Přepis vozu – co je potřeba, povinné ručení

Pořízení automobilu je velké rozhodnutí samo o sobě. Nejenže musí čerstvý vlastník vozu počítat s novými výdaji hlavně za pohonné hmoty, pojištění či přezouvání pneumatik, nýbrž nesmí zapomínat ani na ostatní povinnosti, jež se k provozu auta váží. Zejména jedná-li se o vůz z druhé ruky. Na co si dát pozor při přepisu vozu? Jak na přepis auta? A jak postupovat, aby proběhla změna vlastníka vozidla?

Když si v autosalonu chce člověk koupit ojeté auto, prvním faktorem jsou peníze. Je snadné nechat se zlákat příznivou cenou. Důkladná prohlídka interiéru a exteriéru je však nepostradatelná. Když jde o prodej auta, postup kromě prohlídky a sepsání smlouvy zahrnuje také nezbytné administrativní úkony.

V prvé řadě je třeba zohlednit rozpočet, zkontrolovat historii vozidla, udělat zkušební jízdu a dohodnout se s prodejcem na ceně a případném splátkovém kalendáři. Jsou-li veškeré žádoucí úkony provedeny, je na řadě nezbytná administrativa a kolečko po úřadech. Pokud není možné vyřídit to osobně, je možné udělit plnou moc k přepisu vozidla zplnomocněné osobě.

Odhlášení auta

Odhlášení auta je proces, kdy se majitel auta rozhodne ukončit registraci svého vozidla. Tento proces se obvykle provádí, když majitel auta prodal své vozidlo, případně když se ho rozhodl přestat užívat. Aby bylo možné auto odhlásit, musí majitel zajít na příslušný úřad a podat žádost o odhlášení.

Během tohoto procesu musí majitel předložit dokumenty, jako jsou registrační značky a technický průkaz vozidla. Po úspěšném odhlášení auta se registrační značky musí vrátit a technický průkaz vozidla se stává neplatným.

K odhlášení auta jako takovému již nemusí dojít. Pokud majitel vozidla nemíní vyřadit auto z registru trvale, a to zejména z důvodu nepojízdnosti, nebo dočasně – například při plánované dlouhodobé pauze v řízení, může se tomuto úkonu beztrestně vyhnout.

Vyřízení odhlášení auta je zdarma a bez poplatků.

Přepis vozu – co je potřeba, jak přepsat auto a kde přepsat auto

Přepis automobilu znamená proces převodu vlastnického práva k danému vozidlu na jinou osobu. Tento proces se obvykle provádí při prodeji nebo darování vozidla. Přepis automobilu vyžaduje podání žádosti na příslušný registr vozidel a úhradu poplatků spojených s tímto procesem.

Kromě toho musí být předložena dokumentace, jako jsou doklady o registraci a evidenci vozidla, technické prohlídce a doklady o pojištění. Po úspěšném přepisu vozidla bude nový vlastník zapsán do registru vozidel a bude mít plnou kontrolu nad vozidlem.

TIP: Jaké administrativní povinnosti přináší koupě auta? Přepisem vozidla to nekončí.

Přepis vozidla na nového majitele odhlášení auta administrativně nevyžaduje, a to dle novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. K přepisu vozidla musí dojít do deseti pracovních dní od prodeje, jinak se účastník prodeje vystavuje riziku pokuty až ve výši 50 000 Kč.

Přepis vozidla – cena

Přepis vozidla může být učiněn na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Roli tak nehraje příslušnost k úřadu dle trvalého bydliště, čímž je úřednický proces o to jednodušší. Cena přepisu vozidla je 1 200 Kč

Co je potřeba k přepisu vozidla

Na úřad obce s rozšířenou působností přichází jak prodávající, tak kupec. Pokud se ani jeden z účastníků nemůže z jakýchkoli důvodů osobně přepisu zúčastnit, mohou se nechat zastupovat jakoukoli zletilou a svéprávnou osobou na základě notářsky ověřené plné moci.

S sebou je nutné mít následující dokumenty:

 • občanský průkaz obou zúčastněných
 • zelená karta (povinné ručení)
 • velký a malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozu)
 • vyplněná žádost – formulář k přepisu vozidla
 • protokol o evidenční kontrole
 • kupní smlouva

Evidenční kontrola při přepisu vozidla, tzn. technická prohlídka, je kontrola všeho, čím je auto fakticky vybaveno, a zda skutečnost odpovídá údajům ve velkém a malém technickém průkazu. Musí být provedena ještě před samotným přepisem vozidla.

Povinné ručení při přepisu vozidla musí být uzavřeno novým majitelem. Původní vlastník vozu nesmí zapomenout své vlastní zákonné pojištění vypovědět. Srovnání cen pojištění usnadní například RIXO povinné ručení.

Pokud se jedná o velmi staré vozidlo, které nevyhovuje současným ekologickým normám, bude nutné uhradit také ekologickou daň. Výše poplatku se odvíjí od emisní normy, kterou motor plní. Řádově se jedná o tisíce korun.

Ekologická daň na auto je daň, která se účtuje na základě emisí skleníkových plynů vyprodukovaných vozidlem. Cílem této daně je motivovat majitele vozidel k výběru vozidel s nižšími emisemi, což přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů a ochraně životního prostředí.

V závislosti na emisích mohou být vozidla rozdělena do různých kategorií a může být účtována různá sazba daně. Některé země také nabízejí slevy nebo odpočty pro vozidla s nižšími emisemi nebo pro elektromobily.

Dálniční známka

U ojetého auta je potřeba rovněž zkontrolovat, zda má platnou dálniční známku. Buď má známku fyzicky nalepenou na předním skle vozidla, nebo má známku elektronickou. U prvně jmenovaného příkladu je platnost jasná, u druhého lze platnost dálniční známky zkontrolovat online.

Činí se tak na webu edalnice.cz, kde stačí zadat pouze stát registrace vozidla a SPZ. Na stejném místě lze dálniční známku také zakoupit, a to jako roční, měsíční nebo desetidenní. Zvýhodněné, tedy poloviční ceny mají vozidla na ekologický pohon.

Naopak elektromobily, hybridy, vozidla na vodík, historické automobily a osoby s průkazem ZTP a ZTP/P dálniční známku mít nemusejí.

Cena dálniční známky se liší podle délky platnosti. Platnost dálniční známky může být jeden den, týden, měsíc nebo rok. Dále se cena liší i podle typu vozidla. Například pro osobní automobil je cena roční dálniční známky 1 500 Kč.

Dálniční známka se musí nalepit na přední sklo vozu. Pokud řidič jezdí bez dálniční známky nebo má neplatnou dálniční známku, hrozí mu pokuta až 10 000 Kč.

Dálniční známka se také prodává pro motorky a kamiony. Kamiony musí mít zvláštní kamionovou dálniční známku, která je dražší než dálniční známka pro osobní automobily.

Dálniční známka je nutností pro každého, kdo chce jet po dálnicích v České republice. Je důležité si ji koupit včas, aby se řidič vyhnul pokutě.

Většina pravidelných řidičů se neobejde bez dálniční známky.

Autolékárnička

Autolékárnička patří do povinné výbavy každého vozu a je to nejčastěji kontrolovaná položka při náhodných silničních kontrolách. Platnost autolékárničky je 4 roky, na což by měl nový majitel ojetého vozu pamatovat a vše překontrolovat.

Řidič nesmí také zapomínat pravidelně doplňovat chybějící komponenty.

Lékárnička musí obsahovat:

 • hotový obvaz s polštářkem
 • hotový obvaz se dvěma polštářky
 • náplast hladká cívka
 • obinadlo škrtící pryžové
 • rukavice pryžové
 • izotermická fólie
 • nůžky

Obsah se mírně liší, zejména co do počtu jednotlivých položek, dle kategorie vozu. Motocykly a osobní automobily budou mít v lékárničkách méně obsahu než dopravní autobusy.

Optimální je zakoupit autolékárničku již hotovou. Vyjde v konečném důsledku i levněji, než když by si ji řidič sestavoval sám. Se zakoupenou hotovou autolékárničkou má motorista jistotu, že lékárnička obsahuje vše, co má.

Povinné ručení u auta

Povinné ručení je pojištění, které je povinné pro všechny majitele motorových vozidel v České republice. Toto pojištění má za úkol chránit jak samotného řidiče, tak i ostatní účastníky silničního provozu před škodami, které by mohl řidič způsobit svým vozidlem.

Povinné ručení se skládá ze dvou částí. První částí je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a druhou částí je pojištění odpovědnosti za škodu na majetku. První část pojištění pokrývá škody na zdraví, které by mohl řidič způsobit jiným účastníkům silničního provozu při nehodě.

Druhá část pojištění pokrývá škody na majetku, které by mohl řidič způsobit jiným účastníkům silničního provozu nebo třetím osobám.

Cena povinného ručení se odvíjí od několika faktorů, jako je například značka a model vozu, věk a zkušenosti řidiče, místo bydliště řidiče a historie nehod. Čím je řidič starší a má větší zkušenosti, tím nižší je cena povinného ručení. Stejně tak platí, že čím je místo bydliště řidiče vzdálenější od velkých měst, tím nižší je cena povinného ručení.

Povinné ručení je nutné pro všechny majitele motorových vozidel a je třeba ho platit každý rok. Pokud řidič neplatí povinné ručení, hrozí mu pokuta, případně i zabavení vozu. Je důležité si uvědomit, že povinné ručení je klíčové pro ochranu jak samotného řidiče, tak ostatních účastníků silničního provozu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang