci dlužník vychází s čistým štítem, tedy zbavený všech dluhů. Za pět let musí splatit alespoň 30 % svých dluhů, zbytek mu je prominut. 

Půjčka v insolvenci 

Insolvence je od toho, aby se dlužník dluhů zbavil. Nikoliv si na sebe nabaloval další a další. Brát si tedy půjčku v insolvenci je v první řadě nesmyslné a nelogické.

Především je však jistá půjčka v insolvenci zakázaná. Banky i nebankovní společnosti s licencí od České národní banky se dlužníkům v insolvenci vyhýbají a půjčku při insolvenci nikdy neposkytnou.

Přesto je půjčka v insolvenci nabízena nebankovními společnostmi, například jako půjčka na směnku. Pokud by si dlužník půjčku při insolvenci vzal a tuto skutečnost by zjistil insolvenční správce, insolvence by byla zastavena. Dlužník by pak byl poslán do konkursu.

To znamená, že k oddlužení by již nemohlo dojít. Majetek dlužníka by byl prodán a výtěžek rozdělen mezi věřitele.

Posledním důvodem, proč si nebrat půjčku pro dlužníky v insolvenci, je, že tyto půjčky jsou nevýhodné. Dlužník půjčku výrazně přeplácí, RPSN se pohybuje v řádech tisíců procent a sankce jistinu půjčky mnohonásobně převyšují. Půjčka v insolvenci tak může dlužníka dostat do ještě větších problémů.

Pokud tedy dlužník narazí na nabídky typu „půjčíme lidem v insolvenci“, měl by se jim vyhnout velkým obloukem.

SMS půjčka v insolvenci 

Je jedno, jestli dlužník žádá o SMS půjčku v insolvenci, půjčku na vyplacení insolvence nebo půjčku v insolvenci od soukromé osoby. V každém případě riskuje zrušení oddlužení a prodej majetku v konkurzu.

To rozhodně za SMS půjčku v insolvenci nestojí. Nehledě na to, že pokud si lidé budou stále bezmyšlenkovitě půjčovat na cokoliv, roztočí kolotoč dluhů, ze kterého se už nedostanou.

Obecně platí, že půjčky v insolvenci není tak snadné získat jako třeba půjčky v exekuci. Ten, kdo hledá nabídky typu „mám exekuci a potřebuji půjčku“, to bude mít jednodušší než dlužník v insolvenci. Při insolvenci totiž hrozí, že oddlužení bude zrušeno. Při exekuci hrozí „maximálně“ zabavení peněz exekutorem.

Ani půjčka v exekuci, ani půjčka v insolvenci každopádně nejsou dobrým nápadem. Půjčka na účet po ukončené insolvenci je rozhodně nápadem lepším.

Půjčka po skončení insolvence – můžu si po skončení insolvence vzít půjčku?

Jak již bylo uvedeno, insolvence trvá pět let. Půjčku při insolvenci si vzít nejde. Co však potom? Je možné si vzít úvěr po insolvenci?

V případě půjčky po skončení insolvence je potřeba pečlivě vyhodnotit rizika. Život v insolvenci není jednoduchý, protože dlužník žije z minima. Ovšem ani život po insolvenci není ideální.

Je totiž třeba vědět, že ještě po dobu 5 let je dlužník stále veden v insolvenčním rejstříku, který je pokládán za registr dlužníků. Do něj nahlížejí všechny banky i solidní nebankovní společnosti. Minimálně po tuto dobu tedy život po insolvenci nebude jako život před ní.

Proto hned po skončení insolvence není možné si většinou vzít bankovní půjčku. Česká spořitelna půjčku po insolvenci nabízí až po uplynutí dalších 5 let, kdy dojde k výmazu z insolvenčního rejstříku.  

Půjčku po skončení insolvence tedy dlužník většinou u banky nedostane, pokud žádá během 5 let od skončení insolvence. O úvěr po insolvenci však může zkusit požádat u nebankovní instituce. Ty bývají benevolentnější. Nebankovní půjčka po insolvenci je jediným řešením, jak si rychle vzít další úvěr.

Problémem půjček po skončení insolvence je jejich cena, která vychází z rizika poskytovatelů půjček. Žadatel platí za takový typ půjčky vysoké náklady ve formě úroků a poplatků na pokrytí rizika poskytovatelů půjček. Také sankce za prodlení bývají vysoké.

Není se čemu divit, věřitel ví, že žadatel o půjčku již v minulosti pravidelně nesplácel své dluhy, a tak je trochu zbytečné hledat, která banka půjčí po insolvenci, protože půjčka po skončení insolvence je možná opravdu pouze u nebankovních věřitelů.

Lidé se často ptají, jestli si mohou po skončení insolvence vzít půjčku, to samozřejmě mohou, pokud si najdou někoho, kdo jim půjčí.

U insolvence je nutné zaplatit 30 % z celkových dluhů, někteří lidé se to snaží řešit půjčkou. Půjčka na vyplacení insolvence by vůbec neměla být poskytnuta. Jednalo by se o rizikové jednání, kvůli kterému by byla celá insolvence zrušená a dlužník by musel platit své dluhy v celkové výši, a ne jen zmíněných 30 %.

Proto by se nikdo neměl zajímat o nebankovní půjčky, jako je:

  • půjčka v insolvenci ihned
  • SMS půjčka ihned
  • peníze na ruku rychle
  • noční půjčka pro každého

Člověk by si měl uvědomit, co takovou půjčkou riskuje, a raději počkat. V případě nutnosti je možné si vzít půjčku po ukončení insolvence, nikoliv během ní.

U insolvence je nutné zaplatit 30 % z celkových dluhů, proto se placení člověk zcela nevyhne.
U insolvence je nutné zaplatit 30 % z celkových dluhů, proto se placení člověk zcela nevyhne.

Kdy si mohu vzít půjčku po insolvenci?

Odpověď na otázku, kdy si mohu vzít půjčku po insolvenci, je už naznačena výše. Pokud byla dlužníkovi insolvence soudem schválena a úspěšně proběhla, zůstávají v rejstříku údaje o insolvenci ještě po dobu pěti let od jejího ukončení.

Z této lhůty je patrné, kdy si lze vzít půjčku po skončení insolvenceBanky ji zpravidla neschválí dříve než pět let po insolvenci. Tedy teprve tehdy, když dlužník přestane být viditelný v insolvenčním rejstříku.

Půjčka po insolvenci je tak většinou opravdu možná pouze u nebankovního věřitele.

Samozřejmě vše závisí na individuálním posouzení a vyhodnocení míry rizika bankou. Pokud klient po insolvenci prokáže dostatečné a pravidelné příjmy, je možné, že mu banka půjčí již tři roky po skončení oddlužení.

Pokud se žadatel obrátí na nebankovního poskytovatele, může se po skončení insolvence dočkat půjčky dříve. Některé nebankovky totiž půjčují klidně hned po skončení oddlužení. Nabízí se však otázka, jestli je další půjčka po skončení insolvence tím správným řešením?

Nebankovní společnosti, které poskytnou půjčku žadateli se záznamem v registrech dlužníků, totiž neposkytují výhodné podmínky. Tyto nebankovní půjčky mají vysoké úroky a nevýhodné podmínky. 

Půjčka na účet po ukončené insolvenci 

Je jedno, jestli člověk žádá o půjčku na účet po ukončené insolvenci, půjčku po skončení insolvence v hotovosti nebo sms půjčku ihned úplně každému. Tyto půjčky mají vždy jedno společné. Jsou drahé a nevýhodné.

Pokud už totiž nějaká instituce poskytne půjčku bez registru, pak si nechá za toto riziko pěkně zaplatit. Stává se, že dlužník zaplatí ve výsledku mnohem více, než si půjčil. Platí to jak pro půjčky v hotovosti, tak pro půjčky na účet.

Je proto lepší hledat, která banka půjčí se záznamem v registru. Pokud ovšem nějaká taková existuje?

Která banka půjčí po insolvenci

Odpověď na otázku, která banka půjčí po insolvenci, je jednoduchá. Žádná. Banky mají povinnost nahlížet do registru dlužníků. Těm, kdo v něm mají záznam, půjčku neposkytnou. A insolvenční rejstřík je také registrem dlužníků.

Záznam v insolvenčním rejstříku je veden ještě pět let po skončení insolvence. Po tuto dobu tedy žádná banka půjčku po skončení insolvence neposkytne. Zcela výjimečně ji poskytne až po uplynutí 3 let.

Půjčka po insolvenci od České spořitelny

Bonita klienta by měla zajímat všechny poskytovatele půjček. Chrání tak nejen sebe, nýbrž i klienta. Banky se proto dívají na to, jak klient zvládal splácet své závazky v minulosti a jak je na tom v současnosti. Zjišťují, kolik má půjčeno, jaké má příjmy a výdaje a jestli jsou jeho příjmy pravidelné. 

Banky sice posuzují každou žádost o půjčku individuálně, avšak opakované zpoždění se se splátkou nebo úplné nesplácení předchozích závazků je důvodem pro zamítnutí jakékoli další půjčky.

Banky obecně půjčku po insolvenci neposkytují, například půjčku od České spořitelny tedy nelze získat.

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci 

I když dojde k ukončení insolvence, údaje o dlužníkovi a jeho insolvenčním řízení jsou stále vedeny v insolvenčním rejstříku. K výmazu z registru dlužníků po insolvenci dochází po 5 letech od skončení insolvence.

K výmazu dojde automaticky, proto není nutné řešit, kdy žádat o ukončení insolvence. Pokud člověk teprve o insolvenci uvažuje, musí podat žádost o insolvenci.

V dnešní době existuje celá řada lidí, kteří se zabývají touto problematikou a za poplatek jsou schopni člověka provést insolvencí od začátku až po její ukončení.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang