Finanční plánování a analýza rozpočtu

financni-planovani-a-analyza-rozpoctu

Finanční plán vytváří plán pro peníze a pomáhá dosáhnout stanovených cílů. Finanční plánování může provádět investor nebo potenciální investor sám, případně s profesionálem.

Co je finanční plán? Je to cesta, jak být finančně gramotný a mít své finance pod kontrolou. Jak si však sestavit svůj osobní finanční plán a být finančně zodpovědný? K čemu jsou dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé rezervy? Co vše mít pojištěno a kolik kde spořit?

Pro kvalitní finanční plán se většina lidí obrací na finančního poradce. Jak se ujistit, aby byl poradce skutečně přínosem pro klienta a neupřednostňoval vlastní prospěch? Vyplatí se dopředu znát alespoň základy sestavování plánu, jelikož finanční plán má vycházet zejména z priorit a cílů klientů, nikoliv z priorit poradců.

Finanční plán je ucelený obraz současných financí investora, finančních cílů a všech finančních strategií. Kvalitní finanční plánování by mělo zahrnovat podrobnosti o peněžních tocích, úsporách, dluzích, investicích, pojištění a všech dalších prvcích finančního života.

V zásadě však platí, že finanční plán by měl:

 • zhodnotit současnou situaci pomoci výsledovky nebo rozvahy
 • naplánovat krytí rizik a zajištění příjmů a majetku
 • zmapovat budoucí finanční cíle 
 • navrhnout finanční produkty k uskutečnění těchto cílů

Dobrý osobní finanční plán má nastínit toky peněz k zajištění finanční stability a financování velkých výdajů, či plnění cílů jeho vlastníků. Často také pomůže poradit, jak vyjít z mála. Priority i finanční situace se v průběhu života mění a osobní finanční plán je potřeba čas od času revidovat.

Finanční plán se netýká jen osobních financí. Podnikatelé často potřebují vypracovat kvalitní finanční plán společnosti. Lze jej sestavit před začátkem podnikání i v jeho průběhu. Krátkodobé zpravidla roční finanční plány jsou nejkvalitnější, neboť pracují s aktuálními daty (výdaje, příjmy, zisk, cashflow).

Jak sestavit finanční plán?

Finanční plánování je průběžný proces, který snižuje stres z peněz, podporuje aktuální potřeby a pomáhá vytvářet úspory pro dlouhodobé cíle, například pro odchod do důchodu. Finanční plánování je důležité, protože umožní maximálně využít majetek a pomůže zajistit splnění budoucích cílů.

 • Vytvoření plánu pro finanční budoucnost je vhodné pro každého.
 • Finanční plán lze sestavit doma, případně může pomoci profesionál v oblasti finančního plánování.
 • Díky online službám je pomoc s finančním plánováním dostupnější než kdykoli předtím.

Pro kvalitní naplánování finančního plánu je žádoucí předně poznat potřeby investora. Prvním krokem je důkladná finanční analýza současných osobních financí a stabilizování rozpočtu. Pokud si již investor vede svůj rozpočet v tabulkách, má napůl vyhráno, protože již zná své měsíční útraty, kolik k životu potřebuje a kolik je schopen dát stranou.

Pokud ne, je dobré sestavit alespoň výsledovku, tedy porovnat a zapsat měsíční příjmy a výdaje, ideálně pokusit se eliminovat zbytečné výdaje a zapsat si rozpočet. Dalším užitečným krokem je sestavení vlastní rozvahy, to znamená porovnání majetku (aktiv) a dluhů (pasiv) a výpočet čistého jmění.

 • Na jednu stranu zapsat hodnotu svého bytu, auta, starožitností, mincí, všech účtů a spoření.
 • Na druhou stranu veškeré dluhy a závazky, které investor za svůj život vytvořil – hypotéku, leasing, spotřebitelské úvěry a podobně.

Druhým krokem je krytí rizik, tedy zabezpečení svého majetku, který byl vykázán v rozvaze, zajištění příjmů, či nenadálých výdajů. Důležité je zamyslet se nad druhem životní pojistky, zda se po smrti některý příbuzný ocitne ve finanční nouzi. Co se stane s příjmem po těžkém úrazu, při invaliditě nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.

jak-sestavit-financni-plan-8469982
Usměrnit se ve výdajích a navýšit své příjmy, je při sestavování finančního plánu základem úspěchu. Cílem plánu je eliminovat zbytné výdaje a získat kontrolu nad svým peněžním tokem.

Není třeba se pojistit kompletně na vše. Pojistka má hlavně krýt situace, kvůli nimž se člověk dostane do těžké finanční situace. Nikoli veškeré drobné úrazy nebo krátkodobé pobyty v nemocnici. Rovněž není nutné uzavírat kompletní pojistku pro každého člena rodiny.

Je doporučováno sepsat si různé scénáře životních situací a způsob, jakým by ovlivnily rodinnou finanční situaci. Dle toho lze snadno zjistit, co je důležité a nezbytné. Finanční poradce má totiž zájem nabídnout pojištění pro všechny a na vše, aniž by klient tyto služby reálně využil.

Následně se lze zamyslet nad pojištěním domácnosti, majetku či odpovědnosti. Jelikož jde o dlouhodobé finanční produkty, je dobré se napřed důkladně informovat a nechat si vše projít hlavou. Nepodepisovat žádné smlouvy na místě.

Zpracování finančního plánu v konkrétních krocích

1. Začít stanovením finančních cílů

Je potřeba zmapovat finanční cíle, určit jejich priority a termíny, ve kterých je žádoucí jich dosáhnout. Jisté záležitosti již může mít investor vyřešené, jiné je třeba doplatit a s některými je třeba teprve začít.

Dobrý finanční plán se řídí finančními cíli. Pokud bude investor k finančnímu plánování přistupovat z hlediska toho, co pro něj mohou jeho peníze udělat, ať už je to koupě domu nebo zajištění v důchodu, bude proces změn, spoření a úprav ve finančním chování snazší. Jasně daný cíl bude motivací k plnění finančních kroků.

Mezi obvyklé cíle patří řešení bytové otázky, zda si vzít hypotéku, úvěr ze stavebního spoření, nebo jít do pronájmu. Kdo již hypotéku splácí, může se zamyslet nad případným refinancováním nebo si u hypotéky spočítat celkový zaplacený úrok a vymyslet způsob, jak hypotéku splatit rychleji prostřednictvím mimořádných splátek.

Finanční cíle se liší dle potřeba a přání individuálních klientů. Splácení hypotéky, půjčka na auto, spoření na důchod, splacení leasingu, investice do nemovitostí, investování do kryptoměn a vybudování pasivního příjmu, a jiné.

Jsou-li cíle sepsané, pomůže seřadit je dle důležitosti. Poté lze začít plánovat, ať už sami nebo s pomocí finančních rad od poradce. Rozdělit svůj měsíční průměrný zůstatek na spoření prioritních cílů a dlouhodobé investice. Jakmile bude finanční plán hotový, lze jej začít realizovat a s odstupem času jej průběžně revidovat.

2. Sledovat finance a přesměrovat je ke stanoveným cílům

Základem je získat přehled o měsíčním toku peněz (cashflow) – co přichází a co odchází. Přesný přehled je klíčem k vytvoření finančního plánu a může odhalit způsoby, jak směřovat více peněz do úspor nebo splácení dluhů. Přehled o toku peněz pomůže vytvořit okamžitý, dlouhodobý a střednědobý finanční plán.

Typickým okamžitým plánem je sestavení rozpočtu. Doporučuje se zásada rozpočtu 50/30/20:

 • 50 % výplaty z příjmu věnovat na potřeby (bydlení, služby, doprava a další pravidelné platby)
 • 30 % na potřeby (stravování, oblečení, zábava)
 • 20 % na úspory a splácení dluhů

Snížení dluhů, půjček nebo jiného dluhu s vysokým úrokem je běžným střednědobým finančním plánem a plánování důchodu je typickým dlouhodobým plánem.

3. Řešení dluhu s vysokým úrokem

Klíčový krok v každém finančním plánu je splácení „toxických“ dluhů s vysokým úrokem, jako jsou drahé bankovní a nebankovní úvěry, půjčky na nákup nemovitostí a platby za pronájem. Úrokové sazby některých z nich mohou být tak vysoké, že je ve výsledku splácen dvojnásobek nebo trojnásobek původní půjčené částky.

Pokud investor čelí více dluhům, může pomoci půjčka na konsolidaci úvěrů, pomocí něhož lze shrnout několik úvěrů do jediného a jedné měsíční platby s nižší úrokovou sazbou.

4. Začít investovat

Investování zní jako hudba bohatých podnikatelů a investorů. Pravdou zůstává, že investování může být stejně jednoduché, jako ukládání peněz do penzijního spoření. Může být stejně bezproblémové jako otevření účtu v bance.

Finanční plány využívají různé nástroje k investování na důchod, pořízení bydlení nebo splnění snu (třeba nákup nového vozu). Investování do akcií, (nejen) státních dluhopisů, kryptoměn a podílových fondů je vhodné i pro úplné začátečníky. Řada brokerů poskytujících investiční komodity provozuje uživatelsky přívětivé a jednoduché aplikace.

TIP: Mezi významné brokery se řadí mimo jiné UFXeToroTrading 212XTB, Degiro, nebo česká investiční platforma Portu. Investování je dobrý způsob, jak se stát rentiérem, a cesta ke zhodnocení peněz.

5. Vytvořit si rezervu, která ochrání a zvýší finanční růst

Mezi naprosto základní cíle by mělo patřit vybudování krátkodobé rezervy pro nečekané výdaje. Vytvořit si rezervu chrání rodinu před finančními neúspěchy. Zvyšování finanční rezervy by mělo pokračovat až do výše tří až šesti měsíčních platů.

zpracovani-financniho-planu-6711159
Důležitost investic se potvrzuje u čím dál více investorů. Finanční plán by měl s investicemi automaticky počítat.

Finanční plán – vzor

Každý finanční plán musí začít sepsáním příjmů versus výdajů. Výsledkem je aktuální finanční stav, jak na tom klient je. Od čehož se dále odvíjí scénář, kde by klient chtěl být. Stanovení cíle.

Příjmy měsíčně: Výdaje měsíčně:
Zaměstnání na plný úvazek 27 000,- Hypotéka15 000,-
Úroky ze spořicího účtu 1 000,- Životní pojištění 500,-
Výnosy z dluhopisů 1 000,- Doprava 2 000,-
Internet a telefon 1 000,-
Potraviny 8 000,-
Kultura500,-
Příjmy celkem:29 000,-Výdaje celkem: 27 000,-

Klient touží naspořit si na letní dovolenou, která se má uskutečnit v srpnu příštího roku. Na uspoření plánované částky 25 000 korun je vyhrazeno 7 měsíců. Jak tohoto krátkodobého cíle dosáhnout?

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že klientovi každý měsíc zbývají k dobru dva tisíce korun. Spoření dvou tisíc korun po dobu sedmi měsíců ovšem dohromady částku 25 tisíc korun nedá. Pouhých 14 tisíc. Kde tedy vzít zbývajících 9 tisíc?

V tomto případě je potřeba zamyslet se na svými výdaji. Z uvedených dat lze uvažovat o vzdání se kultury, či uskromnění ve sféře potravin. Místo obědů v restauracích si do práce nosit jídlo uvařené doma, případně začít nakupovat levnější potraviny nebo takové, z nichž se dá připravit více plnohotnotných pokrmů.

Na druhou stranu lze začít uvažovat o zvýšení příjmů, například přesčasy ve stávajícím zaměstnání, případně zvážit krátkodobou brigádu. Například jak vydělávat na internetu a z domova. Za pokus by stálo i projít si osobní majetek a nepotřebné věci prodat na eBay.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang