Kde a jak koupit státní dluhopisy ČR

Investice do státních dluhopisů patří mezi méně rizikové způsoby, jak zhodnotit finanční prostředky. Tato investiční příležitost zajišťuje důvěryhodnost emitenta v podobě státu. Jak takový nákup státních dluhopisů probíhá? Kde koupit státní dluhopisy? Jaké dluhopisy se dají sehnat?

Státní dluhopis emituje, tzn. vydává, stát. Česká republika koordinuje emitaci dluhopisů dvěma subjekty. Ministerstvo financí řídí vydávání státních dluhopisů. Odpovědnost za emisi má Česká národní banka. Ta současně zodpovídá i za vyplácení úrokových částek.

Rizikovost státních dluhopisů není vysoká, proto je investicí dosahováno nižší roční výnosnosti. Vyplatí se ovšem díky dobám splatnosti a jistotě zhodnocení. Investice do dluhopisů je jistější a racionálnější, než např. investiční stříbro nebo zlaté cihličky k investování peněz.

Státní dluhopisy – typy a jejich nákup

Pro investora s averzí k riziku a požadavkem na stabilitu vkladu s jistou mírou bezpečí, je nákup státních dluhopisů správnou volbou. Státní dluhopis představuje cenný papír vydaný státem. Státní subjekt tak získává finanční prostředky od investorů, věřitelů.

Pro nákup státních dluhopisů se emitent s věřitelem předem domluví na datu splatnosti. K tomuto termínu stát vyplácí smluvenou částku věřiteli, spolu s úrokovým zhodnocením. Dle splatnosti a její doby se dluhopisy člení na:

  • krátkodobé – se splatností do 1 roku
  • střednědobé – se splatností od 1 roku do 10 let
  • dlouhodobé – splatnost nad 10 let

Nejčastěji se investor v praxi setká s dluhopisy České republiky s časovým horizontem na 10 – 15 let. Čeští občané mohou využít Dluhopis Republiky se splatností 6 let. Jedná se o nejbezpečnější variantu dle typu státního dluhopisu. Maximální dobu splatnosti státních dluhopisů stanovuje Česká republika na 50 let.

Dluhopisy obecně lze členit dle jasně daných kritérií. Jedním z nich je zmiňovaná doba splatnosti. Mezi další patří dluhopisy dle emitenta nebo dle nastavení jejich úročení. Dle jejich specifikace jsou dluhopisy nazvány např. zelené dluhopisy, které mají jasný environmentální cíl. Ten spočívá v ochraně životního prostředí a jeho podpory.

Kde koupit státní dluhopis, může zajímavou otázkou i pro osoby fyzické. Ty již mohou za stejných podmínek poptávat dluhopisy státu, stejně tak jako osoby právnické. Doba podporuje investování, nabízí poradenství a tipy, jak se může člověk vyhnout chybám při investici.

Nejčastěji se investor v praxi setká s dluhopisy České republiky na 10 – 15 let.

Jaké státní dluhopisy lze koupit

Typ státního dluhopisu se člení dle časového horizontu doby splatnosti. Český stát tedy emituje krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé obligace. Dluhopis Republiky pro občany se splatností 6 let se ještě dělí na tři typy, které dával stát na výběr. Liší se mírou zhodnocení. Rozeznávají se Dluhopisy Republiky s:

  • fixním výnosem – roční výnosové procento je konstantní
  • proti-inflační výnosem – výnosové procento reaguje na vývoj cen spotřebitelů + 0,5 % nad rámec inflace
  • reinvestičním výnosem – výnosové procento roste

V poslední emisi dluhopisů nebyl typ s fixním výnosem. Nejčastěji využívanou formou byl proti-inflační Dluhopis Republiky.

Existuje fixní, proti-inflační a reinvestiční výnos Dluhopisu Republiky.

Kde koupit státní dluhopisy

Kde koupit dluhopisy republiky je otázka, na kterou znají odpověď jen někteří z potenciálních investorů. Proces nákupu je ovšem snadnou záležitostí. Nakoupení státních dluhopisů není náročné, postup je jednoduchý.

Cesta zakoupení státních dluhopisů začíná zřízením si dluhopisového konta. Proces je běžný, obdobný způsobu zařizování osobního bankovního konta. Toto dluhopisové lze zřídit:

  • online – Elektronický přístup ke správě majetkového účtu
  • na pobočce distribučního místa – Mapa a seznam distribučních míst – aktuálně ČSOB a ČS

Jen pro doplnění, kód banky ČSOB je 0300, ČS má 0800. Česká spořitelna dokonce vyhrála cenu Banka roku 2020. Kódy bank si ovšem člověk pamatovat nemusí. Je k dispozici veřejně dostupný seznam všech bank v ČR dle kódu.

Pro identifikaci slouží průkaz totožnosti. Vyžádá se při zakládání. Získají se tak osobní informace o investorovi. Aktuální přístupy a termíny jsou zveřejněny na stránkách Spořicí státní dluhopisy ČR.

Po zřízení přístupu je již nákup dluhopisu jednoduchý. Nákup státních dluhopisů probíhá přes online webový portál nebo osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů.

Přepočet kusů dluhopisů na finance – 1 kus dluhopisu se rovná 1 koruně. Díky tomuto měřítku se investor rozhoduje, jaký počet upisovaných kusů požaduje. Pokud nakoupí 100 000 dluhopisů, znamená to, že investoval 100 000 Kč.

kde-koupit-dluhopis-cr-8223840
Nákup státních dluhopisů probíhá online nebo osobně na pobočce smluvního distributora.

Návod, jak státní dluhopisy nakoupit

Po splnění prvního kroku, založení si dluhopisového konta, získá osoba přihlašovací údaje a může nakupovat obligace. Jedná se tedy o elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Založit lze způsobem online na eidentita.cz, nebo osobně na pobočce smluvního distribučního místa.

Koupě státních dluhopisů lze uskutečnit jak osobně ve vybraných místech distribučních poboček, v současnosti se jedná o Českou Spořitelnu a ČSOB, tak i na online portálu Spořicí dluhopisy ČR.

Při prvním nákupu státních dluhopisů se automaticky zakládá elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Založení je zdarma. Tento krok se provádí na pobočkách smluvních distributorů. Za této příležitosti se provádí první nákup s minimální hranicí 1 000 kusů. Kusy se rovnají českým korunám.

Portál Spořicí dluhopisy ČR dále poskytuje nejen informační základnu, avšak i nabídku emise dluhopisů. Žádost o úpis je rozhraní, kde si investor vytvoří požadavek. Rovnou zde svůj požadavek o počet dluhopisů zašle. Žádost o úpis obsahuje i emisní podmínky státního dluhopisu a důležitá data.

Aby investor mohl dluhopisy republiky nakoupit, musí v upisovacím období vložit peníze na stanovený účet. Období je vždy zveřejněno na stránkách státních dluhopisů České republiky i v žádosti o úpis. Žádost o koupi a vložení finanční sumy předchází samotné emisi dluhopisu. Datum vydání emise dluhopisu následuje po upisovacím období.

Dle doby splatnosti se nastaví datum splacení dluhopisu předem. V tento den je investorovi vyplacen vklad s úroky za celé období. Datum předčasného splacení je vždy rok po vydání dluhopisu. Žádost o předčasném splacení lze podat přibližně 2 měsíce před datem předčasného splacení.

nakup-statnich-dluhopisu-6100571
Založit si dluhopisové konto může investor online, nebo na pobočce ČS a ČSOB.

Státní proti-inflační dluhopisy

Obdobně se nakoupí státní proti-inflační dluhopisy. Ani tento typ investice není problém. Pouze nabízí jen jednu cestu k nákupu. Na rozdíl od jiných investičních možností a dluhopisů, proti-inflační typ lze získat výhradně online.

K tomu, aby investor vložil peníze do dluhopisu s proti-inflačním výnosem, je zapotřebí elektronický přístup majetkového účtu. Podmínkou je jakákoli předchozí investice do dluhopisu s minimální částkou 1 000 Kč.

Jaké dluhopisy lze aktuálně nakoupit

Důležité je znát místo pro nákup státních dluhopisů. Je ovšem potřeba vědět, jaké dluhopisy České republiky nakoupit. Aktuálně vydané typy dluhopisů ČR lze dohledat na portálu Spořicí dluhopisy ČR. Při tvorbě žádosti o úpis je investorovi nabídnuty aktuálně emitované dluhopisy.

Všechny státní dluhopisy lze koupit skrze daný portál. Některé z nich i osobně na pobočkách smluvních distributorů. Rozhodnutí se, do jakých dluhopisů v jakém počtu investovat, je již individuální volba.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang