Chování investorů

opakujici-se-chyby-investoru

Existuje mnoho různých faktorů, které mají dopad na dynamiku finančních trhů. Pro zlepšení představy je vhodné si představit trh jako místo, kde se setkává nabídka s poptávkou, a analyzujme důvody, na základě nichž obchodníci kupují nebo prodávají určitá aktiva.

Obchodníci, kteří vystupují na straně poptávky, mohou být ovlivněni nejenom ekonomickou podstatou určitého aktiva, ale i dalšími subjektivními hledisky, jakými je strach, sebedůvěra, chování ostatních účastníků trhu atd.

Na straně nabídky k tomu mohou přistoupit další faktory, např. nahodilé události vyšší moci, přírodní zdroje, počasí a ostatní události, které jsou vysvětleny v sekci našich webových stránek, která se věnuje fundamentální analýze.

Někteří lidé tvrdí, že dobrý obchodník by měl mít přístup pokerového hráče. To znamená, že bychom měli ponechat stranou naše emoce a soustředit se pouze na informace, které souvisejí s naší portfoliovou investicí.

Toho lze velmi obtížně dosáhnout, aniž bychom strávili určitý čas samostudiem a neustálým zlepšováním vlastního psychologického přístupu k obchodování.

Chování investorů je ostatně předmětem analýzy vědeckého oboru, který se nazývá behaviorální finančnictví. Typické modely chování, které lze v této souvislosti rozlišit, zahrnují: stádní chování, efekt přehnané sebedůvěry nebo teorie lítosti.

Stát se profesionálním obchodníkem je „vysněným povoláním“ mnoha začínajících investorů. Je pravda, že existují investoři, zejména na institucionální úrovni – například u hedgeových fondů, kteří považují obchodování na finančních trzích za svůj hlavní zdroj příjmů.

Dosažení takového stupně dovednosti však může být pro mnoho budoucích investorů opravdu složité, protože vyžaduje hodně tvrdé práce, strávené zdokonalováním obchodních technik, technik řízení rizik a vlastního psychologického přístupu.

Dosažení profesionální úrovně v tomto smyslu vyžaduje více či méně stabilní (a pozitivní) míru návratnosti investice, kterou může být složité dosáhnout vzhledem k finančnímu riziku, které musí být podstoupené ve snaze dosáhnout zisku.

Intuice může někdy hrát důležitou roli v procesu investování, ale obvykle by neměla být jediným nástrojem, který obchodník používá.

Nejprve by mělo dojít k analýze aktiv (zjistit, co je k dispozici pro obchodování a jakým způsobem dochází k pohybům), pak je mimořádně důležité vytvořit si investiční a finanční plán a držet se ho. Tento krok se v investičním procesu pravděpodobně nejčastěji přehlíží.

Přehnaná chamtivost je nežádoucí – ceny obvykle nerostou, ani neklesají do nekonečna a s pokrytím ztrát by se nemělo čekat až do doby, kdy se trh vzpamatuje.

A konečně, rovněž je vhodné zvážit použití všech dostupných nástrojů, které podporují obchodní rozhodnutí a pomohou vám při jejich přijímání – například nástroje technické analýzy.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang