Půjčka na směnku od lichváře ještě dnes – online a na ruku

S pojmem lichva se lze setkat v souvislosti s finančními záležitostmi. Z různých stran se ozývají stížnosti na lichvářské poplatky a mnoho lidí nemůže přijít lichvářům na jméno. Kdo to je lichvář a co je to lichva? Jaké podmínky si klade půjčka od lichváře? Existuje vůbec způsob, jak získat kontakt na lichváře online?

Obsah článku

Co je to lichva – definice

Lichvářská půjčka z pohledu českého práva

Lichva půjčka – regulace trhu s půjčkami

Půjčka od lichváře – ochrana spotřebitele

Lichvář, který opravdu půjčí

Půjčka od lichváře ještě dnes – kontakt, číslo

Lichvář inzerce

Půjčka na směnku od lichváře

Jak si peníze místo půjčky vydělat

Lichva. Definice lichvy odkazuje na původní slovo „lichý“, tedy nepoctivý, nerovný, nesprávný. Lichva (slovensky úžera) je tudíž něco, co je konáno s nedobrými úmysly, se snahou mít užitek či obohatit se na úkor druhého.

Co je to lichva – definice

Lichvu definuje občanský zákoník 89/2012 Sb. v § 1 796 následovně:

Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Výrazný nepoměr se v praxi projevuje jednoduše. Člověk si u lichváře půjčí 1 000 Kč, avšak lichvář bude den splatnosti požadovat již 1 500 Kč, tedy 50% přirážku. To už je lichva. Judikatura lichvu specifikuje jako výši úroku, která minimálně čtyřnásobně převyšuje standardní výši úroků, jež jsou za srovnatelných podmínek účtovány bankou.

Lichvářská půjčka z pohledu českého práva

Půjčka na lichevní smlouvu je v rozporu se zákonem. Nejen v občanském zákoníku, nýbrž také v českém právním řádu. Trestní zákoník 40/2009 Sb. pamatuje na lichvu jako skutkovou podstatu trestného činu v paragrafu 218. Trestněprávní úprava lichvy zní takto:

  • Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo
  • kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede,
  • bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Pokud lichvář výše uvedeným činem získá značný prospěch a způsobí-li takovým skutkem jinému člověku stav těžké nouze, bude potrestán peněžitým trestem nebo odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let.

Vyšší trest vězení na 3 až 8 let se pak bude vztahovat na pachatele, kteří se lichvářské půjčky dopustí za stavu ohrožení státu, za válečného stavu, případně za živelní pohromy.

Lichva půjčka – regulace trhu s půjčkami

Česká legislativa má zájem lichvu vymýtit, proto je tento způsob poskytování půjček ošetřen v mnoha různých zákonech. Kromě občanského a trestního zákoníku je to pak zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Podmínkou pro poskytování spotřebitelských úvěrů je získání licence od České národní banky. Počáteční kapitál nebankovních společností musí dosahovat minimální výše 20 milionů Kč. ČNB vede databázi všech certifikovaných nebankovních subjektů v odvětví. Případné správní delikty jsou pokutovány od 500 000 do 20 000 000 Kč.

Půjčka od lichváře – ochrana spotřebitele

Spotřebitelský zákon pamatuje také na postupy při prodlení se splátkami úvěru, konkrétně v § 122. V případě smluvní pokuty za prodlení je věřitel (poskytovatel půjčky) oprávněn požadovat po dlužníkovi maximálně 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení.

Věřitel tak nesmí požadovat více, než je stanoveno v zákoně. V opačném případě se jedná o nezákonnou půjčku od lichváře.

Česká legislativa poněkud opomíjí podnikatele. Ochrana spotřebitele se totiž nevztahuje na smlouvy uzavřené při podnikání a podnikatel nemá právo požadovat zrušení smlouvy a ani se nemůže dovolat neplatnosti smlouvy podle § 1 796 občanského zákoníku.

Tedy pokud někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a obohatí se ve svůj prospěch zásluhou přemrštěných úroků. Pozor by si měli osoby toužící po půjčce na pochybné podmínky. Lidé však často v těžkých životních situacích hledají lichváře, který opravdu půjčí. A často jsou úspěšní.

Mohou se totiž setkat s požadavkem na založení živnostenského listu, který je dle nekalých praktik úvěrových subjektů nezbytný pro poskytnutí půjčky. Podvodné nebankovní společnosti by tak byly chráněny proti zrušení smlouvy, neboť vlastník živnostenského oprávnění je ve své podstatě podnikatelem.

Půjčka od lichváře není řešením finančních problémů
Půjčka od lichváře není řešením finančních problémů

Lichvář, který opravdu půjčí

Pokud se člověk odhodlá k půjčce od lichváře, zpravidla už ví, s kým má tu čest. Lichvář se může skrývat za společností, která požaduje poplatek za zprostředkování půjčky předem, má pochybnou adresu a velmi krátkou historii a RPSN půjček dosahuje stovek procent.

Lichvářská společnost se pyšní nepoužíváním registru dlužníků, je ochotna půjčit i lidem bez prokazatelných příjmů a zaměstnání, a také za půjčení velmi nízkých částek vyžaduje ručení majetkem, nejlépe však nemovitostmi.

Přesto se najdou lidé, kteří jsou ochotni upsat se lichvářům, například ti, co potřebují půjčku v insolvenci, a na internetu hojně zadávají hesla typu „lichvář, který opravdu půjčí“. O tom, že se tímto krokem mohou zřítit do záhuby, zpravidla nevědí, nebo jsou příliš otupělí finančními starostmi a okamžitá půjčka na ruku je pro ně momentálně důležitější.

Půjčka od lichváře ještě dnes – kontakt, číslo

Sehnat kontakt na lichváře, ideálně telefonní číslo na lichváře, nemusí být tak jednoduché. Lichváři sami o sobě nevytrubují do světa, že jsou jejich půjčky lichva. Naopak se snaží na potenciální zákazníky zapůsobit seriózně a vyvolat v nich falešný pocit důvěry.

Řada lidí slyší na líbivé slogany a kolikrát ani nemá jinou možnost, než se obrátit na poskytovatele půjček, kteří slibují velmi snadné získání peněz a minimum administrativy. Kromě nebankovních společností to jsou samozřejmě i soukromníci, kteří dokážou poskytnout půjčku od lichváře ještě dnes.

Okamžitá půjčka pro zadlužené je vratkým a mnohdy pouze dočasným východiskem z tíživé finanční situace. Ve většině případů končí prohlubující se dluhovou propastí a kolotoč půjček se točí dál.

Lichvář inzerce

Soukromí investoři nabízejí své peníze na veřejných internetových inzertních fórech a tržištích. Není pro ně překážkou půjčka v exekuci, půjčka v insolvenci ani záznam v registru. Lákavé inzeráty slibují solidní obchod, žádné zbytečné otázky a diskuze a peníze všem bez rozdílu. Kontakt (na lichváře) je zpravidla uveden hned pod inzerátem.

Lichvář online je dostupný 24 hodin denně a mnoho z nich u svých inzercí zájemce doslova vybízí, aby se na něj obrátili v jakoukoliv denní i noční hodinu, poskytuje totiž půjčky ihned nonstop.

Inzerce lichváře zkrátka slíbí první poslední. I to, že peníze okamžitě přiveze komukoliv a kamkoliv, až k domovním dveřím. Je to půjčka od lichváře dnes ve své ryzí podobě.

Půjčka na směnku od lichváře

Půjčky od soukromých osob, potažmo lichvářů jsou veskrze realizovány jako půjčky na směnku. Ačkoliv zákon o ochraně spotřebitele výslovně zakazuje použít směnku ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru, pro nelegální lichváře toto pravidlo tak zcela neplatí.

Půjčka na směnku od lichváře se vyznačuje velmi vysokým úrokem, nezřídka stoprocentním, a není k ní potřeba žádné doložení příjmů, žádná zástava, ručitel ani čistý registr dlužníků. Pro lichváře je podstatná pouze totožnost ověřená platným občanským průkazem a svéprávnost žadatele.

Vše ostatní je ponecháno osudu. Lichváři se proti nařčení z absurdně vysokých úroků brání tvrzením, že každý soudný člověk musí umět posoudit, zda předložený úvěr dokáže splatit, či nikoliv. Podmínky jsou transparentní a jasně dané.

Jak si peníze místo půjčky vydělat

Vydělávání peněz může být náročný úkol a je pochopitelné, že někteří lidé nedostatek peněz řeší půjčkami. Nicméně je škoda vystavovat se nebezpečí půjčky od lichváře. Lepším řešením je přijít na způsob, jak si peníze vydělat. S rozvojem internetu je k dispozici stále více příležitostí, jak získat peníze.

Založení blogu je jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak vydělávat peníze online. Blog je možné si založit na libovolné téma, od cestování přes finance až po zdraví a fitness. Jakmile je blog založen, je možné jej zpeněžit pomocí affiliate marketingu, reklamy nebo prodejem vlastních produktů.

Dalším způsobem, jak vydělat peníze a vyhnout se půjčce od lichváře, je investování. Existuje investování do akcií, dluhopisů, nemovitostí nebo podílových fondů. Nicméně Investování může být riskantní, proto je vhodné spíše pro lidi, kteří investované peníze, můžou potenciálně postrádat.

Případně je možné založit si vlastní podnikání, a to v jakémkoliv oboru. Existuje celá řada nápadů na drobné podnikání, které lze realizovat v závislosti na dovednostech, zájmech a zdrojích jednotlivce.

Například je možné poskytovat cateringové služby pro velké akce až po malé domácí večeře. Klíčem k úspěchu v tomto odvětví je mít vypracovaný podrobný plán a také dobře vypracovaný seznam kontaktů a zdrojů.

Pokud člověk hledá více technicky zaměřenou možnost, pak může být vhodné založit firmu na vývoj aplikací. Jedná se o vývoj softwaru pro mobilní zařízení a další platformy. Vytvoření aplikace vyžaduje velké znalosti a zkušenosti v oblasti kódování, může však být skvělým způsobem, jak si vydělat peníze podnikáním.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang