Vymáhání dluhu – co dělat, jak postupovat, zkušenosti

Vymáhání pohledávek je proces vymáhání úhrady dluhů jednotlivců nebo podniků. Organizace, která se specializuje na vymáhání pohledávek, se nazývá inkasní agentura nebo exekutor. Většina inkasních agentur působí jako zástupci věřitelů a vymáhá dluhy za poplatek nebo procento z celkové dlužné částky.

Vymáhání pohledávek je proces, při kterém se exekutor nebo inkasní společnost snaží získat zpět dluhy po splatnosti nebo nezaplacené dluhy od jednotlivců nebo podniků. Zahrnuje identifikaci dlužníků a pokusy o jejich kontaktování za účelem vyjednání platebních podmínek nebo vymáhání dluhu. Vymáhání pohledávek může zahrnovat také právní kroky, například podání žaloby na vymáhání dluhu.

Co dělat, když hrozí exekuce:

  1. Zjistěte, jaká máte práva. Znalost zákona o spravedlivém vymáhání pohledávek vám pomůže chránit se před případným zneužitím ze strany vymahačů dluhů.
  2. Zjistěte si fakta. Ujistěte se, že znáte přesnou výši dluhu, jméno věřitele a datum jeho vzniku.
  3. Reagujte okamžitě. Je důležité rychle reagovat na všechna oznámení o vymáhání dluhu, která obdržíte.
  4. Vyjednejte si splátkový kalendář. Pokud nemůžete zaplatit celou částku, pokuste se s exekutorem vyjednat splátkový kalendář.
  5. Vyhledejte odborné poradenství. Pokud se vám nedaří jednat s exekutorem, zvažte vyhledání odborné pomoci úvěrového poradce nebo právníka.
  6. Vše zdokumentujte. Nezapomeňte si vést záznamy o veškeré korespondenci s exekutorem. Pokud exekutor nehraje podle pravidel, je důležité mít důkazy o jeho nesprávném jednání.

I když máte dluhy, není vše ztraceno. V závislosti na typu dluhu, který máte, můžete mít stále možnost ponechat si část svého majetku. Máte-li například zajištěný dluh, jako je hypotéka, můžete se s věřitelem dohodnout na změně úvěru nebo na splátkovém plánu.

Můžete také vyjednat s věřiteli vyrovnání na nižší částku, než jakou dlužíte. V některých případech můžete dokonce dosáhnout oddlužení v rámci konkurzu. Proto je důležité promluvit si s kvalifikovaným finančním poradcem nebo právníkem a prozkoumat všechny své možnosti.

Názor blogera: Jak jsem soudně vymáhal dluh

Jak jsem již minule psal, povedlo se mi půjčit jistý obnos peněz člověku, který neměl v úmyslu je nikdy vracet, naštěstí mi nakonec vystavil směnku. Samozřejmě po několika výmluvách a po vypršení doby splatnosti jsem pořád neměl své peníze zpět, a co teď?

Po vypršení doby splatnosti máte 3 roky na to aby jste s tím něco udělali, jinak se dluh promlčí, máte možnost směnku prodat, nebo ji soudně vymáhat. Většina lidí má tendenci se směnky čím nejrychleji zbavit a odprodat ji za každou cenu, hlavně ať s tím již nemám starosti, a získám alespoň něco. Přitom soudní cesta není tak složitá jak se zdá.

Při odprodeji směnky, či jiné pohledávky, často dostanete pouze zlomek její hodnoty podle dobytnosti pohledávky. Při odprodeji směnky se přepisuje vlastník směnky rubopisem, bohužel málo lidí ví, že nový vlastník může pak vymáhat peníze i po Vás, jelikož vy ručíte za dobytnost pohledávky. Prodejem směnky se tedy stáváte nevědomky i ručitelem dluhu.

Z těchto důvodů jsem si raději vybral soudní cestu, i když jsem neměl zatím žádné tušení co to obnáší. Nic jiného nezbývalo, než si sednout a „vygooglit“ si to a po pár hodinách jsem měl alespoň základní přehled.

Abyste získali své peníze zpět, je nutno, aby Vám příslušný soud po žalobě vystavil platební rozkaz, následně po dohodě s exekutorem zasíláte na soud návrh na exekuci a po schválení již daný exekutor vymáhá dluh.

Soudní žaloba se podává vždy na krajský soud a to v místě trvalého bydliště výstavce směnky, případně na krajském soudu podle místa proplacení směnky (místo, kde Vám měla být směnka zaplacena). Žaloba se podává tak, že sepíšete „Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu“( ke stažení zde, nebo je více vzorů na internetu) a ten odevzdáte na podatelně příslušného soudu.

Za podání návrhu je třeba zaplatit poplatek a to rovnou přilepením kolků v dané výši na návrh, nebo budete potom vyzváni dopisem o zaplacení na účet. (upozorňuji, že lhůty na zaplacení jsou dost krátké). Soudní poplatky se odvíjí od výše sporné částky, min. 1000 Kč a je možné si je vypočítat, třeba zde. Soudní poplatek je pouze záloha, v podaném návrhu žádáte, aby jej zaplatil výstavce směnky.

Následně je Váš návrh zpracován příslušným soudem ve zkráceném směnečném řízení a po nějaké době, pokud soud nebude mít připomínky k Vašemu návrhu (špatně napsaný návrh, jinak soud nezkoumá pravost směnky či dluhu), bude vystaven směnečný platební rozkaz.

Ten je doručen Vám a dlužníkovi, dlužník má pak 3 dny od převzetí na zaplacení dlužné částky spolu s úroky, odměnou a soudními náklady nebo na podání odporu proti platebnímu rozkazu.

Pokud žalovaný podá odpor, soud posoudí jeho námitky a pokud je zamítne, žalovaný musí zaplatit dlužnou částku. Pokud ne, platební rozkaz nabude právní moci.

S takovým platebním rozkazem již můžete navštívit exekutora (kteréhokoli v ČR), kde za další zálohu (většinou 1 000 Kč) si necháte sepsat návrh na exekuci, ten pak exekutor zasílá znova na soud a po schválení (soud na to má 14 dnů) exekutor již činí svojí práci.

Návrh si můžete zdarma sepsat i sami, většinou mají vzory i sami exekutoří na svých stránkách.

Po schválení exekuce soudem bohužel musíte znova uhradit zálohu na práci exekutora, znova podle výše dluhu, max 5 000 Kč, na jejich výzvu. Dále Vám již nezbývá nic než doufat ve schopnosti a nekompromisnosti exekutora.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang