Opakující se chyba (snad) všech investorů

Investujete nebo obchodujete na finančních trzích? Je jedno, ať už jste daytrader a držíte své pozice v řádu hodin nebo jste dlouhodobý investor a držíte své pozice roky. Velká většina z nich se dopouští jedné a té samé chyby:

Jde o to, že extrapolují minulý vývoj do budoucna.

Nejde o to, že to párkrát může někdy vyjít, v zásadě jde o princip a o statistiku. Statistika hraje proti nám. Podmínky, které vedly v minulosti k historickým výnosům, se nebudou v budoucnu nikdy přesně opakovat. Ani zisky, ani ztráty.

TIP: Tento článek nemůže přejít bez povšimnutí nikdo, kdo chce vědět, jak být rentiér.

Přesně tyto podmínky je třeba vzít v úvahu při analýze. I když to může vypadat jako paradox, platí to stejně jako zrádnost fráze „This time is different“.

Proto je třeba brát v potaz aktuální fundamenty, neprodávat akcie v panice jenom proto, že cena právě klesla, nebo kupovat proto, že cena akcie už nějakou tu dobu roste a vy přece tu akcii musíte mít…  Tohle je důsledek „zrychlování“ běhu života, extrémního důrazu na krátkodobé výsledky. Jakmile firma nesplní výsledky byť o cent, cena akcie to okamžitě pocítí.

© 2021 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang