Jak se stát rentiérem – návod, rady a tipy 2023

Kdo nikdy nezatoužil po tom, aby získával příjmy bez ohledu na to, zda je zaměstnán. Mohou se takové sny proměnit ve skutečnost? Odpověď je jednoznačně ano! Aby se stal člověk rentiérem, je ovšem důležité načerpat potřebné znalosti. Jak se stát rentiérem a jaké jsou ty nejužitečnější návody, rady a typy?

Říká se sice, že bez práce nejsou koláče – to ovšem neznamená, že příjmy mohou plynout pouze z výplaty. Řeč je o tzv. pasivních příjmech, které slouží k tomu stát se rentiérem. Tento článek dopodrobna rozebere různé druhy pasivních příjmů a poradí, jak takové příjmy získat.

Jak být rentiér

Aby se člověk stal rentiérem musí především vybudovat spolehlivé zdroje renty. Renta je pravidelný příjem z kapitálu – jedná se o peněžní částku, která rentiérovi přichází na účet bez ohledu na to, jestli je zaměstnán. Úspěšní rentiéři tedy nemusejí pracovat a mohou se živit pouze pasivním příjmem.

Úspěšní rentiéři pracují, protože je to baví – nikoliv protože musí.

Získání pasivního příjmu se může zdát jako velmi složitý úkol, avšak nemusí tomu tak být. Ze začátku je především důležité uvědomit si, jaké jsou jeho nejčastější zdroje, a udělat si důkladnou přípravu. Níže jsou uvedeny ty nejzásadnější zdroje renty.

Pronájem nemovitosti

Prvním z možných zdrojů renty je pronájem nemovitosti. Investice do nemovitosti je poměrně bezpečnou a potenciálně velmi výnosnou příležitostí. Investovat lze do různých typů nemovitostí. Investor může pronajímat byty, celé domy, chaty anebo třeba jen garáže či jednotlivé pokoje.

Příjem z nájemného pak může být pro investora velice zajímavou položkou. Mezi faktory, podle nichž se výše nájemného typicky určuje, patří zejména lokace nemovitosti, její plocha, stáří budovy, vybavenost či dopravní dostupnost.

Investice do akcií

Investováním do akcií lze získat obrovské výnosy – avšak je samozřejmě také možné zaznamenat nemalé ztráty. Jedná se o investiční příležitost, u níž – na rozdíl např. od investice do nemovitosti – investor v podstatě nemůže předvídat výši svých příjmů.

Tím, že investor zakoupí akcii, se stává částečným vlastníkem firmy. Velikost jeho podílu ve firmě pak odpovídá počtu akcií, které vlastní.

Nabízí se tedy otázka, jak začít obchodovat s akciemi. Dobrou zprávou je, že to nikdy nebylo jednodušší. V dnešní době si stačí vybrat některého z mnoha online brokerů a založit si u něj investiční účet. Vše lze udělat z domova a je pouze třeba vypsat několik údajů, vyplnit investiční dotazník, naskenovat dva doklady totožnosti a provést počáteční vklad z bankovního účtu vedeného na stejné jméno jako nový investiční účet.

Kvůli obchodování s akciemi již dávno není nutná návštěva burzy.

Dalším krokem by měla být důkladná rešerše, na základě které se investor rozhodne pro koupi akcií nějaké konkrétní firmy. A pak už následuje samotný nákup, který v praxi vyžaduje jen několik kliknutí.

Z akcií lze generovat zisk buď jejich prodejem nebo díky tzv. dividendám. To je částka, kterou některé akciové společnosti ve formě dividendy pravidelně připisují na účet svých akcionářů. O výplatě dividendy a o tom, jak bude případně vysoká, se rozhoduje na valné hromadě.

Alternativně se dá do akcií investovat například prostřednictvím podílového fondu.

Investice do dluhopisů

Dluhopis je cenný papír, který prodává emitent věřiteli za určitý obnos s tím, že k uvedenému datu vznikne držiteli dluhopisu nárok na vybrání tohoto obnosu i s domluveným úrokem. Emitentem jsou nejčastěji obchodní společnosti, může jím však být třeba i stát.

Dluhopisy mohou být výhodnou investiční příležitostí, vždy je však důležité zvážit důvěryhodnost a konkurenceschopnost jejich emitenta. Dále je také dobré mít na paměti, že vlivem inflace nebude pravděpodobně velmi výhodné nakupovat dluhopisy s pozdějším datem splatnosti.

Do dluhopisů lze investovat např. prostřednictvím opPORTUnity od Portu, české investiční platformy.

Úroky z vkladů

V neposlední řadě je Rentu možné získat také ve formě úroku ze spořicích nebo termínovaných vkladů. Tento typ příjmů u není sice obvykle tak vysoký jako ty výše uvedený, nicméně jej lze považovat za velmi stabilní.

renta-1024x670-9203999
Investice do vkladu je v podstatě půjčka bance, která ji využije ke generování dalšího kapitálu.

Termínovaný a spořicí vklad se liší v tom, že zatímco s prostředky na spořicím účtu je možné vybrat v podstatě kdykoliv, u termínovaného vkladu je k tomu člověk oprávněn až v předem stanovený termín. Na druhou stranu, úroky z termínovaných vkladů jsou ovšem obvykle vyšší.

TIP: Jaká je definice právnické osoby? To a mnohem více je uvedeno v tomto článku.

Shrnutí

Toto jsou tedy nejčastější zdroje pasivního příjmu:

  • nemovitosti
  • akcie
  • dluhopisy
  • vklady

Prvním krokem k tomu stát se rentiérem je nastudovat si tyto zdroje příjmů a začít s nimi pracovat tak, aby generovaly zisk. Určitě je pak rozumné neupínat se pouze na jeden zdroj pasivního příjmu. Budovat pasivní příjem samozřejmě nelze bez počátečního kapitálu, avšak ten nemusí být vyšší než pár tisíc korun.

Skvělým pomocníkem ve světě investování je investiční platforma Portu. Je ideální pro lidi, kteří nemají čas nebo se nechtějí věnovat investování a zdlouhavě analyzovat jednotlivé investiční instrumenty. Portu.cz je také skvělá platforma pro ty, kdo nemají dostatek zkušeností a bojí se, že své peníze vloží do nesprávné investice.

Naopak zkušení investoři ocení u Portu možnost tvorby vlastní strategie, pomocí které mohou investovat do různých sektorů na trhu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang