Peer to peer půjčky – půjčka P2P od lidí

P2P půjčky se stávají stále oblíbenější možností pro lidi, kteří si chtějí půjčit peníze. S rozvojem technologií se P2P půjčky staly životaschopnou alternativou k tradičním bankovním a úvěrovým institucím. J

e to způsob, jak si lidé mohou půjčovat a půjčovat peníze přímo mezi sebou, aniž by k tomu potřebovali třetí stranu, jako je banka nebo jiná finanční instituce.

P2P půjčky jsou relativně snadno dostupné a mohou dlužníkům poskytnout větší flexibilitu než tradiční půjčky.

 • Jako věřitelé mohou dlužníci často najít lepší úrokové sazby, než jaké nabízejí banky.
 • Dlužníci mají také větší kontrolu nad svým splátkovým plánem, protože si mohou zvolit splácení půjčky po dobu, která jim nejlépe vyhovuje.

Celkově se P2P půjčky stávají oblíbenou možností pro ty, kteří si chtějí půjčit peníze. Poskytují větší flexibilitu a kontrolu než tradiční půjčky a mohou být skvělým způsobem, jak se rychle dostat k finančním prostředkům. S rozvojem technologií se P2P půjčky stávají životaschopnou alternativou pro ty, kteří hledají snadný a pohodlný způsob, jak si půjčit peníze.

Jak fungují P2P půjčky

Proces získání půjčky P2P je jednoduchý. Dlužník obvykle podá věřiteli žádost spolu se základními informacemi, jako je výše jeho příjmu. Věřitel poté vyhodnotí úvěruschopnost dlužníka a rozhodne, zda má nárok na půjčku. V případě schválení pak může dlužník rychle obdržet finanční prostředky.

P2P půjčky lze využít k různým účelům, včetně konsolidace dluhů, financování projektu na zlepšení bydlení nebo zahájení podnikání. Podmínky splácení určuje věřitel a obvykle zahrnují pevnou úrokovou sazbu a pevný splátkový kalendář.

Výhod půjček P2P je celá řada. Nabízejí dlužníkům možnost rychlého přístupu k finančním prostředkům, možnost získat lepší úrokové sazby a větší kontrolu nad podmínkami splácení. Navíc je proces poměrně jednoduchý a nezahrnuje zdlouhavé papírování ani prověřování úvěruschopnosti.

Peer to peer půjčky – výhody

Peer-to-peer půjčky, známé také jako P2P půjčky, jsou inovativní finanční technologie, které umožňují jednotlivcům půjčovat si peníze přímo mezi sebou. V posledním desetiletí se těší stále větší oblibě a v současnosti je stále populárnější možností pro ty, kteří hledají alternativu k tradičním bankám a jiným úvěrovým institucím.

Peer-to-peer půjčky nabízejí řadu výhod jak pro dlužníky, tak pro věřitele.

 • Nízké úrokové sazby – P2P půjčky jsou obvykle mnohem dostupnější než bankovní úvěry, protože věřitelé nemusí platit režijní náklady spojené s bankovními půjčkami. Díky tomu mohou nabídnout nižší úrokové sazby. To může být výhodné zejména pro dlužníky se špatnou bonitou, kteří nemusí být schopni získat tradiční půjčku.
 • Rychlé schválení – P2P půjčky jsou obvykle vyřízeny mnohem rychleji než tradiční bankovní půjčky. Je to proto, že věřitelé nemusí procházet zdlouhavým procesem ověřování úvěruschopnosti dlužníka. Díky tomu mohou dlužníci často získat schválení půjčky během jednoho či dvou dnů.
 • Flexibilní možnosti splácení – P2P věřitelé obvykle nabízejí flexibilnější možnosti splácení než banky. Dlužníci si často mohou zvolit dobu splácení, která jim nejlépe vyhovuje, což jim může usnadnit správu financí.
 • Není potřeba zástava – Na rozdíl od tradičních bankovních půjček nevyžadují P2P půjčky zástavu. To může být výhodné pro dlužníky, kteří nemají majetek, který by mohli dát do zástavy.
 • Nižší poplatky – P2P půjčky mají obvykle nižší poplatky než tradiční bankovní půjčky. To může být výhodné zejména pro dlužníky, kteří by za tradiční půjčku museli platit vysoké poplatky. Půjčka bez poplatků či půjčka s nízkými poplatky je u každého dlužníka vždy oblíbenější.

Pro dlužníky je hlavní výhodou to, že může nabídnout přístup k financování za nižší cenu než tradiční věřitelé. Poskytovatelé P2P půjček obvykle nabízejí nižší úrokové sazby než tradiční věřitelé a také pružnější podmínky splácení, což může být výhodné pro osoby s omezenými nebo nepravidelnými příjmy.

Pro věřitele je hlavní výhodou to, že poskytují příležitost dosáhnout vyššího výnosu ze svých investic a také možnost finančně pomoci ostatním.

Další výhodou peer-to-peer půjček je, že mohou pomoci zlepšit bonitu. Pravidelným a včasným splácením mohou dlužníci prokázat svou úvěruschopnost a zlepšit svou bonitu. To může být výhodné pro ty, kteří měli v minulosti kvůli své úvěrové historii potíže s přístupem k financím.

V neposlední řadě mohou být peer-to-peer půjčky výhodné také z hlediska rychlosti a pohodlí. Tradičním bankám může vyřízení žádosti o úvěr trvat týdny nebo dokonce měsíce, zatímco P2P věřitelé mohou často poskytnout finance během několika dnů. To může být výhodné zejména pro ty, kteří potřebují rychlý přístup k financím.

Závěrem lze říci, že peer-to-peer půjčky nabízejí řadu výhod jak pro dlužníky, tak pro věřitele. Může poskytnout přístup k financování za nižší cenu a nabídnout rychlejší a pohodlnější alternativu k tradičním bankám. Proto je stále oblíbenější možností pro ty, kteří hledají alternativní formu financování.

Peer to peer půjčky – nevýhody

Mezi dlužníky, kteří hledají alternativu k tradičním bankovním půjčkám, jsou stále oblíbenější půjčky typu peer-to-peer (P2P). Přestože P2P půjčky mohou nabízet mnoho výhod, jako jsou nižší úrokové sazby a není třeba zástavy, mají i některé nevýhody, které je třeba zvážit. Zde jsou některé z nevýhod P2P půjček.

 • Rizikovější pro investory: P2P půjčky jsou nezajištěné a pro investory rizikovější. Protože dlužníci nemusí poskytnout žádné zajištění, není zaručeno, že půjčku splatí. V důsledku toho mohou investoři nakonec přijít o peníze, pokud dlužníci půjčku nesplatí.
 • Nedostatečná regulace: Odvětví P2P půjček je stále relativně nové a nepodléhá stejným regulacím jako tradiční bankovnictví a půjčky. To znamená, že existuje méně ochranných opatření na ochranu investorů a dlužníků před možnými podvody a zpronevěrami.
 • Vysoké úrokové sazby: Přestože úrokové sazby půjček P2P mohou být nižší než u tradičních bankovních půjček, stále mohou být poměrně vysoké. Je to proto, že investoři na sebe berou větší riziko a musí za něj dostat kompenzaci.
 • Omezená dostupnost: P2P půjčky nejsou dostupné ve všech státech a zemích, takže je možné, že je dlužníci nebudou moci získat v závislosti na své poloze. Navíc ne všichni věřitelé nabízejí P2P půjčky a někteří mohou mít přísnější požadavky na způsobilost než tradiční věřitelé.
 • Omezená výše půjčky: P2P půjčky jsou často omezeny na menší částky, než jaké nabízejí tradiční věřitelé. To znamená, že dlužníci nemusí být schopni získat celou částku, kterou potřebují k pokrytí svých nákladů.

Celkově mohou být P2P půjčky pro některé dlužníky dobrou volbou, ale jsou s nimi spojena určitá rizika a nevýhody, které je třeba zvážit, než si nějakou půjčku vezmete. Je důležité provést průzkum, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám půjčky a že si můžete dovolit splácet.

Peer to peer půjčky – investoři

Investoři hledají nové cesty k zajištění pasivního příjmu. Jednou z cest je peer to peer lending. Jedná se o nebankovní půjčování peněz ostatním lidem prostřednictvím internetových platforem. Nejrozšířenější jsou tyto platformy v USA a Velké Británii, kde mají zhruba desetiletou historii a dnes již miliardové obraty.

Bohužel většina těchto platforem zůstává českým zájemcům uzavřena a tak zůstávají k dispozici pouze spíše menší nebankovní platformy v Pobaltí (Mintos, Bondora), v UK (Saving Streem) a nově vznikající platformy v ČR jako například Zonky – zde jde ovšem třeba se mít na pozoru, protože Zonky končí s manuálním investováním.

Při mém rozhodování zda jít do podobné investice jsem se zajímal především o rizika a zajištění půjček a až poté o potenciální výnos.

Před investicí do peer to peer půjček je třeba odhadnout pravděpodobnost defaultu dlužníka a šanci dostat své peníze zpět v případě nesplácení. V ČR se podíl nesplácených půjček v bankovním sektoru pohybuje lehce nad 5 procent.

Lze tedy brát tuto hodnotu jako minimální procento nesplácených půjček. I když se nás některé platformy snaží přesvědčit o důkladném prověřování žadatelů, nepředpokládám, že mají lepší mechanismy než bankovní sektor a tedy procento defaultů bude vyšší než v bankovním sektoru.

Pro doplnění například Bondora uvádí procento rychlých půjček online po splatnosti více jak 60 dní od 0,35 % u rating klientů AA do 13,1 % u ratingu F. Nicméně pokud se vezme procento u půjček, které jsou v oběhu více jak 120 dní tak se dostáváme více jak na dvojnásobné hodnoty.

Tedy lze očekávat, že v případě Bondory, kde se pohybují úroky od 22 % do 30 %, bude v dlouhodobém horizontu procento nesplácených úvěrů pravděpodobně převyšovat procento úvěrů řádně splácených.

Zde nás tedy bude pravděpodobně zajímat schopnost Bondory vymoci z dlužníků, alespoň část investované částky. Z tohoto důvodu spíše doporučuji se podívat na platformy, kde jsou rychlé půjčky online zajištěny majetkem, nebo kde má platforma fond z něhož kryje špatné úvěry.

U těchto platforem jsou samozřejmě nižší úroky u rychlých půjček online a předpokládaný úrokový výnos se může pohybovat okolo 10 % ročně.

Dalším kritériem, které je podstatné je šíře trhu nabízených nebankovních půjček online a existující sekundární trh, kde je možné existující investice prodat dalším investorům. Toto kritérium bohužel diskvalifikuje veškeré platformy v ČR, i když lze očekávat, že během několika málo let se situace změní.

Dalším rizikem je hrozba krachu nebankovní společnosti provozující platformu, zde je velmi těžké odhadnout pravděpodobnost bankrotu, nicméně například management Zonky předpokládá provozní ztrátu v prvních třech letech po rozjezdu platformy, je tedy nezbytné, aby za platformou stála silná společnost.

Posledním rizikem je samozřejmě kurzové riziko, jak již jsem nastínil v mém výběru v současnosti neprošla žádná platforma v korunách a je tedy nutné počítat s investicí v eurech, nebo librách. Zde nevidím problém v horizontu jednoho roku, ale dále lze očekávat posilování koruny vůči oběma měnám.

Osobně mojí selekcí prošla půjčková platforma Mintos, která funguje jako přeprodávání zajištěných půjček online, kdy skupina investorů, která založila tuto platformu nejprve zafinancuje celou půjčku a následně ji umístí na trh, kde mohou ostatní investoři odkoupit maximálně 95 % této peer to peer půjčky, zbytek vždy drží původní investor.

Úroky se zde pohybují od 8 do 18 % a lze zde vybírat z dalších pomocných kritérií, jako například výše zástavy, která slouží jako kolaterál. Osobně předpokládám úrokový výnos z dobře sestaveného portfolia okolo 11 %, počet nesplácených půjček na 10 % a procento vymožených peněz z nesplácených půjček mezi 50-80 %.

Zde se jedná vyloženě o odhad, protože platforma Mintos je poměrně nová a není zde dlouhodobá historie. Při reinvestici prostředků do dalších rychlých peer to peer půjček by tedy mohl být očekávaný výnos mezi 4 až 8 procenty, tedy zhruba na úrovni spekulativních dluhopisů.

TIP: Co je to dluhopis a proč je bezpečný pro investování?

Investice do peer to peer půjček mi dává smysl a v budoucnu tento systém může ukrojit podstatný podíl ze segmentu bankovních půjček. Nicméně většina platforem je ještě poměrně nezralá a neexistence dlouhodobé historie představuje významné riziko.

Na druhou stranu již jsou první platformy na burze a další plánují svůj vstup a podle současné tržní kapitalizace například LendingClubu (více jak 5 miliard USD) investoři očekávají bouřlivý rozvoj tohoto druhu investic a já věřím v perspektivu tohoto odvětví, nicméně investice typu peer to peer půjček beru dnes spíše jako doplněk rizikové části portfolia.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang