Zdanění kryptoměn 2024 a jak danit bitcoin

Kryptoměny jsou už nějakou dobu lákavým cílem pro velké množství investorů. Spoustu lidí slyšelo příběhy o těch, kdo pomocí virtuálních měn pohádkově zbohatli, a chtějí proto s těmito nástroji sami zkusit štěstí. Investoři by nicméně neměli zapomínat na jeden zásadní aspekt investice do kryptoměn – povinnost danění zisků. Jaký je princip tohoto zdanění, jak se daní bitcoin a další kryptoměny?

Český zákon pohlíží na kryptoměny jako na nehmotný movitý majetek. De facto se tedy nejedná o měnu jako takovou, a je tedy potřeba zajímat se o to, jak je to s kryptoměnami a zdaněním.

Nákup a prodej virtuálních měn není Českou národní bankou považován za platební službu. Příjmy zaznamenané díky obchodování s kryptoměnami se tak neřadí mezi kapitálové příjmy, nýbrž mezi takzvané ostatní příjmy. Důležité je také mít na paměti, že zisky z kryptoměn podléhají povinnosti elektronické evidence tržeb.

Z pohledu zákona jsou kryptoměny považovány za zboží, nikoliv za měny.

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u eToro ke vzniku ztráty.

Investování do kryptoaktiv je vysoce volatilní a v některých zemích EU neregulované. Neexistuje zde žádná ochrana spotřebitele. Na zisky se může vztahovat daň.

Kde obchodovat s kryptoměnami?

Kryptoměny lze obchodovat na různých platformách a burzách, které poskytují různorodé možnosti pro investování. Jednou z populárních možností je využít služeb brokera, jako je například eToro, který zjednodušuje obchodování a poskytuje přístup k rozsáhlé nabídce digitálních aktiv.

eToro je mezinárodní obchodní platforma, která si získala popularitu u více než 30 milionů uživatelů, což činí eToro jedním z největších brokerů v oblasti kryptoměnového obchodování.

Na platformě eToro mají klienti přístup k pestré nabídce kryptoměn, která zahrnuje 74 různých digitálních aktiv. V nabídce lze nalézt nejznámější kryptoměny jako je Bitcoin, Ethereum či Cardano, jakož i ty méně známé, například Tezos či Polkadot. Tato nabídka je pravidelně aktualizována a rozšiřována, aby investoři mohli využívat nových příležitostí na trhu.

eToro je přívětivou platformou i pro začátečníky, jelikož nabízí jednoduché uživatelské rozhraní a nástroje pro sledování a analýzu trhů. S možností sociálního obchodování mohou noví investoři sledovat a kopírovat strategie zkušených obchodníků, což zvyšuje jejich šance na úspěch na kryptoměnových trzích.

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u eToro ke vzniku ztráty.

Investování do kryptoaktiv je vysoce volatilní a v některých zemích EU neregulované. Neexistuje zde žádná ochrana spotřebitele. Na zisky se může vztahovat daň.

Daň z kryptoměn

Narozdíl například od akcií či dalších nástrojů na zhodnocení peněz nejsou na virtuální měny aplikované žádné výjimky ani speciální zákonné úpravy. Navzdory rozšířeným přesvědčením tak neexistuje ani peněžní limit, pod kterým by byly příjmy z kryptoměn osvobozeny od daně.

Obchodník s kryptoměnami nemůže přijít o daňovou povinnost ani dostatečně dlouhým držením kryptoměny. Zisky s kryptoměn se musí danit v každém případě.

Nicméně, nedaní se kryptoměny jako takové – daní se pouze jejich směny, a to v následujících situacích:

  • směna kryptoměny za tzv. fiat měnu (tedy běžnou, zákonem definovanou měnu)
  • směna kryptoměny za jinou kryptoměnu – zde nastává komplikace: vzhledem k decentralizované povaze kryptoměn neexistuje oficiální kurz. V praxi se tedy obvykle používá kurz nastavený na burze v době obchodu
  • nákup zboží či služeb za kryptoměnu – daní se podle hodnoty pořízeného majetku

Evropský soudní dvůr se pak v oblasti kryptoměnového práva usnesl, že směna virtuálních měn je osvobozena od daně z přidané hodnoty. Platí se z ní tedy pouze běžná daň z příjmu.

TIP: Jak koupit bitcoin? Není na tom nic složitého a se vším poradí tento článek.

Daň z těžby kryptoměn

Co se týče těžby kryptoměn, tak je v prvé řadě potřeba zmínit, že na rozdíl od běžného obchodování s virtuálními měnami, je tato činnost již poskytováním služby dalším stranám.

Z toho plyne, že se jedná o podnikání – opatřit si živnostenské oprávnění je tedy klíčové pro všechny, kdo si chtějí v praxi ověřit, jak těžit bitcoin. S tím se také pojí povinnost přihlásit se k platbě zdravotního a sociálního pojištění.

Konkrétně je těžba kryptoměn zařazena do kategorie tzv. volných živností. Činnost, o kterou se jedná, je definována jako „poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“.

Samotné zdanění pak probíhá obdobně jako u získávání věcí vlastní činností. Jak bylo zmíněno výše, nedaní se samotná kryptoměna, daní se až její směna za jiné aktivum – jako například fiat měnu. Ani při těžbě se není třeba zaobírat platbou DPH, neboť není zcela zjevné, kdo je koncovým zákazníkem.

Na těžbu kryptoměn je třeba mít živnostenské oprávnění.

Přijímání kryptoměny jako platidla

Podnikatelé mohou svým zákazníkům umožnit platbu za nabízené zboží či služby prostřednictvím kryptoměn. V takovém případě se daňový doklad vystaví obvyklým způsobem – v českých korunách. K tomu se pouze doplní ekvivalent v dané kryptoměně, případně se zmíní skutečnost, že je umožněna platba v kryptomněnách.

Při určování peněžní hodnoty je v tomto případě rozhodující kurz v okamžiku platby. Nicméně při dodatečném zhodnocení kryptoměny (tedy tehdy když po zrealizování obchodu kryptoměna stoupne) vzniká obchodníkovi povinnost dodatečného zdanění.

Jak se daní kryptoměny

Na zisky zaznamenané díky směně kryptoměny je uvalena daň z příjmu. Tyto příjmy jsou pak považovány za „ostatní příjmy„. Podmínky pro daně bitcoinu a dalších kryptoměn se lehce liší v závislosti na tom, zda daně platí fyzické či právnické osoby.

Danění kryptoměn fyzických osob

Fyzickým osobám, jež zaznamenaly příjem směnou virtuálních měn, vzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Předmětem daně z příjmu jsou buďto peněžní příjmy, nepeněžní příjmy anebo příjmy dosažené směnou. Předmětem daně z příjmu nejsou samotné kryptoměny uložené třeba v krypto peněžence. Platí se tedy v podstatě jen daň z prodeje bitcoinu či jiných kryptoměn.

Základ daně se vypočítává jako příjem, od něhož se odečítávají položky vynaložené k dosažení tohoto příjmu. V tomto případě se jedná o pořizovací cenu a případně poplatky zprostředkovateli obchodu. Od základu nelze odečíst širší spektrum výdajů jako jsou výdaje na počítač či kancelář.

V praxi se tedy základ daňe počítá z rozdílu mezi pořizovací a prodejní cenou bitcoinu nebo kryptoměny. Tento základ se poté připočítá k celkovému základu daně (tedy i s ostatními příjmy jako například ze zaměstnání či podnikání).

Při vysokých ziscích z kryptoměn vzniká povinnost platby progresivní daně.

Dále jsou od celkového základu odečteny nezdanitelné části základu daně (např. životní pojištění či darování na veřejně prospěšné účely). Na finálně vypočítaný základ je aplikována 15procentní sazba daně z příjmu fyzických osob.

V případě, že se investorovi poštěstí zaznamenat zisk tak vysoký, že přesahuje 48násobek průměrné mzdy, podléhá získaná částka tzv. daňové progresivitě. To znamená, že je na ní uvalena sazba ve výši 23 %.

Podobně to funguje i u zdanění cenných papírů. Avšak zde existují dvě výjimky, kdy daně není třeba platit. Jedná se o následující situace:

  • celkový příjem ze všech cenných papírů prodaných v kalendářním roce nepřesáhne částku 100 000 Kč, nebo
  • investor drží akcie déle než tři roky (tj. doba mezi nákupem a prodejem akcií přesáhne tři roky).

Tyto výjimky platí jak pro XTB daně, tak pro daně u jakéhokoliv jiného brokera. Netýkají se ovšem CFD derivátů. U nich je třeba platit daň z příjmů vždy.

TIP: Díky investice do kryptoměn je rozhodně možné stát sen rentiérem.

Danění kryptoměn právnických osob

Při danění u právnických osob je opět nejprve potřeba vypočítat základ daně. Ten se počítá obdobně jako u osob fyzických s tou výjimkou, že právnické osoby mají o něco volnější ruku při odečítání výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Kromě nákladů na pořízení kryptoměny a poplatků burze si mohou právnické osoby ze základu daně odečíst třeba i náklady související s používáním počítače či kanceláře (jsou-li schopny prokázat, že tyto náklady byly pro vygenerování příjmů nezbytné).

Právnickým osobám je narozdíl od těch fyzických také umožněno vykázat z obchodování s virtuálními měnami daňovou ztrátu, jež je převoditelná až do pěti následujících zdaňovacích období. Zisk z kryptoměnové směny pak podléhá 19procentní sazbě daně z příjmu právnických osob.

TIP: Kryptroměnová platební karta s cashbackem až 8%? Zde je více o tom, jak funguje crypto.com.

Výpočet základu daně

Při určování základu daně je především potřeba určit rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou kryptoměny. Jenže v případě, že investor drží více jednotek, které nakoupil postupně, může být výpočet základu komplikovaný. Proto se ustálily dvě metody výpočtu, mezi kterými si mohou daňový plátci vybrat:

  • Metoda FIFO (z anglického „first in, first, out“ – tedy doslova „první dovnitř, první ven“). Při použití této metody se za nakoupenou část virtuální měny vždy považuje ta nejdéle vlastněná. Podle ní se tedy určuje pořizovací hodnota pro výpočet základu daně.
  • Využití váženého aritmetického průměru. V tomto případě si investor sečte hodnotu každé nakoupené jednotky kryptoměny a pomocí toho vypočítá průměrnou hodnotu, kterou pak při výpočtu daňového základu využije jako vstupní náklad.

Člověk si musí vybrat jednu z těchto metod, které se pak musí držet – nelze tyto metody kombinovat. Ve vlastním zájmu si pak vybere tu, pomocí které bude vypočtený základ daně nižší.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang