Státní dluhopisy – kde koupit v roce 2022

Na poli investic se nachází značné množství velmi riskantních nástrojů. To ovšem rozhodně neplatí o státních dluhopisech. Jedná se naopak o jednu z nejbezpečnějších a nejstabilnějších investičních příležitostí, jakou si lze vůbec představit. Jaký je princip fungování těchto cenných papírů, jak na nákup státních dluhopisů a kde se prodávají?

Dluhopisy jsou pro svou stabilitu velice oblíbenou možností při volbě, do čeho investovat. Vydávají je buď korporace nebo státy. Do dluhopisů investuje různorodá skupina investorů od zahraničích vlád přes korporace až po fyzické osoby.

Co je státní dluhopis

Dluhopis je cenný papír, na základě kterého si emitent (ten, kdo dluhopis vydává) půjčuje finanční prostředky od věřitelů. Vydávání dluhopisů je běžnou praxí u firem a dluhopisy někdy vydávají i státy. V České republice je v současné době poměrně rozsáhlá nabídka státních dluhopisů, z nichž si mohou zájemci vybírat. Investice do dluhopisu má své výhody, rizika i nejistoty.

Jak bylo zmíněno, státní dluhopisy jsou opravdu velmi bezpečnou investicí. Na druhou stranu, nelze u nich očekávat nějaké závratné zisky. U dluhopisů je také ve většině nutné případů počítat s delší dobou splatnosti – mají tedy poměrně nízkou likviditu.

Dluhopis si investor kupuje s předem stanoveným datem splatnosti. V toto datum je mu investována částka vrácena i se smluveným úrokem.

Dluhopisy je možné rozdělit podle doby splatnosti do tří kategorií:

  • krátkodobé (doba splatnosti kratší než jeden rok)
  • střednědobé (doba splatnosti jeden rok až deset let)
  • dlouhodobé (doba splatnosti přes deset let)

Doba splatnosti nejčastěji nakupovaných dluhopisů vydávaných Českou republikou se pohybuje mezi deseti a patnácti lety. Maximálně se zde pak dá investovat do dluhopisů, jež jsou splatné padesát let po datu vydání.

U dluhopisů je vždy předem stanoveno jak datum splatnosti, tak výše úroku.

Vládní dluhopisy pro občany

V České republice vydává vládní dluhopisy Ministerstvo financí. O jejich samotnou emisi a následné vyplácení úroků se stará Česká národní banka. Drtivá většina kapitálu investovaného do vládních dluhopisů ČR pochází od právnických osob. Nicméně, v roce 2022 vládní dluhopisy mohou za stejných podmínek nakupovat i osoby fyzické.

Nejen dluhopisy vládní, ale i např. dluhopisy zelené, může zakoupit jakýkoli investor. Ty jsou svým účelem předurčeny pro ochranu životního prostředí a podporu environmentalistických cílů EU.

Specificky pro české občany je emitován státní Dluhopis Republiky. Ten má splatnost 6 let a jedná se skutečně o jednu z nejbezpečnějších investic, která se v současné době nabízí.

Existují tři typy Dluhopisu Republiky, z nichž si investoři mohou vybírat:

  • s fixním výnosem
  • proinflační – výnos z proinflačních vládních dluhopisů je nastaven tak, aby zcela ochránil investici před inflací. K tomu je ještě přidána marže ve výši 0,5 %
  • reinvestiční – roční výnos je rostoucí

Proinflační dluhopisy jsou tou výše jmenovaných tou nejoblíbenější variantou. Jak a kde koupit státní dluhopisy? Tomu se bude věnovat následující část článku.

Kde koupit spořicí dluhopisy

Státní spořicí dluhopisy lze koupit buďto osobně u oficiálních distributorů anebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Distributoři jsou smluvními partnery pro prodej státních spořicích dluhopisů MFČR. Jedná se například o ČSOB nebo Českou spořitelnu. Cest, kde koupit státní dluhopisy, je tedy několik. Dosáhnout jich není těžké.

Úplný seznam míst, kde lze dluhopisy zakoupit je uveden na webových stránkách českých státních dluhopisů: sporicidluhopisycr.cz. Více o státních dluhopisech se může čtenář dozvědět zde na portále.

Protiinflační Dluhopis Republiky je podle mnohých tím nejvýhodnějším typem státních dluhopisů.

Jak na nákup státních dluhopisů

Ti, co investují do státních dluhopisů poprvé, budou muset pro nákup státních dluhopisů osobně navštívit distributora. Při návštěvě podají žádost o úpis požadovaného množství dluhopisů.

U Dluhopisy Republiky platí, že investor musí zakoupit minimálně 1 000 kusů. Maximální povolené množství pro nákup státních dluhopisů je 5 milionů kusů. Jeden kus má hodnotu jedné koruny.

Poté, co podá žádost o úpis státních dluhopisů a provede platbu, je investorovi automaticky a zdarma zřízen elektronický přístup k majetkovému účtu. Jedná se účet, na němž jsou evidovány spořicí státní dluhopisy vlastníka v evidenci vedené ministerstvem financí. Další nákupy již investor může provádět skrze tento majetkový účet.

V současnosti nejoblíbenější ze státních dluhopisů, protiinflační Dluhopis Republiky, lze ovšem kupovat výhradně elektronicky. Investoři, kteří si jej přejí zakoupit, tedy nejprve musí provést investice v hodnotě alespoň 1 000 Kč do jiného typu dluhopisů, aby jim byl umožněn přístup k elektronickému majetkovému účtu.

TIP: Mezi další zajímavé investiční prostředky patří například ETF fondy – v tomto článku je o nich shrnuto vše podstatné.

První nákup státních dluhopisů není možný bez fyzické návštěvy pobočky distributora.

Emise státních dluhopisů – Dluhopis Republiky

Dluhopisy se vydávají v rámci takzvaných emisí. Emise je soubor dluhopisů majících kromě stejného data vydání i stejné datum splatnosti a shodujících se ve všech dalších ohledech.

Před vydáním emise dluhopisů je zahájeno upisovací období, během kterého mohou investoři zadávat objednávky. U Dluhopisu Republiky je praxe taková, že upisovací období trvá okolo dvou až tří měsíci a jen několik málo dnů po jeho ukončení je zahájeno upisovací období pro novou emisi státních dluhopisů.

V tabulce je uveden přehled emisí a upisovacích období Dluhopisu Republiky:

Upisovací obdobíDatum vydáníDatum splatnosti
3. 12. 2018 – 18. 1. 20191. 2. 20191. 2. 2025
21. 1. 2019 – 15. 3. 20191. 4. 20191. 4. 2025
18. 3. 2019 – 14. 6. 20191. 7. 20191. 7. 2025
1. 7. 2019 – 13. 9. 2019 1. 10. 20191. 10. 2025
16. 9. 2019 – 20. 12. 2019 2. 1. 20202. 1. 2026
23. 12. 2019 – 13. 3. 20201. 4. 20201. 4. 2026
16. 3. 2020 – 12. 6. 20201. 7. 20201. 7. 2026
15. 6. 2020 – 18. 9. 20201. 10. 20201. 10. 2026
21. 9. 2020 – 22. 12. 202031. 12. 202031. 12. 2026
23. 12. 2020 – 19. 3. 20211. 4. 20211. 4. 2027
22. 3. 2021 – 18. 6. 20211. 7. 20211. 7. 2027

Podle ministryně financí Aleny Schillerové státní dluhopisy budou ve svém vydávání pokračovat i v následujících emisích.

Emise je označení pro soubor dluhopisů vydaných najednou.

Předčasný prodej státních dluhopisů

Velkou výhodu Dluhopisu Republika je, že stát umožňuje investorům jeho odkup kdykoliv před uplynutím šestiměsíční lhůty. S předčasným prodejem se nepojí žádné dodatečné poplatky či sankce. V tom se dluhopisy liší třeba od termínovaných vkladů.

Jedinou podmínkou předčasného prodeje je stanovení maximálního počtu kusů dluhopisů, s nímž jej lze uskutečnit. Tento limit je 500 000 ks + 50 % z drženého objemu nad toto množství.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang