ČNB – Česká národní banka – funkce

zakladni-informace-o-cnb

Česká národní banka (ČNB) je centrální bankou České republiky. Vykonává dohled nad finančním trhem a disponuje kompetencemi správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Co dalšího bychom o této instituci měli vědět?

Fungování České národní banky je ošetřeno zákonem o České národní bance, tedy zákonem č. 6/1993 Sb. ČNB je právnickou osobou se sídlem v Praze. Zastoupení má v sedmi regionech. Mezi ty patří:

 • Praha
 • Ústí nad Labem
 • Plzeň
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Brno
 • Ostrava

S majetkem a devizovými rezervami musí hospodařit s odbornou péčí. Pokud by mělo být nějak zasahováno do její činnosti, musí to být jedině v zákonem stanovených případech a v souladu s aktuální zákonnou úpravu.

Centrální banka samozřejmě musí spolupracovat s dalšími finančními institucemi. Patří mezi ně:

 • Evropský systém centrálních bank
 • Evropský systém dohledu nad finančními trhy
 • Evropská rada pro systémová rizika
 • evropské orgány dohledu nad finančními trhy

Nejvyšší řídícím orgánem bankovní rada. Členy bankovní rady jsou pak:

 • guvernér
 • 2 viceguvernéři
 • 4 členové bankovní rady

Členy jmenuje prezident České republiky na období šesti let (maximálně dvakrát).

Hlavní cíle

Činnost instituce by měla směřovat hlavně k cenové stabilitě, a to v souladu s článkem 98 Ústavy České republiky a v souladu s primárním právem Evropské unie. Mezi nejdůležitější úkoly patří tedy hlavně dosažení a udržování cenové stability (dosažení a udržení nízké inflace pro udržení udržitelného hospodářského růstu). Účinnost používání různých měnových nástrojů, které by vedly k plnění cílů je nezávislost centrální banky.

img_a316375_w1728_t1527328333-3193385

Dále se instituce musí starat o to, aby byla zachována finanční stabilita a bezpečnost finančního systému v ČR. Proto je jejím úkolem také identifikovat rizika ohrožení finanční stability systému. Tím samozřejmě podporuje odolnost našeho finančního trhu. V neposlední řadě musí podporovat hospodářskou politiku v rámci EU a hlavně hospodářskou politiku vlády.

ČNB má dále za úkol určování měnové politiky, vydávání bankovek a mincí, řízení peněžního oběhu a platebních styků a zúčtování bank. Základní přehled o fungování České národní banky by měl mít každý, kdo přemýšlí, jak se stát rentiérem.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang