Mám exekuci a potřebuji půjčku: Jak získat půjčku v exekuci?

Exekuce není příjemná záležitost. Znamená společenské selhání a nutnost výrazného finančního omezení. Ovšem život pokračuje dál a nečekané situace se dějí i v okamžicích, kdy to člověk nejméně čeká a potřebuje. I v exekuci je nutné koupit novou pračku nebo zaplatit opravu lednice. Je možná půjčka v exekuci?

Obsah článku

Co je to exekuce?

Mám exekuci a potřebuji půjčku na ruku

Půjčka pro lidi v exekuci

Půjčka na exekuce

Půjčka v exekuci na ruku

Půjčka na vyplacení exekucí

Minimální splátka exekuce a nezabavitelná částka

Mám exekuci a potřebuji účet

Evidence exekucí zdarma

Co je to exekuce?

Exekuce je vymáhání dlužné částky od dlužníka (povinného) pro věřitele (oprávněného), jak stanoví exekuční řád, zákon č. 120/2001 Sb. Na počátku exekuce tedy stojí zpravidla peněžitý dluh a její vykonání nařizuje soud na základě podnětu od věřitele. Soud pověřuje i exekutora, jenž bude exekuci vykonávat.

Exekutor má poté právo zabavit v místě dlužníkova bydliště vše, co povinný bezprostředně nepotřebuje k vykonávání samostatně výdělečné činnosti či ke studiu a výkonu povolání. Nejčastěji se jedná o peníze na bankovních a spořicích účtech, případně hotovost.

Exekutor často obestaví dlužníkův bankovní účet, čímž se dlužník dostává do potíží a musí se smířit s exekucí na účet. To v praxi znamená, že dochází k zablokování bankovního účtu dlužníka. Exekutor o zahájení exekučního řízení vyrozumí banku, a pokud peníze na účtu nepokryjí celou výši dluhu, vydá exekutor nařízení zaměstnavateli provádět srážky ze mzdy.

Dlužník se po zmrazení účtu dostává do velmi nepříjemné situace, neboť nemůže:

 • vybírat hotovost z bankomatu
 • platit kartou vydanou k danému účtu
 • posílat peníze bankovním převodem

Exekuce na účet a splácení exekuce má různě dlouhé trvání, může se protáhnout i na několik let. Délka exekuce závisí na výši dluhu a schopnosti dlužníka své závazky splácet. V případě součinnosti může exekutor povolit rozmrazení účtu, avšak rozhodnutí je to čistě individuální a nelze na něj spoléhat.

V nejkrajnějším případě lze zažádat o oddlužení a vyhlásit osobní bankrot. V tomto případě se jedná o insolvenční řízení, které trvá pět let a je to častokrát poslední možnost, jak se zbavit dluhů.

Mám exekuci a potřebuji půjčku na ruku

Zajít do banky a žádat o půjčku při exekuci je prakticky vyloučená věc. Pro banku představuje takový klient obrovské riziko a proto jej kategoricky odmítá. Dá se říci, že jediným schůdným řešením jsou nebankovní společnosti, které jsou vůči schvalování půjček s vysokou pravděpodobností ztráty shovívavější.

Každá žádost o půjčku pro lidi v exekuci je posuzována individuálně a vždy je prostor pro diskuzi a řešení na míru. Nebankovní subjekt dává klientovi příležitost vysvětlit příčinu jeho finančních potíží a na tomto základě pak oba staví. Stačí věřiteli říci mám exekuci a potřebuji půjčku a obchodní zástupce se postará o osobní či telefonickou schůzku.

Člověk prakticky vůbec nemusí být dlužníkem, ovšem dostat se do registru dlužníků je velmi snadné. Kolikrát k tomu stačí jen zpozdit se se splátkami mobilního paušálu, či záloh na elektřinu. Nebankovní instituce tato drobná klopýtnutí přehlížejí a půjčky ihned nonstop poskytují, například Tetička půjčka.

Ovšem při již probíhající exekuci je situace poněkud složitější. Zejména, je-li v takovém případě nutná půjčka. Exekuce nevadí jen velmi malému množství nebankovních poskytovatelů půjček.

Půjčka pro lidi v exekuci

Půjčíme i lidem v exekuci je lákavý slogan, ačkoli se vyskytuje jen velmi sporadicky. Pro většinu nebankovních společností je podstatné, aby měl potenciální klient dostatečné příjmy na splácení úvěru, což se v případě exekučních řízení zřídkakdy děje.

Avšak půjčka při exekuci není vyloučená. V České republice ji poskytuje například společnost DSCredit, jež se prezentuje jako velmi rychlá online půjčka s minimálními požadavky ke schválení. Ve své podstatě se ovšem jedná o srovnávač půjček, neboť zaštituje například poskytovatele půjček Tetička nebo FlexiFin.

Půjčka na exekuce

Ačkoli DSCredit své úvěry nepředstavuje jako půjčku na exekuci, lze říci, že se tak tváří. Ovšem společnost Ammado již takto své půjčky inzeruje a to velmi otevřeně. Půjčku na exekuci poskytuje všem, kdo nemají více než 6 aktivních exekucí.

Půjčka na exekuci od Ammado je 5 000 Kč až 70 000 Kč se splatností 7 až 17 měsíců. Tato půjčka je vhodná i pro vyplacení dluhů a exekucí bez zástavy, neboť pro její poskytnutí nevyžaduje ručení majetkem, zástavu nemovitosti ani ručitele.

Půjčka v exekuci na ruku

Společnost Ammado se mezi všemi zamítnutými žádostmi o půjčku v exekuci zdá být světlem na konci tunelu. Pamatuje totiž na všechny obstrukce spojené s exekučním řízením, notabene i s exekučně zablokovaným bankovním účtem.

Klient ovšem nemusí mít obavy, že o své složitě nabité peníze přijde, neboť Ammado vyplácí půjčku v exekuci na ruku. Jakmile je půjčka v exekuci schválena, donese zástupce Ammada peníze klientovi až domů. Prostředky tak lze získat ihned, ještě dnes.

Půjčka pro lidi v exekuci na ruku je v podstatě jedinou možnou cestou, neboť exekutoři došlé prostředky na bankovní účet zabavují.

Půjčka na vyplacení exekucí

Vzít si půjčku a vyplatit probíhající exekuce je pro mnoho dlužníků východiskem ze zapeklité situace. Vidina ukončeného exekučního řízení je velmi lákavá a ačkoli i nadále díky půjčkám na vyplacení exekucí zůstanou zadlužení, jedná se bezpochyby o příjemnější stav.

V emočně vyhrocených situacích však pozor na nepoctivé věřitele a lichváře. Jako recenze půjček v exekuci napovídají, lze se dostat do ještě většího maléru, než na začátku. Půjčky na ruku bez jakéhokoli doložení příjmu, či ručení a zástavy jsou ilegálně poskytovány na směnku.

Zákon její fungování zakázal již roku 2013, ovšem lichváři tohoto způsobu výdělku stále aktivně využívají. Může se tak snadno stát, že se člověk sice vyplatí z probíhajících exekucí, ovšem zapadne ihned do dalších a ještě hlubších.

Minimální splátka exekuce a nezabavitelná částka

Dle zákona o životním a existenčním minimu, Zákon č. 110/2006 Sb. je životní minimum pro rok 2023 stanoveno na 4 860 Kč měsíčně. Tuto částku nelze exekučně zabavit.

Nezabavitelná minimální částka je však o něco vyšší, celkem 13 638 Kč. Pojí se k ní totiž normativní náklady na bydlení ve výši 6 815 Kč. Výše nezabavitelné minimální částky se rovná třem čtvrtinám součtu obou částek, tedy částce 8 006,25 Kč.

Dále je možné k částce mírně nad 8 tisíc připočíst i nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu (manželku a nezaopatřené děti), která činí 2 668,75 Kč. Exekutor nesmí exekucí zatížit dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, příspěvek na bydlení a dávky sociální péče.

Minimální splátka exekuce se pak odvíjí od výše čistého příjmu a dle přednostní či nepřednostní pohledávky. Od čistého příjmu je odečtena nezabavitelná minimální částka (tedy 8 006,25 Kč) a z toho, co zbyde, exekutor zabaví jednu třetinu (nepřednostní pohledávka) nebo třetiny dvě (přednostní pohledávka – například alimenty nebo dluhy na zdravotním pojištění).

Příklad: čistá mzda činí 20 000 Kč a dlužník sdílí domácnost s jednou vyživovanou osobou. Není to přednostní pohledávka.

 • Srážky ze mzdy: 3 109 Kč
 • Vyplacená mzda: 16 891 Kč

20 000 – (8 006,25 Kč + 2 668,75) = 9 325 Kč. Jedna třetina z 9 325 činí 3 109 korun.

Mám exekuci a potřebuji účet

Zmrazení bankovního účtu je velmi nepříjemná záležitost, poněvadž člověka prakticky odstřihne od běžného života. K penězům na účtu v exekuci se dlužník dostane pouze na pobočce banky a maximálně jednou za celou dobu trvání exekuce. Vybrat lze jednorázově až trojnásobek životního minima, tedy 11 580 korun (3 x 3 860 Kč).

U mnoha bank je možné založit si účet nový. Například Air Bank v tom nevidí překážku. Avšak pokud se exekutor rozhodne namátkově zkontrolovat dlužníkovy účty a zjistí, že jich člověk zatížený exekucí vlastní více, může bance zaslat exekuční příkaz a peníze zablokovat.

Řešením prekérních situací s exekucí na účet je od 1. července 2021 chráněný účet. Podstatou existence chráněného účtu je zabránit, aby bylo dlužníkovi zabaveno i nezabavitelné minimum. Stává se tak v případě, je proti dlužníkovi vedeno exekucí více.

Dalším důvodem je částečně navrátit dlužníkovi finanční svobodu, kdy bude moci opět zadávat příkazy k úhradě či vybírat hotovost z bankomatu a bude mít jistotu, že mu na účtu chráněný příjem opravdu zůstane. Mám exekuci a potřebuji účet je ryzím voláním o pomoc.

Zároveň se jedná o jakýsi psychologický manévr. Člověk se zablokovaným účtem více tíhne k šedé ekonomice, tedy neoficiálním pracím, kde dostane výplatu na ruku, než aby mu byl veškerý výdělek stržen z exekučně zmrazeného účtu. Bude-li mít dlužník svobodný přístup k penězům na chráněném účtu, nebude jej tolik lákat pracovat na černo, případně se upisovat nevýhodným lichvářským půjčkám.

Na chráněný účet nelze zasílat žádné jiné platby, než soudem určené chráněné platby připisované bankou. Dále nelze:

 • nelze na něj čerpat úvěr, případně další související služby (např. cestovní pojištění)
 • provádět okamžité úhrady
 • změnit chráněný účet na jiný typ účtu

Chráněný příjem = zůstatek mzdy nebo důchodu po tom, co z nich exekutor provede exekuční srážku.

Před založením chráněného účtu je potřebná nezbytná administrativa. V prvé řadě požádat zaměstnavatele, případně toho, kdo chráněný příjem vyplácí (může to být i ČSSZ) o potvrzení čísel účtů a tyto údaje doručit soudu nebo exekutorovi.

Na pobočku banky je nutné přinést oznámení exekutora nebo soudu o čísle účtu, z nějž je chráněný příjem hrazen. Bez tohoto dokumentu nebude možné chráněný účet otevřít.

Evidence exekucí zdarma

Před uzavřením obchodu nebo právního vztahu je vždy lepší mít jistotu, s kým je smlouva uzavírána. Může se lehce přihodit, že je na osobu, s níž je plánováno obchod započít, uvalena exekuce a veškeré vložené finance či majetek propadnou exekučnímu řízení.

V takových případech lze nahlédnout do Centrální evidence exekucí (CEE), veřejného seznamu, jež je provozován Exekutorskou komorou ČR dle § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Ovšem evidence exekucí zdarma není.

Co lze v CEE zjistit:

 • zda byla na konkrétní subjekt či osobu nařízena exekuce
 • který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce
 • o jakou vymáhanou povinnost se jedná (plus výši vymáhané částky)
 • kdy byla exekuce nařízena
 • byla-li exekuce pravomocně odložena či zastavena

Při základním vyhledání osoby je zobrazení informací dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., O centrální evidenci exekucí zpoplatněno 60 Kč (1. – 1 000. poskytnutý údaj). Další nahlížení od 1 000 a výše je zpoplatněno částkou nižší. Údaje z CEE jsou vymazány do 15 dní od ukončení exekučního řízení.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang