Investice do dluhopisů – rizika, výhody, nevýhody, návod 2024

Dluhopisy jsou na rozdíl od akcií jistější investiční příležitostí. Dluhopisy státní nebo korporátní? Jaká jsou rizika u investice do dluhopisů? Jaké jsou výhody a nevýhody? Jak investovat do dluhopisu?

Koupí dluhopisu poskytuje věřitel, tedy investor, finanční prostředky subjektu, který cenný papír emitoval, vydal. Nejčastějšími jsou střednědobé až dlouhodobé obligace. Dle druhu a podmínek se mění výše úrokové sazby a úroveň rizika zhodnocení kapitálu.

Před nakoupením dluhopisů je dobré vědět, jaké druhy existují, jaké cesty ke koupi vedou, jaké zisky a jistoty věřitel má.

Investování do dluhopisů

Dluhopis je druh cenného papíru, který vydává emitent a kupuje věřitel. Dle emitenta se dají členit na státní, korporátní, komunální, nebo např. na bankovní dluhopisy. Nejenže tato příležitost zhodnocení finančního vkladu s sebou nepřináší vysoké riziko ztráty. Investice do dluhopisu je jednoduchou záležitostí, kterou zvládne každý.

Investice do dluhopisu je jednoduchou záležitostí, kterou zvládne každý.

Na rozdíl od akciových investicí není zapotřebí takových vzdělávacích a znalostních požadavků v oboru. I tak s sebou dluhopisy přináší rizika a nevýhody, na které je potřeba dát si pozor.

Ze statistik vyplývá, že oblíbenost investic do dluhopisů roste. I přes ne tak vysoké výnosy a zisky se jedná o velmi zajímavou a lukrativní oblast zhodnocování peněz. Konzervativní styl investora podpoří dluhopisy státní. Považují se za nejstabilnější. Pokud subjekt nemá až takovou averzi k riziku, může zkusit cestu firemních, korporátních dluhopisů s vyšší úrokovou mírou.

investice-do-dluhopisu-2132653
Oblíbenost investic do dluhopisů roste.

Investice do dluhopisů je obecně vcelku bezpečná. Investice do zajištěných dluhopisů je doporučena, vyplatí se dát pozor na dluhopisy podřízené.

Rozdíl mezi zajištěným a podřízeným dluhopisem:

  • zajištěný dluhopis – zajištěn nejčastěji právem zástavním – na majetek dlužníka
  • podřízený dluhopis – jeho jmenovitá hodnota je 10 000 Kč, úrokový výnos je fixní nebo variabilní

Dluhopis se zástavním právem je výhodnou a jistou investicí. Věřitel má právo uspokojit svou pohledávku vůči emitentovi i v případě, že tento subjekt nemá platební schopnost. Zajistí si tak vklad např. na jeho majetku. Zajištěný dluhopis se hojně využívá ve Velké Británii. Tento typ dluhopisu je v České republice nejčastější u hypotečních zástavních listů. Obligace kryje pohledávka hypotéky.

Investice do státních dluhopisů

Investice do státních dluhopisů nepřinese až tak vysoké zúročení. Ovšem jistota a důvěryhodnost návratnosti je zaručena emitentem, státem. Stát vydává tento typ obligací. Dle doby splatnosti lze vybírat mezi krátkodobými státními dluhopisy (do 1 roka), střednědobými (1 – 10 let) a dlouhodobými dluhopisy státu (více jak 10 let).

Ministerstvo financí vydává a řídí emisi. Česká národní banka za emisi zodpovídá, navíc spravuje úrokové částky a vyplácí je věřitelům.

Jsou dvě možnosti, kde koupit státní dluhopisy. Nákup lze provést osobně i online. Jak státní dluhopis koupit dokáže poradit nejen paní na pobočce smluvního distributora, dokonce i internetový portál Spořicí státní dluhopisy.

pexels-liza-summer-6347720-7571592
Státní dluhopisy lze zakoupit osobně i online.

Investice do firemních dluhopisů

Výnosnější, avšak rizikovější druh dluhopisu. Firemní cenné papíry odpovídají úměře čím vyšší riziko, tím vyšší zisk. Korporátní, firemní, někdy označované i jako soukromé dluhopisy, vydává firma nebo soukromá osoba.

Roční úrokové sazby firemních cenných papírů dosahují přibližně 5 % – 10 %. Investování často nedoprovází ani prvotní finanční poplatky za zřízení. Výnos se stanovuje dopředu a je pevný. Na trhu je široká škála firem, nabízející dluhopisy. Investor se může rozhodnout, jaká z nich je pro jeho vklad tou nejlepší.

firemni-dluhopis-7995675
Korporátní dluhopisy jsou emitovány firmami, společnostmi, soukromníky.

U této investiční příležitosti je stav emitenta, finanční zdraví, schopnost dostát svým závazkům a jiné jeho charakteristiky, klíčovým poznáním. Je důležité zjistit, zda dluhopisy jsou opravdu čisté, bez podvodů a rizik.

Riziko investice

Investice do dluhopisů a rizika s nimi spojené, jsou hodnotícím faktorem všech investorů. Říká se, že nejvíce rizikové v oblasti investování je chování a přístup investora samotného. Jeho postoj, pohled na investice a nakládání s financemi rozhoduje.

Pohled na rizika dluhopisů začíná u členění na státní či korporátní druh cenného papíru.

U korporátních dluhopisů čelí věřitel kreditnímu riziku. To je spojené s krachem emitenta a jeho neschopností plnit platební povinnosti. Vydavatel dluhopisu nemusí být schopen dodržet své závazky, dostát jich. Dojde tak k nesplacení smluvené hodnoty dluhopisu investora. Takto vložený kapitál může být velice ztrátový.

Rizikové dluhopisy firemních společností lze rozeznat díky ratingu a jejich reportům. Zjistit si co nejvíce informací o emitentovi je základ. Finanční výsledky a výstupy společností mají vysokou vypovídající hodnotu. Klesající zisk, pokles výše tržeb, záporný hospodářský výsledek, vzrůstající krize, ukazatele zadluženosti či úrokového krytí. Data, která jsou zjistitelná, důležitá a odpovídají na otázku, zda investovat právě sem.

Finanční výsledky a výstupy společností mají vypovídající hodnotu pro rozhodnutí se o koupi jejich dluhopisů.

Státní dluhopisy nabízí bezpečnou investiční příležitost. Riziko u těchto obligací spočívá v úroku. Úrokové sazby státních dluhopisů jsou rozdílné. Záleží na jejich nastavení. Každý z úroku se odvíjí od něčeho jiného, závisí na daných podmínkách. Výnosy pak mohou tvořit velmi nízké hodnoty. Tyto zanedbatelné zisky nebudou pro věřitele zajímavé.

Ceny kolísají, mění se. Nejen u hladin spotřebitelských cen. I úroveň ceny dluhopisu může být ovlivněna snižující se kupní silou peněz a měnící se cenovou úrovní. Inflace a s ní spojeno riziko, volatilita a z ní plynoucí riziko, potažmo měnící se průměrná doba splatností. Zkrátka rizikové faktory, mající vliv na dluhopisové možnosti.

Investice do dluhopisů

Rozvoj možností a investičních příležitostí přeje i emitentům dluhopisů. Všem potenciálním investorům je emise veřejně přístupna a otevřena. Stejné podmínky má fyzická i právnická osoba při investování do státních dluhopisů.

Důvěryhodnost emitenta, jeho platební schopnosti, garance a kvality. Tyto faktory mají vliv na bezpečnost vkladů. Rozdělení balíku dluhopisů na vhodné, zaručené a ty podvodné, velmi rizikové, je první krok k úspěchu. Bonita společností, vydávající korporátní dluhopisy, je potřebná a zároveň veřejně zjistitelná.

Diverzifikovat, rozmělňovat, členit, rozkládat. Portfolio je potřeba ochránit před hrozbou vysokých rizik a ztrát. Investice skládat tak, aby byly diverzifikované. Doporučuje se investovat do jednoho dluhopisu maximálně 5% částka celkové kapitálové sumy. Dochází tak k rozložení rizika. Případná ztráta se kompenzuje úspěšnější položkou z portfolia.

Nejen dluhopisy nabízí možnosti investorovi, jak zúročit peníze. Aktuální typy pro rok 2024 jsou různorodé, každému přístupné a jednoduché k realizaci zhodnocení vkladů.

Výnosnější, avšak rizikovější, jsou investice např. do kryptoměn. Karta Crypto je cesta, jak principy debetní karty převést na trh s kryptoměnou. Způsoby, jak těžit bitcoin, nejsou náročné. Jen je potřeba dát si pozor např. na povinnost zdanění kryptoměn. S nákupem kryptoměn pomůže Binance, jedna z největších kryptoměnových burz na světě.

Je na každém z investorů, jakou cestu zvolí. Jen dluhopisů je celá řada. Specifické jsou např. zelené dluhopisy, které mají jasný environmentální účel. Důležité je zhodnotit, jestli chce čelit vysokým rizikům a nejistotám s vidinou vysokých zisků, nebo chce využít klidnou, averzně rizikovou cestu s nižším, avšak zaručeným výnosem.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang