Investice do dluhopisů – rizika, výhody, nevýhody, návod 2022

dluhopisy-investice

Dluhopisy jsou na rozdíl od akcií jistější investiční příležitostí. Dluhopisy státní nebo korporátní? Jaká jsou rizika u investice do dluhopisů? Jaké jsou výhody a nevýhody? Jak investovat do dluhopisu?

Koupí dluhopisu poskytuje věřitel, tedy investor, finanční prostředky subjektu, který cenný papír emitoval, vydal. Nejčastějšími jsou střednědobé až dlouhodobé obligace. Dle druhu a podmínek se mění výše úrokové sazby a úroveň rizika zhodnocení kapitálu.

Před nakoupením dluhopisů je dobré vědět, jaké druhy existují, jaké cesty ke koupi vedou, jaké zisky a jistoty věřitel má.

Investování do dluhopisů

Dluhopis je druh cenného papíru, který vydává emitent a kupuje věřitel. Dle emitenta se dají členit na státní, korporátní, komunální, nebo např. na bankovní dluhopisy. Nejenže tato příležitost zhodnocení finančního vkladu s sebou nepřináší vysoké riziko ztráty. Investice do dluhopisu je jednoduchou záležitostí, kterou zvládne každý.

investice-do-dluhopisu
Investice do dluhopisu je jednoduchou záležitostí, kterou zvládne každý.

Na rozdíl od akciových investicí není zapotřebí takových vzdělávacích a znalostních požadavků v oboru. I tak s sebou dluhopisy přináší rizika a nevýhody, na které je potřeba dát si pozor.

Ze statistik vyplývá, že oblíbenost investic do dluhopisů roste. I přes ne tak vysoké výnosy a zisky se jedná o velmi zajímavou a lukrativní oblast zhodnocování peněz. Konzervativní styl investora podpoří dluhopisy státní. Považují se za nejstabilnější. Pokud subjekt nemá až takovou averzi k riziku, může zkusit cestu firemních, korporátních dluhopisů s vyšší úrokovou mírou.

investice-do-dluhopisu-2132653
Oblíbenost investic do dluhopisů roste.

Investice do dluhopisů je obecně vcelku bezpečná. Investice do zajištěných dluhopisů je doporučena, vyplatí se dát pozor na dluhopisy podřízené.

Rozdíl mezi zajištěným a podřízeným dluhopisem:

  • zajištěný dluhopis – zajištěn nejčastěji právem zástavním – na majetek dlužníka
  • podřízený dluhopis – jeho jmenovitá hodnota je 10 000 Kč, úrokový výnos je fixní nebo variabilní

Dluhopis se zástavním právem je výhodnou a jistou investicí. Věřitel má právo uspokojit svou pohledávku vůči emitentovi i v případě, že tento subjekt nemá platební schopnost. Zajistí si tak vklad např. na jeho majetku. Zajištěný dluhopis se hojně využívá ve Velké Británii. Tento typ dluhopisu je v České republice nejčastější u hypotečních zástavních listů. Obligace kryje pohledávka hypotéky.

Investice do státních dluhopisů

Investice do státních dluhopisů nepřinese až tak vysoké zúročení. Ovšem jistota a důvěryhodnost návratnosti je zaručena emitentem, státem. Stát vydává tento typ obligací. Dle doby splatnosti lze vybírat mezi krátkodobými státními dluhopisy (do 1 roka), střednědobými (1 – 10 let) a dlouhodobými dluhopisy státu (více jak 10 let).

Ministerstvo financí vydává a řídí emisi. Česká národní banka za emisi zodpovídá, navíc spravuje úrokové částky a vyplácí je věřitelům.

Jsou dvě možnosti, kde koupit státní dluhopisy. Nákup lze provést osobně i online. Jak státní dluhopis koupit dokáže poradit nejen paní na pobočce smluvního distributora, dokonce i internetový portál Spořicí státní dluhopisy.

pexels-liza-summer-6347720-7571592
Státní dluhopisy lze zakoupit osobně i online.

Investice do firemních dluhopisů

Výnosnější, avšak rizikovější druh dluhopisu. Firemní cenné papíry odpovídají úměře čím vyšší riziko, tím vyšší zisk. Korporátní, firemní, někdy označované i jako soukromé dluhopisy, vydává firma nebo soukromá osoba.

Roční úrokové sazby firemních cenných papírů dosahují přibližně 5 % – 10 %. Investování často nedoprovází ani prvotní finanční poplatky za zřízení. Výnos se stanovuje dopředu a je pevný. Na trhu je široká škála firem, nabízející dluhopisy. Investor se může rozhodnout, jaká z nich je pro jeho vklad tou nejlepší.

firemni-dluhopis-7995675
Korporátní dluhopisy jsou emitovány firmami, společnostmi, soukromníky.

U této investiční příležitosti je stav emitenta, finanční zdraví, schopnost dostát svým závazkům a jiné jeho charakteristiky, klíčovým poznáním. Je důležité zjistit, zda dluhopisy jsou opravdu čisté, bez podvodů a rizik.

Riziko investice

Investice do dluhopisů a rizika s nimi spojené, jsou hodnotícím faktorem všech investorů. Říká se, že nejvíce rizikové v oblasti investování je chování a přístup investora samotného. Jeho postoj, pohled na investice a nakládání s financemi rozhoduje.

Pohled na rizika dluhopisů začíná u členění na státní či korporátní druh cenného papíru.

U korporátních dluhopisů čelí věřitel kreditnímu riziku. To je spojené s krachem emitenta a jeho neschopností plnit platební povinnosti. Vydavatel dluhopisu nemusí být schopen dodržet své závazky, dostát jich. Dojde tak k nesplacení smluvené hodnoty dluhopisu investora. Takto vložený kapitál může být velice ztrátový.

Rizikové dluhopisy firemních společností lze rozeznat díky ratingu a jejich reportům. Zjistit si co nejvíce informací o emitentovi je základ. Finanční výsledky a výstupy společností mají vysokou vypovídající hodnotu. Klesající zisk, pokles výše tržeb, záporný hospodářský výsledek, vzrůstající krize, ukazatele zadluženosti či úrokového krytí. Data, která jsou zjistitelná, důležitá a odpovídají na otázku, zda investovat právě sem.

riziko-dluhopisu-6503869
Finanční výsledky a výstupy společností mají vypovídající hodnotu pro rozhodnutí se o koupi jejich dluhopisů.

Státní dluhopisy nabízí bezpečnou investiční příležitost. Riziko u těchto obligací spočívá v úroku. Úrokové sazby státních dluhopisů jsou rozdílné. Záleží na jejich nastavení. Každý z úroku se odvíjí od něčeho jiného, závisí na daných podmínkách. Výnosy pak mohou tvořit velmi nízké hodnoty. Tyto zanedbatelné zisky nebudou pro věřitele zajímavé.

Ceny kolísají, mění se. Nejen u hladin spotřebitelských cen. I úroveň ceny dluhopisu může být ovlivněna snižující se kupní silou peněz a měnící se cenovou úrovní. Inflace a s ní spojeno riziko, volatilita a z ní plynoucí riziko, potažmo měnící se průměrná doba splatností. Zkrátka rizikové faktory, mající vliv na dluhopisové možnosti.

Investice do dluhopisů 2022

Rozvoj možností a investičních příležitostí přeje i emitentům dluhopisů. Všem potenciálním investorům je emise veřejně přístupna a otevřena. Od roku 2022 má stejné podmínky fyzická i právnická osoba při investování do státních dluhopisů.

Důvěryhodnost emitenta, jeho platební schopnosti, garance a kvality. Tyto faktory mají vliv na bezpečnost vkladů. Rozdělení balíku dluhopisů na vhodné, zaručené a ty podvodné, velmi rizikové, je první krok k úspěchu. Bonita společností, vydávající korporátní dluhopisy, je potřebná a zároveň veřejně zjistitelná.

Diverzifikovat, rozmělňovat, členit, rozkládat. Portfolio je potřeba ochránit před hrozbou vysokých rizik a ztrát. Investice skládat tak, aby byly diverzifikované. Doporučuje se investovat do jednoho dluhopisu maximálně 5% částka celkové kapitálové sumy. Dochází tak k rozložení rizika. Případná ztráta se kompenzuje úspěšnější položkou z portfolia.

Nejen dluhopisy nabízí možnosti investorovi, jak zúročit peníze. Aktuální typy pro rok 2022 jsou různorodé, každému přístupné a jednoduché k realizaci zhodnocení vkladů.

Výnosnější, avšak rizikovější, jsou investice např. do kryptoměn. Karta Crypto je cesta, jak principy debetní karty převést na trh s kryptoměnou. Způsoby, jak těžit bitcoin, nejsou náročné. Jen je potřeba dát si pozor např. na povinnost zdanění kryptoměn. S nákupem kryptoměn pomůže Binance, jedna z největších kryptoměnových burz na světě.

Je na každém z investorů, jakou cestu zvolí. Jen dluhopisů je celá řada. Specifické jsou např. zelené dluhopisy, které mají jasný environmentální účel. Důležité je zhodnotit, jestli chce čelit vysokým rizikům a nejistotám s vidinou vysokých zisků, nebo chce využít klidnou, averzně rizikovou cestu s nižším, avšak zaručeným výnosem.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang