Co je swap – úrokový a měnový

swapove-body-menovy-swap-forex-swap

Kontrakty na vyrovnání rozdílu mohou být založeny na různých měnových párech, komoditách, akciích a dalších instrumentech. V případě měn a jiných nástrojů založených na okamžitých tržních cenách musí být pro správné vypořádání transakce vzaty v úvahu jak úroveň úrokových sazeb  tak náklady spojené s držením podkladového aktiva.

Pokud má obchodník dlouhou pozici pro aktivum s významně vyšší úrokovou sazbou, než má druhé aktivum v páru, odrazí se tato skutečnost na účtu v podobě kladných swapových bodů. A naopak, dlouhá pozice pro aktivum s nízkou úrokovou sazbou vyústí v záporné swapové body.

first_steps_swap_points_cz-1907491

Předpokládejme, že aktuálně má euro významně vyšší úrokovou sazbu než americký dolar. To znamená, že:

  • pokud obchodník koupil kontrakt na měnový pár EUR/USD, má dlouhou pozici v eurech (s vyšší úrokovou sazbou) a krátkou pozici v USD (amerických dolarech) – v takovém případě by měly být swapové body kladné,
  • pokud obchodník prodal kontrakt na měnový pár EUR/USD, má krátkou pozici v eurech a dlouhou pozici v USD (s nižší úrokovou sazbou) – swapové body by měly být záporné.

Pokud jsou CFD založeny na okamžitých cenách komodit (především kovů), vycházejí swapové body z rozdílu mezi úrokovou sazbou amerických dolarů a náklady spojenými s držením podkladového aktiva dané komodity. Náklady spojené s držením podkladového aktiva (cost of carry) v podstatě představují náklady na skladování a pojištění komodit. V praxi to znamená:

  • pokud obchodník koupil kontrakt na stříbro, má dlouhou pozici ve stříbře a krátkou v amerických dolarech. Swapové body budou záporné v důsledku nákladů na držení aktiva spojených s dlouhou pozicí ve stříbře.
  • pokud obchodník prodal kontrakt na stříbro, má krátkou pozici ve stříbře a dlouhou pozici v amerických dolarech. Pokud je rozdíl mezi úrokovými sazbami na americké dolary a náklady na držení stříbra významný, swapové body by měly být kladné.

U kontraktů na vyrovnání rozdílu založených na cenách termínových kontraktů (futures) je problematika swapových bodů mnohem jednodušší. Zde zkrátka neexistují.

Příklad

Investor má pozici na trhu s měnovým párem GBP/USD, 1 kontrakt přes noc. Aktuální swapové body jsou dány takto (například):

  • GBP/USD – dlouhá pozice 1,4 bodu
  • GBP/USD – krátká pozice -2,2 bodu.

Pro výpočet hodnoty swapových bodů v CZK lze použít následující vzorec:

Hodnota 1,4 bodu = 1,4 * bod 0,0001 * nominální hodnota 100 000 = 14 (USD)

Hodnota -2,2 bodů = -2,2 * bod 0,0001 * nominální hodnota 100 000 = -22 (USD)

Za předpokladu, že kurz USD/CZK činí 20,00:

Hodnota 1,4 bodu v CZK = 14 USD * 20 USD/CZK = 280 CZK

Hodnota -2,2 bodu v CZK = -22 USD * 20 USD/CZK = -440 CZK

Podrobný výpočet hodnoty bodu (pipu) je uveden v příslušné části.

Otevřené pozice se upravují o swapové body v 0:00 hodin. Ve středu je hodnota upravena o swapové body za celý víkend.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang