Půjčka po skončení insolvence – na účet

Získat dnes půjčku není příliš složité. Obzvlášť když se žádá o nebankovní půjčku. Co ovšem člověk, který je v insolvenci nebo jí prošel? Má šanci získat půjčku po skončení insolvence? A jak je to s půjčkou v insolvenci?

Pro začátek je nutné vysvětlit, co je to vlastně insolvence. Insolvence, neboli insolvenční řízení, je obecně soudní řízení o projednání úpadku dlužníka. Je to způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k uspokojení dlužníkových věřitelů nejvíce efektivní metodou.

Insolvence

Insolvenční řízení snižuje dluhy dlužníkům a věřitelům se uhradí určitá část pohledávek. Insolvence je v podstatě zbavení dluhů. Insolvence se dá u řešit osobním bankrotem (oddlužením), reorganizací nebo konkurzem.

Dá se v takové situaci žádát o půjčku v insolvenci? A která banka půjčí po insolvenci?

Žádost o insolvenci 

O insolvenci si dlužník musí požádat. Žádosti o insolvenci se říká insolvenční návrh. O jeho schválení rozhoduje soud. Informace o dlužníkovi jsou poté zapsány do insolvenčního rejstříku.

Insolvence trvá pět let, kdy dlužník plní splátkový kalendář, nebo je jeho majetek prodán a výtěžek rozdělen mezi věřitele. Vždy to závisí na způsobu řešení úpadku.

Na konci dlužník vychází s čistý m štítem, tedy zbavený všech dluhů. Za pět let musí splatit alespoň 30 % svých dluhů, zbytek mu je prominut. 

Půjčka v insolvenci 

Insolvence je od toho, aby se dlužník dluhů zbavil. Nikoliv si na sebe nabaloval další a další. Brát si tedy půjčku v insolvenci je v první řadě nesmyslné a nelogické.

Především je však jistá půjčka v insolvenci zakázaná. Banky i nebankovní společnosti s licencí od České národní banky se dlužníkům v insolvenci vyhýbají a půjčku při insolvenci nikdy neposkytnou.

Přesto je půjčka v insolvenci nabízena nebankovními společnostmi například jako půjčka na směnku. Pokud by si dlužník půjčku při insolvenci vzal a tuto skutečnost by zjistil insolvenční správce, insolvence by byla zastavena. Dlužník by pak byl poslán do konkursu.

To znamená, že k oddlužení by již nemohlo dojít. Majetek dlužníka by byl prodán a výtěžek rozdělen mezi věřitele.

Posledním důvodem, proč si nebrat půjčku pro dlužníky v insolvenci, je, že tyto půjčky jsou nevýhodné. Dlužník půjčku výrazně přeplácí, RPSN se pohybuje v řádech tisíců procent a sankce jistinu půjčky mnohonásobně převyšují. Půjčka v insolvenci tak může dlužníka dostat do ještě větších problémů.

Pokud tedy dlužník narazí na nabídky typu „půjčíme lidem v insolvenci„, měl by se jim vyhnout velkým obloukem.

SMS půjčka v insolvenci 

Je jedno, jestli dlužník žádá o SMS půjčku v insolvenci, půjčku na vyplacení insolvence nebo půjčku v insolvenci od soukromé osoby. V každém případě riskuje zrušení oddlužení a prodej majetku v konkurzu.

To rozhodně za SMS půjčku v insolvenci nestojí. Nehledě na to, že pokud si lidé budou stále bezmyšlenkovitě půjčovat na cokoliv, roztočí kolotoč dluhů, ze kterého se už nedostanou.

Obecně platí, že půjčky v insolvenci není tak snadné získat jako třeba půjčky v exekuci. Ten, kdo hledá nabídky typu „mám exekuci a potřebuji půjčku„, to bude mít jednodušší než dlužník v insolvenci. Při insolvenci totiž hrozí, že oddlužení bude zrušeno. Při exekuci hrozí „maximálně“ zabavení peněz exekutorem.

Ani půjčka v exekuci, ani půjčka v insolvenci každopádně nejsou dobrým nápadem.  

Půjčka po skončení insolvence – můžu si po skončení insolvence vzít půjčku?

Jak již bylo uvedeno, insolvence trvá pět let. Půjčku při insolvenci si vzít nejde. Co však potom? Je možné si vzít úvěr po insolvenci?

V případě půjčky po skončení insolvence je potřeba pečlivě vyhodnotit rizika. Život v insolvenci není jednoduchý, protože dlužník žije z minima. Ovšem ani život po insolvenci není ideální.

Je totiž třeba vědět, že ještě po dobu 5 let je dlužník stále veden v insolvenčním rejstříku, který je pokládán za registr dlužníků. Do něj nahlížejí všechny banky i solidní nebankovní společnosti. Minimálně po tuto dobu tedy život po insolvenci nebude jako život před ní. 

Půjčku po skončení insolvence tedy dlužník většinou u banky nedostane, pokud žádá běhěm 5 let od skončení insolvence. O úvěr po insolvenci však může zkusit požádat u nebankovní instituce. Ty bývají benevolentnější.

Problémem půjček po skončení insolvence však je jejich cena, která vychází z rizika poskytovatelů půjček. Žadatel platí za takový typ půjčky vysoké náklady ve formě úroků a poplatků na pokrytí rizika poskytovatelů půjček. Také sankce za prodlení bývají vysoké.

Kdy si mohu vzít půjčku po insolvenci?

Odpověď na otázku, kdy si mohu vzít půjčku po insolvenci, je už naznačena výše. Pokud byla dlužníkovi insolvence soudem schválena a úspěšně proběhla, zůstávají v rejstříku údaje o insolvenci ještě po dobu pěti let od jejího ukončení.

Z této lhůty je patrné, kdy si lze vzít půjčku po skončení insolvenceBanky ji zpravidla neschválí dříve než pět let po insolvenci. Tedy teprve tehdy, když dlužník přestane být viditelný v insolvenčním rejstříku.

Samozřejmě vše závisí na individuálním posouzení a vyhodnocení míry rizika bankou. Pokud klient po insolvenci prokáže dostatečné a pravidelné příjmy, je možné, že mu banka půjčí již tři roky po skončení oddlužení.

Pokud se žadatel obrátí na nebankovního poskytovatele, může se po skončení insolvence dočkat půjčky dříve. Některé nebankovky totiž půjčují klidně hned po skončení oddlužení. Nabízí se však otázka, jestli je další půjčka po skončení insolvence tím správným řešením?

Nebankovní společnosti, které poskytnou půjčku žadateli se záznamem v registrech dlužníků, totiž neposkytují výhodné podmínky. Tyto nebankovní půjčky mají vysoké úroky a nevýhodné podmínky. 

Půjčka na účet po ukončené insolvenci 

Je jedno, jestli člověk žádá o půjčku na účet po ukončené insolvenci, půjčku po skončení insolvence v hotovosti nebo sms půjčku ihned úplně každému. Tyto půjčky mají vždy jedno společné. Jsou drahé a nevýhodné.

Pokud už totiž nějaká instituce poskytne půjčku bez registru, pak si nechá za toto riziko pěkně zaplatit. Stává se, že dlužník zaplatí ve výsledku mnohem více, než si půjčil.

Která banka půjčí po insolvenci?

Odpověď na otázku, která banka půjčí po insolvenci, je jednoduchá. Žádná. Banky mají povinnost nahlížet do registru dlužníků. Těm, kdo v něm mají záznam, půjčku neposkytnou. A insolvenční rejstřík je také registrem dlužníků.

Záznam v insolvenčním rejstříku je veden ještě pět let po skončení insolvence. Po tuto dobu tedy žádná banka půjčku po skončení insolvence neposkytne. Zcela výjimečně ji poskytne až po uplynutí 3 let.

Česká spořitelna půjčka po insolvenci 

Bonita klienta by měla zajímat všechny poskytovatele půjček. Chrání tak nejen sebe, nýbrž i klienta. Banky se proto dívají na to, jak klient zvládal splácet své závazky v minulosti a jak je na tom v současnosti. Zjišťují, kolik má půjčeno, jaké má příjmy a výdaje a jestli jsou jeho příjmy pravidelné. 

Banky sice posuzují každou žádost o půjčku individuálně, avšak opakované zpoždění se se splátkou nebo úplné nesplácení předchozích závazků je důvodem pro zamítnutí jakékoli další půjčky.

Banky obecně půjčku po insolvenci neposkytují, například půjčku od České spořitelny tedy nelze získat.

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci 

I když dojde k ukončení insolvence, údaje o dlužníkovi a jeho insolvenčním řízení jsou stále vedeny v insolvenčním rejstříku. K výmazu z registru dlužníků po insolvenci dochází po 5 letech od skončení insolvence.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang