Změna povinného ručení – jak na to?

Povinnému ručení se žádný motorista nevyhne. Ovšem nemusí pojištění přeplácet. Změna povinného ručení může ušetřit stovky korun ročně. Jak na změnu povinného ručení?

Povinné ručení, známé také jako pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je zákonná povinnost vlastníků motorových vozidel v České republice. Cílem povinného ručení je zajistit finanční krytí pro případ, že by vozidlo způsobilo škodu třetím osobám.

Co je povinné ručení a jak funguje?

Povinné ručení je druh pojištění odpovědnosti, které kryje škody způsobené vozidlem vlastníka či řidiče někomu jinému. Toto pojištění je povinné pro všechny majitele motorových vozidel bez ohledu na to, zda vozidlo je v provozu či ne.

To znamená, že toto pojištění musí mít ze zákona sjednané každé vozidlo, i když jen stojí na silnici nebo parkovišti. Pokud někdo povinné ručení sjednané nemá, hrozí mu pokuta. Česká kancelář pojistitelů také bude vymáhat denní příspěvek za nepojištění vozidla.

Jak přesně funguje povinné ručení? V případě nehody, při které dojde ke způsobení škody třetím osobám, musí pojišťovna, u které je povinné ručení sjednáno, uhradit poškozeným škodu v rámci sjednaných limitů pojistné smlouvy.

Minimální zákonem stanovený limit je 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené. To znamená, že v případě nehody zaplatí pojišťovna za viníka nehody poškozenému škodu maximálně do výše stanovených limitů. 

Co kryje povinné ručení?

Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila:

  • újmu na zdraví
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci
  • ušlý zisk
  • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení

Kdo by povinné ručení sjednané neměl, musel by všechny výše uvedené škody platit z vlastní kapsy. A to se může pěkně prodražit.

Sjednání povinného ručení

Sjednání povinného ručení není nijak složité. Dnes už lze vše plně vyřídit online, není třeba chodit na pobočku pojišťovny. Stačí mít u ruky velký technický průkaz a své osobní údaje. Při sjednání povinného ručení lze využít kalkulačku povinného ručení bez osobních údajů.

Kalkulačka povinného ručení je online nástroj zdarma, do kterého se zadají údaje o vozidle a systém vygeneruje nabídky jednotlivých pojišťoven. Z pohodlí domova si tak každý může vybrat, u které pojišťovny si svůj vůz pojistí.

Díky kalkulačce povinného ručení bez osobních údajů bude mít člověk jistotu, že si vybral to nejvýhodnější povinné ručení. Je ovšem třeba zdůraznit, že nejnižší cena povinného ručení nemusí být vždy výhrou. Nejlevnější pojištění totiž bývá oproštěno od všech asistenčních služeb či připojištění, které motorista ocení, když dojde k nehodě.

Změna povinného ručení – důvody

Povinné ručení se zpravidla sjednává do dobu určitou, a to jednoho roku. Je však třeba pamatovat na to, že po uplynutí sjednané doby dojde k automatickému prodloužení povinného ručení.

Existuje několik důvodů, proč by majitelé vozidel měli uvažovat o změně povinného ručení:

  1. Přechod k jiné pojišťovně: Majitelé vozidel mohou chtít změnit svou pojišťovnu z důvodu lepších cenových nabídek, atraktivnějších podmínek, lepšího zákaznického servisu nebo jiných výhod, které nabízí nová pojišťovna.
  2. Změna pojistných podmínek: Pokud majitel zjistí, že jeho současná pojistná smlouva nevyhovuje jeho potřebám, může hledat novou smlouvu s jinými pojistnými podmínkami, vyššími limity krytí nebo jinými specifikacemi.
  3. Prodej vozidla: Při prodeji vozidla je nutné povinné ručení ukončit.
  4. Změna či výpověď smlouvy bez udání důvodu do 2 měsíců od uzavření smlouvy.
  5. Změna pojišťovny při vzniku pojistné události.

Ke změně, resp. ukončení povinného ručení také dojde pro neplacení pojistného. Dále jsou uvedeny konkrétní podmínky pro jednotlivé důvody změny povinného ručení.

Změna povinného ručení u nové smlouvy

Kdo uzavřel novou pojistnou smlouvu a třeba s ní není spokojený, nebo vybral jiné pojištění, může smlouvu bez udání důvodu do 2 měsíců vypovědět. Pojišťovna přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na účet nebo formou poštovní poukázky na adresu.

Smlouva je ukončena za 8 dní od doručení výpovědi.

Výpověď povinného ručení ke konci pojistného období

Pokud člověk díky kalkulačce povinného ručení bez osobních údajů zjistí, že platí zbytečně moc, nebo se mu líbí jiná pojišťovna, může povinné ručení ke konci pojistného období vypovědět. Výpověď musí být písemná a nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc uzavření smlouvy) musí být zaslána na adresu pojišťovny.

Výpověď lze poslat kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty. Smlouva je však ukončena k datu ukončení pojistného období.

Vzor výpovědi povinného ručení lze najít na internetu, avšak není nijak složitý. Stačí znát číslo pojistné smlouvy, uvést své údaje a napsat jen následující: „Vypovídám výše uvedenou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni smlouvy.“ Není třeba uvádět žádné důvody.

Změna vlastníka – prodej, krádež

Jeden z nejčastějších důvodů změny povinného ručení je prodej vozidla nebo jeho krádež. Pojištění v tomto případě končí ke dni oznámení výpovědi, proto se doporučuje oznámit pojišťovně prodej (krádež) vozidla ihned. Pojišťovna předepisuje pojistné nikoliv k datu prodeje vozidla, nýbrž k datu nahlášení změny vlastníka.

Pokud by tedy někdo nahlásil prodej vozidla např. dva měsíce po jeho prodeji, pojišťovna bude za tyto dva měsíce účtovat pojistné. Je proto dobré se seznámit s postupem prodeje auta, aby člověk na něco nezapomněl a neplatil zbytečně moc.

Současně s podáním výpovědi je nutné dokladovat změnu vlastníka buď kopií kupní smlouvy nebo kopií velkého technického průkazu. Při krádeži vozidla je zase nutné doložit záznam PČR.

Pojišťovna vrátí přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na účet nebo formou poštovní poukázky na adresu. Smlouva je ukončena ke dni oznámení změny vlastníka.

Změna pojišťovny při vzniku pojistné události 

Kdo měl pojistnou událost a třeba není spokojen s tím, jak ji pojišťovna vyřešila, může ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události. Smlouva je ukončena za 1 měsíc od doručení výpovědi.

Vyřazení vozidla z evidence vozidel

Častým důvodem ukončení pojistné smlouvy je vyřazení auta z evidence vozidel, známé také jako tzv.  uložení značek do depozita. Nejčastěji se to týká sezonních vozidel. Vypovědět pojistnou smlouvu z tohoto důvodu však lze u jakéhokoliv vozidla a kdykoliv.

Stačí na dopravním inspektorátu vozidlo odhlásit. Pojišťovně se pak zašle výpověď s kopií velkého technického průkazu, kde je tato změna zaznamenána. Pojišťovna opět vrací přeplatek pojištění.

Smlouva je ukončena ke dni vyřazení vozidla z evidence vozidel.

Nezaplacení pojistného

Posledním důvodem ukončení povinného ručení je neplacení pojistného. Ovšem toto není dobrý způsob, jak pojištění ukončit. Navíc nezaplacení pojistného neznamená automatický zánik pojištění. 

Pojišťovna totiž musí pojistníka vyzvat k zaplacení dlužného pojistného. Je na ní, kdy pojistníka vyzve a do kdy mu stanoví pojistné zaplatit. Pojištění zanikne až marným uplynutím lhůty k dodatečné úhradě. O datu ukončení pojištění tak rozhoduje pojišťovna.

Ta má také samozřejmě právo na pojistné za celou dobu trvání pojištění. Kromě může vymáhat i poplatky spojené s vymáhání dlužného pojistného, případně úroky z prodlení za dlužné období.

Pojištění zaniká uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojišťovny k zaplacení dlužného pojistného, nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang