Jednatel společnosti – odměna, smlouva, trestní odpovědnost a povinnosti

jednatel

Jednatel společnosti s ručením omezeným stručně řečeno zajišťuje obchodní vedení firmy. Má jistá práva, povinnosti a je odpovědný mimo jiné i za vedení účetnictví. Kdo se jednatelem společnosti může stát, kde hledat kalkulačku odměny jednatele a co všechno tato práce obnáší?

Aby bylo možné stát se jednatelem společnosti, je nutné splňovat několik podmínek a být zvolen valnou hromadou. Mezi zmíněné podmínky patří:

  • trestní bezúhonnost
  • plnoletost
  • svéprávnost
  • žádná omezení pro výkon funkce

Jednatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba (např. jiná společnost s ručením omezeným). Zároveň platí, že společnost může mít jednoho i více jednatelů. Žádné zvláštní požadavky na odbornost s touto funkcí spojeny nejsou. Co dodržet při zakládání firmy radí článek Jak založit firmu.

Povinnosti jednatele a trestní odpovědnost

Primární povinností jednatele společnosti s ručením omezeným je zajistit obchodní vedení firmy. Zastupuje společnost v různých obchodních stycích a jedná jejím jménem. Obvykle může firmu zastupovat i v jiných než obchodních záležitostech, záleží na tom, co je uvedeno ve smlouvě.

Dále je jednatel ze zákona povinný konat jako „řádný hospodář“. To znamená, že při výkonu své funkci musí jednat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, zkrátka zastupovat firmu tak, jako by nakládal s vlastním majetkem.

Mezi další povinnosti patří svolávání valné hromady, podání insolvenčního návrhu v případě úpadku společnosti či například zajišťování služeb různých odborníků, jako jsou právníci nebo účetní. Řádné vedení účetnictví má na starosti rovněž jednatel.

Za nedodržení povinností a případné škody tím způsobené nese neomezenou odpovědnost, stejně tak za veškeré závazky (splátky apod.) společnosti. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že s funkcí jednatele je též spojena trestní odpovědnost jednatele.

Vedení účetnictví

Jak již bylo řečeno, jednatel je zodpovědný mimo jiné i za řádné vedení účetnictví. Vést účetnictví musí všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku, tedy i společnosti s ručením omezeným. Zatímco fyzické osoby si mohou vybrat mezi podvojným účetnictvím, paušálními výdaji a daňovou evidencí, s.r.o takové možnosti nemá.

Společnosti s ručením omezeným daňovou evidenci vést nemohou, nezbývá jim tedy než vést podvojné účetnictví. Jak vyplývá již ze samotného názvu, podvojné účetnictví znamená, že každá položka se objeví na dvou účtech (jednou jako výnos, jednou jako náklad). Příklady daňové evidence i podvojného účetnictví lze vidět níže.

Daňová evidence – příklad:

DATUMDOKLADINFOPŘÍJMY DAŇOVÉPŘÍJMY NEDAŇOVÉVÝDAJE DAŇOVÉVÝDAJE NEDAŇOVÉ
3. 1. 2022FP1nábytek do kanceláře1 200 Kč
10. 1. 2022BU1úhrada faktury7 200 Kč
1. 2. 2022BU2bankovní poplatky350 Kč
2. 3. 2022BU3platba kartou (osobní výdaje)900 Kč
CELKEM7 200 Kč0 Kč1 550 Kč900 Kč
ZÁKLAD DANĚ5 650 Kč

Vedení daňové evidence je tedy určené pro ty, kteří podnikají jako fyzické osoby. Je jednodušší než podvojné účetnictví, které musí vést například společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. To pro někoho může být důležité při rozhodování, zda podnikat jako fyzická osoba, nebo založit společnost.

Při vedení podvojného účetnictví i daňové evidence je možné využít odpisy majetku. Pomocí nich se při podnikání řeší opotřebení majetku neboli trvalé snížení jeho hodnoty. Díky možnosti odpisů majetku se hodnota hmotného majetku postupem času zahrne do nákladů.

A jak odpisy vypočítat? Nejjednodušší cestou pro výpočet odpisů je využití speciální kalkulačky, která je dostupná na webech věnovaných účetnictví.

Podvojné účetnictví – příklad:

V podvojném účetnictví má podnikatel jeden účet pro každou kategorii prostředků (např. účet pro majetek, závazky, pohledávky, pokladnu apod.).

Jakákoliv položka se při vedení podvojného účetnictví objeví na dvou účtech – jako výnos (má dáti) a jako náklad (dal). Částka, jež se odepíše na jednom účtu (dal), se připíše na jiném účtu (má dáti).

A nyní k samotnému příkladu. Podnikatel prodá 500 kg vlastnoručně vypěstovaných cuket za 5 000 Kč. Poté půjde do zahradnických potřeb a za 1 000 Kč koupí postřik, který chrání cukety před plísní okurkovou.

POKLADNA – VÝNOSPOKLADNA – NÁKLADTRŽBY – VÝNOSTRŽBY – NÁKLADSKLAD – VÝNOSSKLAD – NÁKLAD
5 000 1 0005 000 1 000

Dalším jednodušším příkladem je úhrada faktury. Podnikatel nakoupí zboží a dodavateli proplatí fakturu. Tuto platbu zaúčtuje jako náklad (dal), naopak dodavatel ji zařadí do výnosů (má dáti).

Odměna jednatele a smlouva

Výše odměny jednatele bývá uvedena ve smlouvě o výkonu funkce. V opačném případě je funkce vykonávána bez odměny.

Kromě výše odměny musí smlouva obsahovat také informace o jednotlivých složkách odměn a o tom, jak se výše odměny bude vypočítávat a vyplácet.

Způsob danění je stejný jako u běžných zaměstnanců, odměna jednatele se tedy daní 15% sazbou daně z příjmů.

Z výše uvedeného vyplývá, že žádná speciální kalkulačka odměny jednatele není třeba. Kalkulačku, která je volně dostupná na internetu, je však možné využít k výpočtu výše daně.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang