Životní pojištění – srovnání a co je smyslem

Ne každý má životní pojištění sjednané, přitom se jedná o produkt, který se může z mnoha důvodů vyplatit. Málokdo také ví, že životní pojištění lze vyřídit například i pro novorozence. Tento druh pojištění může mít různé formy a poskytovat různé výhody. Co životní pojištění vlastně je? A jak si ho založit nebo zrušit?

Životní pojištění je finanční produkt, který poskytuje pojistnou ochranu a finanční zabezpečení pro případ že se pojištěný jedinec dostane rizikové životní situace, jako je invalidita, dlouhodobá nemoc, úraz nebo smrt.

Co to je životní pojištění?

Hlavním cílem životního pojištění je poskytnout finanční pomoc rodině, pozůstalým nebo dalším příjemcům pojištěného v případě jeho úmrtí. Toto pojištění může také obsahovat další krytí, jako je trvalá invalidita nebo dlouhodobá nemoc, jehož vyplacení pomůže v krizové situaci.

Výhody životního pojištění:

 • Finanční zajištění rodiny: V případě tragické události, jako je úmrtí živitele, zajistí životní pojištění finanční stabilitu pro pozůstalé.
 • Krytí rizik: Životní pojištění pomůže s financováním léčby, péče a dalších výdajů v případě invalidity, vážné nemoci nebo úrazu.
 • Investování: Investiční životní pojištění umožňuje zhodnotit peníze a zároveň se chránit před riziky.

Nevýhody životního pojištění:

 • Cena: Životní pojištění může být poměrně drahé, zvláště u starších osob nebo osob s rizikovým životním stylem.
 • Dlouhodobý závazek: Pojistná smlouva se obvykle uzavírá na dlouhou dobu, a proto je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty před jejím uzavřením.
 • Riziko ztráty investice: U investičního životního pojištění existuje riziko ztráty investice v případě poklesu kapitálového trhu.

Může se zdát, že dlouhodobé investování a životní pojištění jsou dvě rozdílné věci, ale i když na první pohled mají odlišné cíle, investování může být dobrou alternativou. Investování přes Portu může zajistit nejenom lepší kvalitu života ve stáří, ale i pojistit při nečekané krizové situaci, jako je dlouhodobá nemoc nebo invalidita. Další varianta pro investice je například eToro.

Investovat se dá také pomocí tzv. brokera, v ČR se dá využít například XTB.

Nejlepší životní pojištění – podle čeho vybírat?

Otázka, která se týká nejlepšího životního pojištění, nemá jednoznačnou odpověď, protože to závisí na individuálních potřebách, cílech a preferencích každého jednotlivce.

Zde jsou některé faktory, které by člověk měl zvážit při hledání vhodného životního pojištění:

 • Typ pojištění – Termínované pojištění (s omezenou platností), celoživotní pojištění (pro celý život) nebo jiný typ, například smíšená forma.
 • Pojistné krytí – Určení, jaká výše pojistného krytí je potřeba. Pojistné krytí, nebo také pojistné plnění, je finanční částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě, že nastane pojistná událost.
 • Investiční složka – Některé životní pojištění mohou mít investiční složku. Část pojistného, která je určena pro investiční složku, se investuje do podílových fondů, které se skládají z různých investičních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy a komodity.
 • Daňové výhody – Daňové výhody může poskytovat jen typ životního pojištění, který obsahuje investiční složku.
 • Finanční stabilita pojišťovny – Důležitý je výběr renomované a finančně stabilní pojišťovny, která může poskytnout spolehlivou ochranu.
 • Změna a přizpůsobení – Je dobré zajímat se o to, zda je možnost měnit a přizpůsobovat pojištění podle změn v životě.

Vzhledem k individuálním potřebám je nejlepší konzultovat s odborníkem na finanční plánování nebo pojišťovacím poradcem.

Investiční životní pojištění vs Životní pojištění se spořením

Životní pojištění se spořením je typ investičního životního pojištění, které kromě rizikového krytí (např. úmrtí, invalidita) zahrnuje i spořicí složku. Část životního pojištění se spořením se tak rozděluje na:

Riziková složka: Tato část slouží k financování pojistného krytí v případě pojistné události.

Spořicí složka:Tato část se investuje do fondů a umožňuje zhodnocovat peníze na kapitálovém trhu.

Investiční životní pojištění:

 • Investování do fondů: Investiční životní pojištění umožňuje investovat peníze do fondů s různou mírou rizika a výnosu.
 • Výnosy z investic: Výnosy z investic jsou závislé na výkonnosti fondů, do kterých je investováno.
 • Poplatky: Investiční životní pojištění je zatíženo poplatky, které snižují výnosy z investic.
 • Riziko investování: Investování do fondů je vždy spojeno s rizikem kolísání hodnoty investice.

Životní pojištění se spořením:

 • Garantovaná výplata: Životní pojištění se spořením nabízí garantovanou výplatu v případě dožití.
 • Nižší výnosy: Výnosy z životního pojištění se spořením jsou obvykle nižší než u investičního životního pojištění.
 • Nižší poplatky: Životní pojištění se spořením je obvykle zatíženo nižšími poplatky než investiční životní pojištění.
 • Nižší riziko: Životní pojištění se spořením je spojeno s nižším rizikem než investiční životní pojištění.

Životní pojištění – daně

V České republice existuje několik daňových výhod, které se týkají životního pojištění. Tyto daňové výhody mohou snížit vaše daňové zatížení a ušetřit vám peníze.

1. Odpočet zaplaceného pojistného:

 • Odečet od základu daně zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše 24 000 Kč ročně.
 • Maximální roční úspora na dani činí 3 600 Kč.

2. Osvobození pojistného plnění od daně z příjmu:

 • Pojistné plnění z životního pojištění je osvobozeno od daně z příjmu.
 • To znamená, že v případě smrti pojištěného nebudou muset příjemci pojistného plnění platit daň z obdržené částky.

3. Osvobození pojistného plnění od daně z dědictví:

 • Pojistné plnění z životního pojištění je osvobozeno od daně z dědictví.
 • To znamená, že v případě smrti pojištěného nebudou muset příjemci pojistného plnění platit daň z dědictví.

Životní pojištění pro dítě

Většina uvědomělých rodičů zřizuje životní pojištění svým dětem brzy po jejich narození. Jsou mnohem levnější než pro dospěláky a přitom rizikovost úrazů u malých dětí je mnohonásobně vyšší než u jejich rodičů.

Nutností je zápis u pediatra a potvrzení od započetí a ukončení případné léčby. Zaznamená-li však pojišťovací instituce vysokou četnost takových pojistných událostí, může smlouvu vypovědět a nahlásit vaše dítě jako rizikového pojištěnce, čímž dá výstrahu i jiným pojišťovnám, u kterých byste dítě chtěli posléze pojistit.

Pojištění dítěte je omezeno věkem. Dosažením 18 let věku smlouva končí a plnoletý občan je nucen si zřídit vlastní pojištění.

Existuje několik druhů životního pojištění, a každé má své vlastní výhody a nevýhody.

Životní pojistky

Životní pojistky jsou smlouvy mezi pojištěncem (osoba, která je pojištěna) a pojišťovnou (společnost poskytující pojištění), které poskytují finanční krytí v případě úmrtí nebo v některých případech života pojištěnce. V České republice existuje několik variant a možností při výběru té správné životní pojistky.

Komerční banka

Komerční banka, a.s. je největší bankou v České republice podle celkových aktiv. Byla založena v roce 1990 a sídlí v Praze.

Rizikové životní pojištění:

 • Komerční banka ČR nabízí rizikové životní pojištění s názvem „MojeJistota“.
 • Toto pojištění se vyznačuje nízkou cenou a jednoduchou administrací.
 • Je vhodné pro ty, kteří hledají základní rizikové krytí.

Investiční životní pojištění:

 • Komerční banka ČR nabízí investiční životní pojištění s názvem „Investiční životní pojištění“.
 • Toto pojištění umožňuje investovat do fondů s různou mírou rizika a výnosu.
 • Je vhodné pro ty, kteří chtějí kromě rizikového krytí i zhodnocovat peníze.

Mutumutu

Jedna z nejlepších životních pojistek v ČR se dá sjednat u Mutumutu. Tento projekt je tzv. pojišťovací zprostředkovatel a proto potřebuje podporu oficiální pojištovny, v tomto případě to je Komerční pojišťovna.

Allianz pojišťovna

Jedná se o mezinárodní pojišťovnu, která má pobočku i v ČR. Nabízí širokou škálu životních pojištění, včetně rizikového i investičního životního pojištění. Allianz pojišťovna je jednou z nejsilnějších pojišťoven na světě.

Životní pojištění Allianz nabízí řadu produktů životního pojištění, které kryjí různé potřeby a rozpočty.

 • Allianz Životní jistota: Jedná se o rizikové životní pojištění, které poskytuje finanční krytí vaší rodině v případě vaší smrti.
 • Allianz Invest Life: Jedná se o investiční životní pojištění, které kombinuje rizikové krytí s možností zhodnocení peněz na kapitálovém trhu.
 • Allianz Rytmus: Jedná se o kapitálové životní pojištění, které zaručuje výplatu pojistného plnění ve výši sjednané kapitálové hodnoty v případě dožití pojištěného.

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa je univerzální pojišťovna, která působí na českém trhu od roku 1991. Kooperativa má kvalitní zákaznický servis, který je klientům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a rozsáhlou síť poboček po celé České republice.

Rizikové životní pojištění:

 • Kooperativa FLEXI: Jedná se o flexibilní rizikové životní pojištění, které umožňuje sjednat si různá rizika a výši pojistného plnění.
 • Kooperativa Životní jistota: Jedná se o jednoduché a cenově dostupné rizikové životní pojištění, které poskytuje finanční krytí vaší rodině v případě vaší smrti.

Investiční životní pojištění:

 • Kooperativa FLEXI Invest: Jedná se o investiční životní pojištění, které kombinuje rizikové krytí s možností zhodnocení peněz na kapitálovém trhu.
 • Kooperativa Kapitálové životní pojištění: Jedná se o kapitálové životní pojištění,které zaručuje výplatu pojistného plnění ve výši sjednané kapitálové hodnoty v případě dožití pojištěného.

Generali Česká pojišťovna:

Jedná se o největší pojišťovnu v ČR. Generali Česká pojišťovna je jednou z největších a nejstarších pojišťoven na českém trhu. Působí zde již od roku 1837 a nabízí širokou škálu produktů a služeb v oblasti pojištění, penzijního spoření a investic.

Rizikové životní pojištění:

 • Generali Životní jistota: Jedná se o jednoduché a cenově dostupné rizikové životní pojištění, které poskytuje finanční krytí vaší rodině v případě vaší smrti.
 • Generali Invest Life: Jedná se o investiční životní pojištění, které kombinuje rizikové krytí s možností zhodnocení peněz na kapitálovém trhu.
 • Generali Rytmus: Jedná se o kapitálové životní pojištění, které zaručuje výplatu pojistného plnění ve výši sjednané kapitálové hodnoty v případě dožití pojištěného.

Další institucí, kde zřídit životní pojištění může být například ČSOB pojišťovna nebo UNIQA pojišťovna.

Je důležité si pečlivě přečíst podmínky smlouvy a poradit se s odborníkem na finanční plánování, aby bylo možné vybrat životní pojistku, která nejlépe odpovídá individuálním potřebám a cílům.

Srovnání životního pojištění

Srovnání životního pojištění je důležitý krok při výběru vhodného produktu, který bude odpovídat individuálním potřebám a cílům. K tomu se dá využít srovnávač životního pojištění nebo výpočet životního pojištění kalkulačkou.

Životní pojištění – kalkulačka

Na internetu naleznete mnoho online kalkulaček životního pojištění, které vám pomohou s orientací v nabídkách a cenách. Zde je několik tipů:

 1. Kalkulačka životního pojištění ČSOB Pojišťovny
 2. Kalkulačka životního pojištění Generali České pojišťovny
 3. Kalkulačka životního pojištění Klik.cz
 4. Kalkulačka dTestu

Je dobré mít v paměti, že kalkulačka pouze napoví a nenahradí odbornou konzultaci s pojišťovacím makléřem, který pomůže vybrat pojištění na míru specifickým potřebám.

Srovnávač životního pojištění 

Srovnávače životního pojištění pomohou porovnat nabídky a ceny od různých pojišťoven. To může usnadnit výběr pojištění, které nejlépe vyhovuje potřebám a rozpočtu.

Životní pojištění – cena

Cena životního pojištění se liší v závislosti na několika faktorech, včetně typu pojištění, výše pojišťovacího krytí, věku pojištěné osoby, zdravotního stavu, životního stylu a dalších individuálních faktorů. Různé typy životního pojištění mají odlišné náklady. Termínované pojištění obvykle bývá levnější, než celoživotní pojištění nebo životní pojištění se spořením.

Čím vyšší krytí, tím vyšší bývá i cena pojištění. Obvykle platí, že čím mladší je pojištěná osoba, tím nižší jsou náklady na pojištění. U termínovaného pojištění délka doby platnosti ovlivňuje cenu. Kratší doby platnosti obvykle znamenají nižší ceny. Dobrou alternativou, která se více vyplatí může být například dlouhodobý investiční produkt.

Cena životního pojištění se může značně lišit v závislosti na mnoha faktorech.

Rizikové pojištění

Rizikové pojištění je druh pojištění, které poskytuje finanční krytí v případě konkrétních rizik nebo událostí, které mohou mít negativní dopad na pojištěnou osobu. Tato forma pojištění je navržena tak, aby poskytovala ochranu proti určitým nečekaným událostem. Zde jsou některé typy rizikového pojištění:

 • Životní pojištění – poskytuje finanční krytí v případě úmrtí pojištěné osoby. Rodina nebo jiní příjemci obdrží smrtelný benefit, což může pomoci pokrýt finanční náklady spojené s úmrtím, včetně pohřbu, denních výdajů a hypotečních závazků.
 • Pojištění trvalé invalidity – poskytuje krytí v případě, že pojištěná osoba ztratí schopnost pracovat nebo potřebuje dlouhodobou péči v důsledku trvalé invalidity.
 • Pojištění kritické nemoci – poskytuje krytí v případě diagnostikování určitých závažných nemocí, jako jsou rakovina, srdeční onemocnění, nebo mrtvice. Pojištěnec obdrží finanční částku, kterou může použít na léčbu nebo jiné potřeby.
 • Pojištění nemoci na dožití – poskytuje krytí v případě, že pojištěná osoba přežije určitou dobu od diagnózy kritické nemoci. Tato forma pojištění může poskytnout finanční podporu pojištěnci nebo jeho rodině.
 • Pojištění pracovní neschopnosti – poskytuje krytí v případě, že pojištěná osoba není schopna pracovat z důvodu nemoci nebo úrazu. Může zahrnovat platby náhrady za ztrátu příjmu nebo pokrývat náklady na léčbu.
 • Pojištění příhod – poskytuje krytí v případě úrazu nebo náhodné smrti pojištěné osoby v důsledku nehody.
 • Pojištění odpovědnosti – poskytuje krytí v případě, že pojištěná osoba způsobí újmu nebo škodu třetí straně. Toto pojištění může být relevantní zejména pro majitele domů nebo automobilů.

Každý typ rizikového pojištění může být uzpůsoben konkrétním potřebám a situacím jednotlivce. Při výběru rizikového pojištění je důležité pečlivě prostudovat podmínky smlouvy a poradit se s odborníkem na pojištění, aby se zajistilo adekvátní pokrytí potřeb a cílů pojištěné osoby.

Jak zrušit životní pojištění?

Zrušení životního pojištění může být procesem, který vyžaduje určité kroky a komunikaci s pojišťovnou. Zde jsou obecné kroky, které byste měli učinit, pokud se někdo rozhodne zrušit životní pojištění:

 1. Kontaktování pojišťovny:
  • Zjištění kontaktních údajů své pojišťovny, které by měly být uvedeny ve smlouvě nebo na oficiálních webových stránkách.
  • V případě potřeby lze zavolat, napsat e-mail nebo navštívit místní pobočku pojišťovny.
 2. Zjištění požadavků na zrušení:
  • Postupy a požadavky na zrušení životního pojištění u konkrétní pojišťovny.
  • Jaké dokumenty nebo informace budou vyžadovány k provedení zrušení.
 3. Připravení potřebných dokumentů:
  • Může být vyžadován písemný žádost o zrušení.
 4. Vrácení pojistné hodnoty (pokud je relevantní):
  • Pokud má někdo životní pojištění se spořením a vytvořil investiční hodnotu nebo hotovostní hodnotu, informujte se, jak bude tato hodnota převedena nebo vrácena.
 5. Odeslání žádosti o zrušení:
  • Po přípravě všech potřebných dokumentů může člověk svou žádost o zrušení pojištění odeslat.
  • Potvrzení o přijetí žádosti od pojišťovny.
 6. Sledování postupu:
 7. Vrácení pojistky (pokud je relevantní):
  • Člověk by měl získat náhradu za období, na které již nebude pojištěn.

Každá pojišťovna může mít specifické postupy pro zrušení pojištění, a proto je vždy nejlepší se přímo poradit s danou pojišťovnou nebo konzultovat s odborníkem na pojištění, abyste byli informováni o konkrétních krocích a důsledcích.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang