Hedgeový fond

hedgeovy-fond

Hedgeový fond je velmi zajímavou a speciální investiční příležitostí, při které se dají vydělat velmi pěkné obnosy. Jak riziková tato investice je? Vyplatí se? Kolik se do hedgeového fondu může investovat? Jaké druhy fondů u tohoto typu finančního produktu jsou?

Pokud má osoba volné finanční prostředky, nabrané zkušenosti na trhu investičních produktů a strategie hedgeového fondu ji vyhovuje, možná právě tato investice je ta správná. Tento fond může velmi solidně doplnit investorovo portfolio, ovšem může ho i lehce připravit o vysoké a ne tak snadno zanedbatelné obnosy. I přesto, že se jedná o poměrně rizikovou investici, je dobré o ni vědět.

Hedgeový fond

Hedge fond, z angličtiny převzato a označováno i jako hedgeové fondy nebo hedgingové fondy, je speciální investiční příležitostí do fondu, nabízející skoro nulové omezení. Regulace je totiž u tohoto typu investičního fondu minimální.

Investiční strategie hedgeových fondů jsou velmi rozmanité. Nabízí možnosti investic, které mohou být vysoce výnosné, avšak i velice ztrátové.

Hedgeové fondy se svou povahou řadí mezi rizikové investice. Jsou vhodnou příležitostí pro zkušené investory. Investiční strategie jsou nastavovány správcem hedgeového fondu. I ten těží ze zisků fondu.

Fondy jsou založeny na základě vkladů od investorů a poplatků, plynoucí z různých aktivit a poskytování fondů. Jakýkoli jiný majetek není součástí hedge fondu. Je potřeba zdůraznit, že poplatky jsou na hedgeových fondech několikanásobně vyšší, než je tomu u klasických forem.

Co to je hedging

Hedging, co to je. Hedging je jedna ze strategií, která se využívá u řízení rizik. Tato strategie řízení rizik je specifická tím, že funguje na základě vyrovnávání ztrát investic. Jedná se o účinnou strategii, která zajišťuje portfolio investora.

TIP: Co je to portfolio? Jaké možnosti pro jeho složení jsou a k čemu je dobré.

Za hedging se považuje ta investice, která sníží riziko negativního pohybu její ceny. Lze tedy tento strategický postup považovat za zajišťovací. Jinými slovy, hedging je svou povahou a smyslem podobný pojistné smlouvě.

Touto ochranou před rizikem není zabráněno jeho vzniku, ale je včas pracováno na zmírňování dopadů při jeho nastání. Dochází tak ke spojení odměny, zisku a možného rizika, ztráty. Současně se totiž snižuje možné riziko, které hrozí, avšak i možné zisky.

Tato dodatečná investice, nazývaná hedging, pomáhá vyrovnávat možné rizika před ztrátou. Mezi nejčastější formu zajištění patří deriváty.

Rizika a hedgeový fond

I přesto, že strategie hedging může lanařit investora v přesvědčení, že fondy jsou zajištěné, není tomu úplně tak. Stále je potřeba myslet na zařazení tohoto typu investičního fondu mezi velmi rizikové.

Druhý pohled na hedgeový fond je však velmi lukrativní. Nabízí totiž skvělý potenciál na vysoké zisky a zajímavé zhodnocení. Co u investora bude při jeho rozhodování převládat, záleží na jeho averzi či sklonu k riziku.

Model investičního trojúhelníku platí i v tomto případě. Nikdy totiž investor nedosáhne na všechny tři rohy trojúhelníku současně. Dosažení maximalizace výnosnosti nejde ruku v ruce s minimálním rizikem, nebo maximální likviditou naráz.

TIP: Jak zjistit, která z možných investičních příležitostí je ta nejlepší? Pomůže výpočet úroku vzorec.

Čím vyšší výnosnost investice je, tím vyšší riziko je potřeba podstoupit. Investor preferuje co nejvyšší výnosnost při nejnižším riziku. Pokud nechce podstupovat riskantní a rizikové zhodnocení vkladů, zúročení peněz, může zkusit cestu dluhopisů. Ovšem zisky budou, v porovnání s hedge fondem, velmi nízké.

Hedgeové fondy a jejich druhy

Vzhledem k tomu, že fondy nejsou regulované, tak i z toho důvodu nemají jasně stanovené dělení a rozdělení. Rozlišují se od sebe dle typu obchodování, jeho druhu investování, nebo dle investičního zaměření.

Možné dělení hedgeových fondů:

 • akciové fondy
 • komoditní fondy
 • měnové fondy
 • smíšené fondy
 • s vysokofrekvenčním obchodováním
 • fondy s fundamentální analýzou
 • s technickou analýzou

Výběr toho správného hedge fondu je závislý na volbě investora. Pomoci mu může historie fondu, kterou musí porovnat z dlouhodobějšího časového horizontu. Po zhodnocení úspěšnosti fondu je rozhodování snadnější.

Harvardské fondy nejsou hedgeové fondy

Aféra s Harvardským průmyslovým holdingem není totožná jako hedgeový fond. 90. léta symbolizovala kupónovou privatizaci a Viktor Kožený založil Harvardské fondy. Řada lidí fondům uvěřila a přišla tak o jejich investice, v součtu o ohromnou částku.

V té době běžela po Česku invazivní kampaň, která měla přimět osoby k nákupu kupónů a postupováním k fondům.

Důchodový fond, sázka na jistotu

Jakou z cest zvolit, zdali spořit na penzi nebo s rozumem a sklonem k riziku investovat. Ideální by bylo obojí zároveň. Odkládat si na budoucnost je potřeba. Vlastní zabezpečení na ekonomicky neaktivní život je jednou z jistot, kterou by si člověk měl budovat od co nejmladšího věku.

Vzhledem k snižování kupní ceny peněz, rostoucí inflace, je třeba ušetřené, uspořené finance aktivně zhodnocovat. Investování je totiž jednou z důležitých cest, jak se bránit proti inflaci. Pro investování lze využít celou řadu rizikových, ale i jistotních finančních produktů na českém trhu.

Důchodový fond, zvaný i jako penzijní fond, nebo důchodový účet, měl principy shromažďování finančních prostředků na stáří převádět do praxe. Ovšem nejen spolehnutí se na penzi a podporu státu je v dnešní době doporučováno. Dokázat se zajistit dle vlastních způsobů je jedině podporováno.

Průběžný princip důchodového systému ČR je založen na odvodu pojistného. Do roku 1993 existoval speciální fond, který tyto příjmy z pojistného zastřešoval. Po jeho zrušení odchází finanční prostředky do státního rozpočtu.

Penzijní fondy jsou již změněny a nazývají se fondy transformované. Transformované fondy jsou konzervativně zhodnocovány. Jejich roční výnos je vždy kladný, avšak nedostatečný z hlediska zhodnocení.

Pokud by osoba vzala investování a spoření do svých rukou, může jinou strategií zhodnotit své prostředky až několikanásobně více.

Účastnické fondy

V návaznosti na penzijní spoření a investování je dobré zmínit tzv. účastnické fondy. Jsou to fondy, které jsou obsaženy ve třetím pilíři sociálního zabezpečení v systému České republiky.

Správci těchto fondů jsou penzijní společnosti. Jejich správa a funkčnost je podobná podílovým fondům. Strategie je konzervativní, zisky jsou garantovány.

Pilíře sociálního systému zabezpečení:

 • 1. pilíř – sociální pojištění
 • 2. pilíř – státní sociální podpora
 • 3. pilíř – sociální pomoc

První pilíř sociálního systému je povinnou částí sociálního zabezpečení. Jedná se o finanční systém, do kterého občan ČR přispívá svými odvody. Kryje se tak před možným nastáním sociální situace, jako je např. nemoc, důchod, nebo ošetřování člena rodiny.

Druhý pilíř sociálního systému obsahuje státní podporu a jeho podílení se na chodu sociální úrovně v zemi. Pokud se osoba, platící si pojištění do prvního pilíře, dostane do tísně, písemně se obrátí na státní sociální podporu.

Třetí pilíř sociálního systému je pomoc v hmotné nouzi. Sociální pomoc je poskytnuta občanům, kteří potřebují uspokojit základní životní potřeby. Do tohoto pilíře spadají účastnické fondy.

Smíšené fondy jsou oblíbenější

Hedgeový fond není často volenou investiční příležitostí. Avšak smíšené fondy jsou na tom již jinak. Jedná se o nejběžnější fondy, do kterých klienti často a s vyšší jistotou investují.

Smíšené fondy nabízejí investice do akcií, dluhopisů a jiných nástrojů, které jsou na peněžním trhu v nabídce. Výhodou je, že investor nemusí disponovat zkušenostmi. Tato cesta je vhodná i pro začínající investory, kteří ještě nemají tolik znalostí z praxe.

TIP: Co je to dluhopis? Jaké existují druhy a jak do něj může člověk investovat?

Riziko je diverzifikované a rozložené mezi různá aktiva ve fondu. Není tak závislé na jednom jediném charakteru růstu či poklesu. Jedna položka fondu může být zisková a kompenzovat vzniklá rizika ze ztrát aktiva jiného.

Hedgeový fond s povahou smíšeného fondu je optimální z hlediska nejvolnější možné investiční strategie.

Hedge fond a jeho poplatky

Vysoké výdělky, jasné zisky, co nejvyšší zhodnocení, avšak za podstoupení rizika. To vše v sobě hedgeový fond skrývá.

Nejen riziko a případné ztráta může investora bolet. Poplatky jsou vysoké, ve srovnání jedny z nejvyšších. Proto se doporučuje investice opravdu zvážit, promyslet a hlavně provádět především se zkušenostmi.

Poplatky u fondů typu hedge:

 • vstupní
 • roční
 • poplatek ze zisku
 • výstupní
 • další

Nejen poplatek za vstup nebo výstup z fondu může být investorům účtován. Příkladem může být i roční poplatek, pohybující se od procenta do tří.

Poplatek, který je po investorovi vyžadován, je i procento ze zisku. Jeho výše se pohybuje v rozmezí od 10 do 20 %. Někdy je procento ze zisku i vyšší.

Doporučuje se na poplatky opravdu soustředit a brát je v potaz. Nejsou zanedbatelné, dosahují vysokých částek a investor s nimi musí dopředu počítat.

Kolik do hedgeových fondů investovat

Hedgeové fondy jsou různorodé, svou povahou odlišné. Investor může vkládat své finanční prostředky do této investiční příležitosti v řádech milionů i po několika seti korunách.

Česká republika nabízí přístup na hedgeový investiční fond již od minimální částky 1 000 Kč. Je potřeba zmínit, že nezávislost fondů se odráží i v způsobu investování. Investice je přímá, u každého fondu to může být jiné.

S ohledem na podstoupení rizik je patrné, že zisky z investice do hedgeového fondu mohou být opravdu zajímavé. Díky zkušenostem na trhu s investičními produkty se může nejeden investor dočkat velmi příjemných výdělků.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang