Doplňkové penzijní spoření – státní příspěvek, vyplatí se?

Doplňkové penzijní spoření (DPS) je forma individuálního spoření, která umožňuje jednotlivcům připravovat se na penzi navíc k základnímu důchodu poskytovanému státem. Spoření na penzi je mezi Čechy stále více v oblibě. Co Češi a spoření obecně? Co to je důchodové připojištění? Jaké jsou jeho státní příspěvky a kde může člověk toto penzijní připojištění sjednat?

Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, spoření na stáří, spoření na penzi. Všechny tyto termíny, měnící se postupem času, znamenají jedno. Jedná se o 1 ze 3 pilířů penzijního systému v České republice. Penzijní spoření spadá do třetího. Je to forma spoření, která myslí do budoucna.


Klíčové informace článku

 • Penzijní spoření je forma dlouhodobého finančního plánování, která umožňuje jednotlivcům připravit se na penzi a zajistit si příjmy po odchodu do důchodu.
 • V průměru si každý Čech odkládá 774 Kč měsíčně na důchod.
 • Doplňkové penzijní spoření (DPS) je doprovázeno státním příspěvkem, který se odvíjí od výše měsíčního příspěvku na DPS a dosahuje maximálně 300 Kč měsíčně. Pokud se splní podmínky, stát každý měsíc přispívá na účet DPS.
 • Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření se liší v závislosti na firmě, s průměrnou výší příspěvku kolem 3 000 Kč ročně.
 • Důchodové připojištění a penzijní připojištění jsou synonyma, přičemž od roku 2013 se preferuje název „penzijní spoření“.
 • Dlouhodobý investiční produkt (DIP) nabízí možnost investovat do široké škály aktiv s cílem dosáhnout dlouhodobého zhodnocení. Má výhody jako je širší paleta investičních možností a daňové zvýhodnění.
 • Češi začali více spořit, částka se za posledních 5 let zvýšila o 43 %. Oblíbené jsou také stavební spoření, spoření pro děti a investování do investičních fondů.
 • Spoření na důchod je proces, při kterém jednotlivci aktivně ukládají finanční prostředky s cílem zajistit si dostatečné příjmy v době, kdy už nejsou aktivně zaměstnáni.
 • Je důležité zvážit strategii, která odpovídá individuálním potřebám a cílům.

Penzijní spoření – co to je a kolik si lidé v průměru odkládají

Penzijní spoření je forma dlouhodobého finančního plánování, která umožňuje jednotlivcům připravit se na penzi a zajistit si příjmy po odchodu do důchodu. Toto spoření může probíhat ve formě různých penzijních produktů. Penzijní spoření hraje klíčovou roli v plánování finanční stability po odchodu do důchodu.

Penzijní spoření je součástí třetího pilíře důchodového systému. V průměru si každý Čech odkládá 774 měsíčně na důchod, tedy 9 288 Kč ročně.

Průměrná částka, kterou si Čech na důchod odloží, je rovna 774 Kč.

Doplňkové penzijní spoření – státní příspěvek

Doplňkové penzijní spoření (DPS) je v České republice doprovázeno státním příspěvkem, což je forma podpory od státu, která má motivovat občany k účasti na těchto penzijních programech. V České republice je státní příspěvek následující:

Státní příspěvek:

Stát na účet DPS každý měsíc přispívá, pokud pojišťovaný splní následující podmínky:

 • Měsíční příspěvek na DPS je alespoň 1 000 Kč.
 • V kalendářním roce je na DPS naspořeno alespoň 12 000 Kč.
 • Pojišťovaný nepobírá starobní důchod.

Výše státního příspěvku:

Výše státního příspěvku se odvíjí od výše měsíčního příspěvku na DPS:

 • Měsíční příspěvek 1 000 Kč – 3 000 Kč: Státní příspěvek 230 Kč.
 • Měsíční příspěvek 3 000 Kč a více: Státní příspěvek 300 Kč.

Příklad:

Pokud si člověk měsíčně na DPS spoří 2 000 Kč, stát každý měsíc na účet přispěje 230 Kč. Za rok tak od státu dostane 2 760 Kč.

Po odchodu do penze mnoha lidem klesá jejich životní úroveň.

Penzijní spoření – státní příspěvek

Je rozdíl mezi státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření (DPS) a na penzijní spoření. V následující tabulce jsou porovnány oba případy.

doplňkové penzijní spoření (DPS)penzijní spoření (dříve III. pilíř)
výše příspěvku20 % z měsíčního příspěvku účastníka, maximálně 340 Kč měsíčně30 % z měsíčního příspěvku účastníka, maximálně 230 Kč měsíčně
minimální výše měsíčního příspěvku500 Kč300 Kč
daňové zvýhodněníod roku 2024 je možné odečíst od základu daně příspěvky na DPS nad 1 700 Kč ročně, maximálně 24 000 Kč ročněod roku 2024 je možné odečíst od základu daně příspěvky na penzijní spoření nad 1 000 Kč ročně, maximálně 12 000 Kč ročně
dostupnostdostupné pro osoby od 18 letdostupné pro osoby od 18 let

Při výběru penzijní společnosti zvažte výši poplatků, investiční strategii, výnosy fondů a kvalitu zákaznického servisu.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření je příspěvek, který zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci na jeho penzijní spoření. Zaměstnavatelé nejsou povinni poskytovat příspěvky na penzijní spoření, ale mnoho z nich to dělá jako benefit pro své zaměstnance.

Výše příspěvku zaměstnavatele se liší v závislosti na firmě. Některé firmy poskytují fixní příspěvek, jiné poskytují příspěvek ve výši určitého procenta z hrubé mzdy zaměstnance. Jak vypočítat procenta z částky?

Průměrná výše příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření v České republice je cca 3 000 Kč ročně.

Pokud zaměstnavatel poskytne příspěvek na důchodové spoření, neposkytuje se k jeho částce státní příspěvek.

Doplňkové penzijní spoření – výhody a nevýhody

Cílem DPS je poskytnout občanům možnost dosáhnout vyššího příjmu v důchodu a zajištění finanční stability po odchodu do důchodu.

DPS je dobrovolný spořicí produkt, který pomůže zajistit finanční stabilitu v důchodu. Funguje tak, že si člověk pravidelně ukládá peníze na svůj osobní účet u penzijní společnosti, které je investuje do fondů. Tyto fondy pak generují výnosy, které se připisují na váš účet.

Zde jsou některé klíčové informace o doplňkovém penzijním připojištění:

1. DobrovolnostDoplňkové penzijní pojištění je dobrovolné. Lidé si sami vybírají, zda chtějí uzavřít smlouvu s pojišťovnou nebo jiným poskytovatelem a kolik budou do svého připojištění pravidelně investovat.

2. Individuální volba – Každý jednotlivec má možnost vybrat si vhodnou formu doplňkového penzijního připojištění v závislosti na svých finančních cílech, toleranci k riziku a investičním horizontu.

3. Investiční strategie – Doplňkové penzijní připojištění obvykle umožňuje účastníkům vybrat si investiční strategii pro své penzijní úspory. To může zahrnovat různé druhy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo fondy.

4. Správu fondů – V rámci doplňkového penzijního pojištění jsou účastníci odpovědni za výběr a správu svých peněz. To může zahrnovat rozhodnutí o alokaci investic v průběhu času.

5. Fiskální výhodyDaňové výhody pro příspěvky do doplňkového penzijního připojištění. To může zahrnovat odpočty z daní nebo jiné daňové výhody, což činí tuto formu spoření atraktivnější.

Doplňkové penzijní připojištění může být efektivním způsobem, jak si jednotlivci zajistit finanční stabilitu v důchodovém věku a doplnit státní důchodový systém

Výhody DPS

 • Státní příspěvek: Pokud se splní podmínky, stát každý měsíc přispívá na účet. Maximální výše státního příspěvku je 230 Kč měsíčně.
 • Daňové zvýhodnění: Částka příspěvků nad 12 000 Kč ročně se dá odečíst od základu daně. Maximální výše daňového zvýhodnění je 24 000 Kč ročně.
 • Možnost přispívání zaměstnavatele: Někteří zaměstnavatelé svým zaměstnancům na DPS přispívají. Tyto příspěvky jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem a pro zaměstnance osvobozeny od daní a sociálního a zdravotního pojištění.
 • Flexibilita: Flexibilní výše a frekvence příspěvků. Každý si také může vybrat investiční strategii, která odpovídá preferencím a rizikovému profilu.

Nevýhody DPS

 • Dlouhodobý horizont: DPS je dlouhodobý produkt. Peníze se nedají vybrat dříve než po 60. roce života (v případě invalidity dříve).
 • Poplatky: Penzijní společnosti si za správu DPS účtují poplatky.
 • Investiční riziko: Hodnota investic může kolísat v závislosti na vývoji na finančních trzích

Doplňkové penzijní spoření (DPS) se vyplatí pro ty, kteří chtějí zlepšit svoji finanční situaci v důchodu, využít státní příspěvek a daňové zvýhodnění, spořit si dlouhodobě a disciplinovaně a akceptovat investiční riziko.

Důchodové penzijní spoření lze uzavřít i dětem. Od 1. ledna 2013 umožňuje uzavřít DPS i pro osoby mladší 18 let. Smlouva o penzijním připojištění je uzavřena zákonným zástupcem. Je ovšem na jméno nezletilého dítěte. V roce 2023 bylo v ČR cca 300 000 dětí s DPS. Celkový objem aktiv v DPS pro děti dosáhl v roce 2023 cca 10 miliard Kč.

Důchodové připojištění nebo penzijní připojištění

Název důchodové připojištění a penzijní připojištění je to stejné jako penzijní pojištění, jen od roku 2013 je v České republice změna v názvu tohoto produktu. Název „důchodové připojištění“ evokoval dojem, že se jedná o pojištění, které zajistí důchod. Ve skutečnosti se jednalo o investiční produkt, jehož výnos nebyl garantován.

Název „penzijní spoření“ lépe vystihuje podstatu produktu, kterým je spoření na důchod. Jeho hlavním cílem je poskytnout finanční stabilitu jednotlivcům během doby, kdy už nejsou schopni aktivně pracovat a vydělávat si na svůj životní údržbu. Základem penzijního připojištění je pravidelné spoření nebo placení příspěvků do speciálního fondu.

Dlouhodobý investiční produkt DIP

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je novou formou spoření na stáří, která byla zavedena v roce 2024. DIP nabízí investorům možnost investovat do široké škály aktiv, včetně akcií, dluhopisů a podílových fondů, s cílem dosáhnout dlouhodobého zhodnocení. DIP může být vhodnou alternativou místo penzijního spoření.

Oproti penzijnímu spoření nabízí DIP hned několik výhod. První z výhod je širší paleta investičních možností, která umožňuje investorům diverzifikovat portfolio a snížit tak riziko. Díky tomu má DIP i potenciál dosáhnout vyšších výnosů. Další benefitem je větší flexibilita, jelikož investoři u DIPu mohou měnit investiční strategii v závislosti na měnících se potřebách. V neposlední řadě DIP nabízí i daňové zvýhodnění v podobě odpočtu od základu daně, stejně jako penzijní spoření.

Jednou z možností může být například DIP na Portu.cz. Portu DIP nabízí klientům možnost investovat do Dlouhodobého investičního produktu (DIP), a to hned od 1 Kč. DIP je režim, který umožňuje investorům spořit si na důchod s daňovým zvýhodněním a možností státního příspěvku.

Češi a spoření

Česká část populace začala více spořit. Částka, kterou si odloží, dosahuje v průměru 2 850 Kč za měsíc. Tato hodnota je mírně nad evropskou úrovní. V porovnání se Slovenskou republikou se jedná o necelých 100 Kč navíc. Ze statistik vyplývá, že tato výše našetřené částky se po dobu 5 let zvýšila o celých 43 %.

Lze tedy konstatovat, že česká část obyvatelstva spoří více a častěji, než tomu za poslední roky bylo. Průměrně se jedná o přibližně 774 Kč, které si ze zmíněné částky odloží na důchod.

Způsobů, jak peníze ušetřit, je celá řada. Z veřejných průzkumů však plyne, že Češi nejčastěji spoří pro důvody neočekávaných událostí.

Oblibou penzijních plánů spoření to nekončí. Češi si oblíbili i stavební spoření, spoření pro děti nebo dokonce i investování do investičních fondů. Základním kamenem je, vybrat si ten nejlepší způsob spoření, který bude nabízet podmínky dle potřeb.

Hodně častou spořící vidinou je i koupě, renovace nebo rekonstrukce nemovitostí. 68 % respondentů z České republiky považuje penzijní připojištění ze prioritu pro spoření. V dnešní nestabilní a nejisté době důležitým krokem, jak si zajistit kvalitní stáří, je důchodové spoření.

Spoření na důchod

Spoření na důchod je proces, při kterém jednotlivci aktivně ukládají finanční prostředky s cílem zajistit si dostatečné příjmy v době, kdy už nejsou aktivně zaměstnáni. Důchodové spoření může být realizováno různými způsoby, včetně účasti ve státním sociálním pojištění, zaměstnaneckých důchodových plánech a soukromých penzijních plánech.

Každý jednotlivec by měl pečlivě zvážit své možnosti a vybrat strategii spoření na důchod, která odpovídá jeho individuálním potřebám, cílům a finanční situaci. Konzultace s finančním poradcem může být užitečná při plánování důchodového spoření.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang