Koupě auta – jaké administrativní povinnosti přináší

Rozhodování se o koupi auta začíná u možnostech kupujícího. Ať už zvolí nové nebo ojeté vozidlo, administraci se nevyhne. U nových vozidel často pomůže prodávající salón.

Je však dobré vědět, jaké povinnosti se u koupě auta nemohou opomenout a jsou s procesem získání vozidla pevně spojeny. Jak si s koupí auta poradit? Jak probíhá odhlášení a přihlášení vozidla? Co je potřeba k přepisu auta?

Když si je člověk jistý, jaké vozidlo chce zakoupit a aktuální nabídku dohledá, proces koupě tím nekončí. Po samotném smluvním ujednání, zaplacení a předání vozu musí dokončit převod vozidla na nového majitele. Pokud se jedná o vozidlo, které není přihlášené v zemi, kde bude provozováno, musí počítat s dalším koloběhem papírování. Stejně tak při ukončení provozování vozidla.

Výběr vozidla ovlivňuje řada faktorů

Vlastnit designové, moderní a navíc spolehlivé auto, je snem snad každého, kdo využívá vozidlo. Výběr vozidla ovlivňují nejen individuální preference řidiče, avšak i jeho možnosti. Financování nových vozidel je díky finančním produktům více dostupné. Avšak ojeté vozy jsou i díky dovozům na velmi vysokých příčkách, co se obliby mezi motoristy týče.

Lidé častokrát sahají spíše po zánovních vozech, než po těch úplně nových. To především díky tomu, že jejich technický stav odpovídá jejich požadavcích a cenově se dostávají o desítky procent níže. Ojeté vozy jsou nejčastěji kupovány v případech, kdy bohatě stačí potřebám potenciálních vlastníků. Průměrné stáří takových vozů je kolem 10 až 11 let.

Přihlášení vozidla

Ať už se jedná o nové nebo ojeté vozidlo, vždy musí být přihlášeno na úřadu z rozšířenou působností. Přihlášení vozidla je zákonnou povinností každého nového majitele. V případě nových vozidel je přihlášení prováděno zpravidla samotným prodejcem.

Po převodu vlastnického práva na nového majitele začíná běžet 10 denní lhůta pro přihlášení vozidla. S tím souvisí i zelená převozní značka, kterou je označeno každé nepřihlášené auto. Jedná se o papír, kterým je viditelně označeno zadní okno vozidla a slouží pouze k nutnému přejezdu.

Pokud vozidlo ještě není registrováno, ale byla u něj již schválena technická způsobilost provozu na pozemních komunikacích, je vozidlu vydána tzv. trvale manipulační značka.

Provedení přihlášení nového vozidla se stejně jako přepis auta dělá na zmíněném úřadu s rozšířenou působností. Úkon je otázkou několika chvil a vyřízen na počkání. Přihlásit vozidlo lze kdekoli, bez závislosti na místě bydliště.

K registraci vozidla je potřeba:

 • formulář pro registraci vozidla do registru
 • potvrzení o zaplacení správního poplatku na pokladně úřadu
 • velký technický průkaz
 • zelená karta – pojištění vozidla
 • úředně ověřená plná moc prodejce v případě, že se na úřad nedostaví fyzicky
 • kupní smlouva
 • občanský průkaz

I u zcela nových vozů musí všechna vozidla projít alespoň základní technickou kontrolou. Tu lze provést u prodejce nebo v nezávislém servisu. Kontrola nesmí být starší než 30 dnů od data registrace. V případě přepisu vozidla je prováděna evidenční kontrola. Tento dokument se dokládá u přepisu auta a nesmí být starší 14 dnů.

Přepis auta

Pokud vozidlo mění svého majitele, je potřeba provést na úřadě přepis auta. Není potřeba vozidlo odhlašovat, nebo provádět jiné mezikroky. Stačí jen provést převod vozidla na nového majitele a provozovatele.

Pro prodávajícího je důležité vyhotovit a podepsat kupní smlouvu, ve které budou všechny údaje nadefinované. Smluvní ujednání obsahuje jak informace o osobách, které obchod uzavírají, tak i o vozidle, které je předmětem smlouvy. Po zaplacení vozidla kupujícím nastává povinnost provést přepis auta do 10 pracovních dnů.

Přepis auta můžou provést obě strany společnou návštěvou úřadu, popřípadě jen kupující, kterému je poskytnuta plná moc s úředně ověřeným podpisem prodávajícího. Díky tomu má kupující zplnomocnění pro převod vozidla. Prodávající osoba si následně odhlásí své pojištění vozu a o prodeji informuje svoji pojišťovnu prostřednictvím kopie přepsaného technického průkazu.

K přepisu vozidla je potřeba:

 • formulář pro registraci vozidla do registru
 • potvrzení o zaplacení správního poplatku na pokladně úřadu
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • protokol z evidenční kontroly
 • zelená karta – nové pojištění vozidla
 • úředně ověřená plná moc prodejce v případě, že se na úřad nedostaví fyzicky
 • kupní smlouva
 • občanský průkaz

S procesy na úřadě se pojí i poplatky, které jsou potřeba vynaložit. Tyto náklady jsou zpravidla financovány z kapsy kupujícího. Evidenční kontrola je cenově variabilní dle ceníku poskytovatele. Běžně se pohybuje kolem 400 až 1 000 Kč. Správní poplatek, který se platí na pokladně úřadu, je 800 Kč za přepis osobního vozidla.

Povinné ručení kalkulačka

Před zahájením administrativních procesů, spojených s přepisem nebo přihlášením vozidla, je třeba vždy sjednat pojištění vozidla v České republice pro nové vozidlo a to již před jeho převzetím. Ve většině případů nabízí prodejce nových vozidel i pojištění. Kupující se však může rozhodnout, že se pojistí sám.

Pojištění je nutností, jelikož člověk nikdy neví, co se může stát. Třeba hned, když odjíždí z autobazaru. Proto je v České republice povinné pojištění před usednutím za volant. V případě, že vůz ještě nebude přihlášen, tudíž nebude mít osvědčení o registraci a registrační značky, bude pojištěn pod číslem VIN kódu. Po registraci vozu je nahlášení registrační značky pojišťovně nutností.

Prodávající osoba odhlásí své pojištění vozu a o prodeji informuje svoji pojišťovnu prostřednictvím kopie přepsaného technického průkazu.

S výběrem toho nejlepšího pojištění může pomoci kalkulačka povinného ručení. Poskytuje srovnání povinného ručení, které musí mít ze zákona sjednané každý majitel vozidla. Pojistka kryje škody na majetku a zdraví třetích osob, kterým může vzniknout újma, způsobena vozidlem pojistníka.

Jelikož se náklady se vznikem škodných událostí mohou pohybovat v nepředstavitelně vysokých částkách, povinné ručení poskytuje ochranu a pojištění odpovědnosti. Nabídek je trhu celá řada. Ušetřit čas a vybrat to, které poskytuje dobré podmínky za výhodnou cenu, dokáže např. srovnávač 123ruceni.cz.

Odhlášení vozidla

Opačný případ administrativních úkonů nastává tehdy, kdy je vozidlo již nedostačující pro využívání na pozemní komunikaci, nebo nebude v nejbližší budoucnosti využíváno. Může tak nastat likvidace vozu, která funguje na základě trvalého odhlášení. V případě pouhého přerušení lze využít dočasné odhlášení.

Odhlášení vozidla probíhá tehdy, kdy je technický stav vozidla a jeho stáří již na konci své životnosti. Je potřeba provést ekologickou likvidaci vozidla a následné odhlášení. K tomu je potřeba přinést registrační značky společně s protokolem o vykonané ekologické likvidaci.

V případě, že se jedná o pouze dočasné odhlášení vozidla, přistupuje se k převodu auta do depozitu. Provádí se tehdy, kdy není vozidlo využíváno a vlastník nechce platit povinné ručení zbytečně. Automobil v depozitu tak nelze užívat na pozemních komunikacích a je dočasně vyřazeno.

Vozidlo v depozitu lze ponechat 12 měsíců a následně prodloužit na delší časový horizont. Pro obnovení provozuschopnosti se stačí jednoduše obrátit na úřad, který opět uvede vozidlo do registru. Odhlášení auta může provést pouze jeho majitel nebo jím pověřená osoba.

I přesto, že koupí vozidla administrace nekončí, není potřeba se strachovat. Veškeré úkony jsou prováděny na úřadech s rozšířenou působností rychle a bez zbytečných protahování. Stačí mít připravené veškeré dokumenty, které si jednotlivé činnosti vyžadují a úřad dokončí celý proces.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang