Rentiér – co je rentiér a jak se jím stát?

Výplata od zaměstnavatele zdaleka nemusí být jediným zdrojem příjmů. A je dokonce možné uživit se bez ohledu na zaměstnání. Řeč samozřejmě není o ničem jiném než o rentiérství. Rentiérem se může stát každý – jediné, co je k tomu potřeba je investovat ve správný čas na správném místě. Kdo to vlastně rentiér je, jak se jím stát a jaké jsou různé možné zdroje renty?

Rentiér je pro mnoho lidí jakési bájné slovo, jehož významem si nejsou jistí; a ti, co vědí, kdo to rentiér je, se jím bezpochyby touží stát. Tento článek poslouží jako odrazový můstek pro všechny, kdo sní o rentiérství.

Kdo je rentiér

Rentiér se může pyšnit tím, že mu na účet plyne příjem bez ohledu na to, zda je zaměstnán. Pro takový příjem se vžil pojem renta. Obecně tedy lze rentu definovat jako pravidelný příjem z kapitálu.

Výhody rentiérství jsou jednoznačné. Rentiéři se zpravidla nemusejí trápit existenčními otázkami a – je-li jejich renta dostatečně vysoká – nemusejí již ani pracovat. Často to i tak dělají, a to jednoduše proto, že je jejich práce baví.

Jak se stát rentiérem

Jak být rentiér? Z významu slova rentiér je patrné, že aby se jím člověk stal, musí pobírat již zmíněnou rentu. Existuje několik způsobů, jak si takový pasivní příjem zajistit. Zde jsou uvedeny ty nejčastější:

  • pronájem nemovitosti
  • investice do akcií
  • investice do dluhopisů
  • úroky z vkladů

Budoucí rentiéři si mohou vybrat, který je jim nejbližší – ideální je však samozřejmě zkombinovat jich více. Níže jsou tyto čtyři což možnosti, jak se stát rentiérem, dopodrobna popsány.

Rentiérem se člověk může stát i tak, když si koupí některý z unikátních sběratelských předmětů, které nabízí Portu Gallery.

Pronájem nemovitosti

Pronájem nemovitosti může generovat rentiérům významný zisk. Investování do nemovitostí je považováno za velmi bezpečné a stabilní. Investor má vždy jistotu, že nemovitost zůstane v jeho vlastnictví.

Investice do nemovitosti a její následný pronájem mohou mít mnoho po dob. Poptávka je po všech možných typech nemovitostí od bytu přes chalupu až po garáž. Je možné, že člověk už teď vlastní nějakou nevyužívanou nemovitost – v takovém případě má skvělou příležitost, jak získávat rentu.

Pronajímat se dá klidně i jen jedna místnost v bytě.

V případě, že investor zvažuje koupi nemovitosti za účelem pronájmu, musí určitě vzít v potaz několik podstatných faktorů. V první řadě se jedná o lokaci nemovitosti. Dalšími významným kritériem je stáří budovy – od nějž se odvíjí potenciální potřeba vynaložit náklady na opravy. V neposlední řadě je to pak například výměra (jedná-li se o byt). Od těchto atributů se pak samozřejmě odvíjí výše nájmu.

Pronájem nemovitosti je nicméně většinou obtížné při družstevním vlastnictví bytu. Pronajímání družstevních bytů totiž podléhá složitému schvalovacímu procesu ze strany bytového družstva.

TIP: Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou? Na to odpoví tento článek.

Investice do akcií

Za méně konzervativní investiční prostředek bývají považovány akcie. Investice do akcií může byt riskantní, nicméně – zejména v dlouhodobém horizontu obvykle přináší zajímavé zisky. Problém u tohoto typu investic je, že investor nemůže nikde předvídat, jaký bude jeho příjem.

Tím, že koupí její akcie, se investor stává spoluvlastníkem akciové společnosti. Výše jeho vlastnického podílu je pak určena množstvím akcií, které vlastní. Práva a povinnosti akcionáře nejsou nijak náročné, na rozdíl od práv a povinností jednatele společnosti, které zahrnují mimo jiné vedení podvojného účetnictví.

V dnešní době je nejběžnějším způsobem, jak obchodovat s akciemi, investování prostřednictvím online brokerů. Díky online brokerům je obchodování velmi jednoduché a přístupné pro širokou veřejnost. Účet u brokera si člověk může založit z pohodlí domovastačí k tomu:

  • poskytnutí několika údajů
  • vyplnění tzv. investičního dotazníku (což je ze zákona povinné)
  • naskenování dvou průkazů totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list…)
  • zrealizování počátečního vkladu z bankovního účtu vedeného na stejné jméno jako nový investiční účet

Pak už zbývá jen vybrat si tu správnou společnost a zakoupit její akcie. Výběr může usnadnit důkladná rešerše, nicméně pravdou je, že nikdo nedovede s jistotou předpovědět vývoj na akciových trzích.

Při nákupu akcií je dobré věnovat pozornost tomu, zda firma vyplácí tzv. dividendu. Jedná se o částku, kterou společnost každoročně připisuje na účty svých akcionářů (dividendy jsou někdy vypláceny i v jiné frekvenci, např. čtvrtletně). O tom, zda bude společnost vyplácet dividendu a o její případné výši, rozhoduje valná hromada.

Online brokeři si za své služby sice účtují poplatky, ty však nemusejí být příliš vysoké.

Investoři by měli mít na paměti, že pokud obdrží dividendu, ukládá jim zákon povinnost uhradit 15 procentní srážkou daň z dividend. Jedná-li se o dividendu společnosti se sídlem v ČR, platí tuto daň obvykle platí daná společnost.

Jiná situace však nastává u zahraničních firem. Jejich dividendy již investoři většinou zdanit musejí a především jsou vždy povinni uvést zahraniční příjmy z dividend v daňovém přiznání.

Ti, co si chtějí ulehčit výběr a trochu omezit riziko, pak mohou do akcií investovat nepřímo – například skrze tzv. podílové fondy.

Je také možné investovat do speciálních burzovně obchodovaných fondů neboli ETF fondů, které akcie využívají jako podkladové aktivum. Investovat do ETF je možné pomocí investiční platformy Portu.cz. Jedná se o pasivní investování, kdy namísto aktivního řízení podílového fondu drahými manažery probíhá investování podle přesného algoritmu nezávisle na lidech.

TIP: Akciová společnost je jen jedním z několika druhů společností. Dopodrobna se jimi zabývá portál Tovarnik.cz.

Investice do dluhopisů

Dalším způsobem jak získávat rentu je prostřednictvím nákupu dluhopisů. Dluhopis je cenný papír, který prodá firma věřiteli s tím, že po uplynutí určeného období je věřiteli vrácena zaplacená částka i s předem definovaným úrokem.

Díky dluhopisům si tak firmu jednoduše půjčuji peníze od věřitelů. Při investici do dluhopisů je určitě potřeba zvážit důvěryhodnost jejich emitenta a také nezapomenout na to, že kvůli inflaci je většinou výhodnější investovat do dluhopisů s kratší dobou splatnosti. Alternativou ke korporátním dluhopisům jsou pak státní dluhopisy. Volné finanční prostředky lze také přesunout na spořicí účet.

Úroky z vkladů

Rentu lze obdržet také jako úrok ze spořicích či termínovaných vkladů. Jedná se sice o poměrně stabilní příjem, avšak obvykle ne tak vysoký jako ostatní zmiňované. Těmito vklady je v podstatě prováděna půjčka bankám, které daný kapitál zhodnotí a část zisku vrátí investorovi.

Ideální je samozřejmě pobírat více různých druhů renty.

Rozdíl mezi spořicím a termínovaným vkladem je ten, že zatímco s prostředky na spořicím účtu je možné nakládat prakticky kdykoliv, termínovaný vklad je možné si vybrat až v předem stanovený termín. Úroky z termínovaných vkladů ovšem bývají vyšší.

TIP: Nejlepší bankovní účty srovnává článek o běžných bankovních účtech na webu Hardyn.cz.

Kolik je příjem rentiéra?

Tato otázka jistě napadla mnoho čtenářů a odpověď na ní není jednoznačná. Renta může činit klidně jen stovky korun měsíčně – anebo může dosahovat takové výše, že sama o sobě rentiéra bez problémů uživí.

Jedno je však jisté: čím dříve se člověk do investování pustí, tím vyšší je šance, že jeho výnosy budou dosahovat takových hodnot, jaké si přeje.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang