Komodity – co to je, význam, investice

obchodovani-s-komoditami

Komodity jsou druhem zboží určité hodnoty a kvality, které je prodáváno různými producenty. Historie obchodování s komoditami se začala psát v souvislosti se zemědělskými tradicemi raných civilizací. I v dnešní době zájem investorů o komodity přetrvává. Co je komoditní trh? A jaké jsou ceny drahých kovů?

TOP brokeři a investiční platformy

Srovnání nejlepších brokerů a investičních platforem 2024

eToro

98 %

Přes 30 miliónů uživatelů, nulové poplatky, vhodné pro pokročilé i začínající investory. Možnost sledovat a kopírovat portfolia ostatních investorů.

xtb

XTB

95 %

Nízké poplatky, plně v češtině. Možnost investovat do ETF i fyzických akcií, včetně Pražské burzy. Jeden z nejpopulárnějších brokerů v ČR i na Slovensku. Demo účet zdarma k vyzkoušení.

portu

Portu

93 %

Česká investiční platforma, která nabízí nejpohodlnější pasivní investování. Do portfolií složených z ETF fondů lze investovat již od 500 Kč. Lze investovat i do konkrétních akcií. Jako jediné umožňuje investovat do frakčních akcií na Pražské burze.

Fondee

90 %

Česká investiční platforma, která umožňuje pasivní investování do ETF s poplatkem 0,9 % ročně. Vhodné pro méně zkušené investory. Plná podpora v češtině.

degiro

Degiro

85 %

Jeden z nejvyužívanějších brokerů v Evropě. Nízké poplatky, přehledná platforma. Dobrá volba pro pravidelné investice do ETF. Možnost investovat i do fyzických akcií. Za každý nákup je účtován poplatek.

Prohlášení Plus500 – U 82% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Komodity vždy byly součástí obchodování každé kultury. Vyskytují se totiž všude kolem nás. Odpradávna lidé obchodují s tím, co vyrobili nebo vypěstovali, prodávají své přebytky nebo suroviny, které našli.

Komodity

Svět komodit je široký a pestrý. Komodity jsou běžné věci, které každý zná. Proto je komoditní trh tak oblíbený.

Každý moudrý investor ví, že je dobré své portfolio diverzifikovat. Tedy rozložit své finanční prostředky do více oblastí za účelem snížení rizika ztráty.

Je na investorovi, zda bude investovat klasicky do akcií, dluhopisů, investičních podílových fondů nebo ke svému portfoliu přidá právě i investice do komodit. Možností, jak investovat do komodit, je celá řada.

Klasické komoditní obchodování je považováno za vhodnou součást běžných investorských aktivit, které mohou přinášet zajímavé zhodnocení majetku

Komodity – co to je?

Pokud se někdo ptá, co je komodita, pak nejjednodušší odpovědí je, že komodita je surovina, materiál nebo zemědělský produkt.

Mezi nejznámější komodity patří drahé kovy jako je zlato, stříbro nebo platina, dále také ropa, pšenice, kakao, bavlna nebo káva.

co-je-komodita-9210417
Komodita je surovina, materiál nebo zemědělský produkt.

Komodity se obecně mohou dělit do dvou hlavních typů – „soft komodity“ neboli měkké komodity a „hard komodity“ neboli tvrdé komodity.

Měkké komodity jsou všechny komodity, které se pěstují, netěží. Patří sem zemědělské plodiny jako např. káva, kakao, cukr a bavlna. Ovšem také např. hospodářská zvířata (jateční prasata a živý skot).

Tvrdé komodity jsou takové, které se těží, jako např. ropa, ruda, zlato, měď nebo zinek.

Komodity lze dále rozdělit do několika podkategorií, jako jsou např. zemědělské komodity (pšenice, sójové boby a cukr), energie (ropa, topná nafta, benzín a zemní plyn), kovové komodity (zlato, stříbro, platina, měď či hliník) a živočišné komodity (krmný skot, živý skot a jateční prasata).

Na otázku, co je komodita, lze také jednoduše odpovědět tak, že se jedná o komerční produkty, které se vyskytují přirozeně v zemi, nebo jsou zemědělsky pěstovány

Komodita – význam

Komodity hrají klíčovou roli při určování cen na finančních trzích, protože jsou používány jako vstup do výrobního procesu. Zvyšování ceny jedné z komodit může rychle ovlivnit všechno ostatní v rámci dodavatelského řetězce.

Ceny komodit ovlivňují národní ekonomiky a zejména společnosti kótované na burze. Komodity jsou vysoce citlivé na přírodní krize a světové události.

Dobrým příkladem je současná situace, kdy cena ropy strmě stoupá v důsledku politické situace a sankcí uvalených na Rusko. Častý je také stav, kdy cena brambor nebo kávy stoupá kvůli špatné úrodě nebo záplavám.

Význam komodit je v tom, že jsou vzájemně zastupitelné, vyrábí je různí výrobci a ty lze nahrazovat. Je u nich většinou naprosto jedno, kdo je vyrábí. 

Komoditní trh

Komoditní trh je jednoduše řečeno trh, na kterém se obchoduje s komoditami. Přesněji řečeno se jedná o trh, na kterém se obchoduje s kontrakty na dodávku různých komodit.

Obchodování s komoditami se také nazývá jako „termínové obchodování“ nebo častěji „futures trading“. Jedná se o obchodování s termínovanými kontrakty neboli „futures contract„.

Futures kontrakty jsou smlouvy, které zavazují dodavatele k dodání předem daného množství zboží (komodity) v předem dohodnutém termínu a kupce zavazuje k jejímu odběru za předem dohodnutou cenu.

V praxi to znamená, že například v únoru si investor koupí kávu s termínem dodání v listopadu. Investor tak kupuje kávu, která ještě není vypěstovaná. Pokud ji nakoupí, dodavatel je povinen mu na základě smlouvy dodat do konce listopadu dané množství kávy. A investor je na základě uzavřené smlouvy povinen odebrat kávu za předem dohodnutou cenu.

Počátky komoditních trhů sahají až do středověku, kdy si rolníci snažili zajistit budoucí odkup své úrody. Díky zajištění odkupu úrody měli zemědělci jistotu příjmů a kupci jistotu, že dostanou dané množství úrody za dohodnutou cenu.

Nejlepší investice do komodit

Investice do komodit jsou staré jako lidstvo samo, byť postupně se forma investování mění. Komoditní burzy existovaly v nějaké podobě už před naším letopočtem.  

Dobrá zpráva je, že investicím do komodit se může věnovat každý. Nemusí být ani farmářem ani průmyslníkem, aby se dostal na komoditní burzu. Investice do komodit jsou stejně jako jiné investování běžně dostupné každému plnoletému zájemci.

Nejdůležitější a nejstálejší komoditou z hlediska investice do komodit je investiční zlato. Na finančních trzích je investiční zlato stabilní komoditou, navíc rychle směnitelnou za aktuální tržní cenu.

V případě nenadálých finančních problémů lze investiční zlaté cihly či zlaté mince prodat a obratem dostane investor peníze zpět.

Naopak nejvíce obchodovanou komoditou je ropa. Nejméně zrádné jsou zemědělské plodiny typu kukuřice, pšenice či sójových bobů.

Pro ty, kteří se chtějí zabývat investicemi do komodit, existuje několik způsobů, jak na to. Stačí mít „jen“ nějaký kapitál.

Jak na investice do komodit

Jak už bylo uvedeno výše, do komodit lze investovat prostřednictvím futures kontraktů. Tyto smlouvy vyžadují, aby investor koupil komoditu za pevnou cenu k budoucímu datu dodání. Jedná se o klasickou kupní smlouvu, jejíž naplnění je plánováno v budoucnu datem expirace.

Po expiraci může investor očekávat dodání komodity. To ovšem zpravidla nechce, a tak ještě před expirací všechno prodá a inkasuje zisk (pokud tedy cena od nákupu vzrostla).

Dalším způsobem investic do komodit jsou komoditní opce. Jedná se o formu předkupního práva, které může anebo nemusí investor využít.

Funguje to tak, že investor vyjedná předkupní právo na kontrakt určité komodity, za něj zaplatí poplatek (prémie) a zároveň je i daná cena kontraktu (strike). Pak investor čeká na vývoj trhu. Pokud se komodita prodává dráž, než je dohodnuto v opci, tak se vyplatí opci využít. Tím investor vydělá.

Pokud se naopak trh vyvine špatně, tak se opce nechá vypršet a kontrakt neplatí. Jedinou ztrátou bude prémie.

Existují i jiné možnosti, jak na investice do komodit. Další z nich je nákup akcií firem, které se pohybují v určitém oboru zemědělství nebo průmyslu. Výhodou těchto investic do komodit je dlouhodobost investice a případně inkasování dividend.

Zajímavou možností investice do komodit pro opatrné investory jsou komoditní ETF fondy. S nimi se může investor setkat u investiční platformy Portu.cz. ETF vyžadují takřka minimální správu, což se samozřejmě příznivě promítá na dostupnosti pro investory.

ETF fondy totiž zpravidla kopírují nějaký zavedený burzovní index a nákup podkladových aktiv v rámci fondů probíhá prostřednictvím zautomatizovaných algoritmů. Nevýhodou ETF fondů mohou být poněkud větší roční náklady.

Moderní možností investic do komodit jsou CFD, neboli rozdílové kontrakty. Princip jejich obchodování se blíží klasickým futures. Broker nakoupí samotnou komoditu a zprostředkovává její obchodování pomocí CFD. Následně lze spekulovat na růst, pokles a dělat všechno stejně jako s futures.

Komoditní peníze

Jako komoditní peníze se označuje zboží nebo surovina (komodita), kterou lze směnit za něco jiného. Podobně jako kdyby člověk platil běžnými penězi.

Klasickým příkladem komoditních peněz je zlato. Tento drahý kov odpradávna plnil funkci peněz. Navíc se z něj dají vyrobit šperky, využívá se ve zdravotnictví a jiných oborech.

Zlato se už sice v dnešní době pro placení nepoužívá, výrobky z něj však na své hodnotě neztrácí. Oproti tomu hodnota běžných peněz se v čase mění vlivem inflace a dalších faktorů. Zlato se tady jako forma komoditních peněz osvědčilo.

Dalším příkladem komoditních peněz jako prostředku směny byl historicky i dobytek, plátno, víno, měď, či železo.

Obecně lze říci, že aby mohla komodita plnit funkci komoditních peněz, měla by splňovat následující vlastnosti:

  • trvanlivost
  • dělitelnost
  • směnitelnost
  • vzácnost 
  • omezenost výskytu (komodity nejsou na světě v neomezeném množství) 

Komoditní burza a burza drahých kovů

V současnosti se s komoditami obchoduje na komoditní burze. Komoditní burza může být buď fyzické, nebo virtuální místo, kde probíhá nákup a prodej komodit.

Významné světové komoditní burzy jsou například v Chicagu (Chicago Board of Trade), New Yorku, Londýně (London Metal Exchange) nebo Tokiu (Tokyo Commodity Exchange). Ovšem i v Praze lze obchodovat na komoditní burze.

Většina komodit je v současné době obchodována elektronicky. Ovšem komoditní burza v New Yorku je jedna z mála fyzických burz, kde se udržuje obchodní systém otevřeného vyvolávání (open outcry). Ten je tradičním obchodním systémem na burzách, známým z televizních spotů, kdy obchodníci vyvolávají a gestikulují.

Moudří investoři vědí, že drahé kovy neztrácejí na hodnotě. Kdo chce tedy investovat do komodit, rozhodně by neměl na drahé kovy zapomenout.

Nejjistější investicí do komodit je investiční stříbro nebo zlato, které lze pořídit na burze drahých kovů. Burza drahých kovů přináší každému investorovi možnost nakupovat i prodávat investiční kovy za reálné ceny. Umožňuje kupujícím i prodávajícím obchodovat i mezi sebou.

Prodávat a nakupovat na burze drahých kovů může každý, komu je více než 18 let a má právní způsobilost. Právnické osoby musejí být registrovány v obchodním rejstříku.

Ceny drahých kovů

Ceny drahých kovů a obecně komodit souvisejí s důležitými ekonomickými faktory na mezinárodní úrovni, např. s inflací či hospodářskou situací.

Čím je světový hospodářský rozvoj dynamičtější, tím vyšší je poptávka po energii představované trhy s ropou, plynem, po zemědělských produktech, luxusních nebo špičkových technologických výrobcích vyrobených ze zlata a stříbra a po jiných komoditách.

Drahé kovy přitom bývají tradičně považovány za optimální investici pro inflační prostředí. Zásadní vliv na cenu drahých kovů má americký dolar. Co se týká ceny drahých kovů, obecně platí pravidlo, že pokud se ekonomice daří a dolar posiluje, tak cena drahých kovů spíše klesá.

Naopak pokud se ekonomice nedaří, cena drahých kovů roste. Dalšími faktory, které ovlivňují cenu drahých kovů jsou pochopitelně jejich naleziště, havárie při těžbě či různé přírodní katastrofy, stávky apod.

Investice do drahých kovů se vyplácí zejména v době klidu, kdy světové ekonomiky fungují, dobře se daří akciím, lidé mají práci a nebojí se utrácet. V tu chvíli se vyplatí zlato či jiné drahé kovy nakoupit.

Naopak v době válečných konfliktů bývá pravidlem, že cena drahých kovů roste. Proto v únoru letošního roku v souvislosti s konfliktem na Ukrajině začala cena drahých kovů prudce stoupat.

Lidé se bojí, že jejich peníze ztratí hodnotu a ukládají je do zlata, stříbra a platiny. To je ten moment, kdy má investor zlato a jiné drahé kovy prodat a vydělat na nich. V mezidobí fungují drahé kovy spíš jako uchovatelé hodnoty investovaných peněz. 

Co je komoditní účet?

Komoditní účet je speciální typ účtu a unikátní produkt, který umožňuje průběžně nakupovat zlato, stříbro i platinu prostřednictvím malých slitků pohodlně z jednoho místa.

Jakmile investor naspoří celý slitek, fyzicky jej dostává do ruky a následně spoří do dalšího slitku. Majitel komoditního účtu si může v průběhu spoření měnit poměr drahých kovů i skladbu slitků. Snadno tak svou investici přizpůsobí situaci na trzích, nakupuje efektivněji a lépe diverzifikuje své portfolio

Na komoditní účet lze vkládat malé částky měsíčně i velké statisícové jednorázové platby. Ty se ihned proměňují na fyzické zlato a stříbro či jiné drahé kovy.

Výhodou komoditního účtu je, že peníze může investor poslat libovolně, jak potřebuje. Když platbu nemůže poslat, nic se neděje. Žádná sankce mu nehrozí. Je tedy jenom na něm, jak k investicím do komodit přistoupí.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang