XTB a DIP – poplatky, podmínky dlouhodobého investičního produktu

XTB DIP je v tuto chvíli stále nedostupný. Broker o něm sice informoval v plánech na rok 2024, nicméně spuštění se dosud nerealizovalo. Pro investory, kteří se zajímají o dlouhodobý investiční produkt (DIP) s daňovými úlevami, tak existuje alternativa v podobě např. DIPu od Portu.

Co je to vlastně dlouhodobý investiční produkt? Pro koho je vhodný? Kdy XTB nabídne pro své klienty DIP? A jaké jsou alternativy?

Shrnutí obsahu článku

XTB DIP, investiční produkt s daňovými úlevami, zatím není dostupný, ale jeho spuštění je plánováno na 3. čtvrtletí 2024. Alternativou pro investory, kteří se zajímají o DIP, je Portu DIP s širokou nabídkou strategií, nízkými poplatky a možností automatického investování.

Portu DIP umožňuje dlouhodobé spoření na důchod s daňovými úlevami a investice do vybraných fondů dle vlastního výběru klienta. Investování do DIPu je vhodné pro investory s dlouhodobým horizontem, kteří chtějí daňové úlevy a akceptují riziko investování.

Mezi hlavní vlastnosti DIPu patří daňové úlevy, dlouhodobý horizont, možnost volby investiční strategie, nízké poplatky a profesionální správa investic. Před investováním do DIPu je důležité zvážit investiční cíle, toleranci k riziku a časový horizont a pečlivě si přečíst smluvní podmínky.

XTB DIP – budoucnost

Společnost XTB, globální fintech firma zaměřená na online investování, představila svůj plán produktů na rok 2024 a sdílí ambice stát se přední evropskou aplikací pro snadné a pohodlné obchodování, investování a spoření. Plán zahrnuje rozšíření nabídky o pasivní investice a produkty s přidanou hodnotou, s cílem oslovit širší klientskou základnu.

Seznam klíčových bodů:

 • Rozšíření pasivních investic: Ve 2. čtvrtletí 2024 XTB přidá do své nabídky dluhopisy, včetně státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem.
 • Sociální trading: Ve 2. čtvrtletí 2024 bude spuštěna funkce Social Trading, která investorům umožní sledovat a inspirovat se strategiemi úspěšných investorů XTB.
 • Dlouhodobé investování: V 3. čtvrtletí 2024 XTB uvede na trh penzijní účty IKE a IKZE pro polské klienty a zhodnotí zavedení podobných programů (včetně DIP) v dalších zemích, jako je Česká republika.
 • Virtuální peněženka: Do konce roku 2024 XTB představí integrovanou virtuální peněženku s kartou pro více měn, která klientům umožní platby, převody, směnu měn a investování.

Plán produktů XTB na rok 2024 svědčí o ambicích firmy stát se komplexní investiční platformou s širokou nabídkou produktů a služeb pro investory všech úrovní. Zaměření na pasivní investice, sociální trading a produkty s přidanou hodnotou, jako je virtuální peněženka, má potenciál oslovit širší klientskou základnu a posílit pozici XTB na trhu. Na základě XTB recenzí se dá říci, že XTB je bezpečný broker.

XTB patří mezi nejpopulárnější a nejvyužívanější brokery v České i Slovenské republice.
Je vhodný pro začínající i pokročilé investory.

Začít investovat s XTB >


U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

Mezi další novinky od XTB patří takzvaný XTB referral program, který uživatelům umožňuje získat akcie zdarma.

XTB se snaží své klienty neustále vzdělávat ve světě investování.

Portu DIP

Portu DIP je investiční produkt, který umožňuje investorům dlouhodobě spořit na důchod a zároveň si odečíst investované částky od základu daně z příjmů fyzických osob. Za každý rok investování si tak lze odečíst až 48 000 Kč, čímž se ušetří až 7 200 Kč na daních.

Peníze v Portu DIP jsou investovány do vybrané investiční strategie, která odpovídá investičnímu profilu a horizontu investora. Na výběr je z široké nabídky strategií, od konzervativních až po dynamické. Investice jsou spravovány profesionálním týmem Portu a jsou diverzifikovány do různých druhů aktiv, čímž se snižuje riziko investice.

DIP od Portu nabízí velké množství výhod,
mezi které patří například možnost odečíst si až 48 000 Kč ročně od základu daně.

Zjistit o Portu DIP více >

Portu DIP – recenze

Portu DIP je investiční produkt, který umožňuje dlouhodobě spořit a zároveň si odečíst vklady až do výše 48 000 Kč ročně od základu daně z příjmů fyzických osob. Peníze jsou investovány do vybrané investiční strategie dle vlastního výběru klienta a dále zhodnocovány.

Výhody Portu DIP:

 • Daňové úlevy: Možnost odečtu dvojnásobných vkladů od základu daně z příjmů fyzických osob až 48 000 Kč.
 • Možnost investovat podle sebe: Široká nabídka investičních strategií, včetně těch zaměřených na akciové indexy, jako je S&P 500.
 • Nízké poplatky: Poplatek za správu Portu DIP je pouze 0,5 % p.a. pro všechny strategie kromě Investiční rezervy, kde je poplatek dokonce jen 0,25 %.
 • Automatické investování: Možnost investovat pravidelnou měsíční částkou.
 • Diverzifikace portfolia: Investice do širokého spektra cenných papírů.
 • Profesionální správa investic: O investice se stará zkušený investiční tým Portu.

Nevýhody Portu DIP:

 • Dlouhodobý horizont: Investice je určena pro dlouhodobý horizont (alespoň 10 let).
 • Riziko investování: Hodnota investice se může měnit a v nehorším případě může dojít i k úplné ztrátě vložených peněz.
 • Poplatky: I když jsou poplatky Portu DIP nízké, je nutné počítat i s dalšími poplatky, jako jsou poplatky za fondy a poplatky za obchodování.

Portu DIP je zajímavý investiční produkt, který nabízí investorům možnost dlouhodobě spořit a zároveň si odečíst vklady od daní. Je však důležité si uvědomit, že se jedná o dlouhodobou investici s určitými riziky. Investovat do Portu DIP by se proto měli pouze ti investoři, kteří mají investiční horizont alespoň 10 let a jsou ochotni akceptovat riziko poklesu hodnoty investice.

Dlouhodobý investiční produkt od Portu se stává čím dál vyhledávanějším.

Portu DIP – podmínky

Portu DIP je investiční produkt s daňovými úlevami, který umožňuje investorům dlouhodobě spořit na důchod nebo jiné cíle. Investice do Portu DIP je spojena s několika podmínkami, které je nutné splnit, aby si investor mohl zachovat daňové úlevy:

 • Minimální doba investování: Investice do Portu DIP musí být držena minimálně 10 let. Pokud investor prodá investici dříve, bude muset doplatit daně z již uplatněných daňových úlev.
 • Věk: Investice do Portu DIP je určena pro osoby starší 18 let.
 • Daňové domicil: Investor musí mít daňový domicil v České republice.
 • Výše investice: Minimální výše investice do Portu DIP je 500 Kč, doporučuje se však investovat 4 000 Kč.
 • Pravidelné investování: Investor se musí zavázat k pravidelnému investování do Portu DIP. Minimální výše pravidelné investice je 500 Kč měsíčně.
 • Výběr investic: Investor si může vybrat z široké nabídky investičních strategií, které se liší poměrem akcií a dluhopisů.

Kromě výše uvedených podmínek je nutné dodržovat i další podmínky, které jsou uvedeny v smluvních podmínkách Portu DIP. Před investováním do Portu DIP si je proto důležité tyto podmínky pečlivě přečíst.

Portu DIP – reprezentativní příklad

Investor s měsíční investicí 1 000 Kč do Portu DIP s 10% ročním zhodnocením a 0,5% poplatkem za správu by po 10 letech dosáhl celkové hodnoty investice 144 000 Kč. Z této částky by si investor mohl odečíst daňové úlevy ve výši 48 000 Kč, čímž by se čistá hodnota investice po 10 letech zvýšila na 192 000 Kč.

Je nutné zdůraznit, že se jedná o reprezentativní příklad a skutečná hodnota investice se může lišit v závislosti na vývoji trhu a dalších faktorech.

DIP u XTB – alternativy

XTB DIP je investiční produkt, který v tuto chvíli (červenec 2024) není dostupný. Pro investory, kteří se zajímají o dlouhodobý investiční produkt s daňovými úlevami, tak existuje několik alternativ:

 • Portu DIP: Nabízí širokou nabídku investičních strategií, nízké poplatky a možnost automatického investování.
 • Fio Dlouhodobý investiční fond: Fond investuje do akcií a dluhopisů a nabízí daňové úlevy dle platných zákonů.
 • Investiční životní pojištění: Umožňuje dlouhodobé spoření s daňovými úlevami a zároveň nabízí pojistnou ochranu.
 • Individuální investování do akcií a dluhopisů: Nabízí maximální kontrolu nad investicí, nicméně vyžaduje znalosti a zkušenosti.

Při výběru investičního produktu je důležité zvážit své investiční cíle, toleranci k riziku a časový horizont. Je také vhodné porovnat různé produkty a vybrat si ten, který nejlépe vyhovuje individuálním potřebám.

Co je to dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je investiční nástroj, který umožňuje investorům dlouhodobě spořit a zároveň si odečíst vklady až do výše 48 000 Kč ročně od základu daně z příjmů fyzických osob. Peníze jsou investovány do vybraných fondů dle vlastního výběru klienta a dále zhodnocovány.

Cílem DIPu je podpora dlouhodobého spoření na důchod nebo jiné cíle a zároveň motivace k investování formou daňových úlev.

Mezi hlavní vlastnosti DIPu patří:

 • Daňové úlevy: Možnost odečtu dvojnásobných vkladů od základu daně z příjmů fyzických osob (až 24 000 Kč na poplatníka a 24 000 Kč na manžela/manželku).
 • Dlouhodobý horizont: Investice je určena pro dlouhodobý horizont (alespoň 10 let).
 • Možnost investovat podle sebe: Široká nabídka fondů s různou investiční strategií a rizikovým profilem.
 • Nízké poplatky: Poplatky za správu DIPu jsou nízké a transparentní.
 • Profesionální správa investic: O investice se stará zkušený investiční tým dané investiční společnosti.

Investování do DIPu je vhodné pro investory, kteří:

 • Chtějí dlouhodobě spořit na důchod nebo jiné cíle.
 • Oceňují daňové úlevy.
 • Jsou ochotni akceptovat riziko investování.
 • Hledají nízkonákladovou a profesionálně spravovanou investici.

Je však důležité si uvědomit, že DIP je dlouhodobá investice s určitými riziky. Hodnota investice se může měnit a v nehorším případě může dojít i k úplné ztrátě vložených peněz. Před investováním do DIPu si proto investoři musí pečlivě zvážit své investiční cíle, toleranci k riziku a časový horizont.

Dlouhodobý investiční produkt je dobrý pro každého, kdo si chce našetřit dostatek financí na spokojené stáří.

Pro koho je vhodný DIP?

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je investiční nástroj, který umožňuje dlouhodobé spoření a zároveň si odečíst vklady až do výše 48 000 Kč ročně od základu daně z příjmů fyzických osob. Peníze jsou investovány do vybraných fondů dle vlastního výběru klienta a dále zhodnocovány.

Investování do DIPu je vhodné pro investory, kteří:

 • Chtějí dlouhodobě spořit na důchod nebo jiné cíle. Investice do DIPu je určena pro dlouhodobý horizont, a to minimálně 10 let. To znamená, že peníze vložené do DIPu by investoři neměli v nejbližších letech potřebovat.
 • Oceňují daňové úlevy. Vklady do DIPu se odečítají od základu daně z příjmů fyzických osob, čímž se snižuje daňová povinnost investora.
 • Jsou ochotni akceptovat riziko investování. Hodnota investice do DIPu se může měnit v závislosti na vývoji trhu, a to i směrem dolů. V nejhorším případě může dojít i k úplné ztrátě vložených peněz.
 • Hledají nízkonákladovou a profesionálně spravovanou investici. Poplatky za správu DIPu jsou nízké a transparentní. O investice se stará zkušený investiční tým dané investiční společnosti.

Před investováním do DIPu si investoři musí pečlivě zvážit své investiční cíle, toleranci k riziku a časový horizont. Je také vhodné porovnat různé produkty a vybrat si ten, který nejlépe vyhovuje individuálním potřebám.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang