Osobní a rodinný rozpočet – 6 snadných kroků

jak-sestavit-osobni-rozpocet-2

Pokud chcete mít své výdaje pod kontrolou a pracovat na svých finančních cílech, potřebujete rozpočet. Osobní rozpočet nebo rozpočet domácnosti je přehled, který porovnává a sleduje vaše příjmy a výdaje za určité období, obvykle za jeden měsíc.

Ačkoli je slovo „rozpočet“ často spojováno s omezenými výdaji, rozpočet nemusí být omezující, aby byl efektivní. Rozpočet vám ukáže, kolik peněz očekáváte, že přinesete, a poté je porovná s vašimi povinnými výdaji – jako je nájem a pojištění – a s vašimi diskrétními výdaji, jako je zábava nebo stravování.

Místo toho, abyste rozpočet vnímali jako negativum, můžete jej považovat za nástroj k dosažení svých finančních cílů.

K čemu slouží rozpočet?

Písemný měsíční rozpočet je nástroj finančního plánování, který vám umožní naplánovat, kolik každý měsíc utratíte nebo ušetříte. Umožňuje vám také sledovat vaše výdajové návyky.

Ačkoli sestavování rozpočtu nemusí znít jako nejzajímavější činnost (a pro některé je to přímo děsivé), je to důležitá součást udržování pořádku ve financích. To proto, že rozpočet je založen na rovnováze.

Pokud utratíte méně v jedné oblasti, můžete utratit více v jiné. Ušetřit tyto peníze na velký nákup, vytvořit fond „pro horší časy“, zvýšit své úspory nebo investovat do budování bohatství.

Rozpočet funguje pouze tehdy, pokud poctivě informujete o svých příjmech i výdajích. Chcete-li sestavit efektivní rozpočet, musíte být ochotni pracovat s podrobnými a přesnými informacemi o svých příjmech a výdajích.

Výsledek vašeho nového rozpočtu vám nakonec ukáže, odkud vaše peníze pocházejí, kolik jich je a kam každý měsíc putují.

Jak sestavit rozpočet v šesti jednoduchých krocích

Abyste si mohli vytvořit rozpočet, který bude fungovat a umožní vám žít pohodlný a spokojený život, musíte mít pevnou představu o tom, za co v současné době utrácíte, co si můžete dovolit utratit a jaké jsou vaše priority.

Než se pustíte do sestavování rozpočtu, najděte si dobrou šablonu, podle které můžete vyplnit čísla svých výdajů a příjmů.

I když můžete k sestavení rozpočtu použít staromódní tužku a papír, jednodušší a efektivnější je použít tabulku měsíčního rozpočtu nebo aplikaci pro sestavování rozpočtu. Ty budou obsahovat určená pole pro příjmy a výdaje v různých kategoriích a také vestavěné vzorce, které vám pomohou s minimálním úsilím zjistit přebytek nebo schodek rozpočtu.

Shromážděte své finanční dokumenty

Než začnete, shromážděte všechny své finanční výkazy, včetně:

 • bankovní výpisy
 • investiční účty
 • poslední účty za komunální služby
 • výplatní pásky
 • účty za kreditní karty
 • účty za poslední tři měsíce
 • výpisy z hypotečního nebo automobilového úvěru

Chcete mít přístup ke všem informacím o svých příjmech a výdajích. Jedním z klíčů k sestavení rozpočtu je vytvoření měsíčního průměru. Čím více informací se vám podaří zaznamenat, tím lépe.

Vypočítejte si své příjmy

S jakým příjmem můžete každý měsíc počítat? Pokud má váš příjem podobu pravidelné výplaty, z níž jsou automaticky odváděny daně, pak je v pořádku použít částku čistého příjmu (nebo mzdy na ruku).

Pokud jste samostatně výdělečně činní nebo máte externí zdroje příjmů, jako jsou přídavky na děti nebo sociální pojištění, zahrňte i tyto příjmy. Tento celkový příjem zapište jako měsíční částku.

Pokud máte proměnlivý příjem, který pochází například ze sezónní práce nebo z práce na IČO, zvažte, zda při sestavování rozpočtu nepoužít jako základní příjem příjem z měsíce s nejnižším příjmem v uplynulém roce.

Vytvořte si seznam měsíčních výdajů

Napište si seznam všech výdajů, které během měsíce očekáváte. Tento seznam může obsahovat např:

 • Splátky hypotéky nebo nájemného
 • Platby za auto
 • Pojištění
 • Potraviny
 • Komunální služby
 • Zábava
 • Osobní péče
 • Stravování mimo domov
 • Péče o děti
 • Náklady na dopravu
 • Cestování
 • Půjčky
 • Spoření

Použijte bankovní výpisy, účtenky a výpisy z kreditních karet za poslední tři měsíce, abyste zjistili všechny své výdaje.

Určete fixní a variabilní výdaje

Fixní výdaje jsou ty povinné výdaje, za které platíte pokaždé stejnou částku. Zahrnují položky, jako jsou splátky hypotéky, spotřebního úvěru nebo nájmu, platby za auto, internetové služby za stanovený poplatek, odvoz odpadu a pravidelná péče o děti.

Pokud platíte standardní splátku kreditní karty, zahrňte tuto částku a další nezbytné výdaje, které mají tendenci zůstávat měsíc co měsíc stejné.

Pokud plánujete každý měsíc ušetřit určitou částku nebo splatit určitou částku dluhu, zahrňte mezi stálé výdaje také úspory a splácení dluhu.

Variabilní výdaje jsou takové, které se budou měsíc od měsíce měnit, jako např:

 • Potraviny
 • Benzín
 • Zábava
 • Stravování mimo domov
 • Dárky

Pokud nemáte pohotovostní fond, zahrňte do něj kategorii pro „nečekané výdaje“, které se mohou v průběhu měsíce objevit a narušit váš rozpočet.

Začněte přiřazovat hodnotu výdajů každé kategorii, počínaje fixními výdaji. Poté odhadněte, kolik budete muset měsíčně utratit za variabilní výdaje.

Pokud si nejste jisti, kolik utrácíte v jednotlivých kategoriích, projděte si poslední dva nebo tři měsíce transakcí na kreditní kartě nebo v bance a udělejte si hrubý odhad. Užitečným nástrojem je aplikace správce financí.

Sečtěte své měsíční příjmy a výdaje

Pokud jsou vaše příjmy vyšší než výdaje, jste na dobré cestě. Peníze navíc znamenají, že můžete prostředky věnovat na takové oblasti rozpočtu, jako je spoření na důchod nebo splácení dluhů. Vyplatí se vědět, jak nejlépe investovat peníze.

Pokud máte vyšší příjmy než výdaje, zvažte přijetí rozpočtové filozofie „50-30-20“. V rozpočtu 50-30-20 by „potřeby“ neboli nezbytné výdaje měly tvořit polovinu vašeho rozpočtu, přání by měla tvořit dalších 30 % a úspory a splácení dluhů by měly tvořit posledních 20 % vašeho rozpočtu.

Pokud jsou vaše výdaje vyšší než příjmy, znamená to, že máte nadměrné výdaje a musíte provést nějaké změny. Stojí za to zamyslet se například, jak vydělat peníze z domova.

Proveďte úpravy výdajů

Pokud jste v situaci, kdy jsou výdaje vyšší než příjmy, najděte ve svých variabilních výdajích oblasti, které můžete snížit. Hledejte místa, kde můžete snížit své výdaje – jako například méně jíst venku – nebo zrušit některou kategorii – jako například zrušit členství v posilovně.

Pokud jsou vaše výdaje mnohem vyšší než vaše příjmy nebo máte značné dluhy, snížení variabilních výdajů nemusí stačit. Možná budete muset snížit své fixní výdaje a zvýšit své příjmy, abyste vyrovnali rozpočet. Rozpočtu může pomoct například výdělek na internetu.

Usilujte o to, aby se vaše sloupce příjmů a výdajů rovnaly. Tato vyrovnanost znamená, že všechny vaše příjmy jsou započítány a rozpočtovány na konkrétní výdaje nebo úspory.

Jak používat rozpočet

Po sestavení rozpočtu musíte sledovat a nadále sledovat své výdaje v jednotlivých kategoriích, ideálně každý den v měsíci. Stejnou rozpočtovou tabulku nebo aplikaci, která slouží k sestavení rozpočtu, můžete použít i k zaznamenávání celkových výdajů a příjmů.

Zaznamenávání výdajů v průběhu měsíce vám zabrání v nadměrném utrácení a pomůže vám odhalit zbytečné výdaje nebo problematické vzorce utrácení. Každý den věnujte několik minut záznamu svých výdajů, místo abyste to odkládali až na konec měsíce.

Pokud si nejste jisti, že dokážete své peníze rozpočítat, osvojte si obálkový systém, kdy si hotovost na výdaje rozdělíte do samostatných obálek pro různé kategorie výdajů. Když se některá obálka vyprázdní, budete muset výdaje v dané kategorii zastavit.

Při čerpání rozpočtu sledujte, kolik jste utratili. Jakmile dosáhnete limitu výdajů v určité kategorii, budete muset tento typ výdajů na daný měsíc buď zastavit, nebo přesunout peníze z jiné kategorie na pokrytí dalších výdajů.

Vaším cílem při používání rozpočtu by mělo být, aby vaše výdaje byly stejné nebo nižší než vaše příjmy za daný měsíc.

Přezkoumejte a upravte svůj rozpočet

Okolnosti se mění. Mění se naše priority, měníme zaměstnání, stěhujeme se, máme děti. Každých několik měsíců si se sebou domluvte schůzku, abyste si sedli ke svému rozpočtu a ujistili se, že odpovídá vašim současným cílům a realitě.

Pokud už máte svá čísla zapojená v programu nebo na webových stránkách, můžete si snadno pohrát s rozpočtovými kategoriemi a zjistit, kde si můžete vytvořit prostor navíc nebo upřednostnit jednu věc před druhou.

Pamatujte, že váš rozpočet musí pracovat pro vás, ne naopak.

Další tipy pro tvorbu rozpočtu

Jakmile si sestavíte základní rozpočet, přizpůsobte si ho podle své finanční situace a cílů. Níže uvádíme několik tipů a věcí, které je třeba zvážit:

 • Pokud pracujete na zakázku, buďte agresivní ve spoření, abyste pokryli období, kdy je trh pomalý.
 • Pokud máte problémy s peněžními toky, protože jste placeni pouze jednou měsíčně, rozdělte tuto platbu na týdny a hotovost, kterou jste plánovali utratit ve zbývajících týdnech, si ponechte na samostatném účtu, dokud ji nebudete potřebovat.
 • Kreditní kartou plaťte pouze v případě, že budete mít peníze na její splacení na konci měsíce. V opačném případě budete kromě ceny toho, co jste si koupili, dlužit i úroky.
 • Měsíčně upravujte rozpočet, pokud zjistíte, že jste své výdaje nadhodnotili nebo podhodnotili. Dávejte pozor na velké výdaje, které se objevují jen jednou za několik měsíců, jako jsou například platby za pojištění.
 • Pokud máte tendenci v některých kategoriích nadměrně utrácet, použijte rozpočtové triky, jako je přechod na rozpočet pouze v hotovosti.
 • Jakmile jsou vaše výdaje nižší než příjmy, sestavte rozpočet směrem k úsporným cílům dříve, než zvýšíte své výdaje.

Udělejte si čas na osvojení dalších finančních dovedností, abyste zlepšili svou finanční gramotnost a aby vaše peníze pracovaly lépe pro vás.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang