Podílové fondy – investiční, akciové, jaké jsou nejlepší, srovnání

Ve světě investic existuje nepřeberné množství produktů, které lze nakoupit za účelem zhodnocení svých prostředků. Tyto produkty se liší především mírou rizika a výší potenciálního výnosu. Poměrně dobrý poměr těchto základních kritérií nabízí tzv. podílové fondy. Co podílové fondy jsou, jak fungují a jak si vybrat ten nejlepší podílový fond?

Podílové fondy představují nejběžnější typ investičních fondů. Jedná se o investiční nástroj, jehož využívání je velmi jednoduché, a může tak být vhodný jak pro velké, tak pro malé či začínající investory. Mimoto může investování do podílových fondů přinést i poměrně zajímavý pasivní příjem.

Jak funguje podílový fond

Podílové investiční fondy jsou spravovány investičními společnostmi, které prostřednictvím nich nakupuji různá aktiva jako například akcie. V praxi jsou fondy velmi často ve správě bankovních domů.

Investoři vkládají peníze do investičních podílových fondů a obdrží za to takzvané podílové listy. To jsou cenné papíry, které reprezentují jejich podíl ve fondu. Investoři tak svěřují své finance správci fondu, který s nimi dále nakládá – reinvestuje je.

Investice do podílových fondů probíhá prostřednictvím nákupu podílových listů.

Nevýhodou investičních fondů ve srovnání s podobnými finančními produkty – jako jsou termínované vklady, spořicí účty nebo stavební spoření – je fakt, že tyto fondy nejsou pojištěny proti ztrátě.

TIP: Jak koupit akcie? S tím poradí tento článek.

Nejlepší podílové fondy – uzavřené a otevřené

Existuje několik způsobů, jak lze kategorizovat podílové fondy. Znalost druhů podílových fondů pomůže při rozhodnutí, jaký je pro investora nejlepší podílový fond v rámci jeho strategie a očekávání. Nejčastější rozdělení bývá na tzv. otevřené a uzavřené podílové fondy:

  • otevřený podílový fond povinnost odkoupit od podílníků zpět podílové listy, kdykoliv o to tito požádají; nemá omezený počet vydaných podílových listů
  • uzavřený podílový fond nemá povinnost odkoupit podílové listy; má omezený počet podílových listů (minimálním i maximálním množstvím)

Podílové fondy se dále liší co do investiční strategie, měny anebo obsahu aktiv. V tomto ohledu je při výběru nejlepšího podílového fondu možné se setkat kupříkladu s podílovými fondy akciovými, dluhopisovými či realitními. Častou praktikou správců fondu je také kombinování různých druhů podkladových aktiv.

Další článek poradí, jak na založení akciové společnosti.

Podílové fondy se dělí na otevřené a uzavřené.

Výnos, likvidita, riziko

Výnos, likvidita a riziko jsou ty nejdůležitější parametry, které by měli vzít v potaz investoři zvažující nákup podílových listů.

Obecně lze říci, že investice do podílového fondu se významněji zhodnotí teprve po několika letech. Celkový výnos je pak poměrně vysoký (ve srovnání např. s termínovanými vklady), nicméně zpravidla nedosahuje takových hodnot jako třeba u ETF fondů.

Podílové fondy lze považovat za poměrně bezpečné zhodnocení peněz. Opakem je hedgeový fond, který sice dosahuje vysokých zisků, avšak pod velmi vysokým rizikem.

S podílovými fondy se pojí také poplatky.

Při posuzování výnosu a výběru, jaké jsou nejlepší podílové fondy, se používá pojem TER – totalita expanze ratio (celkový nákladový poměr). Tento poměr zohledňuje při výpočtu také poplatky, kterým se investor do podílových fondů bohužel nevyhne.

Poplatky se většině případů vybírají dvojím způsobem, a to zaprvé jako platba při nákupu fondu a zadruhé jako pravidelný roční poplatek za správu investic. Poplatek při prodeji fondu je pak spíše výjimkou.

Co se týče likvidity, jsou lepší volbou otevřené fondy. Investor může svou investici zpeněžit v řádu několika málo dnů.

Jak investovat do podílového fondu

Nejjednodušším způsobem, jak investovat do podílového fondu, je provést to přímo prostřednictvím své banky. Než tak ovšem investor učiní, neměl by si rozhodně zapomenout ověřit, zda konkurenční společnosti nenabízejí lepší podmínky. Pro investici do podílového fondu totiž není potřeba mít u dané banky otevřený účet.

Mezi podílové fondy provozované tuzemskými bankovními ústavy patří mimo jiné:

Jakmile se investor rozhodne pro investici do konkrétního fondu, je už pak samotný administrativní proces poměrně nenáročný – v podstatě spočívá jen v podepsání smlouvy. Poté už podílník odesílá správci fondu smluveným způsobem peníze.

Do podílových fondů lze investovat například přes banku.

V případě, že investor získá z podílových fondů bohatství, vztahuje se na něj daňová povinnost. Ta ovšem odpadá, držel-li podílové listy po delší dobu než půl roku.

Do čeho investovat? Kromě podílových fondů existuje ještě spoustu dalších možností.

Srovnání podílových fondů

Zde je srovnání několika různých podílových fondů, do kterých je možné v České republice investovat finanční prostředky:

Název podílového fonduVýkonnost za 1 rokVýkonnost za 5 let
Aberdeen Asset Management26,1 %49,5 %
Akciový Mix FF – Erste Asset Management, Česká republika4,9 %21,5 %
Conseq Invest Dynamický3,69 %15,06 %
Erste WWF Stock Umwelt VT – Erste Asset Management77,1 %144,5 %
Generali fond konzervativní0,96 %3,91 %
UL Dynamicky – Erste AM ČR5,5 %19,5 %
Vyvážený fond fondů ČP INVEST – ČP INVEST3,8 %15,5 %

Ať už investor při rozhodování kam investovat zvolí kterýkoliv fond – anebo pro nějaký jiný investiční artikl, neměl by zapomínat na jednu věc: investování je jediný způsob, jak se stát rentiérem.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang