Doplňkové penzijní spoření – státní příspěvek

Spoření na penzi je mezi Čechy stále více v oblibě. Co Češi a spoření obecně? Co to je důchodové připojištění? Jaké jsou jeho státní příspěvky a kde může člověk toto penzijní připojištění sjednat?

Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, spoření na stáří, spoření na penzi. Všechny tyto termíny, měnící se postupem času, znamenají jedno. Jedná se o 1 ze 3 pilířů penzijního systému v České republice. Penzijní spoření spadá do třetího. Je to forma spoření, která myslí do budoucna.

Spoření na stáří podporuje stát svými příspěvky. Díky spoření na penzi je možné využít i daňové úlevy.

Češi a spoření

Česká část populace začala více spořit. Částka, kterou si odloží, dosahuje v průměru 2 850 Kč za měsíc. Tato hodnota je mírně nad evropskou úrovní. V porovnání se Slovenskou republikou se jedná o necelých 100 Kč navíc. Ze statistik vyplývá, že tato výše našetřené částky se po dobu 5 let zvýšila o celých 43 %.

Lze tedy konstatovat, že česká část obyvatelstva spoří více a častěji, než tomu za poslední roky bylo. Průměrně se jedná o přibližně 774 Kč, které si ze zmíněné částky odloží na důchod.

sporeni-na-penzi-7327639
Průměrná částka, kterou si Čech na důchod odloží, je rovna 774 Kč.

Způsobů, jak peníze ušetřit, je celá řada. Z veřejných průzkumů však plyne, že Češi nejčastěji spoří pro důvody neočekávaných událostí.

Hodně častou spořící vidinou je i koupě, renovace nebo rekonstrukce nemovitostí. 68 % respondentů z České republiky považuje penzijní připojištění ze prioritu pro spoření. Spoření na penzi je v dnešní nestabilní a nejisté době důležitým krokem, jak si zajistit kvalitní stáří.

Důchody v budoucnu

Mladí lidé jsou již více a více skeptičtí k výši jejich možného důchodu. Někteří dokonce předpokládají, že stát již nebude schopen poskytovat jakoukoli částku důchodu. S tím souvisí i to, že každý druhý člověk starší 18 let má sjednané spoření na penzi.

penzijni-pripojisteni-8395700
Každý druhý člověk starší 18 let má sjednané spoření na penzi.

Oblibou penzijních plánů spoření to nekončí. Češi si oblíbili i stavební spoření, spoření pro děti nebo dokonce i investování do investičních fondů. Základním kamenem je, vybrat si ten nejlepší způsob spoření, který bude nabízet podmínky dle potřeb.

Důchodové penzijní spoření lze uzavřít i dětem. Tato novinka trvá již celých 6 let a lidé ji rádi využívají. Smlouva o penzijním připojištění je uzavřena zákonným zástupcem. Je ovšem na jméno nezletilého dítěte. Po dovršení 18 roku věku lze 1/3 vložených peněz, i se zhodnocením státních příspěvků, vybrat. Jen je potřeba dodržet podmínku o době úmluvy. Smlouva musí být platná minimálně 10 let.

Spoření na penzi, penzijní připojištění

Změny ve světě financí, dynamika na trhu a turbulentnost. To vše přispívá k tomu, aby člověk myslel do budoucna a co nejdříve začal řešit své zabezpečení. Ekonomicky aktivní subjekt by měl včas rozhodnout o založení si penzijního připojištění. Po odchodu do penze mnoha lidem klesá jejich životní úroveň. Tento způsob spoření tak připraví člověka na klidný odchod do důchodu s potřebnou úrovní.

pojisteni-pro-penzi-9255918
Po odchodu do penze mnoha lidem klesá jejich životní úroveň.

Penzijní připojištění, dříve zvané penzijní spoření, doplňkové penzijní spoření, avšak i důchodové připojištění. Smysl je ovšem stále stejný. Jedná se o nadstavbu k povinnému důchodovému pojištění. Toto povinné je odváděno ze mzdy zaměstnance. Penzijní připojištění je již dobrovolná, avšak velmi důležitá spořící součást důchodů.

Jako motivaci pro spoření na penzi nabízí stát příspěvek. Jeho výše se odvíjí od částky, kterou si osoba pravidelně spoří. Stát měsíčně přispívá maximálně 230 Kč. Minimálně však 90 Kč za měsíc. Spořitel tak může efektivně docílit zhodnocení peněz.

Pokud si osoba měsíčně spoří méně jak 300 Kč, státní příspěvek nezíská. Od 300 Kč do 999 Kč již na státní příspěvek nárok má. Získá tak pevných 90 Kč a 20 % z částky, která je nad 300 Kč úsporou. Příkladem je osoba, spořící si měsíčně 450 Kč. Získá tak 90 Kč + 20 % ze 150 Kč. Její celkový státní příspěvek je 120 Kč za měsíc.

Spoření, převyšující měsíční částku nad 1 000 Kč, má nárok na státní příspěvek maximální. Ten je roven 230 Kč.

Proč je spoření na důchod důležité

Nejen, že věk dožití obyvatel roste. Klesá i počet zaměstnaných osob. Člověk tak pobírá delší dobu dávky ve formě důchodu a navíc zvyšuje počet státních pojištěnců. Náklady na stáří jsou vyšší a ekonomicky aktivní to svými odvody nemohou dostatečně pokrývat do nekonečna. Princip solidárnosti platí. Mladí financují starší. Okolnosti ve světě mohou tento princip silně narušit.

Naspořené peníze můžou být vybrány nejdříve po 5 letech spoření a po dosažení 60 let věku. Obecně lze vklady na spoření vybrat kdykoli, ovšem bez státních příspěvků, tj. zúročené částky. Takto nastavený plán spoření na důchod může zajistit splnění úmyslu a cílené využití peněz. Uspoří se na stáří a vklady projdou efektivním zúročením peněz.

Příspěvek zaměstnavatele

Pracovní nabídky a v nich slíbený příspěvek firmy na penzijní připojištění. Jedná se o velmi výborný benefit, který ocení jak ti, kteří již pojištění sjednané mají, tak ti, kteří to mají v plánu. Příspěvek zaměstnavatele zajistí lukrativnost společnosti.

Pokud zaměstnavatel poskytne příspěvek na důchodové spoření, neposkytuje se k jeho částce státní příspěvek.

prispevek-na-penzi-1594654
Zaměstnavatel může poskytovat příspěvek na důchodové připojištění zaměstnance.

Kde sjednat penzijní připojištění

Dobrovolné, doplňkové spoření do důchodu lze získat na skoro každé pobočce banky a pojišťovny. Nabídky penzijního připojištění se liší dle využitých fondů, jejich strategie a zhodnocující úrokové sazby.

Pro jednodušší rozhodnutí, kterého z poskytovatelů využít, může pomoci kalkulačka penzijního spoření. Je online a přehledná. Nabídky bank a pojišťoven se mohou lišit, ovšem státní příspěvek je zákonem daný. Vyplatí se tento způsob zajištění na stáří zřídit.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang