Opakující se chyby investorů – jak se jich vyvarovat?

opakujici-se-chyby-investoru

Říká se, že kdo nikdy neudělal chybu, nikdy nezkusil nic nového. Pokud však jde o investování, investor většinou opravdu chybu udělat nechce, ohrozil by tak přece své peníze. Proto se vždy vyplatí využít návod, jak se častým chybám vyhnout. Z jakých chyb se poučit a do budoucna se jich vyvarovat?

Nákup podle minulé výkonnosti, absence plánu nebo slepé následování rad ostatních investorů. To jsou časté chyby, které by začínající investor měl mít stále na paměti.

Nákup podle minulé výkonnosti

Velká část investorů se dopouští chyby, že extrapolují minulý vývoj do budoucna. Ty nejlepší knihy o financích zdůrazňují, jak chybné je takové uvažování.

Při investování do akcií je potřeba se vždy dívat dopředu. Podílové fondy, kterým se v minulosti dařilo, mohou být sice úspěšné i nadále. To však neznamená, že tomu tak bude. Je přirozené hledat pohodlí při nákupu něčeho, co si dříve vedlo dobře. Je ovšem potřeba také opatrnost – ne nadarmo se říká, že minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy.

Párkrát to samozřejmě vyjít může. Statistika však často hraje proti investorovi. Podmínky, které vedly v minulosti k historickým výnosům, se nemusí v budoucnu přesně opakovat. Ani zisky, ani ztráty.

TIP: Tento článek nemůže přejít bez povšimnutí nikdo, kdo chce vědět, jak být rentiér.

Proto je třeba neprodávat akcie v panice jenom proto, že cena právě klesla, nebo kupovat proto, že cena akcie už nějakou tu dobu roste. Takové chyby jsou důsledkem dnešního rychlého tempa života a důrazu na krátkodobé výsledky.

Žádný plán

Zkušení obchodníci vstupují do obchodu s jasně definovaným plánem. Znají přesné vstupní a výstupní body, výši kapitálu, který chtějí do obchodu investovat. Mají také představu, jakého zhodnocení peněz mohou realisticky dosáhnout, a jakou maximální ztrátu jsou ochotni přijmout.

Začínající obchodníci často nemívají před zahájením obchodování plán. Ti, kteří plán pro své finance mají, mohou být zase náchylnější se od stanoveného plánu odchýlit.

Víra v „hvězdné“ manažery a fondy

Při rozhodování se o tom, kam investovat, není vždy dobré následovat hvězdné manažery. Může být uklidňující vědět, že na úspory dohlíží člověk, který má výjimečné schopnosti při výběru akcií a podílů.

Ve skutečnosti je takových hvězd v oboru velmi málo, pokud vůbec nějaké jsou. Jejich výkonnost je pravděpodobně dána spíše tím, že jejich investiční přístup je v současné době populární, než tím, že by měli výjimečný talent.

Jen málo investorů si dokáže udržet vynikající výkonnost po celou svou kariéru, takže je pravděpodobně lepší nenásledovat ty manažery a fondy, kteří jsou zrovna oblíbení na sociálních sítích a v tisku.

Neustálé sledování a kontrolování trhů

Tato chyba se objevuje velmi často. Přitom funguje naprosto opačný přístup, a to přestat sledovat denní zprávy o trzích.

Je sice normální (a obecně se doporučuje) sledovat, co se děje v celkové ekonomice, není však lehké nenechat se strhnout vzrušením z růstu nebo podléhat panice při kolísání trhů.

Trhy se neustále pohybují a snaha sledovat je v reálném čase může vést k tomu, že investor bude své investice neustále kontrolovat nebo měnit, i když se vyplatí je držet delší dobu.

Při neustálém sledování trhů si pravděpodobně investor povede hůře, než kdyby se držel své původní strategie a důvěřoval původním nákupům a rozhodnutím.

chyby-investoru
Aktuální stav svých investic je lepší nesledovat.

Stejné platí o vlastní výkonnosti. Pohled na negativní výkonnost může vést k unáhlenému rozhodování. Naopak pozitivní výkonnost může vzbudit přílišnou sebedůvěru. Pro investory je nejlepší vyhnout se příliš častému sledování své výkonnosti. I když je stále snadnější získat okamžité informace o vývoji svého portfolia, neznamená to, že je to nutné a že to investorovi pomáhá.

Zkušení investoři doporučují začátečníkům podívat se na své investice jen jednou za čtvrt roku.

Když se běží maraton, nemá také smysl sledovat uběhnuté kilometry hned od začátku. Totéž platí o nákupu akcií a dalších investicích, které mají delší časový horizont. Proto se investorům doporučuje před začátkem investováním položit si otázku, zda dokážou svou investici držet dlouhodobě.

Řídit se špatnými radami ze sociálních médií

Bohužel také kolem investování a financí se šíří dezinformace, zejména na sociálních sítích. Jednoduchý návod od odborníků zní: neposlouchat investiční rady od lidí, kteří neznají investora a jeho osobní finanční situaci.

Na sociálních sítích se stává, že na investora někdo tlačí, aby nakoupil určité akcie či kryptoměny, aniž by měl tušení, jakými investičními možnostmi investor disponuje. Při investování je důležité udělat si vlastní průzkum a kontrolovat důvěryhodnost informací.

Každý investor má navíc jinak vysokou toleranci k riziku, a tak mu vyhovuje jiný typ investice. Někdo preferuje bezpečné investice, jako jsou státní dluhopisy nebo ETF fondy. Naopak ti, kteří se vyššího rizika nezaleknou, mohou mířit k vyšším výnosům například v kryptoměnách.

Přehnaný důraz na výkon

Mnoho investorů nebo obchodníků si vybírá třídy aktiv, strategie, manažery a fondy na základě aktuální vysoké výkonnosti. Pocit, že člověk přichází o skvělé výnosy, pravděpodobně vedl k více špatným investičním rozhodnutím než jakýkoli jiný faktor.

Pokud si určitá třída aktiv, strategie nebo fond vedly tři nebo čtyři roky velmi dobře, víme s jistotou jednu věc:

  • Jedná se o investici, která se vyplatila realizovat před třemi nebo čtyřmi lety. Nyní se však konkrétní cyklus, který vedl k této skvělé výkonnosti, možná blíží ke svému konci.

Může nastat poměrně známý jev, že chytré peníze odcházejí a hloupé peníze přicházejí.

Investování peněz, které budou brzy potřeba

Velkou chybou u investorů je, že začínají s investováním dříve, než si vybudují pevné finanční základy.

Před investováním je potřeba mít pocit, že investor má kontrolu nad svými penězi. Důležitou součástí je vytvoření hotovostní rezervy, aby se nemusel spoléhat na své investice, když se dostane do finanční nouze. Způsoby, jak zhodnotit peníze, se vyplatí hledat až poté, co má člověk dostatek financí na uspokojení základních potřeb.

Akciový trh může být nestálý a investoři mohou přijít o peníze, které si spořili například na zálohu na dům.

Začít s investováním je vhodné ve chvíli, kdy má na spořicím účtu odloženou dostatečnou hotovost pro všechny krátkodobé cíle. Někteří odborníci dokonce doporučují, aby peníze potřebné v relativně krátkém časovém období, například do tří let, nebyly investovány do akcií.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang