Půjčka v insolvenci – jistá, pro dlužníky

Insolvence je řízení, jehož cílem je vypořádat dluhy dlužníka a co nejvíce uspokojit věřitele. Jak funguje insolvence? Může si dlužník vzít půjčku v insolvenci? A jaký je život po insolvenci? Po prohlášení insolvence je pro dlužníka obtížné získat jistou půjčku v insolvenci, neboť jeho finanční situace je obvykle velmi problematická a jeho úvěrová historie je zatížena. Nicméně, existují případy, kdy je to možné, zejména pokud dlužník získá nějaké zdroje financování, které jsou zabezpečeny nebo poskytnuty za určitých podmínek.

Shrnutí článku:

Insolvenční řízení trvá 5 let a řídí se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Půjčky lidem v insolvenci, nabízejí některé nebankovní společnosti, však tyto půjčky jsou obvykle s vysokými úroky a poplatky.

Půjčka v insolvenci je nelegální a vysoce riziková: Dlužník si nesmí brát žádnou novou půjčku, dokud je v insolvenčním řízení. Půjčky v insolvenci nabízejí lichváři a zneužívají tak tíživé situace dlužníků. Hrozí tak zhoršení dluhové situace, exekuce a další problémy.

Půjčku po insolvenci je možné si vzít až po uplynutí 5 let od jejího skončení, a to v závislosti na bonitě a úvěrové historii.

Insolvence neboli insolvenční řízení je druh soudního řízení, k němuž může přistoupit člověk, kterému přerostly dluhy přes hlavu. Insolvence může být cestou ven z finančních potíží.

Je jasné, že žít v insolvenci není jednoduché a dlužník v insolvenci potřebuje peníze víc než kdykoliv jindy. Ovšem nad půjčkou v insolvenci by dlužník vůbec neměl přemýšlet. Cílem insolvence je se z dluhů dostat, ne si nabalovat další.

Navíc je potřeba říci, že získat jistou půjčku v insolvenci vůbec není snadné. Existuje samozřejmě mnoho společností, které slibují téměř nemožné. Nabízejí tak půjčku v insolvenci ihned nebo krátkodobou půjčku v insolvenci. Takové půjčky jsou však vysoce rizikové.

Než dlužník zažádá o jistou půjčku v insolvenci, měl by vědět, jak insolvence probíhá, jaké jsou její podmínky, a především jaké jsou povinnosti dlužníka. Následně se může rozhodnout, zda riziko půjčky v insolvenci podstoupí.

Jak funguje insolvence

Insolvence je tu pro lidi, kterým dluhy přerostly přes hlavu a nevědí, kudy kam. Insolvence má pomoci dlužníkům, aby se svých dluhů zbavili, a zároveň, aby jejich věřitelé byli co nejvíce uspokojeni. To znamená, aby jim byly jejich pohledávky splaceny.

O insolvenci musí dlužník požádat prostřednictvím insolvenčního návrhu a o schválení rozhoduje soud. V současné době trvá insolvence pět let a řídí se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Insolvenční zákon stanoví podmínky pro insolvenci, způsoby řešení insolvence, jak funguje insolvence i to, zda si lze vzít půjčku v insolvenci.

Podmínky pro insolvenci

Pro vyhlášení insolvence musí dlužník splňovat několik podmínek, a to zároveň. Nestačí splnit pouze jednu. Podmínky pro insolvenci jsou následující:

  • závazky jsou minimálně 30 dní po splatnosti
  • minimálně dva věřitelé
  • dlužník je schopen splatit 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů za 3 roky nebo alespoň 30 % pohledávek za 5 let
  • dlužník nemá záznam v rejstříku trestů hospodářské a majetkové povahy za posledních 5 let

Pokud dlužník všechny podmínky pro insolvenci splňuje, pak soud prohlásí jeho úpadek. Ten se dá řešit:

  • konkurzem
  • reorganizací
  • oddlužením

Většiny dlužníků se bude týkat oddlužení neboli osobní bankrot. V praxi funguje insolvence tak, že soud buď prodá majetek dlužníka (zpeněží majetkovou podstatu) a z výtěžku uspokojí věřitele. Druhou možností je, že majetek prodá a navíc bude dlužník splácet dluhy formou splátkového kalendáře.

Oddlužení má být novým startem, nikoliv dobou, kdy by si měl dlužník brát půjčku v insolvenci. Nehledě na to, že získání půjčky v insolvenci není zákonem dovoleno.

Jistá půjčka v insolvenci

Získat půjčku v insolvenci není vůbec snadné. Poskytovatelé půjček musí prohlížet registry dlužníků a kontrolovat bonitu žadatele. Proto solidní poskytovatel půjčky nikdy jistou půjčku v insolvenci nejen že neposkytne, nýbrž ani nenabízí.

Dlužník v insolvenci si tak může být jistý, že u bankovní společnosti se svou žádostí o jistou půjčku v insolvenci nepochodí.

Dlužníci však s největší pravděpodobností nepochodí ani u důvěryhodných nebankovních společností, které rovněž považují lidi v insolvenci za příliš rizikové.

Získáním jisté půjčky v insolvenci dlužník riskuje zrušení oddlužení.

Žádosti o jistou půjčku v insolvenci vyhoví pouze soukromé osoby, lichváři a nedůvěryhodní poskytovatelé půjček. Jisté půjčky v insolvenci jsou spojeny s obrovskými poplatky, RPSN i sankcemi za jakékoliv prodlení.

Než dlužník zažádá o jistou půjčku v insolvenci, měl by rovněž vědět, že insolvenční zákon půjčku v insolvenci nedovoluje. Pokud by si dlužník přesto půjčku v insolvenci vzal a zjistil to jeho insolvenční správce, insolvence by byla zastavena. Následně by byl dlužník poslán do konkursu.

Lze tak uzavřít, že jistou půjčkou v insolvenci si dlužník jenom přitíží. Nikdy si nepomůže.

Krátkodobá půjčka v insolvenci

Jak již bylo uvedeno, dlužník v insolvenci nemůže zažádat nejen o krátkodobou půjčku v insolvenci, nýbrž ani o jakoukoliv jinou. Respektive zažádat může, ovšem nikdo solidní by mu půjčku v insolvenci poskytnout neměl.

Pokud se tím dlužník ani poskytovatel půjčky nebudou řídit, hrozí, že poskytnutí krátkodobé půjčky v insolvenci odhalí insolvenční správce a oddlužení bude zastaveno.

V takovém případě přijde na řadu konkurz, kdy majetek dlužníka bude bez dalšího prodán a výtěžek rozdělen mezi věřitele. Každý dlužník by si měl zvážit, jestli mu krátkodobá půjčka v insolvenci za to riziko stojí, nebo jestli se chce svých dluhů opravdu zbavit.

Insolvenční řízení tu není od toho, aby si dlužník bral další půjčky v insolvenci, nýbrž od toho, aby se všech svých dluhů zbavil.

Jistá půjčka bez registru – výhody a úskalí

Jistá půjčka bez registru zní lákavě. Obzvlášť pro lidi, kteří měli v minulosti problém se splácením úvěrů, nebo kteří měli dokonce exekuci. Takovým klientům banky nepůjčí, protože jsou příliš rizikoví.

Avšak ani od žadatelů o jistou půjčku bez registru není příliš zodpovědné si brát další a další půjčky, byť se můžou zdát výhodné.

Je potřeba mít neustále na mysli, že jakékoliv půjčky pro zadlužené jsou velmi rizikovými úvěrovými produkty a že negativa půjčky v insolvenci převažují nad jejich pozitivy.

Hlavními výhodami jistých půjček bez registru je vysoká míra a rychlost schvalování žádostí. Poskytovatel půjčky nekontroluje registry dlužníků a peníze často odesílá již patnáct minut po odeslání žádosti. Není divu, že jisté půjčky bez registru patří k vyhledávaným půjčkám.

Na druhou stranu jistá půjčka bez registru stejně jako jistá půjčka v insolvenci či půjčka s exekucí je velmi drahá. Dlužník půjčku výrazně přeplácí, RPSN se pohybuje v řádech tisíců procent.

Další problém nastává v momentě, kdy dlužník včas neuhradí splátku, což se vzhledem k finanční situaci lidí v insolvenci může docela snadno stát. Jakmile se dlužník ve splácení zpozdí, i drobná půjčka může ve výsledku narůst do dluhu obřích rozměrů.

Navíc pro dlužníky v insolvenci může jistá půjčka bez registru online znamenat přerušení insolvenčního řízení, kterému již tolik obětovali.

Půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby

Pokud se dlužník v insolvenci i přes všechna negativa a varování rozhodne pro půjčku v insolvenci, bude se muset nejspíš obrátit na soukromou osobu.

Každý dlužník by měl ovšem vědět, že půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby se pohybují za hranou zákona a mohou být ještě nebezpečnější než půjčka od nebankovní společnosti s vysokými poplatky.

Mezi půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby patří například ilegální okamžitá půjčka na směnku. Lichváři často nastaví nereálné podmínky nebo do smlouvy přidají protizákonnou rozhodčí doložku. Cíl poskytovatelů půjčky na směnku je jasný, obohatit se na úkor dlužníka.

Půjčky od lichvářů dokážou člověka dostat na dno. Lidé by si měli dobře rozmyslet, zda si půjčku pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby opravdu vzít, nebo raději požádat o pomoc jinde. Půjčka pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby totiž nikdy není dobré řešení. Vítězně z ní může vyjít akorát její poskytovatel.

Poskytovatelé půjčky v insolvenci

Kdo má zájem o půjčku v insolvenci, stačí zadat do internetového vyhledávače hesla jako „půjčka v insolvenci ihned„, „půjčíme lidem v insolvenci“ nebo „půjčky pro dlužníky v insolvenci„.

Ovšem nabídek půjček v insolvenci není mnoho. Poskytovatelé, kteří půjčku v insolvenci ihned nabízejí, nebývají féroví a tyto půjčky se navíc rozhodně neřadí mezi nejlevnější ani nejlepší půjčky na trhu. Jejich jediným účelem je, aby poskytovatel co nejvíce vydělal.

Je sice pravdou, že někteří poskytovatelé půjček v insolvenci nabízejí první půjčku zdarma, jinak se ovšem RPSN u většiny těchto společností pohybuje v řádech stovek až tisíců procent.

Podle Indexu odpovědného úvěrování, který každoročně sestavuje Člověk v tísni, se jedná o neférové společnosti, které pravidelně končí na konci žebříčků důvěryhodnosti.

Než někdo zažádá o půjčku v insolvenci, měl by si to dobře rozmyslet. Riskovat zrušení bankrotu kvůli další půjčce rozhodně není správnou cestou.

Jak fungují půjčky v insolvenci v hotovosti?

Půjčky pro dlužníky v insolvenci nabízejí soukromé osoby, protože banky ani férové nebankovní společnosti půjčku v insolvenci neposkytnou.

Půjčky pro dlužníky v insolvenci jsou velmi nevýhodné a také nebezpečné. Nejen že dlužník půjčku v insolvenci mnohonásobně přeplatí, hrozí také, že na půjčku přijde insolvenční správce a oddlužení zruší.

Půjčky v insolvenci jsou zpravidla poskytovány na účet, ovšem existují i půjčky v insolvenci v hotovosti. Půjčkou v insolvenci v hotovosti se dlužník pouští na tenký led a podepisuje smlouvu s ďáblem.

Je možná půjčka na vyplacení insolvence?

Odpověď na otázku, zda je možná půjčka na vyplacení insolvence, je naprosto jednoduchá. Není.

Již totiž bylo uvedeno, že dlužník si brát jakoukoliv půjčku v insolvenci nesmí. Pokud by si peníze půjčil, insolvence by byla ukončena.

Insolvence nefunguje jako hypotéka, kterou by mohl dlužník předčasně splatit. Insolvenční zákon jasně stanovuje podmínky pro insolvenci, které je třeba dodržet. Tedy po určitou dobu pravidelně dodržovat splátkový kalendář.

Navíc cílem insolvence je zbavit dlužníka dluhů. Byl by tedy holý nesmysl, aby si dlužník bral další půjčku na vyplacení insolvence. Pokud tedy dlužník narazí na nabídky půjček na vyplacení insolvence, neměl by jim věnovat pozornost. Vzít si takovou půjčku je zkrátka nereálné a nikdo mu vyplacení insolvence nedovolí.

Život po insolvenci

Pokud si člověk myslí, že skončením insolvence skončí i všechny problémy, mohl by být realitou zklamán. Život po insolvenci rozhodně není lehký. Alespoň ne hned.

Je jasné, že po skončení insolvence nemá člověk peníze nazbyt, ovšem brát si hned půjčku po insolvenci by nebyl ten správný krok. V životě po insolvenci by se každý měl snažit, aby se znovu nedostal do finančních problémů.

Měl by se vyhýbat nabídkám úvěrových společností, naučit se hospodařit s penězi a mít finanční rezervu.

Pokud si lidé půjčují bezmyšlenkovitě na cokoliv a půjčky řeší dalšími půjčkami, nastává dluhový kolotoč. To znovu může skončit zadlužením a osobním bankrotem.

Pokud se přece jen někdo v životě po insolvenci rozhodne pro další půjčku, měl by vědět, že nebude tak snadné ji získat. Po dobu pěti let je totiž dlužník stále veden v insolvenčním rejstříku. Minimálně po tuto dobu tedy život po insolvenci nebude jako život před ní. 

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci

I když insolvence skončí a dlužníkovi je odpuštěna část dluhů, úplně čistý štít nemá. První otázka, která každého dlužníka po insolvenci zajímá, je, kdy dojde k výmazu z registru dlužníků po insolvenci?

Proces výmazu z registru je poměrně zdlouhavý. K výmazu z registru dlužníků po insolvenci totiž nedochází ihned po skončení insolvence, nýbrž po uplynutí lhůty pěti let. Po celou tuto dobu jsou údaje o dlužníkovi vedeny v insolvenčním rejstříku.

Insolvenční soud provede výmaz z registru dlužníků po insolvenci, tedy vyškrtne údaje o něm v insolvenčním rejstříku po uplynutí 5 let od skončení insolvence.

To je poměrně dlouhá doba. Například nejznámější registr dlužníků SOLUS vede záznamy o závazcích dlužníka a jejich splacení tři roky od splacení pohledávky.

Úvěr po insolvenci – dlouhodobá půjčka po insolvenci

Pokud si někdo myslí, že jednoduše získá dlouhodobou půjčku po insolvenci či jakýkoliv jiný úvěr po insolvenci, tak se mýlí. Cesta k jakémukoliv úvěru po insolvenci není vůbec jednoduchá. A pokud jednoduchá bude, bude úvěr po insolvenci draze vykoupen.

Jak už totiž bylo uvedeno, ani pět let po skončení insolvence žádná bankovní společnost půjčku po insolvenci neposkytne. Solidní nebankovní společnosti půjčí ve stejném režimu jako banky, tedy nejdříve pět let po oddlužení. Výjimečně je tato doba zkrácena na tři roky.

Je-li člověk stále veden v insolvenčním rejstříku a chce-li zažádat o dlouhodobou půjčku po insolvenci od banky, nezbývá mu, než počkat na vymazání z rejstříku, žít úsporněji a zkusit zatím šetřit. 

Samozřejmě lze narazit na nabídky dlouhodobých půjček po insolvenci, které registry dlužníků vůbec neřeší. Jedná se o nebankovní úvěry po insolvenci, které jsou sice rychle dostupné, avšak nevýhodné.

Navíc se zpravidla jedná o krátko či střednědobé půjčky a k tomu mikropůjčky. Že by člověk získal dlouhodobou půjčku po insolvenci nebývá pravidlem.

Nebankovní půjčka po insolvenci – půjčka na účet po ukončené insolvenci, půjčka po insolvenci ihned

V půjčkách po insolvenci nebývá rozdíl. Ať už chce žadatel získat půjčku na účet po ukončené insolvenci, půjčku po insolvenci ihned nebo dlouhodobou půjčku po insolvenci, musí počítat s tím, že jeho možnosti jsou poměrně omezené.

Žadatel o půjčku po insolvenci ihned je stále veden v insolvenčním rejstříku, který je registrem dlužníků. Pět let po skončení oddlužení tedy u banky nepochodí, protože poskytnout bankovní půjčku po insolvenci je moc velké riziko.

Získat nebankovní půjčku po insolvenci je sice snazší, ovšem je třeba pamatovat na to, že spadnout zpátky do dluhové pasti není nic složitého. Vytloukat klín klínem a žádat o půjčku po insolvenci ihned není dobré řešení.

Nikdo by neměl využívat zoufalství a finanční tísně jiného člověka. Přesto se najdou společnosti, které nabízejí půjčku po insolvenci ihned nebo půjčku na účet po ukončené insolvenci.

Vždy se jedná o nebankovní půjčku po insolvenci, navíc mikropůjčku a většinou s krátkou dobou splatnosti. Navíc všechny tyto půjčky mají vysoké úroky, RPSN a další poplatky. 

S jistotou se dá říci, že drahá nebankovní půjčka po insolvenci ihned je ten nejhorší nápad, jaký může člověk v životě po insolvenci dostat.

Půjčka po insolvenci – diskuze

V internetových diskuzích lze najít mnoho hodnocení a recenzí půjček po insolvenci. V diskuzích půjček po insolvenci se lidé především ptají, kdy je možné si vzít půjčku po insolvenci, za jakých podmínek a kdo ji nabízí.

diskuzí půjček po insolvenci vyplývá, že banky půjčku po insolvenci neposkytnou, dokud je dlužník vedený v insolvenčním rejstříku. Některé nebankovní společnosti půjčku po insolvenci poskytnou nejdříve za tři roky po skončení oddlužení.

Samozřejmě existují i společnosti, které půjčku po insolvenci poskytnou dříve, avšak takovým nabídkám je třeba se vyhýbat. Jinak si člověk koleduje o další osobní bankrot.

V každém případě je po skončení insolvence třeba dodržovat dobrou finanční morálku, včas platit účty, mít solidní zaměstnání a nezačínat život po insolvenci další nebankovní drahou půjčkou.

Pomoc s dluhy bez insolvence

Spousta lidí si myslí, že jediným řešením, jak ven z dluhů, je splácet půjčku další půjčkou. To je ovšem jistá cesta do pekel a k osobnímu bankrotu.

I když se může tíživá finanční situace řešit jako bezvýchodná, ne vždy musí skončit insolvencí. Jen je třeba začít řešit problémy včas a pomoc s dluhy bez insolvence se vždycky najde. I zdánlivě jednoduché řešení může být východiskem.

Někdy stačí snížit své životní náklady, přestěhovat se do levnějšího bytu, přestat nakupovat věci na splátky nebo naopak prodat věci, které člověk nepotřebuje. Možná to nebude snadný krok, ovšem je určitě lepší, než vyhlásit osobní bankrot a po dobu pěti let žít ze životního minima.

Existuje mnoho společností, které se zabývají poskytováním pomoci lidem s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou sami řešit.

Ne každý, kdo nabízí pomoc s dluhy bez insolvence, je však solidní a ne každý opravdu dokáže pomoct. Je proto třeba si každou nabídku prověřit, přečíst si různé internetové diskuze nebo odborná hodnocení.

Opravdovou pomoc s dluhy bez insolvence nabízejí většinou neziskové organizace jako je Člověk v tísni nebo ČeskobezDluhů.

Skuteční dluhoví poradci pomáhají dlužníkům kontaktovat jejich věřitele, bránit se neférovému jednání těch, kteří poskytují předražené finanční služby a domlouvat splátkové kalendáře. A když vidí, že už opravdu není cesty ven, pomohou i s oddlužením.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang