Portu.cz – recenze, zkušenosti, poplatky, vyplatí se?

97 %

Investování zahrnuje rizika.

Možností, jak v dnešní době investovat a zhodnotit peníze, je spoustu. Termínované vklady, akcie, dluhopisy nebo zlato. Co si však vybrat a jak se při investování nespálit? Jednou z možností je využít českou investiční platformu Portu.cz. Jak investování na Portu funguje? Jaké jsou výhody Portu? A kolik dokáže Portu vydělat peněz svým investorům? A co říkají o této platformě uživatelské recenze?

Portu.cz je online investiční platforma, která umožňuje uživatelům investovat do diverzifikovaného portfolia akcií, ETF a dalších aktiv. Platforma je navržena tak, aby byla snadno použitelná jak pro začátečníky, tak pro zkušené investory.

Vyplatí se investice s Portu? Jak s investováním začít? Tento článek nabízí podrobnou recenzi Portu a odpoví na nejdůležitější otázky.

Shrnutí článku

Portu.cz investuje do široce diverzifikovaného portfolia aktiv, čímž pomáhá snižovat riziko.

Portu.cz účtuje roční poplatek za správu ve výši 1%

Platforma automaticky rebalancuje a investuje portfolio, takže se o to uživatelé nemusí starat.

Investovat je možné již od 500 Kč.

Portu.cz je dobrou volbou pro investory, kteří hledají nízkorozpočtové a diverzifikované investiční řešení.

Co je Portu.cz?

Portu je investiční platforma pro každého, kdo chce investovat dlouhodobě (ideálně na dobu více něž 3 let) a chce mít přehled o svých investicích online. Jedná se o automatizovanou platformu, kdy na investice nedohlížejí lidé, nýbrž chytrý algoritmus.

Stejně jako jakákoliv banka podléhá Portu dohledu České národní banky (ČNB), je držitelem široké licence k poskytování investičních a dalších finančních služeb. Dohled ČNB nad finančním trhem zajišťuje, že společnost musí dodržovat české zákony a pravidla, která chrání stabilitu kapitálového trhu. Nedodržování stanovených pravidel je pak ČNB postihováno.

S Portu investuje již více než 200 tisíc Čechů a Slováků. O složení portfolia se stará samotná platforma Portu, proto lze doporučit úplným začátečníkům.

Zjistit více o investicích přes Portu >

Investoři jsou navíc chráněni tím, že Portu přispívá do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Pokud by tedy Portu z ničeho přestala své závazky dodržovat, byli by všichni její klienti odškodněni. Nemůže se tak stát, že peníze investorů zmizí na zahraničních účtech a investoři už je nikdy neuvidí. To jsou aspekty, které se často objevují v Portu recenzích a hodnoceních této platformy.

Investice na Portu.cz jsou automatické a pro start stačí vklad 500 Kč.

Začít pasivně investovat od 500 Kč na Portu >

Díky Portu lze investovat do řady titulů najednou. Lze rozdělit svá aktiva do různých firem a diverzifikovat tak riziko investování. Na webu Portu se uvádí, že se jedná o moderní a efektivní způsob investování pro každého.

Sestaví portfolio na míru každého investora a dál není třeba se o nic starat. Prý stačí jen sledovat, jak peníze pracují. Podrobnější vysvětlení lze najít dále v tomto článku.

Portu je robo-advisory platforma. To znamená, že transakce jsou prováděny pomocí digitálních poradců – moderního automatizovaného systému za využití algoritmů nezávisle na lidech. Díky tomu jsou jednak velmi nízké náklady a tím pádem poplatky pro investory. Na druhé straně se kapitálové trhy otevírají i úplným začátečníkům a malým investorům, kteří nemusí být připraveni na svět investic, kde neexistuje garance návratnosti investice.

I proto se na začátku registrace povinně vyplňuje dotazník, který odhadne připravenost daného investora nést investiční riziko. Míra rizika reflektuje míru potenciální návratnosti – čím „jistější“ investice (např. do dluhopisů vydávaných vyspělými státy), tím nižší výnos. Naopak čím rizikovější investice (např. do malé firmy, která se nedávno upsala na burzu), tím potenciálně vyšší zisk v dlouhodobém horizontu.

Kdo stojí za Portu.cz?

Portu je produktem společnosti WOOD & Company, přední investiční skupiny ve střední a východní Evropě s 30letou zkušeností. Kromě toho patří společnost WOOD & Company mezi lídry na realitním trhu. Zaměřuje se na budování kancelářských a retailových nemovitostí v Praze a Bratislavě.

portu-investice-3030829
Platforma Portu byla založena v roce 2018 a je určena se i pro menší investory.

Mezi významné české projekty společnosti WOOD & Company patří např. Hadovka Office Park, Galerie Harfa, na Slovensku pak Aupark Tower, administrativní budova BBC 1 Plus nebo budova The Greenline.

WOOD & Company v minulosti nabízela své služby v obchodování s cennými papíry především velkým firmám a movitým klientům. V roce 2018 založila platformu Portu a zaměřila se tak i na drobné investory. Dle webu Portu je nyní registrováno více než 200 000 investorů.

Proč investovat s Portu.cz a jak to funguje?

Platforma Portu je založená na diverzifikaci. Jedná se o strategii podnikání, která se snaží snižovat rizika investování tím, že se nespoléhá na jediný produkt, nýbrž rozděluje své aktivity do různých oblastí. Investor rozloží svá aktiva do různých investičních instrumentů (aktiv různých firem) a tím sníží případná rizika investování.

Portu nabízí stejně jako např. platforma Fondee efektivní způsob, jak diverzifikovat své portfolio. Toto hodnocení se objevuje i v Portu recenzích a zkušenostech uživatelů. Zde je srovnání Portu a Fondee investičních platforem.

Zásadní výhodou Portu je, že neinvestuje do jednotlivých investičních instrumentů zvlášť, avšak do několika najednou, díky čemuž dosahuje vyšší diverzifikace.

Zjistit o diverzifikaci Portu více >

Investování s Portu.cz je tzv. pasivní. To znamená, že se investuje převážně do indexových fondů (ETF), kdy namísto aktivního řízení podílového fondu drahými manažery probíhá investování podle přesného algoritmu nezávisle na lidech.

ETF nebo-li burzovně obchodované fondy fungují tak, že nakupují podkladová aktiva, na jejichž růst (nebo případně pokles) investoři spekulují. Jako podkladovém aktivum se nejčastěji volí akcie, avšak je možné se setkat například i s komoditními či měnovými ETF fondy.

Výhody ETF:

 • vysoká transparentnost
 • velmi nízké náklady (např. u S&P 500 od iShares pouze 0,07 % ročně)
 • získání pozic ve stovkách až tisících firmách v jednom ETF
 • vysoká likvidita (investici lze kdykoliv ukončit)
 • vysoká míra diverzifikace

Na rozdíl od klasických podílových fondů vyžadují ETF takřka minimální správu, což se samozřejmě příznivě promítá na dostupnosti pro investory. ETF fondy totiž zpravidla kopírují nějaký zavedený burzovní index a nákup podkladových aktiv v rámci fondů probíhá prostřednictvím zautomatizovaných algoritmů.

Pasivní investování nesází na jednotlivé instrumenty – využívá dlouhodobého růstu celého trhu.

Začít investovat přes Portu >

Portu je ideální pro lidi, kteří nemají čas nebo se nechtějí věnovat investování a zdlouhavě analyzovat jednotlivé investiční instrumenty. Přesto chtějí své finanční prostředky zhodnocovat. Portu je také skvělá platforma pro ty, kdo nemají dostatek zkušeností a bojí se, že své peníze vloží do nesprávné investice.

Naopak zkušení investoři ocení možnost tvorby vlastní strategie, pomocí které mohou investovat do různých sektorů na trhu.

Je důležité zdůraznit, že Portu se hodí spíš pro lidi, kteří chtějí investovat dlouhodobě. Není tedy vhodné pro investory, kteří chtějí zhodnotit své peníze v co nejkratším možném čase.

portu-investovani-2083087
Portu sestaví investiční portfolio na míru nebo si investor vytvoří vlastní strategii investování.

Pokud chce investor dosáhnout maximálního možného zhodnocení, musí totiž počítat s tím, že jeho finance budou vystaveny vysokému riziku. Tím, že je s Portu investování dlouhodobější, je míra rizika menší.

Další výhodou investování s Portu je, že investované peníze jsou vždy dostupné a investor je může kdykoliv vybrat. Pokud nastane neočekávaná událost a investor své peníze potřebuje, může je na účet dostat do 4 až 5 pracovních dnů.

TIP: Svět investic působí na mnoho lidí jako neprůchodná džungle. Do čeho investovat v roce 2024?

Jak začít investovat s Portu.cz?

Zjednodušeně řečeno, zájemci o investice s Portu musí splnit jen 3 kroky: vyplnit krátký dotazník, projít ověřovacím procesem a investovat alespoň 500 Kč. Na základě toho Portu sestaví na míru každého investora jeho vlastní portfolio, do kterého pak lze investovat. Investor tedy nemusí nic dalšího dělat, o všechno se postará Portu.

Registrace trvá zhruba 15 minut. Nejprve je třeba vyplnit emailovou adresu a zvolit si heslo. Pak následuje sada otázek, aby Portu získalo informace o konkrétním investorovi a také aby splnilo své zákonné povinnosti vůči ČNB. Portu mj. zajímá následující:

 • kolik chce člověk investovat jednorázově (této hodnoty není třeba se do budoucna držet)
 • kolik hodlá investor investovat pravidelně měsíčně (Portu k ničemu nenutí a dává na vybranou, zda investovat pravidelně nebo jednorázově)
 • jaký je investiční horizont (tedy na jak dlouho investovat)
 • zkušenosti s investováním
 • míra tolerance k investičnímu riziku (ochota a vůle riskovat peníze za účelem jejich zhodnocení)
 • průměrná výše ročních příjmů po zdanění
portu-gallery-8874487
Proces registrace na Portu.cz je jednoduchý a rychlý.

Po vyplnění dotazníku si investor zvolí, zda se o celou investici, složení portfolia a pravidelnou kontrolu postará platforma Portu skrze službu Portu Portfolio, nebo si investiční strategii nastaví investor sám pomocí služby Portu Strategie. Druhá možnost je však pouze pro zkušenější investory.

Dalším krokem je ověření identity a otevření účtu. Je třeba vyplnit osobní údaje, nahrát 2 doklady totožnosti a vyplnit bankovní účet, ze kterého se bude investovat. Posledním krokem je podpis smlouvy online. Klient obdrží SMS kód a vyplní ho do formuláře Portu. Pak už je možné se pustit do investování s Portu.

Portu investice – volba investiční strategie

Portu investice nabízí dvě varianty. Portu Portfolio nebo Portu Strategie. Portu Portfolio je služba obhospodařování majetku, kdy investor svěří své peníze Portu, které postaví investiční portfolio na míru investora.

Investuje se např. do zlata, akcií, dluhopisů či realit. Portu se následně o investici stará, pravidelně ji monitoruje, zajišťuje měnové riziko, rebalancuje (vyhodnocuje, jak se jednotlivým instrumentům daří a podle toho je nakupuje nebo prodává) a investor se nemusí vůbec o nic starat.

Portu Portfolio se hodí pro začátečníky nebo méně zkušené investory. Ve zvoleném Portu účtu je možné prohlédnout potenciální vývoj portfolia v čase s třemi různými scénáři – optimistickým, neutrálním a pesimistickým.

Lze si stanovit cíl, kterého chce investor za dané fixní období dosáhnout, nebo upravit výši jednorázového a pravidelného vkladu. Na výběr je i možnost nastavení míry rizika od 1 do 10.

Ceník Portu Strategií, které si uživatel sám může poskládat.

Portu Strategie jsou určeny zkušenějším investorům, kteří chtějí investovat pasivně a mají jasnou investiční vizi. Investor si sám vybírá, kam peníze pošle, do čeho je chce investovat. Portu Strategie nabízí dvě varianty nastavení účtu. Má-li investor vlastní nápad, lze začít s prázdnou strategií. Sám si vybere investiční nástroje a volí některé zásadní parametry.

Kdo nemá konkrétní investiční plán, přesto je zkušenějším investorem, může si zvolit jednu ze 12 tematicky přednastavených strategií.

Lze investovat do tematicky laděných portfolií jako např. do IT (strategie Technologický pokrok), do společností, které dbají na udržitelnost a využívají přírodní zdroje (strategie Odpovědná budoucnost) nebo akcií nejúspěšnějších světových společností (strategie Světová špička).

Portu Strategie má tři cenové balíčky – standard, plus a premium.

Portu poplatky

Jak již uvedeno, Portu nabízí dva základní účty – Portfolio a Strategie. Každý z nich má své vlastní správcovské poplatky. Za správcovský poplatek získá klient u Portu kompletní servis služeb.

Výši aktuálně účtovaných poplatků může investor vidět, když se přihlásí do svého účtu. V záložce „Aktivita“ najde přehled všech transakcí, včetně zaúčtovaných poplatků.

portu-poplatky
Poplatky účtuje Portu.cz jednou za měsíc na základě aktuální hodnoty portfolia.

Poplatky Portu Portfolio

V rámci Portu Portfolií si Portu účtuje jeden poplatek ve výši 1 % ročně z hodnoty portfolia. Neúčtují se žádné vstupní ani výstupní poplatky, žádné poplatky za nákup a prodej komodit, žádné poplatky za provedenou rebalanci, ani poplatky za výběr finančních prostředků.

Tento poplatek lze snížit až na 0,6 % ročně při zafixování na 15 let. V případě dřívějšího výběru se pouze dopočítá sleva, kterou zákazník dostal při zafixování, a která bude tvořit dopočítaný poplatek.

Poplatky Portu Strategie

U tematicky laděných Portu Strategií existují 3 různé cenové plány a výše poplatku se odvíjí od zvoleného plánu. Jde jen o jeden transparentní poplatek, dohromady se poplatky nesčítají.

 • Portu Standard – 0,47 až 0,79 % z průměrné hodnoty všech vlastněných strategií 
 • Portu Plus – 0,71 až 1,19 % z průměrné hodnoty všech vlastněných strategií
 • Portu Premium – 1,01 až 1,69 % z průměrné hodnoty všech vlastněných strategií

Nižší sazbu lze získat fixací, kterou lze kdykoliv zapnout či prodloužit. V případě dřívějšího výběru se pouze dopočítá poplatek, který se měl během daného období zaplatit a investor na něj dostal slevu.

U Portu se investor nemusí obávat žádných skrytých poplatků. Poplatek za Strategie se platí z průměrné hodnoty všech strategií na měsíční bázi a nijak se nesčítá s 1% poplatkem za Portfolia na míru.

Jak jsou Portu poplatky vypočítávány a účtovány?

Poplatek je stanoven na základě hodnoty majetku za poslední měsíc a je účtován jednou za měsíc. Poplatek je stržen automaticky, z hotovostní složky portfolia nebo strategie.

Jak to vypadá s poplatky v praxi?

Například pokud souhrnná průměrná hodnota všech Portu portfolií klienta byla za poslední měsíc 100 000 Kč, bude poplatek spočten jako 100 000 * (1 % / 12) = 83,30 Kč. Pokud k tomu investor má například ještě dvě Strategie, jejichž průměrná hodnota za poslední měsíc byla 30 000 Kč, a je v cenovém plánu Plus (poplatek 1,29 % ročně), bude měsíční poplatek za Strategie vypočítán jako 30 000 * (1,29 %/12) = 32,30 Kč. Dohromady by tedy investor na poplatcích zaplatil 115,60 Kč.

Slevy na poplatcích

Portu podporuje investory, kteří investují dlouhodobě. Proto nabízí slevu na Správcovském poplatku těm, kteří se rozhodnou zafixovat si období, na které budou investovat. Čím delší období klient zafixuje, tím větší slevu získá na poplatcích – celkově lze získat až slevu 40 % při fixaci na 15 let. To je stejně horizont, se kterým je potřeba počítat, zejména u odvážnějších portfolií, která spoléhají na dlouhodobý růst akciového trhu. Teprve v horizontu desítek let lze pozorovat efekty složeného úročení.

Jak to funguje v praxi? Investor si u každého svého Portfolia nebo Strategie nastaví fixované období, po které své peníze nevybere, a tím získá slevu na správcovském poplatku dle aktuálního sazebníku. Pokud klient peníze předčasně vybere, správcovský poplatek bude zpětně doúčtován v plné výši.

Portu navíc nabízí program „Pozvi přátele“, který se vztahuje jak na Portfolia, tak Strategie. Znamená to, že za každého pozvaného přítele, který se stane klientem Portu, Portu odpustí poplatky za 3 měsíce na celém klientském účtu.

Stejně tak nebude Portu čtvrt roku účtovat žádné poplatky tomu, kdo se na základě pozvání přítele nově zaregistruje a začne investovat.

TIP: Další informace o tom, jak Portu.cz funguje, co jsou investiční strategie, jak je vyhodnocován investiční profil investora nebo jak si založit nový účet se lze dozvědět v oficiálním webináři Portu pro začínající investory na YouTube.

Kolik lze vydělat s Portu.cz: Recenze a zkušenosti investujících

U Portu se nedá zajistit „garantovaný výnos“, kde by platforma slíbila pravidelný roční výnos určitých procent. Hlavní smysl robo-advisory platforem je kopírovat výkonnost kapitálových trhů a co nejlépe rozprostřít riziko mezi sektory a země.

V dlouhodobém horizontu akciový trh roste mezi 6-10 %. Pokud se tedy bude jednat o dlouhodobého investora (alespoň nad 10 let, ideálně však 20-40 let, aby se projevilo složené úročení), lze očekávat tuto průměrnou hodnotu návratnosti.

Trhy jsou však nevyzpytatelné. Nejsledovanější index S&P 500 se od roku 1957 zhodnotil v průměru o 11,88 % (bez započtení inflace) – to však neznamená, že k tomuto zhodnocení každý rok došlo. Index ve dvou třetinách let stoupal a v jedné třetině let naopak ztrácel na hodnotě. Např. v roce 2021 vzrostl o úctyhodných 26,89 %, v roce 2022 naopak odepsal 19,44 %.

Dlouhodobého investora však nemusí pokles trápit – naopak to lze vnímat jako příležitost nakoupit akcie či ETF „ve slevě“. Za stejný měsíční vklad dostává investor při poklesu trhů větší frakci akcie/ETF. Jakmile trhy opět rostou, investor má díky poklesům větší množství frakcí, které mohou růst.

Výhodou indexu S&P 500, do kterého Portu investuje velkou část rizikovějších portfolií, je také skutečnost, že je seznam 500 největších amerických firem pravidelně aktualizován a vždy se v něm nachází 500 nejdravějších a největších firem USA, což většinou bývají největší firmy světa fungující v nejpředvídatelnějším tržním prostředí, kterými Spojené státy pořád jsou. Investice do rozvojových trhů vždy nesou riziko nepředvídatelných vývojů, převratů či hrubých zásahů státu do firem kótovaných na burze.

portu-investicni-kalkulacka-2344078
Investiční kalkulačka.

Portu se zaměřuje převážně na ETF, které již samy o sobě snižují případné riziko. Proto není možné očekávat, že potenciální zhodnocení bude dosahovat závratných částek. Na druhou stranu se investor nemusí bát příliš vysoké ztráty.

Srovná-li se Portu např. spořicím účtem nebo penzijním připojištěním, tak téměř jistě vydělá v dlouhodobém horizontu víc.

Jakkoliv jsou Portu investice výhodné, je nutné pamatovat na to, že ani s Portu se krizím nelze vyhnout.

TIP: V tomto článku se lze dovědět, jaké zisky má průměrný investor. Při obchodování na finančních trzích je také dobré vědět, jaká je opakující se chyba všech investorů.

Portu Gallery

Portu dále nabízí svým klientům možnost investovat do unikátních sběratelských předmětů a historických aktiv skrze platformu Portu Gallery. Lze najít různé druhy investičních předmětů, jako jsou sběratelské mince, automobily či umění.

Všechna aktiva jsou po nákupu pojištěna, profesionálně udržována a monitorována 24/7.

portu-gallery-investice-2424562
V Portu Gallery lze investovat např. do mincí, sbírek umění či drahokamů.

Zájemce o investování s Portu Gallery musí projít obdobným registračním procesem jak zmíněno výše. Pro investici je nutné nejdříve zaslat peníze do Peněženky a následně jsou v investiční galerii postupně představovány unikátní sběratelské předměty a aktiva, do kterých lze během jejich upisovacího období investovat.

Investovat je možné již od 1 Kč, a to bez vstupních či skrytých poplatků.

Portu oPORTUnity

Pro zkušené investory si Portu připravilo projekt oPORTUnity. Je vhodný pro ty, kteří plánují investiční horizont v řádu několika let. Jsou zde k nalezení různé nové nadějné projekty, nově upisované akcie či dluhopisy od prověřených firem. Investuje se prostřednictvím mateřské společnosti WOOD & Company.

Minimální investice se u jednotlivých projektů mohou pohybovat již od deseti tisíc korun.

oportunity-4909020
V rámci oPORTUnit lze dlouhodobě investovat do dluhopisů či akcií.

Více informací o tom, jak funguje Portu opPORTUnity a do čeho je možné investovat, přináší podrobný článek.

Dlouhodobý investiční produkt na Portu

Od ledna 2024 přišlo Portu s investiční novinkou. Jmenuje se Portu DIP neboli dlouhodobý investiční produkt na Portu. Co je dlouhodobý investiční produkt? Jde o produkt spoření na stáří, který je podporovaný státem.

Portu DIP je alternativou k penzijnímu spoření soukromému životnímu pojištění. Jeho účelem je zajistit lidem finanční zaopatření na stáří. Prakticky DIP funguje tak, že si člověk pravidelně odkládá určitou částku, resp. investuje ji do různých investičních produktů. Výnosy z těchto produktů si pak může užívat po odchodu do důchodu.

S Portu DIP je možné investovat do akcií, ETF, podílových fondů nebo dluhopisů obchodovaných na burze. Dlouhodobý investiční produkt na Portu nabízí:

 • slevu na dani až do výše 48 000 Kč za rok
 • příspěvek zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč za rok
 • širokou škálu možností investování
 • pravidlo 120/60 – výběr investic po 10 letech a dosažení 60 let věku
 • poplatkové zvýhodnění.

Podmínky dlouhodobého investičního produktu jsou následující:

 • existence Portu DIP po dobu nejméně 10 let (120 měsíců),
 • výběr po dosažení 60 let věku.

Nedodržení podmínek bude mít za následek povinnost vrátit daňovou úsporu za posledních 10 let, dodanit příspěvky zaměstnavatele a doplatit zvýhodnění na poplatcích Portu.

Portu.cz – zkušenosti a recenze klientů

Při vyhledávání referencí a zkušeností s Portu.cz lze najít zpravidla pozitivní recenze a chválu. Lze se o tom přesvědčit v následujících veřejně dostupných recenzích.

„O své portfolio se nemusím starat, žije si svým vlastním životem. Vyplnil jsem dotazník, nastavil si investici a od té doby už nic neřeším. Kdykoli mi není něco jasné, můžu se na vás obrátit, zavolat a nechat si cokoli vysvětlit. Navíc mi vyhovuje to, že se nemusím upisovat na určitou dobu a peníze si můžu vybrat kdykoli je budu potřebovat.“ (investor Pavel, zubní technik)

„Mým hlavním cílem je se zajistit na stáří a zároveň také investovat svým dětem. Oba cíle patří mezi ty dlouhodobější. Vlastní strategii jsem se zaměřila na obory, ve kterých vidím budoucnost. Portu je velmi srozumitelné, navíc se mi líbí, že si vše můžu ovládat online. Investice jsou pro mě pořád velká neznámá, ale zajímám se o ně a chci se v oblasti umět orientovat.“ (investorka Jana, na mateřské dovolené)

„Platforma je přehledná, intuitivní a dle mého správně nastavená. Dávat ušetřené peníze do bankovních fondů, kterým platíte často nesmyslně vysoké poplatky, jsem neviděl jako ideální směr. Nemám čas se investicím věnovat aktivně. Proto jsem také začal na Portu s investicí do portfolia na míru, které v podstatě funguje pasivně a nemusím se o něj nijak aktivně starat.“ (investor Jan, pracující student ČVUT)

Portu.cz a daňové přiznání

Výnosy z Portu se musí danit podle českého práva jako ostatní příjmy z investování (15 %). Nicméně dokud nedojde k vybrání portfolia, nevzniká uživatelům žádný zdanitelný příjem. U cenných papírů, kam spadají ETF na Portu, navíc existuje možnost, jak se vyhnout nutnosti tyto příjmy danit.

 • Vyhnout se zdanění lze splněním časového testu 3 roky – pokud uživatel drží své portfolio alespoň 3 roky, nemusí případné zisky danit.
 • Vyhnout se zdanění lze také splněním hodnotového testu – pokud vybraná částka z Portu nedosahuje 100 000 Kč za kalendářní rok (v celkovém objemu, nikoliv pouze zisk), není nutné tuto sumu danit.

České zákony jsou v tomto poměrně mírné, velká část zemí světa nemá žádnou možnost se vyhnout zdanění cenných papírů. Časový test 3 roky je pro dlouhodobé pasivní investory velmi jednoduché splnit. Drobní investoři vybírající do 100 000 Kč ročně také zdanění řešit nemusí.

Dividendy a jiné příjmy plynoucí z držby cenných papírů jsou již zdaněny u zdroje. Podrobné podklady pro roční daňové přiznání posílá Portu na začátku kalendářního roku (podklady lze nalézt v sekci Výpisy a potvrzení). V porovnání s ostatními investičními platformami a brokery jsou velkou přidanou hodnotou Portu jejich podrobné daňové podklady, které uživatelům přesně sdělí, co mají kam napsat. Obdobně se daní kryptoměny.

TIP: Akciové trhy představují lákavé prostředí jak pro zkušené, tak pro začínající investory, kteří touží být rentiérem.

Shrnutí recenze – výhody a nevýhody investování s Portu.cz

Portu.cz je dobrým začátkem ve světě investování. Hlavní výhody lze shrnout do následujících bodů.

Výhody Portu

Největšími výhodami a přednostmi Portu je:

 • online platforma i s mobilní aplikací – vše přehledné a jednoduché na používání
 • vhodné pro začátečníky i zkušenější investory, kteří si mohou poskládat vlastní strategie
 • investice již od 500 Kč
 • automatické portfolio na míru
 • dobrá zákaznická podpora v podobě online chatu
 • regulace a kontrola činnosti Českou národní bankou
 • každý nákup i prodej ETF je zdarma
 • převod CZK do EUR a USD 1:1 – investice jsou vedeny v korunách, není tak nutné řešit např. výběr EUR/USD na český bankovní účet a poplatky s tím spojené
 • možnost investovat i do konkrétních akciových titulů, včetně českých akcií (Portu jako jediné umožňuje investovat do frakcí českých akcií)
 • slevy na poplatcích až 40 %
 • peníze dostupné ihned – investování lze kdykoliv ukončit nebo znovu obnovit pouhým přesunem peněz
 • automatická rebalance portfolia, díky čemuž dosahuje vyšších výsledků
 • pravidelně zasílaný týdenní newsletter – v něm se investor dozví, co se událo na světových trzích a jaké jsou novinky v investování

Zájemci o investování by však měli vědět i o následujících nevýhodách Portu.cz.

Nevýhody Portu

Nevýhody a nedostatky Portu lze shrnout jako:

 • nižší míra výnosnosti v krátkodobém horizontu investování
 • vyšší poplatek pro uživatele bez fixace – i poplatek 0,6 % však dokáže ukrojit velkou část zhodnocení v horizontu desítek let
 • vyšší míra cash dragu (hotovostní složky portfolií) – 2 % z portfolií nejsou zainvestována a strhává se z nich měsíční poplatek, aby nedocházelo k odprodávání portfolia
 • obchodní den pouze dva dny v týdnu (nákup a prodej instrumentů)

Mezi největší nevýhody patří vyšší poplatek, který dokáže dlouhodobým investorům podstatně snížit konečné zhodnocení jejich portfolií. Horizont fixace 15 let, díky kterému je možné získat slevu 40 %, je silně doporučen. Pro pasivní investování je potřeba počítat s investičním horizontem alespoň 20 let, aby se začalo projevovat složené úročení.

Dalšími nevýhodami, na kterých však Portu může časem zapracovat, jsou omezující dva obchodní dny v týdnu – pokud je obchodní den pouze v úterý a ve čtvrtek, musí investoři čekat i několik dní, než se jejich peníze zainvestují, ačkoliv např. dojde ke krátkodobému poklesu na akciových trzích, díky kterému by mohli zainvestovat „levněji“. Peníze je navíc nutné poslat do 8 hodin ráno, pokud se mají v daný obchodní den zainvestovat.

Další nevýhodou je 2% hotovostní složka portfolií, ze které se strhává poplatek. U vyšších částek se tak jedná o nezanedbatelnou sumu, která není zainvestována (tzv. cash drag). Např. v portfoliu 400 000 Kč tak sedí 8 tisíc Kč, aniž by se jakkoliv zhodnocovaly.

Z této složky se strhává poplatek, aby případně nedocházelo k odprodávání portfolia klienta, pokud daný klient již delší dobu žádný vklad neprovedl a jeho portfolio mezitím vyrostlo a podíl hotovosti se tak snížil. U dlouhodobých a pravidelných investorů tento scénář však nehrozí, a i proto by bylo na místě např. časem umožnit, aby podíl hotovosti v portfoliu u těchto klientů klesal.

Závěrem lze říci, že díky Portu je možné začít investovat snadno a rychle. Investuje se už od velmi nízkých částek do světových kapitálových trhů s dlouhodobou návratností 6 – 10 %. Portu je výborným nástrojem pro ty, kteří chtějí zhodnocovat svoje peníze a nechtějí s tím strávit příliš času.

Pokud někdo nechce investovat přes Portu.cz, může si přečíst, jak koupit akcie přes brokera nebo jak koupit státní dluhopisy.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang