Chování investorů

opakujici-se-chyby-investoru

Investoři se často chovají určitým způsobem a používají určité strategie, které mohou výrazně ovlivnit jejich celkové výnosy. Pochopení tohoto chování a strategií je důležité pro každého potenciálního investora.

Existuje mnoho různých faktorů, které mají dopad na dynamiku finančních trhů. Pro zlepšení představy je vhodné si představit trh jako místo, kde se setkává nabídka s poptávkou, a analyzovat důvody, na základě nichž obchodníci kupují nebo prodávají určitá aktiva.

Chování investorů

Nejdůležitějším chováním investora je dlouhodobé zaměření. V dlouhodobém horizontu mají investice tendenci zvyšovat svou hodnotu a poskytovat stálý tok příjmů. Mnoho investorů se příliš zaměřuje na krátkodobé zisky a může být vydáno na milost a nemilost krátkodobým výkyvům na trhu.

Pokud se investoři zaměří na delší období a budou mít přehled o dlouhodobých trendech, mohou si lépe zajistit pozici, která jim umožní těžit z dlouhodobého růstu.

Další klíčové chování investorů se týká diverzifikace. Diverzifikace je pro investory zásadním nástrojem řízení rizika. Investoři by měli usilovat o diverzifikaci napříč třídami aktiv, zeměmi a sektory. To pomůže zajistit, aby investoři nebyli příliš exponováni vůči jedné oblasti, a snížit rizika určité třídy aktiv.

Investoři by také měli mít jasnou strategii, kdy nakupovat a kdy prodávat. Mnoho investorů dělá tu chybu, že nakupuje a drží, aniž by měli plán, kdy prodat. To může být recept na katastrofu, protože trhy mohou být nepředvídatelné. Mít plán, kdy nakupovat a kdy prodávat, může pomoci omezit míru rizika v portfoliu.

V neposlední řadě by investoři měli dbát na to, aby udržovali vhodnou rovnováhu aktiv.

Behaviorální finančnictví

Obchodníci, kteří vystupují na straně poptávky, mohou být ovlivněni nejenom ekonomickou podstatou určitého aktiva, ale i dalšími subjektivními hledisky, jakými je strach, sebedůvěra, chování ostatních účastníků trhu atd.

Na straně nabídky k tomu mohou přistoupit další faktory, např. nahodilé události vyšší moci, přírodní zdroje, počasí a ostatní události, které jsou vysvětleny v sekci našich webových stránek, která se věnuje fundamentální analýze.

Někteří lidé tvrdí, že dobrý obchodník by měl mít přístup pokerového hráče. To znamená, že bychom měli ponechat stranou naše emoce a soustředit se pouze na informace, které souvisejí s naší portfoliovou investicí.

Toho lze velmi obtížně dosáhnout, aniž bychom strávili určitý čas samostudiem a neustálým zlepšováním vlastního psychologického přístupu k obchodování.

Chování investorů je ostatně předmětem analýzy vědeckého oboru, který se nazývá behaviorální finančnictví. Typické modely chování, které lze v této souvislosti rozlišit, zahrnují: stádní chování, efekt přehnané sebedůvěry nebo teorie lítosti.

Stát se profesionálním obchodníkem je „vysněným povoláním“ mnoha začínajících investorů. Je pravda, že existují investoři, zejména na institucionální úrovni – například u hedgeových fondů, kteří považují obchodování na finančních trzích za svůj hlavní zdroj příjmů.

Dosažení takového stupně dovednosti však může být pro mnoho budoucích investorů opravdu složité, protože vyžaduje hodně tvrdé práce, strávené zdokonalováním obchodních technik, technik řízení rizik a vlastního psychologického přístupu.

Dosažení profesionální úrovně v tomto smyslu vyžaduje více či méně stabilní (a pozitivní) míru návratnosti investice, kterou může být složité dosáhnout vzhledem k finančnímu riziku, které musí být podstoupené ve snaze dosáhnout zisku.

Intuice může někdy hrát důležitou roli v procesu investování, ale obvykle by neměla být jediným nástrojem, který obchodník používá.

Nejprve by mělo dojít k analýze aktiv (zjistit, co je k dispozici pro obchodování a jakým způsobem dochází k pohybům), pak je mimořádně důležité vytvořit si investiční a finanční plán a držet se ho. Tento krok se v investičním procesu pravděpodobně nejčastěji přehlíží.

Přehnaná chamtivost je nežádoucí – ceny obvykle nerostou, ani neklesají do nekonečna a s pokrytím ztrát by se nemělo čekat až do doby, kdy se trh vzpamatuje.

A konečně, rovněž je vhodné zvážit použití všech dostupných nástrojů, které podporují obchodní rozhodnutí a pomohou vám při jejich přijímání – například nástroje technické analýzy.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang