Accelerator Oscillator – AC ukazatel – Bill Williams

obchodovani-financni-trhy

Ukazatel Accelerator Oscillator vytvořil Bill Williams pro zdokonalení ukazatele Awesome Oscillator. Představuje rozdíl mezi ukazatelem Awesome Oscillator a klouzavým průměrem za 5 období a jako takový znázorňuje rychlost změny ukazatele Awesome Oscillator, což může být užitečné pro identifikaci zvratů v trendu dříve, než je odhalí ukazatel Awesome Oscillator.

Interpretace ukazatele Accelerator Oscillator (AC) vychází z těchto pravidel – pokud je AC vyšší než nulová čára, má se za to, že akcelerace bude pokračovat vzestupným směrem, a totéž pravidlo platí pro sestupné pohyby, pokud se AC nachází pod nulovou čárou.

Podle agresivnějšího přístupu k interpretaci AC lze vyhledávat signály v okamžiku, kdy se oscilátor AC nachází na opačné straně nulové čáry (pro obchodníky, kteří uvažují o dlouhé pozici – pod nulovou čárou, a naopak v případě krátkých pozic). V takové situaci je pro potvrzení signálu nutný doplňující sloupec.

  • Dva zelené sloupce (v řadě za sebou) a AC nad nulovou čárou potvrzují signály růstu trhu.
  • Dva červené sloupce (v řadě za sebou) a AC pod nulovou čárou potvrzují náznak poklesu trhu.

Pokud se AC nachází pod nulovou čárou a investor uvažuje o otevření dlouhé pozice, měly by se pod nulovou čárou zobrazit alespoň tři zelené sloupce. Pokud se AC nachází naopak nad nulovou čárou a investor má v úmyslu otevřít krátkou pozici, k potvrzení je nutné zobrazení tří červených sloupců nad nulovou čárou.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang