Státní dluhopisy – kde koupit

Na poli investic se nachází značné množství velmi riskantních nástrojů. To ovšem rozhodně neplatí o státních dluhopisech. Státní dluhopisy jsou jednou z nejbezpečnějších a nejstabilnějších investičních příležitostí, jakou si lze vůbec představit. Jaký je princip fungování těchto cenných papírů, jak na nákup státních dluhopisů a kde se prodávají?

Státní dluhopisy jsou pro svou stabilitu velice oblíbenou možností při volbě, do čeho investovat. Vydávají je buď korporace nebo státy.

Do dluhopisů investuje různorodá skupina investorů od zahraničích vlád přes korporace až po fyzické osoby. Existuje celá řada druhů dluhopisů, velmi oblíbené jsou v poslední době zelené dluhopisy.

Co je státní dluhopis

Dluhopis je cenný papír, na základě kterého si emitent (ten, kdo dluhopis vydává) půjčuje finanční prostředky od věřitelů. Vydávání dluhopisů je běžnou praxí u firem a dluhopisy někdy vydávají i státy. V České republice je v současné době poměrně rozsáhlá nabídka státních dluhopisů, z nichž si mohou zájemci vybírat. Investice do dluhopisu má své výhody, rizika i nejistoty. Státní dluhopisy jsou jednou z možností, jak zhodnotit úspory.

Jak bylo zmíněno, státní dluhopisy jsou opravdu velmi bezpečnou investicí. Na druhou stranu, nelze u nich očekávat nějaké závratné zisky. U dluhopisů je také ve většině nutné případů počítat s delší dobou splatnosti – mají tedy poměrně nízkou likviditu.

Dluhopis si investor kupuje s předem stanoveným datem splatnosti. V toto datum je mu investována částka vrácena i se smluveným úrokem.

Dluhopisy je možné rozdělit podle doby splatnosti do tří kategorií:

 • krátkodobé (doba splatnosti kratší než jeden rok)
 • střednědobé (doba splatnosti jeden rok až deset let)
 • dlouhodobé (doba splatnosti přes deset let)

Doba splatnosti nejčastěji nakupovaných dluhopisů vydávaných Českou republikou se pohybuje mezi deseti a patnácti lety. Maximálně se zde pak dá investovat do dluhopisů, jež jsou splatné padesát let po datu vydání.

Vládní dluhopisy pro občany

V České republice vydává vládní dluhopisy Ministerstvo financí. O jejich samotnou emisi a následné vyplácení úroků se stará Česká národní banka. Drtivá většina kapitálu investovaného do vládních dluhopisů ČR pochází od právnických osob. Nicméně vládní dluhopisy mohou za stejných podmínek nakupovat i osoby fyzické.

Nejen dluhopisy vládní, ale i např. dluhopisy zelené, může zakoupit jakýkoli investor. Ty jsou svým účelem předurčeny pro ochranu životního prostředí a podporu environmentalistických cílů EU.

Specificky pro české občany je emitován státní Dluhopis Republiky. Ten má splatnost 6 let a jedná se skutečně o jednu z nejbezpečnějších investic, která se v současné době nabízí.

Existují tři typy Dluhopisu Republiky, z nichž si investoři mohou vybírat:

 • s fixním výnosem
 • proinflační – výnos z proinflačních vládních dluhopisů je nastaven tak, aby zcela ochránil investici před inflací. K tomu je ještě přidána marže ve výši 0,5 %
 • reinvestiční – roční výnos je rostoucí

Proinflační dluhopisy jsou tou výše jmenovaných tou nejoblíbenější variantou. Jak a kde koupit státní dluhopisy? Tomu se bude věnovat následující část článku.

Kde koupit spořicí dluhopisy, státní dluhopisy

Státní spořicí dluhopisy lze koupit buďto osobně u oficiálních distributorů anebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Distributoři jsou smluvními partnery pro prodej státních spořicích dluhopisů MFČR. J

edná se například o ČSOB (infolinka je dostupná na čísle 800 188 188 od pondělí od osmi ráno do pěti odpoledne) nebo Českou spořitelnu (infolinka funguje na čísle 800 207 207 také od pondělí od osmi ráno do pěti odpoledne).

Úplný seznam míst i s konkrétními adresami a podmínkami, kde lze spořící dluhopisy zakoupit, je uveden na webových stránkách českých státních dluhopisů – sporicidluhopisycr.cz. Více o státních dluhopisech se může čtenář dozvědět zde na portále.

Cest, kde koupit státní dluhopisy, je tedy několik. Dosáhnout jich díky tomu není těžké.

České dluhopisy

Inzertní portál České dluhopisy nabízí prezentaci českých dluhopisů, které jsou právě k dispozici. Lze je řadit dle splatnosti, výnosnosti, nebo investiční částky. Vybraný český dluhopis je na webu zhodnocen a doplněn o veškeré informace.

Mezi základní informace českého dluhopisu patří:

 • účel či povaha investice
 • výnos
 • minimální výše investičních prostředků
 • časový horizont připisování výnosů
 • splatnost daného dluhopisu

Příkladem může být dluhopis společnosti v ČR, která skrze portál České dluhopisy emituje dluhopis. Označení 10,4/25 znamená, že výnosnost dluhopisu je 10,4 % p.a. se splatností v roce 2025. P.a. je zkratka ročního připisování úroků.

Pod každou z nabídek dluhopisů je interaktivní kalkulačka, která s přesností a rychlostí spočte, jaké výnosy z nakoupených dluhopisů mohou být. Zájemce může vyzkoušet hned několik variant, které pro něj připadají v úvahu. Kalkulátor určí, jak vysoký bude roční výnos při zadané investici.

Jak na nákup státních dluhopisů

Ti, co investují do státních dluhopisů poprvé, budou muset pro nákup státních dluhopisů osobně navštívit distributora. Při návštěvě podají žádost o úpis požadovaného množství dluhopisů.

U Dluhopisy Republiky platí, že investor musí zakoupit minimálně 1 000 kusů. Maximální povolené množství pro nákup státních dluhopisů je 5 milionů kusů. Jeden kus má hodnotu jedné koruny.

Poté, co podá žádost o úpis státních dluhopisů a provede platbu, je investorovi automaticky a zdarma zřízen elektronický přístup k majetkovému účtu. Jedná se účet, na němž jsou evidovány spořicí státní dluhopisy vlastníka v evidenci vedené ministerstvem financí. Další nákupy již investor může provádět skrze tento majetkový účet.

V současnosti nejoblíbenější ze státních dluhopisů, protiinflační Dluhopis Republiky, lze ovšem kupovat výhradně elektronicky. Investoři, kteří si jej přejí zakoupit, tedy nejprve musí provést investice v hodnotě alespoň 1 000 Kč do jiného typu dluhopisů, aby jim byl umožněn přístup k elektronickému majetkovému účtu.

TIP: Mezi další zajímavé investiční prostředky patří například ETF fondy – v tomto článku je o nich shrnuto vše podstatné.

Emise státních dluhopisů – Dluhopis Republiky

Dluhopisy se vydávají v rámci takzvaných emisí. Emise je soubor dluhopisů majících kromě stejného data vydání i stejné datum splatnosti a shodujících se ve všech dalších ohledech.

Před vydáním emise dluhopisů je zahájeno upisovací období, během kterého mohou investoři zadávat objednávky. U Dluhopisu Republiky je praxe taková, že upisovací období trvá okolo dvou až tří měsíci a jen několik málo dnů po jeho ukončení je zahájeno upisovací období pro novou emisi státních dluhopisů.

V tabulce je uveden přehled emisí a upisovacích období Dluhopisu Republiky:

Upisovací obdobíDatum vydáníDatum splatnosti
3. 12. 2018 – 18. 1. 20191. 2. 20191. 2. 2025
21. 1. 2019 – 15. 3. 20191. 4. 20191. 4. 2025
18. 3. 2019 – 14. 6. 20191. 7. 20191. 7. 2025
1. 7. 2019 – 13. 9. 2019 1. 10. 20191. 10. 2025
16. 9. 2019 – 20. 12. 2019 2. 1. 20202. 1. 2026
23. 12. 2019 – 13. 3. 20201. 4. 20201. 4. 2026
16. 3. 2020 – 12. 6. 20201. 7. 20201. 7. 2026
15. 6. 2020 – 18. 9. 20201. 10. 20201. 10. 2026
21. 9. 2020 – 22. 12. 202031. 12. 202031. 12. 2026
23. 12. 2020 – 19. 3. 20211. 4. 20211. 4. 2027
22. 3. 2021 – 18. 6. 20211. 7. 20211. 7. 2027
21. 6. 2021 – 17. 9. 20211. 10. 20211. 10. 2027
20. 9. 2021 – 23. 12. 20213. 1. 20223. 1. 2028
přehled emisí a upisovacích období Dluhopisu Republiky

Zdroj: portál o dluhopisech sporicidluhopisycr.cz provozován Ministerstvem financí https://www.mfcr.cz/.

Předčasný prodej státních dluhopisů

Velkou výhodu Dluhopisu Republika je, že stát umožňuje investorům jeho odkup kdykoliv před uplynutím šestiměsíční lhůty. S předčasným prodejem se nepojí žádné dodatečné poplatky či sankce. V tom se dluhopisy liší třeba od termínovaných vkladů.

Jedinou podmínkou předčasného prodeje je stanovení maximálního počtu kusů dluhopisů, s nímž jej lze uskutečnit. Tento limit je 500 000 ks + 50 % z drženého objemu nad toto množství.

Státní dluhopisy výnos

Ať už investor vybere výnos fixní, protiinflační, nebo reinvestiční, musí počítat v celku s nízkým zhodnocením. Současný reinvestiční dluhopis ČR má nastavený pevný výnos. Ten rok od roku roste. Jedná se o motivaci investorů k držení po celou dobu až do splatnosti dluhopisu.

Protiinflační výnos je neznámý předem. Jedná se totiž o pohyblivou sazbu úroku, která se odvíjí od aktuálního stavu inflace. Čím vyšší inflace a její procentní sazba, tím vyšší výnos z protiinflačního typu státního dluhopisu. I přesto, že výnos není jasný, je přeci jen jistota, že z části výši inflace pokryje.

Státní dluhopisy jsou jednou z konzervativních metod zhodnocení úspor. Vyplatí se věnovat čas studiu nabídek a peníze, které leží zbytečně na účtu, zkusit zhodnotit. Pro investora s averzí k riziku je to jedinečná příležitost.

Státní protiinflační dluhopisy – co to bylo?

Protiinflační dluhopisy byly jednou z nejbezpečnějších a nejoblíbenějších variant státních dluhopisů. Jak bylo řečeno, koupit je bylo možné výhradně elektronicky. Protiinflační dluhopis kopíroval trh spotřebitelských cen. To znamená, že chránil finance před znehodnocením.

Koupit státní protiinflační dluhopisy bylo vcelku snadné. Proces se odvíjel od prvního kroku, kterým bylo zřízení majetkového účtu. Ten byl zdarma zřízený díky Identitě občana, popřípadě na pobočce České spořitelny a ČSOB. Pokud využila osoba služeb jedné z poboček partnerů, bylo požadováno zaplacení poplatku.

Protiinflační dluhopisy musely být nakoupeny minimálně v hodnotě 1 000 Kč, maximálně ve výši 50 milionů Kč. Po zřízení elektronického přístupu, který vedl k majetkovému účtu investora, bylo možné nakoupit protiinflační dluhopisy.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang