Dotace na bydlení, novostavbu, tepelné čerpadlo – jak fungují, zkušenosti

…článek aktualizujeme…

Znovu nastal čas si podat žádost na dotace – podporu od státu.
Dotace se týkají opatření ke snížení energetické náročnosti už stávajících rodinných domů , například: náhrady neekologického zdroje tepla nebo instalaci solárních termických panelů.

Podpora se týká též výstavby nových rodinných domů, které jsou stavěny s velmi nízkou energetickou náročností a mohou také představovat zajímavou možnost zhodnocení peněz.

Nejlépe je obrátit se na odborné firmy, které jsou schopné vám vypracovat kompletní projekt a vypracovat podklady k žádosti. Vaši žádost zaregistrují  převážně zdarma, protože tyto náklady jsou kryté dotací.
 
Stručně o dotacích:

1, KOTLÍKOVÉ DOTACE
Max. náklady jsou hrazeny z  dotace 150 000,- Kč,  maximální výše kotlíkové dotace pak bude 127 500,-Kč
70% – kotel výhradně na  uhlí
80% – kotel výhradně na biomasu a tepelné čerpadlo
5% – pro oblast, která má zhoršenou kvalitu ovzduší
 
2, RODINNÉ DOMY
Snižování energetické náročnosti stávajících domů
 – oblast A – max. celková výše podpory  25 000,- Kč
 
Výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
– oblast B – max. celková výše podpory  35 000,- Kč
 
Efektivní využití  energetických zdrojů
– oblast C – max. celková výše podpory  5 000,- Kč

Vlastíci rodinných domů by měli tuto možnost zvážit.

Důležité: žádost o podporu podávají pouze vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Mohou to být jak fyzické, tak právnické osoby.
ProgramNová zelená úsporám  – souvisí s přijetím evropské legislativy, aby od roku 2020 každá novostavba dosahovalatéměř nulovou spotřebu.
Přesná definice hodnot je v kompetenci jednotlivých států Evropské unie.
(Při hledání na internetu narazíte na mnoho seriózních firem, které jsou schopné vám odborně zaregistrovat kotlíkové dotace. Máte možnost si vybrat tu nejlepší).Neváhejte, zjistěte si všechny podrobné informace, připravte si potřebné doklady a podejte si žádost včas.

Údaje jsou platné k roku 2016-2017.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang