Základní opční pojmy

V tomto článku je uvedeno několik základních opčních pojmů. Pojmy jako opční kontrakt nebo strike cena je zkrátka potřeba znát.

Opční kontrakt

 • Jedná se o právní smlouvu, která upravuje vztah mezi kupujícím a vypisovatelem opčního kontraktu.
 • Osoba, která opční kontrakt nakoupila má právo nakoupit specifické množství podkladového aktiva za specifickou cenu (strike cena) do a včetně specifického data (datum expirace).
 • Právo takovou věc udělat, je-li využito, se nazývá uplatněním.
 • Úplata za toto právo se nazývá opční prémie.
 • Prodávající opční kontraktu je povinen splnit požadavky opčního kontraktu v případě uplatnění.
 • Prodávající je povinen dodat specifické množství podkladového aktiva za specifickou cenu do a včetně specifického data (datum expirace).

Call opce z pohledu vlastníka (kupujícího)

 • Tento opční kontrakt dává vlastníkovi právo nakoupit (long pozice) podkladové aktivum.
 • Podkladovým aktivem může být akcie, akciový index, futures kontrakt, komodita, ETFs atd.

Call opce z pohledu vypisovatele (prodejce)

 • Tento opční kontrakt zavazuje vypisovatele povinnosti prodat (short pozice) pokladové aktivum.

Put opce z pohledu vlastníka (kupujícího)

 • Tento opční kontrakt dává vlastníkovi právo prodat (short pozice) podkladové aktivum.
 • Podkladovým aktivem může být akcie, akciový index, futures kontrakt, komodita, ETFs atd.

Call opce z pohledu vypisovatele (prodejce)

 • Tento opční kontrakt zavazuje vypisovatele povinnosti nakoupit (long pozice) pokladové aktivum.

Strike cena

 • Strike cena neboli specifická cena, za kterou lze uplatnit opční kontrakt.
 • Trh se aktuálně obchoduje za cenu 99. Nakoupili jsme call opci na strike ceně 100. Cena trhu během pár dní rostla na hodnotu 110. Rozhodneme se uplatnit naší opci. Automaticky se nám otevře dlouhá pozice v trhu na ceně 100, protože jsme nakoupili call opci na strike ceně 100. Pozice je tedy 10 bodů v zisku.

Vnitřní hodnota

 • Vnitřní hodnota vyjadřuje jak se nachází opce hluboko in-the-money.
 • V případě call opce je to rozsah, ve kterém je cena podkladového aktiva nad strike cenou.
 • Je-li cena podkladového aktiva 100, vnitřní hodnota call opce na strike ceně 80 je 20. Out-of-money call opce (cena podkladového aktiva pod strike cenou) nemá vůbec žádnou časovou hodnotu.
 • V případě put opce je to rozsah, ve kterém je cena podkladového aktiva pod strike cenou. Je-li cena podkladového aktiva 100, vnitřní hodnota put opce na strike ceně 120 je 20. Out-of money put opce nemá vůbec žádnou vnitřní hodnotu.
 • Z čeho se skládá cena opce a kategorie ATM, ITM, OTM jsem popisoval v samostatném článku.

Časová hodnota

 • Cenu opce v kategorii out-of-the-money tvoří pouze čas. Tato cena odráží pravděpodobnost, že cena podkladového aktiva se hýbne příznivým směrem a opce se dostane do kategorie ITM, kdy bude mít vnitřní hodnotu.
 • Pokud se tak nestane a opce zůstane v kategorii OTM její cena se pomalu rozpadá, jak plyne čas. V den expirace se rovná nule a nemá tedy žádnou hodnotu. Kupec OTM opcí si vlastně kupuje očekávání a čas.

Specifické množství

 • Skrze 1 opci obvykle kontrolovat 100 ks podkladového aktiva.

Datum expirace

 • Každý opční kontrakt má určitou dobu platnosti.
 • Datum expirace je den, kdy dojde k vypršení opčního kontraktu.
 • Pokud opční kontrakt nebyl uplatněn před jeho vypršením, přestane existovat.
 • Po vypršení již nemá kupec žádné právo a kupec nemá žádnou povinnost.

Uplatnění

 • Uplatnění opčního kontraktu je využití svého práva spojeného s vlastnictvím takového kontraktu.
 • V případě vypisovatele opce dostát své povinnosti.

Prémium

 • Opční prémium je cena, kterou platí kupec opce vypisovateli opčního kontraktu. Za tuto cenu si kupuje právo, které kontrakt poskytuje.
 • Prémium, které je zaplacené je nevratné.
 • Opční prémium se neustále v čase mění a jeho cenu ovlivňuje řada faktorů.

Opce je finanční nástroj, který dává držiteli právo (nikoli povinnost) koupit nebo prodat podkladové aktivum (akcie, komodity, měnové páry) za předem stanovenou cenu (strike cena) v určitém časovém horizontu.

Obchodování s opcemi je komplexní a rizikové. Před investováním do opcí je nutné dobře porozumět všem rizikům a mít dostatek znalostí o fungování trhu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang