Podílové fondy – investiční, akciové, jaké jsou nejlepší, srovnání 2024

Ve světě investic existuje nepřeberné množství produktů, které lze nakoupit za účelem zhodnocení svých prostředků. Tyto produkty se liší především mírou rizika a výší potenciálního výnosu. Poměrně dobrý poměr těchto základních kritérií nabízí tzv. podílové fondy. Co jsou podílové fondy? Jak fungují? A jak si vybrat ten nejlepší podílový fond?

Podílové fondy představují nejběžnější typ investičních fondů. Jedná se o investiční nástroj, jehož využívání je velmi jednoduché, a může tak být vhodný jak pro velké, tak pro malé či začínající investory. Mimoto může investování do podílových fondů přinést i poměrně zajímavý pasivní příjem.

Jak funguje podílový fond

Podílové investiční fondy jsou spravovány investičními společnostmi, které prostřednictvím nich nakupuji různá aktiva jako například akcie. V praxi jsou fondy velmi často ve správě bankovních domů.

Investoři vkládají peníze do investičních podílových fondů a obdrží za to takzvané podílové listy. To jsou cenné papíry, které reprezentují jejich podíl ve fondu. Investoři tak svěřují své finance správci fondu, který s nimi dále nakládá – reinvestuje je.

Nevýhodou investičních fondů ve srovnání s podobnými finančními produkty – jako jsou termínované vklady, spořicí účty nebo stavební spoření – je fakt, že tyto fondy nejsou pojištěny proti ztrátě.

Odvážnější investoři mohou přemýšlet o investování na vlastní pěst a nakupovat ETF a akcie napřímo přes brokera či přes investiční platformu. Podílové fondy se pojí s poměrně vysokými poplatky, které dále zhoršují výkon. Jak koupit akcie a ETF? Níže jsou dostupné možnosti pro vlastnoruční investování. Pojí se také s vysokými poplatky, které dále zhoršují výkon.

Níže v článku je dostupné porovnání jednotlivých podílových fondů a jejich výkonu.

Žádný podílový fond nenabízí dlouhodobě srovnatelné zhodnocení jako trh samotný. Americký index S&P 500 od roku 1957 vynesl ročně v průměru lehce nad 10 %. Do tohoto indexu lze investovat vlastnoručně přes brokera či přes investiční platformu. Jejich seznam je dostupný níže.

TOP brokeři a investiční platformy

Srovnání nejlepších brokerů a investičních platforem 2024

eToro

98 %

Přes 30 miliónů uživatelů, nízké poplatky, vhodné pro pokročilé i začínající investory. Možnost sledovat a kopírovat portfolia ostatních investorů.

xtb

XTB

95 %

Nízké poplatky, plně v češtině. Možnost investovat do ETF i fyzických akcií, včetně Pražské burzy. Jeden z nejpopulárnějších brokerů v ČR i na Slovensku. Demo účet zdarma k vyzkoušení.

portu

Portu

93 %

Česká investiční platforma, která nabízí nejpohodlnější pasivní investování. Do portfolií složených z ETF fondů lze investovat již od 500 Kč. Lze investovat i do konkrétních akcií. Jako jediné umožňuje investovat do frakčních akcií na Pražské burze.

Fondee

90 %

Česká investiční platforma, která umožňuje pasivní investování do ETF s poplatkem 0,9 % ročně. Vhodné pro méně zkušené investory. Plná podpora v češtině.

Prohlášení XTB – U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Prohlášení eToro – eToro je investiční platforma pro více aktiv. Hodnota vašich investic se může zvýšit nebo snížit. Váš kapitál je vystaven riziku.

Jak nejlépe investovat peníze

Investování peněz je důležitým rozhodnutím pro každého, kdo se snaží dosáhnout finanční stability a růstu svého kapitálu. S mnoha dostupnými možnostmi však může být rozhodování obtížné. Níže jsou uvedeny některé klíčové aspekty, které mohou pomoci při určování toho, jak nejlépe investovat peníze.

 1. Diverzifikace portfolia: Investoři by měli rozložit své investice na různá aktiva a trhy, což snižuje riziko a zvyšuje šance na stabilní návratnost.
 2. Analýza rizika a odměny: Před investicí je klíčové pečlivě posoudit očekávané riziko a odměnu. Každá investice nese určité riziko, a je důležité najít rovnováhu mezi potenciálním výnosem a možnými ztrátami.
 3. Dlouhodobý investiční horizont: Investoři by měli mít dlouhodobý pohled na investice, což umožňuje překonávat krátkodobé výkyvy trhu a využívat dlouhodobý potenciál růstu.
 4. Ponětí o inflaci: Udržování kroku s inflací je klíčové pro ochranu hodnoty peněz. Investice, které přinášejí výnosy nad inflační mírou, mohou dlouhodobě přinést reálný růst.

Při rozhodování jak nejlépe investovat peníze je důležité brát v úvahu individuální cíle, toleranci k riziku a finanční situaci. Diverzifikace, analýza rizika a odměny, dlouhodobý investiční horizont a povědomí o inflaci mohou společně vytvářet pevný základ pro úspěšné investování. Zajímavé investiční příležitosti jsou často spojeny s určitým stupněm rizika, a proto je nezbytné být informovaný a pečlivý při výběru strategií a aktiv.

Investice do podílových fondů probíhá prostřednictvím nákupu podílových listů.

Jak investovat malé částky

Investování i s malými částkami může být efektivní cesta k postupnému budování finanční stability. Pro ty, kdo chtějí začít s menšími částkami, jsou k dispozici různé možnosti. Mnoho online brokerů a aplikací umožňuje nákup zlomkových podílů akcií, což usnadňuje vstup do trhu i s omezenými finančními prostředky. Důležité je mít jasně stanovené cíle, sledovat náklady spojené s investováním a pravidelně přidávat malé částky, aby se dosáhlo efektu pravidelného investování.

Kam investovat malé částky

Investování není jen pro ty s větším kapitálem. Existuje řada přístupných možností, které umožňují i jednotlivcům s omezenými finančními prostředky budovat své portfolia a dosahovat finančních cílů.

Mikroinvestice do kryptoměn:

 • Platformy jako Coinbase umožňují investovat i malé částky do různých kryptoměn, jako je Bitcoin nebo Ethereum.

Investování do dividendových akcií:

 • Koupě akcií společností s pravidelnými dividendami, např. velkých firem jako Coca-Cola, může přinést pravidelný pasivní příjem i s malým počátečním kapitálem.

Sociální trading na eToro:

 • Platformy typu eToro umožňují kopírovat strategie úspěšných traderů a investovat i s nižším kapitálem. Nicméně je třeba vzít na vědomí, že kopírování obchodování není investiční poradenství a kapitál je vždy vystaven riziku. Hodnota investic se může zvýšit i snížit.

Investice do environmentálních, sociálních ESG a ETF fondů:

 • Online platformy jako XTB, Portu nebo Fondee, umožňují investovat podle udržitelných a etických kritérií i s menšími částkami.

Pro investory s omezenými finančními prostředky je klíčové využívat dostupné možnosti a postupně budovat své investiční portfolio. Přístupné platformy, kryptoměny, dividendové akcie a sociální trading jsou jen některé z cest, jak mohou investoři začít s menšími částkami a postupně rozvíjet své investiční dovednosti.

Nejlepší podílové fondy – uzavřené a otevřené

Existuje několik způsobů, jak lze kategorizovat podílové fondy. Znalost druhů podílových fondů pomůže při rozhodnutí, jaký je pro investora nejlepší podílový fond v rámci jeho strategie a očekávání. Nejčastější rozdělení bývá na tzv. otevřené a uzavřené podílové fondy:

 • otevřený podílový fond povinnost odkoupit od podílníků zpět podílové listy, kdykoliv o to tito požádají; nemá omezený počet vydaných podílových listů
 • uzavřený podílový fond nemá povinnost odkoupit podílové listy; má omezený počet podílových listů (minimálním i maximálním množstvím)

Podílové fondy se dále liší co do investiční strategie, měny anebo obsahu aktiv. V tomto ohledu je při výběru nejlepšího podílového fondu možné se setkat kupříkladu s podílovými fondy akciovými, dluhopisovými či realitními. Častou praktikou správců fondu je také kombinování různých druhů podkladových aktiv.

Podílové fondy se dělí na otevřené a uzavřené.

Alternativy k podílovým fondům

Investoři, kteří hledají rozmanitější přístup k investování a chtějí uniknout některým omezením spojeným s podílovými fondy, mohou zvážit různé alternativy, které nabízejí větší kontrolu, flexibilitu a potenciální výnosy. Níže jsou uvedeny některé zajímavé možnosti, jak investovat peníze mimo tradiční podílové fondy, s důrazem na individuální přístup a různorodost portfolia.

Individuální investování na burze

 • Portu – Moderní online broker umožňující přímé investování do jednotlivých aktiv jako jsou akcie, ETF a komodity.
 • XTB – Broker s nabídkou obchodování na finančních trzích, včetně akcií, forexu a komodit nebo ETF např. na index S&P 500.

eToro broker se social tradingem

 • eToro – Platforma umožňující investování do kryptoměn, akcií a dalších aktiv, a zároveň nabízí možnost kopírování strategií zkušených investorů.

Kryptoměny

 • Pro ty, kdo jsou otevření vyšším rizikům, může být investice do kryptoměn zajímavou alternativou k tradičním finančním nástrojům. Do kryptoměn lze investovat např. přes brokera eToro nebo přes platformu Portu.

Upozornění na rizika: eToro je investiční platforma pro více aktiv. Hodnota vašich investic se může zvýšit nebo snížit. Váš kapitál je vystaven riziku.

P2P půjčky a crowdfunding

 • Mintos – Platforma pro investice do P2P půjček.
 • Zonky – propojuje investory s jednotlivci žádajícími o P2P půjčky od roku 2015.
 • Crowdfundingové platformy – Nabízejí možnost investovat do start-upů a projektů, např. Seedrs nebo Kickstarter.

Zvolení vhodné alternativy závisí na osobních cílech, rizikové toleranci a preferencích každého investora. Při prozkoumávání těchto možností je důležité být informovaný a aktivně spravovat své investice.

Výnos, likvidita, riziko

Výnos, likvidita a riziko jsou ty nejdůležitější parametry, které by měli vzít v potaz investoři zvažující nákup podílových listů.

Obecně lze říci, že investice do podílového fondu se významněji zhodnotí teprve po několika letech. Celkový výnos je pak poměrně vysoký (ve srovnání např. s termínovanými vklady), nicméně zpravidla nedosahuje takových hodnot jako třeba u ETF fondů.

Podílové fondy lze považovat za poměrně bezpečné zhodnocení peněz. Opakem je hedgeový fond, který sice dosahuje vysokých zisků, avšak pod velmi vysokým rizikem.

Při posuzování výnosu a výběru, jaké jsou nejlepší podílové fondy, se používá pojem TER – total expense ratio (celkový nákladový poměr). Tento poměr zohledňuje při výpočtu také poplatky, kterým se investor do podílových fondů bohužel nevyhne.

Poplatky se většině případů vybírají dvojím způsobem, a to zaprvé jako platba při nákupu fondu a zadruhé jako pravidelný roční poplatek za správu investic. Poplatek při prodeji fondu je pak spíše výjimkou.

Co se týče likvidity, jsou lepší volbou otevřené fondy. Investor může svou investici zpeněžit v řádu několika málo dnů.

Jak investovat do podílového fondu?

Nejjednodušším způsobem, jak investovat do podílového fondu, je provést to přímo prostřednictvím své banky. Než tak ovšem investor učiní, neměl by si rozhodně zapomenout ověřit, zda konkurenční společnosti nenabízejí lepší podmínky. Pro investici do podílového fondu totiž není potřeba mít u dané banky otevřený účet.

Mezi podílové fondy provozované tuzemskými bankovními ústavy patří mimo jiné:

 1. Česká Spořitelna
 2. Komerční Banka
  • Podílové fondy KB poskytují pro investory rozsáhlý výběr podílových fondů s různými strategiemi a rizikovými profily.
 3. ČSOB
  • Podílové fondy ČSOB zahrnují širokou škálu fondů od těch s konzervativním přístupem po ty s vyšším rizikem pro zkušenější investory.

Jakmile se investor rozhodne pro investici do konkrétního fondu, je už pak samotný administrativní proces poměrně nenáročný – v podstatě spočívá jen v podepsání smlouvy. Poté už podílník odesílá správci fondu smluveným způsobem peníze.

V případě, že investor získá z podílových fondů bohatství, vztahuje se na něj daňová povinnost. Ta ovšem odpadá, držel-li podílové listy po delší dobu než půl roku.

Do čeho investovat? Kromě podílových fondů existuje ještě spoustu dalších možností. Novinkou roku 2024 v ČR a zajímavou možností je dlouhodobý investiční produkt.

Do podílových fondů lze investovat například přes banku.

Srovnání podílových fondů

Zde je srovnání několika různých podílových fondů, do kterých je možné v České republice investovat finanční prostředky:

Investiční společnostNázev fonduVýnos za 1 rokVýnos za 5 let
ČSOB PojišťovnaOptimum Fund ČSOB7,29 %N/A %
Česká spořitelnaČS Universum7,83 %14,22 %
Generali Česká pojišťovnaGenerali vyvážený fond7,45 %12,46 %
Komerční bankaAmundi – CR balancovaný11,95 %N/A %
ConseqActive Invest Dynamický8,32 %22,43 %

Ať už investor při rozhodování kam investovat zvolí kterýkoliv fond – anebo pro nějaký jiný investiční artikl, neměl by zapomínat na jednu věc: investování je jediný reálně pasivní způsob, jak se stát rentiérem.

S podílovými fondy se pojí také poplatky.

Podílové fondy – poplatky

Podílové fondy jsou jedním z oblíbených nástrojů pro investování, umožňující jednotlivcům diversifikovat svůj portfolio a zapojit se do různorodých trhů. Při rozhodování o investicích do podílových fondů je však nezbytné věnovat pozornost různým poplatkům, které mohou ovlivnit celkový výnos.

Níže je seznam poplatků nejčastěji spojených s podílovými fondy, který poskytuje transparentní pohled na náklady spojené s touto formou investic.

 1. Správcovský poplatek: Tento poplatek, vyjádřený jako procento z celkové hodnoty aktiv fondu, se pohybuje od 0,5 % do 2 % ročně. Je klíčovým faktorem ovlivňujícím návratnost investice.
 2. Vstupní poplatek: Některé fondy účtují investorům poplatek při nákupu podílů. Vstupní poplatek může dosahovat až 5 % z investované částky, což ovlivňuje okamžitou návratnost investice.
 3. Výstupní poplatek: Při prodeji podílů může být investorovi účtován výstupní poplatek. Tento poplatek může dosahovat až 3 % a slouží k omezení častého obchodování a udržení stability fondu.
 4. Správní poplatky: Kromě hlavních poplatků mohou být některé fondy vybírat i další poplatky za administrativní činnosti. Tyto správní poplatky se pohybují v řádu od 0,1 % do 0,5 % ročně.

Při rozhodování o investicích do podílových fondů je klíčové pečlivě zvážit všechny poplatky, které mohou ovlivnit výsledný výnos. Různé fondy mohou mít odlišné poplatkové struktury, a proto je důležité porovnávat a vyhodnocovat náklady před tím, než se člověk rozhodne investovat. Investoři by měli být obezřetní a vybírat fondy, které nabízejí optimální kombinaci výkonu a nákladů, aby dosáhli dlouhodobě udržitelných finančních cílů.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang