Ceny energií – co je ovlivňuje, jak ušetřit za elektřinu a plyn

Ceny energií v České republice i v celém světě v posledních měsících a letech rostou závratnou rychlostí. To má značný dopad na domácnosti i firmy a vyvolává otázky ohledně budoucího vývoje cen. V tomto článku se podíváme na faktory, které ovlivňují ceny energií, a pokusíme se zodpovědět otázku, zda a kdy můžeme očekávat jejich pokles.

Růst cen energií je kombinací faktorů, mezi které patří:

 • Globální růst cen energií: Ceny ropy, zemního plynu a uhlí na světových trzích rostou z důvodu vysoké poptávky a narušení dodávek v souvislosti s válkou na Ukrajině.
 • Zvýšená poptávka po energiích: Po odeznění pandemie COVID-19 dochází k oživování ekonomik a s tím i k růstu poptávky po energiích.
 • Nedostatek investic do infrastruktury: Nedostatek investic do těžby a dopravy energií vede k nízké nabídce a růstu cen.
 • Ekologické aspekty: Rostoucí tlak na snižování emisí skleníkových plynů vede k růstu cen emisních povolenek a tím i k nárůstu ceny energií z fosilních paliv.

Vzhledem k těmto faktorům je obtížné s jistotou říci, zda a kdy ceny energií klesnou. Někteří experti se domnívají, že ceny by se mohly stabilizovat v horizontu několika měsíců, jiní jsou pesimističtější a předpovídají další růst cen.

Co může ovlivnit vývoj cen energií v budoucnu:

 • Vývoj na globálních trzích: Pokud se ceny ropy, zemního plynu a uhlí na světových trzích stabilizují nebo klesnou, bude to mít pozitivní vliv i na ceny energií v České republice.
 • Investice do infrastruktury: Investice do těžby a dopravy energií by mohly vést k nárůstu nabídky a tím i ke snížení cen.
 • Ekologické politiky: Vládní regulace a dotační programy v oblasti energetiky budou hrát důležitou roli v ovlivňování cen energií.
 • Technologický vývoj: Vývoj nových technologií pro výrobu a skladování energie by mohl v budoucnu vést k trvalému snížení cen.

Co lze dělat pro snížení spotřeby energií a zmírnění dopadů růstu cen:

 • Vypínejte světla a spotřebiče, když je nepoužíváte.
 • Vyměňte žárovky za LED žárovky.
 • Používejte úsporné spotřebiče.
 • Snižte spotřebu teplé vody.
 • Větrejte efektivně.
 • Zvažte investici do chytré domácnosti.
 • Zateplte svůj dům.
 • Využívejte alternativní zdroje energie (solární panely, tepelná čerpadla).

Snížením spotřeby energie můžeme nejen ušetřit peníze, ale i chránit životní prostředí a snižovat naši závislost na fosilních palivech (jaká je cena montáže solárních panelů).

Vývoj cen energií v České republice

Ceny energií v České republice v posledních měsících a letech rostou bezprecedentním tempem. V roce 2022 se cena elektřiny pro domácnosti zdvojnásobila a cena plynu se ztrojnásobila. Tento vývoj má značný dopad na domácí rozpočty a vyvolává obavy z energetické chudoby.

Vláda ČR zavedla několik opatření na zmírnění dopadů růstu cen energií, jako je snížení DPH na energie a zavedení cenového stropu pro plyn. Tato opatření pomohou zmírnit dopad na nejzranitelnější skupiny obyvatel, ale neřeší dlouhodobý problém závislosti na fosilních palivech.

Budoucnost cen energií

Předpovědět budoucí vývoj cen energií je obtížné, jelikož bude záviset na mnoha faktorech, včetně globální politické a ekonomické situace, vývoje na světových trzích s energiemi a investic do energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie.

Někteří experti se domnívají, že ceny energií by se mohly stabilizovat v horizontu několika měsíců, jiní jsou pesimističtější a předpovídají další růst cen. V dlouhodobém horizontu se očekává, že ceny energií budou klesat s rostoucím

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang