Majetkový účet – jak založit a zřídit

Pojem majetkový účet je vhodné znát nejen pro ty, kteří investují, nebo se k těmto činnostem a aktivitám teprve odhodlávají. Tento druh účtu je evidencí elektronických cenných papírů, které vlastník či uživatel má.

Obsah článku

Co je to majetkový účet?

Jak majetkový účet vypadá?

Jak zřídit majetkový účet?

Jak založit majetkový účet?

Majetkový účet a ministerstvo financí

Majetkový účet u České spořitelny

Majetkový účet u Generali investments

Majetkový účet pro státní dluhopisy

Majetkový účet cenných papírů

Nezařazený majetkový účet

Jaký je rozdíl mezi majetkovým účtem uživatele a vlastníka? Co to majetkový účet je? Jak si ho zřídit a založit? Jakou spojitost má s ministerstvem financí a státními dluhopisy?

CDCP, Centrální depozitář cenných papírů, zastřešuje vedené cenné papíry, které jsou evidovány na majetkovém účtu osob. Každý majetkový účet má své číselné označení a zřídit si ho může skoro každý.

Co je to majetkový účet?

Co je majetkový účet lze vysvětlit na jeho podstatě. Majetkový účet je účet, který slouží k jasnému zaevidování cenných papírů, které jsou vedeny u CDCP. CDCP je zkratka pro Centrální depozitář cenných papírů. Tato zaknihovaná evidence cenných papírů se jednotně označuje majetkový účet.

Už je tedy více jasný daný pojem, co to je, avšak tím tato problematika nekončí. Cenné papíry mohou být zaevidovány na 2 různých druzích majetkových účtů. Rozděluje se na účet vlastníka a účet zákazníka.

Majetkový účet vlastníka:

 • majitelem je vlastník cenných papírů
 • jasné vlastnické právo k cenným papírům na účtu
 • evidence je přímo vlastníka účtu

Majetkový účet zákazníka:

 • majitelem je účastník Centrálního depozitáře cenných papírů
 • není vlastník, je jen účastník
 • převzal jejich správcovství

Rozdílnost mezi majetkovými účty vychází z možností a způsobů s vynakládáním cenných papírů na účtu v evidenci.

Účet vlastníka je vedený pro danou osobu, která vlastní investiční portfolio nástrojů, které jsou zaevidovány na daném majetkovém účtu. Vlastník, akcionář, má na účtu vedeny všechny cenné papíry, které jsou přímo na jeho vlastní jméno.

Účet zákazníka je vedený pro osobu, jenž investiční portfolio nástrojů nevlastní přímo na jeho dané jméno. Jedná se například o obchodníka s cennými papíry, jenž má na účtu nástroje pro jeho zákazníky, klienty. Poté je účet vedený pro třetí osobu, která si od investiční společnosti danou investiční příležitost sjedná.

Jak majetkový účet vypadá?

Majetkový účet je označen pomocí číselné řady. Označení je tvořeno 12 čísly, které od sebe jednotlivé majetkové účty odlišují. Nově vytvořené majetkové účty začínají na číslo 8. Jsou v centrálním depozitáři založena nově a lze je rozeznat od těch původních. Ta totiž začínají číslovkou 1.

Každý účet je doplněn o osobní údaje, které vlastník cenných papírů musí doložit. Jedná se o běžná data, která jsou pro zřizování finančních a investičních produktů potřeba.

Údaje o vlastníkovi majetkového účtu:

 • název společnosti/jméno a příjmení
 • sídlo/bydliště
 • IČO/rodné číslo
 • údaje o cenných papírech, které má vlastník
 • název účastníka, obchodníka s papíry, správce účtu
 • číslo bankovního účtu vlastníka

Osobní údaje jsou potřeba k identifikaci a administraci v systému. Číslo bankovního účtu je dokládáno pro účel zaslání vyplacených dividend z cenných papírů.

Jak zřídit majetkový účet?

Zřízení majetkového účtu je snadné. Jak zřídit majetkový účet by jednou mohl řešit kdokoli, kdo se pro tento účet pro investice rozhodne. Zřízen může být jak studentem, který nemá příjmy, tak i podnikatelem, nebo firmou. Majetkový účet je jednou z cest, kde koupit státní dluhopisy ČR.

Přihlášení k elektronickému přístupu správy majetkového účtu předchází registrace nového uživatele. Registrace a zřízení účtu je pro ty osoby, které doposud nemají účet založen.

Zřízení majetkového účtu lze provést online, elektronicky, z pohodlí domova. Proces je založen na Identitě občana. K tomu je potřeba eObčanka. Jedná se o OP, jenž má aktivní kontaktní elektronický čip. Služba je bez poplatků, zdarma. Může o ni požádat každý.

Občanské průkazy, které byly vydány po roce 2018, v sobě již aktivovaný čip pro elektronickou komunikaci mají. Dříve vydané doklady lze vyměnit. Žádost o výměnu se podává na úřadě s rozšířenou působností daného města, kde má osoba trvalý pobyt. Žádost o výměnu již ovšem může být zpoplatněna.

Čip v občanském průkazu musí být aktivní. To znamená, že na úřadu obce s rozšířenou působností je provedena aktivace zdarma. A to buď již při vyzvedávání dokladu, nebo kdykoliv později.

Aplikace eObčanka následně pomáhá uživateli s následujícím postupem.

Pokud by klient požadoval fyzickou návštěvu pobočky, není to vůbec překážkou. Ať už se z jakéhokoli důvodu chce vyhnout online sjednávání, stačí se osobně dostavit na pobočku smluvního distributora, který mu pomůže s registrací v majetkovém účtu.

Jak založit majetkový účet?

Zřízení a založení majetkového účtu je založeno na první registraci. Ta může být provedena elektronicky nebo osobně na pobočce poskytovatele.

Osoba, která již vlastnila státní dluhopisy, jež byly pro občany, může dokonce i zavolat na linku Centrálního depozitáře cenných papírů. Hovor musí být uskutečněn z telefonního čísla, které je zapsáno v samostatné evidenci státních dluhopisů.

Po registraci je požadováno založení majetkového účtu. To probíhá po přihlášení do svého účtu. Je potřeba již disponovat elektronickým přístupem, díky němuž probíhá správcovství svého zřízeného majetkového účtu.

Přihlášení do majetkového účtu je snadná a rychlá záležitost. Klient má dokonce i na výběr, jakou z cest pro založení zvolí. Může tak učinit pomocí zmíněné Identity občana. Pokud nechce tuto variantu, může provést přihlášení skrze Osobní číslo a PIN. Následně zvolí ten způsob, kterým je schopen se prokázat.

Pro přihlášení k Identitě občana lze využít:

 • eObčanka
 • NIA ID
 • Mobilní klíč eGovermentu

Nejen tento způsob se k přihlášení nabízí. Osoba může využít vlastní Osobní číslo a svůj udělený PIN kód. Osobní číslo je žadateli doručeno formou SMS zprávy na registrací uvedené telefonní číslo. PIN je zaslán skrze poštovní doručovací služby.

Majetkový účet a ministerstvo financí

Ministerstvo financí hraje u problematiky majetkových účtů a státních dluhopisů velkou roli. Vždy je pro emisi dluhopisů, které vydává Česká republika, vyhlášeno aktuální upisovací období. V tomto čase mají investoři prostor pro nákup, pořízení investičních nástrojů právě skrze jejich účet.

Pokud by zájemce o reinvestiční či protiinflační Dluhopis Republiky neměl zřízený přístup k elektronické správě majetkového účtu, může i přesto emisi provést. Lze tak uskutečnit na vybraných smluvních pobočkách, kde partnerský distributor emisi provede.

Majetkový účet Ministerstvo financí dokázalo díky digitalizaci převést do pouhého online sektoru ke zřizování a zakládání.

Majetkový účet u České spořitelny

Otázkou zůstává, u jaké ze společností si účet založit. Investorem se může stát každá osoba, a to díky produktu George majetkový účet. Majetkový účet Česká spořitelna nabízí online sjednání, bez návštěv pobočky a zbytečných procesů. Investorem se může stát jak jejich klient, tak i prozatímní ne klient, skoro mrknutím oka.

Pokud se osoba rozhodne pro George majetkový účet, avšak není jejich klientem, není to velký problém. Předtím, než bude účet České spořitelny sjednán, je potenciálnímu klientovi založen běžný účet. Ten je standartní, bezplatný a založený skoro okamžitě. Založení je důležité z důvodu budoucích výplat investovaných částek.

Pokud je osoba klientem České spořitelny, může si George majetkový účet založit sám, prostřednictvím internetového bankovnictví. Majetkový účet České spořitelny je následně součástí portfolia produktů klienta u tohoto poskytovatele. Založení netrvá déle než 15 minut.

Majetkový účet u Generali investments

Cenné papíry v elektronické podobě může nabídnout i Generali investments majetkový účet. Dbají na informovanost klienta a vzornou přehlednost jejich majetkových účtů. O investicích jsou klienti informování dle jejich požadavků. Sami si určí, jak je bude Generali investments majetkový účet informovat o změnách, stavu.

Klient může zvolit zasílání informační zprávy prostřednictvím osobního mailboxu, nebo písemným výpisem. Mailbox je spojen s Generali investments majetkovým účtem. Aby byl klient v obraze, při doručení zprávy do majetkového účtu mu přijde zároveň i email, popřípadě SMS zpráva.

Pokud by osoba zvolila formu informačního kanálu ve formě písemného výpisu, je omezena frekvenční dobou zasílání. O výpis se musí zažádat na infolince Klientského centra.

Majetkový účet pro státní dluhopisy

Pokud má investor zájem o státní dluhopisy, musí disponovat majetkovým účtem u CDCP. Jak již bylo řečeno, následná správa probíhá elektronickým způsobem.

Státní dluhopisy jsou považovány za jednu z nejméně rizikových investic. Řadí se mezi konzervativní styl investičních příležitostí. Svým investorům přináší minimální riziko spojené s jejich vynaložením finančního prostředku.

Ovšem ani zisky nemohou být vysoké. Pokud investor nepodstoupí určitou míru rizika, jeho výnosnost z investice nebude závratná. Stále platí úměra, která vychází z rostoucí úrovně zisků vůči riziku. Čím vyšší riziko osoba podstoupí, tím vyšší zisky a výnosy může mít. Jedná se o přímý kompromis za podstoupení rizik.

Pro koupi státních dluhopisů je potřeba zřízení majetkového účtu. Státní dluhopisy majetkový účet zprostředkuje k jejich emisi. Vlastník účtu může následně disponovat svým majetkovým účtem naprosto samostatně, popřípadě může využít služeb distributora.

Majetkový účet cenných papírů

Již zmíněný elektronický přístup ke spravování a využívání majetkového účtu, je vedený v evidenci Ministerstva financí. Vlastník díky majetkovému účtu může kdykoli zjišťovat informace o jeho stavu účtu. Přístup je neomezený. Nahlížet do něj může každý den v týdnu, v jakoukoli hodinu.

Nejen pro přehled a zjištění aktuálního stavu na majetkovém účtu je přístup vhodný. Vlastník může přístup využít i pro podání jeho požadavků na změny, zápisy, reinvestice, dřívější splatnosti a jiné činnosti, které nejsou díky elektronickému přístupu závislé na návštěvě pobočky.

Může si tak zařídit cokoli potřebné z pohodlí domova. Pokud nastane změna jeho osobních údajů, může tak úpravy a změny zařídit odkudkoli a kdykoli.

Elektronická správa majetkového účtu je naprosto zdarma, bez jakýkoliv poplatků a sazebníků. Dokonce i výpisy z účtu jsou bezplatné a jejich frekvence zasílání je dokonce na denní bázi.

Nezařazený majetkový účet

CDCP obsahuje nové cenné papíry, avšak i ty starší, převzaté. Nezařazený účet je ten majetkový účet, který obsahuje převzaté cenné papíry z dnes již zaniklého Střediska cenných papírů. Ty jsou specifické tím, že majitel cenných papírů neprovedl smluvní vztah s účastníkem centrálního depozitáře.

Majetkový účet ulehčí práci na investičním trhu dluhopisů. Evidence cenných papírů na majetkovém účtu je následně přehledná a lehce spravována.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang