Víte, co je to půjčka po skončení insolvence a jak funguje?

vite-co-je-to-pujcka-po-skonceni-insolvence-a-jak-funguje

Půjčka, úvěr, zápůjčka, závazek. Má mnoho názvů, ale účel je vždy stejný – půjčení věci nebo peněz na základě smlouvy, kdy se vydlužitel zaváže předmět smlouvy vrátit po uplynutí určité doby zapůjčiteli. Pokud se jedná o finance, jde o peněžní závazek, finanční půjčku, kdy dlužník vrací peníze zpět věřiteli – jistinu spolu s úroky. Co ale taková půjčka po skončení insolvence, půjčka v insolvenčním řízení, anebo půjčka bez registru ihned na ruku? Jak vypadá ukončení insolvence a jakým způsobem se sjednává půjčka pro lidi v insolvenci? Čtěte dále.

Půjčka po skončení insolvence

Půjčky v insolvenci jsou žádaným produktem stejně tak jako půjčka po insolvenci (půjčka po skončení insolvence). Půjčka pro lidi v insolvenci může být záhadou. Pro začátek si vysvětlíme, co je to vlastně insolvence. Insolvence, neboli insolvenční řízení, je obecně soudní řízení o projednání úpadku dlužníka. Je to způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k uspokojení dlužníkových věřitelů nejvíce efektivní metodou.

Insolvenční řízení snižuje dluhy dlužníkům a věřitelům se uhradí určitá část pohledávek. Insolvence je v podstatě oddlužení, zbavení dluhů. Půjčky v insolvenci nejsou poskytované všem klientům. Ze zákona nesmí být poskytnuta půjčka v insolvenčním řízení, zejména bankovními institucemi. Půjčka pro lidi v insolvenci je k dispozici spíše od nebankovních společností, například půjčka bez registru ihned na ruku nebo půjčka bez registru a zástavy.

Půjčka exekuce nevadí. Výjimkou nebývá ani půjčka pro klienty, kteří mají exekuci. Exekuce se liší od insolvence v několika bodech. Exekuci podává věřitel, insolvenci podává člověk sám, když ví, že bude mít (nebo má) potíže se splácením dluhů. Při exekuci je většinou uhrazen dluh toho věřitele, který podal návrh na exekuční řízení, při insolvenci jsou uhrazené dluhy všech věřitelů.

Přestože je exekuce velmi nepříjemná a může dojít až k zabavení majetku, je možné si i v takové situaci požádat ihned o půjčku po insolvenci. Důležitá jsou tedy tři slova: půjčka exekuce nevadí.

V případě půjčky pro žadatele po insolvenci je potřeba pečlivě vyhodnotit rizika. Problém půjček po insolvenci je jejich cena, která vychází z rizika poskytovatelů půjček. Žadatel platí za takový typ půjčky vysoké náklady ve formě úroků a poplatků na pokrytí rizika poskytovatelů půjček.

Půjčka v insolvenčním řízení

Půjčka pro lidi v insolvenci je oficiálně nereálná. Žádná společnost (bankovní či nebankovní) s licencí od České národní banky nemá ze zákona poskytnout půjčku v insolvenčním řízení. Jak tedy poznat důvěryhodného investora? Vhodná půjčka v insolvenčním řízení je taková, která uvádí alespoň webovou stránku s vystavenou licencí od ČNB. Půjčka pro lidi v insolvenci není nejlepší řešení, mohlo by dojít k ukončení insolvenčního řízení.

Ukončení insolvence

Ukončení insolvence neznamená, že budou klientovi ihned poskytnuté peníze. Půjčka po insolvenci je bankami poskytnuta většinou 5 let po ukončení insolvence. Po pěti letech zmizí záznam o insolvenci z rejstříku. V některých případech je půjčka po insolvenci schválena i 3 roky po ukončení insolvence.

Půjčka po skončení insolvence bývá poskytována nebankovními společnostmi ihned po ukončení insolvence. Jedná se většinou o půjčky s krátkou dobou splatnosti, které mají vysoké ceny. Půjčky jsou výrazně nevýhodné, může to být například půjčka bez registru a zástavy nebo půjčka bez registru na ruku. Vždy proto doporučujeme pročíst si důkladně podmínky konkrétních produktů.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang